Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Ο Κύριος κατευθύνει το όλο αυτό σωτηριώδες σχέδιο (Ο νοών νοείτω!). Ο Κύριος επιτρέπει τις μεγάλες και φοβερές δοκιμασίες, για να δείξουν οι πιστοί την φλογερή πίστι τους και να ανανήψουν οι αμαρτωλοί και ασεβείς.


Αποτέλεσμα εικόνας για χαραλαμποσ βασιλοπουλοσ αποκαλυψη ιωαννου


ΠΡΩΤΗ ΦΙΑΛΗ


Το κακό και πονηρό έλκος        ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ κεφάλαιο είδαμε τους επτά Αγγέλους να κρατούν τις επτά φιάλες, που περιείχαν τις επτά πληγές, τις μεγάλες δηλαδή συμφορές, που θα εξαπολυθούν εναντίον του αμαρτωλού κόσμου.
    
    Τώρα θα μας περιγράψη ο Ευαγγελιστής συνοπτικά το περιεχόμενο της τιμωρίας κάθε φιάλης. Θα ιδούμε, με λίγα λόγια, τα δεινά, που έπληξαν, πλήττουν και θα πλήττουν, δια μέσου των αιώνων μέχρι των εσχάτων καιρών, την αμαρτωλή και αμετανόητη ανθρωπότητα. Θα ιδούμε τις παιδαγωγικές τιμωρίες του Θεού, όπως με αλληγορικό τρόπο τις διατυπώνει ο Ευαγγελιστής στις επτά φιάλες. Είναι, ίσως, παρόμοιες τιμωρίες με εκείνες που είδαμε ήδη στους προηγούμενους τόμους, με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων και το σάλπισμα των επτά σαλπίγγων, αλλά εις την μεγίστην έντασίν τους.
      
    Οι τιμωρίες αυτές εκδηλώνονται με σκοπό παιδαγωγικό για την ανθρωπότητα και αφού το επιτρέπει ο Θεός. Ο Κύριος κατευθύνει το όλο αυτό σωτηριώδες σχέδιο. Ο Κύριος επιτρέπει τις μεγάλες και φοβερές δοκιμασίες, για να δείξουν οι πιστοί την φλογερή πίστι τους και να ανανήψουν οι αμαρτωλοί και ασεβείς.