Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Τὸ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ – ἡ ἐν Κρήτη Σύνοδος καὶ ἡ θέση τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, οἱ θέσεις τῶν ἄλλων καὶ τὸ μέλλον της.04022017

Τὸ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ – ἡ ἐν Κρήτη Σύνοδος καὶ ἡ θέση τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, οἱ θέσεις τῶν ἄλλων καὶ τὸ μέλλον της.
Eἰσαγωγή.
Πάνω ἀπὸ μισό έτος μετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἔχει ἀρχίσει πλέον νὰ ὠριμάζει αὐτή ὡς μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας στὶς συνειδήσεις τῶν πιστών, ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρουν καὶ παρακολουθοῦν τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα καὶ ὅλα αὐτά ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ προβληματίζουν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλά καὶ ἔχει ἀρχίσει καὶ νὰ προδιαγράφεται ἡ πορεία τοῦ ὅλου πολὺ μεγάλου καὶ σοβαροῦ αὐτοῦ ζητήματος στὸ μέλλον, ἐνῶ ἡ ΙΣΙ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας πρὶν λίγες μέρες δημοσίευσε τὸ φυλλάδιο ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ, ποὺ τὴ φορά αὐτὴ ἀναφέρεται σὲ αὐτὴν τὴν σύνοδο. 

Μὲ ἀφορμή τὴν ἔκδοση τοῦ φυλλαδίου αὐτοῦ σὲ  αὐτὴ τὴν χρονικὴ στιγμὴ, ἀκολουθοῦν παρακάτω πρώτα κάποιες κρίσεις καὶ σχολιασμοὶ πάνω στὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ φυλλαδίου, καταλήγοντας τελικά σὲ οὐσιαστικά συμπεράσματα γιὰ τὴν θέση τῆς ΙΣΙ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ, λαμβάνοντας ὑπόψιν καὶ τὶς θέσεις γι᾿ αὐτὴν καὶ ἄλλων Ὀρθόδοξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, γιὰ τὸ ποιὸ διαφαίνεται τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς  Συνόδου.
- Τὸ κείμενο τοῦ φυλλαδίου ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ἀρχίζει ὡς ἐξῆς: