Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ...
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 4/2/2017 ..."ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ"... ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ...