Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα 13/02/2017

Απολυτίκιο της ημέρας

13 Φεβρουαρίου 2017

Ἦχος δ’.

Τήν φλόγα τῶν πειρασμῶν, δακρύων τοῖς ὀχετοῖς, ἐναπέσβεσας Μακάριε, καί τῆς θαλάσσης τά κύματα, καί τῶν θηρῶν τά ὁρμήματα, χαλινώσας ἐκραύγαζες· Δεδοξασμένος εἶ Παντοδύναμε, πυρός καί ζάλης ὁ σώσας με.
ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx