Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΚΑΙ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΚΑΙ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί, Γονείς και Κηδεμόνες του 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας,

Έχοντας κατά νου τα «λόγια» του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει ότι: 
“(Α) «Τὸ από θεού ἄρχεσθαι» εἶναι ὀρθὸν καὶ πρέπον, ἐφ᾿ ὅσον ἀπευθύνομαι πρὸς ὑπηρέτας τοῦ Θεοῦ.
(Β) Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὑπεραγαθοῦ καὶ παναγάθου Θεοῦ καὶ βασιλέως μας, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε ὅλα τὰ λογικὰ ὄντα ποὺ ἐδημιούργησε μὲ τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου…’’,
επιχειρούμε να συζητήσουμε μαζί σας κάποια ζητήματα που σχετίζονται με το Θέμα: «Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού - Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017».
Η «Θεματική Εβδομάδα»  πρόκειται να γίνει μέσα στο Β’ Τετράμηνο του τρέχοντος Σχολικού. Έτους. Σας γνωστοποιούμε ότι σε υπηρεσιακή επιστολή μας προς τον Σχολικό Σύμβουλο του Γυμνασίου μας, μεταξύ άλλων - ως Σώμα Καθηγητών - γράψαμε:

            «Αγαπητέ κύριε,
Σας καταθέτουμε συνοπτικά τις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου μας αναφορικά με τη Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια. Ειδικότερα, οι προτάσεις έχουν ως εξής: […] 4) Να προηγηθεί η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους αντίστοιχους ειδικούς, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι στόχοι της Θεματικής Εβδομάδος.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας».

Φίλοι Γονείς και Κηδεμόνες,

Έχοντας κατά νου τα παραπάνω «λόγια» του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, απευθύνομαι προς κάθε «λογικό άνθρωπο» και ως τέτοιους θεωρώ  πλέον μόνον όσους έχουν «νου Χριστού» και μετά συγγνώμης λέω τον «λόγο» αυτόν διότι δεν είναι δυνατή η «μετάβασή μας» από τη μία πλευρά στην άλλη… και εννοώ από τα λόγια του ιερού διδασκάλου της Χριστιανοσύνης, του κατεξοχήν επιστήμονα, εις τις ανήδονες θεωρίες των «καινουργών πανεπιστημιακών καθηγητών» του 21ου αιώνα «του απατεώνα» (ως είθισται, να «λέγεται» κάθε αιώνας μετά τη Σάρκωση του Θείου Λόγου).
Ο ιερός Χρυσόστομος από τη μια πλευρά λέγει πως  «η ομοφυλοφιλία είναι και παράνομη και αντίθετη με την φύση» [1] και οι «άθεοι περαστές» και «επιστήμονες» της σύγχρονης επιστημονικοτέρας  «κυβερνητικής»,  μας λένε πως Δεν είναι ούτε «παράνομη» ούτε και «παρά φύσει».
Αν αυτό που έσωσε τον προπάτορα Αδάμ ήταν η ντροπή που τον οδήγησε πίσω από κάποιον θάμνο για να κρύψει τους «λόγους» της γύμνιας των, ποια ντροπή έχουν σήμερα «οι άγριοι των εθνών κυβερνήται;» αλλά και «οι άγριοι των Εκκλησιών κυβερνήτες»; (δηλ. οι αιρετικοί επίσκοποι;), που αναζητούν «ειδικούς επιστήμονες» για να μάθουν στους μαθητές Γυμνασίου πώς να «περνούν προφυλακτικό σε «ξύλινο ομοίωμα;»! Αίσχος, «άγριοι των βαρβάρων κυβερνήτες»!

Εκφράζοντας προσωπικό «λόγο», τονίζω  ότι  το «καινοτόμο πνεύμα» της υποχρεωτικότητας που τρέφει  το εντέλεσθε  της Υπουργικής Αποφάσεως είναι μεν «νόμιμο» αλλά όχι «κανονικό» και κατ’ ακρίβεια ούτε καν «νόμιμο και κανονικό» αλλά απλά «χοϊκό», κάτι που εύκολα διαφαίνεται και από την τιτλοφορική ονοματοθεσία της διαφωτιστικής εβδομάδας: «Σώμα και ταυτότητα»!
Φαίνεται πως ο υπουργός μας, και ο οργανισμός του (Ι.Ε.Π.) – που βρίσκονται σε φάση οργασμού καινοτόμων λόγων και «καλών πρακτικών» - δεν έμαθαν ή καλύτερα ξέχασαν τον «λόγο» του Αποστόλου Παύλου που ερωτά περί του έρωτος προς τον Θεό, λέγοντας και σε κάθε (αγέννητο) άνθρωπο καλής θελήσεως: «Ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν;» (Α΄ Κορ. 6, 19)…. Αλήθεια, ο εξισωτικός «λόγος» του υπουργού και των συν αυτώ (Ι.Ε.Π.),  για ποιά «ταυτότητα σωμάτων» κόπτονται; Αλλά και όσοι πείθονται στο να αλλάξουν την «ταυτότητά» τους, δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο του να «αποκοπούν» από το «Σώμα της Εκκλησίας», χάρη των δήθεν δικαιωμάτων τους;
Σε ανακοίνωση του το Ι.Ε.Π., τονίζει με κάθε ειλικρίνεια ότι: «[…] η επιλογή των ζητημάτων αυτών (ενν. της θεματολογίας  της Θεματικής Εβδομάδας), συνδέεται άρρηκτα με την ηλικία και τη φάση ζωής στην οποία βρίσκονται οι έφηβοι, στους οποίους και πρωτίστως απευθύνεται. Μάλιστα, πρόκειται για ζητήματα που τα περιβάλλουν [Α] «μύθοι» και [Β] «στερεότυπα» που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο και αλλού… [μήπως ενν. Εκκλησία: Ιερείς και Κατηχητές, Σχολείο: Καθηγητές, Καθαρίστριες και Σχ. Φύλακες, Οικίες: Γονείς και Κηδεμόνες, κ.ο.κ.;]. Αν το σχολείο με την υποστήριξη των γονέων δεν αναλάβει το δύσκολο ομολογουμένως έργο     να αποδομήσει,      να καταρρίψει       τα στερεότυπα και να μιλήσει «ανοιχτά», τότε ποιός;»… 
Πράγματι φίλοι μου, δύσκολο έργο! Πολύ δύσκολο έργο, το να ορίσεις στον 21ο αιώνα «τον απατεώνα», τον «όρο»: Σχολείο! Επίσης ακόμη πιο δύσκολο να πιστέψεις ότι με το «έν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών» γίνεσαι «Χριστός» (ενν. «Σώμα Χριστού»).
Όσο για τον «όρο», αλλά και για την «ώρα»,  της αποδόμησης αυτής, μην απορείτε γιατί όλα αυτά είναι σχεδιασμένα και άριστα ταιριασμένα με την ψευδοσύνοδο της Κρήτης που θεωρεί ότι και οι «ετερόδοξοι» αποτελούν «Σώμα Εκκλησιαστικό», δηλ. «Σώμα Χριστού», κάτι «πρωτοπόρο και καινοφανές» που αποδομεί τον στέρεο  χαρακτήρα του «ΠΙΣΤΕΥΩ» ημών των Ορθοδόξων, όσων δηλ. ομολογούν «Ένα Σώμα Χριστού», δηλ. «Μία  Εκκλησία» [ενν. σύμφωνα με την ταυτότητα των «λόγων» που περιέχονται σε αυτό (ενν. του «Πιστεύω εις ένα Θεόν…»), δηλ. « Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν»] [1].


ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Ο «λόγος»: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», σημαίνει: «Πιστεύω στην Εκκλησία που είναι Μία, επειδή Μία είναι η κεφαλή Της, ο Χριστός και Μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της, είναι Αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία, είναι Καθολική επειδή κατέχει όλη την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους, είναι Αποστολική επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και  επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων».
Για τον «λόγο» πάλι της «Αποδόμησης» διαβάζουμε: «Η αποδόμηση είναι όρος της φιλοσοφίας, της λογοτεχνικής κριτικής, και των κοινωνικών επιστημών, που ήρθε στη δημοσιότητα μέσω της χρήσης του από το φιλόσοφο Ζακ Ντεριντά κατά τη δεκαετία του '60. Με τον όρο "αποδόμηση" εννοείται η λεπτομερής ανάγνωση κειμένων με στόχο την υπόδειξη ότι κάθε δεδομένο κείμενο, αντί να είναι ένα ενωμένο όλο, έχει αδιάλλακτα αντιφατικά νοήματα. Όπως ο J. Hillis Miller, διαπρεπής Αμερικανός που εξάσκησε την αποδόμηση, έχει εξηγήσει σε ένα δοκίμιό του [2], "αποδόμηση δεν είναι το να αποσυναρμολογήσεις τη δομή ενός κειμένου, αλλά μία υπόδειξη ότι το ίδιο το κείμενο έχει αποσυναρμολογήσει τον εαυτό του. Αυτό που φαίνεται ως η συμπαγής του βάση δεν είναι βράχος, αλλά αέρας"»[2]

Αγαπητοί,

Κάθε έννοια «αποδόμησης» (φιλοσοφικού χαρακτήρα) που προσπαθεί με «λογοτεχνικές εργαλειοθήκες» να γκρεμίσει τα ελληνοχριστιανικά τείχη της Παιδείας μας θα αποτύχει! Εύχομαι πρώτα στους εκπαιδευτικούς μας ή καλύτερα εις τους συναδέλφους Παιδαγωγούς να αρνηθούν την εφαρμογή της «Θεματικής εβδομάδας», υπογράφοντας και οι ίδιοι, την ίδια ακριβώς «Δήλωση των Μαθητών», εάν θέλουμε να μείνουμε Μαθητές Εκείνων (ενν. των Ηρώων, και των Νεομαρτύρων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας).
Ο νυν «Αποδομητισμός» σε συνδυασμό με τις «Έμφυλες ταυτότητες», πολύ απλά φαίνεται και είναι ο «αεί  σοδομιτισμός» που μία ημέρα ο Θεός μας πρόκειται να καταργήσει αφού  το ίδιο θα κάνει και με αυτό το ωραίο «χοϊκό» μας σώμα (το οποίο βέβαια θα αφθαρτοποιήσει, όχι  φυσικά χάρη στον έρωτα!) διότι είναι γραμμένος ο εξής Λόγος: «Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Πλανάστε, επειδή δεν ξέρετε τις Γραφές μήτε τη δύναμη του Θεού. (30) Γιατί κατά την ανάσταση ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται αλλά είναι σαν άγγελοι στον ουρανό.  (31)  Όσον αφορά όμως την ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε αυτό που ειπώθηκε σε εσάς από τον Θεό, όταν έλεγε:  (32) Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; Δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών» [(ενν. ως «νεκρούς», πρώτα τους «άθεους»!)] (Ματθ. 22, 29-32)


ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΤΑ ΑΜΦΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΑ»[3].


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ)


ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017


ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] «Κάποιος δικός τους νομοθέτης όρισε με νόμο οι δούλοι να μην αθλούνται ούτε να έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις, παραχώρησε όμως στους ελευθέρους πολίτες αυτό το δικαίωμα της παιδεραστίας, ή καλύτερα αυτήν την αισχρότητα… Κι αυτό το έκαμε ο σοφότατος λαός των Αθηναίων και ο μεγάλος νομοθέτης τους ο Σόλων. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα βιβλία φιλοσόφων που περιγράφουν και εγκρίνουν αυτή την αρρώστια της ομοφυλοφιλίας… Αυτά δηλαδή που παθαίνουν οι πόρνες γυναίκες, τα ίδια παθαίνουν και αυτοί ή καλύτερα χειρότερα από αυτά. Γιατί σ’ αυτές αν και είναι παράνομη η σαρκική μίξη, είναι σύμφωνη με την φύση, ενώ η ομοφυλοφιλία είναι καί παράνομη καί αντίθετη με τη φύση… Τι θα μπορούσαμε πούμε γι’ αυτή τη μανία [1], που είναι τόσο πολύ χειρότερη από την πορνεία ώστε να μην μπορούμε να το παραστήσουμε... Γιατί τέτοια  ήταν η σαρκική μίξη των ανδρών της χώρας των Σοδόμων, σχέση που έκανε το σώμα των ομοφυλοφίλων άχρηστο και αισχρό. Γιατί τι υπάρχει πιο σιχαμερό από έναν άνδρα πάνω στον οποίον έχουν ασελγήσει σαν να είναι γυναίκα πόρνη; Τι υπάρχει βρωμερότερο; Πώ, πω μανία! Πω, πω παραφροσύνη!
Ως προς αυτό, πιο ανόητοι είσθε σεις από τα άλογα ζώα και πιο αναιδείς από τα σκυλιά. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν συναντάται τέτοια διαστροφική σχέση στα σκυλιά αλλά η φύση γνωρίζει καλά και σέβεται τις ιδιότητες του φύλου. (Εις Ρωμ., ομιλ. Ε’ 3, ΕΠΕ 16 Β, 414-420 – MG 60, 419-420, ΟΜΙΛ. Δ’ γ’)
 «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ», ΤΟΜΟΣ Γ’  ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΠΙΣΤΗ, ΑΘΗΝΑ 1995, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΩΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑΣ Α. ΛΑΝΑΡΑ, ΣΕΛ. 568,570
[3] «Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εσκοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του Αδάμ, ο οποίος Αδάμ αρρώστησε επειδή εσκοτίσθηκε ο νους του. Οι Πατέρες μιλάνε για ασύνετον νουν. Παντού στην Πατερική γραμματεία το θέμα της πτώσεως είναι ο σκοτασμός του νοός του ανθρώπου» (π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ+)

Εν κατακλείδι,
Οι συνάδελφοι (Ο υπογραφόμενος): 1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ)
 2……. 3……… δήλωσαν (δηλώνω) ότι έχουν (έχω) αντίρρηση να υλοποιήσουν (υλοποιήσω) στους μαθητές τις θεματικές ενότητες (2) και (3) του 3ου θεματικού άξονα με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» διότι έρχονται προδήλως σε αντίθεση με το άρθρο 16 Συντ.  και την Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992 άρθ. 5,8 και 29) αλλά και με την εκκλησιαστική τους (μου) συνείδηση σύμφωνα με τα όσα παραπάνω εκτενώς αναφέρθησαν.