Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ! ΘΕΜΑ: "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ- ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ"... Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ "ΕΜΦΥΛΙΟΥ" ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ; (Υφήλιος θηλυκό= όλη η γη, η οικουμένη, ο κόσμος)!!!

«ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ».
 Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ!

«ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με·» (Ιωάν. 6 45)



Ο Ανδρέας (ένας από τους μαθητές Του) ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου λέγει προς τον Κύριο: «Είναι ένα παιδάκι εδώ, που έχει πέντε άρτους κρίθινους και δύο ψάρια. αλλά αυτά τι είναι για τόσο πολλούς;»  10 Ο Ιησούς είπε: «Κάντε τους ανθρώπους να ξαπλώσουν στη γη». (Ιωάν. 6, 9-10)

Αδελφοί,
Ο ιερός Χρυσόστομος μας λέγει* ότι πριν τα «γράμματα», και πριν την «Αγία Γραφή», δηλαδή από την Αρχή ακόμη της Δημιουργίας, ο Θεός φρόντισε και μας έδωσε «Δύο Δασκάλους Σιωπηλούς»!
Ως Πηγές της Θεογνωσίας- ο Θεός- έδωσε α) την θέα της κτίσεως, και β) την συνείδηση.
Πρώτη πηγή Θεογνωσίας, Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ! «Από την αρχή της δημιουργίας-λέγει ο άγιος Ιωάννης- ο Θεός προνοούσε για το γένος μας και μας εδίδαξε τα ωφέλιμα, προτού να βρεθούν τα γράμματα και να δοθεί η Αγία Γραφή… γιατί με τη θέα της κτίσεως μας οδήγησε στη θεογνωσία» (Περί Άννης, 2, ΕΠΕ 8 Α, 14 MG  54, 634).
Δεύτερη πηγή, που μαζί με την ΥΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ, είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ! «Ένας λοιπόν είναι ο τρόπος της θεογνωσίας, η παρατήρηση ολόκληρης της κτίσεως. Άλλος τρόπος, όχι μικρότερος, είναι η ύπαρξη της συνειδήσεως, τον οποίον τρόπον αναπτύξαμε λεπτομερώς με πολλά επιχειρήματα σ’ άλλη ευκαιρία, δείχνοντας ότι η γνώση του καλού και του κακού είναι έμφυτη και ότι η συνείδηση εσωτερικά μας πληροφορεί για όλα αυτά, τα καλά και τα κακά. Οι δύο δηλαδή αυτοί δάσκαλοι μας δόθηκαν από την αρχή, η κτίση και η συνείδηση και χωρίς να μιλάει κανένας από αυτούς τους δύο, σιωπηλά διαπαιδαγωγούσαν τους ανθρώπους.
Γιατί και η κτίση, εκπλήττοντας με την εξωτερική όψη το θεατή, παραπέμπει τον παρατηρητή στο θαύμα του Θεού, ο οποίος την εδημιούργησε, και η συνείδηση που αντηχεί μέσα μας, μας υπαγορεύει όσα πρέπει να πράττουμε. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη της συνειδήσεως και την απόφασή της από τις εξωτερικές εκδηλώσεις του ανθρώπου. Όταν δηλαδή κατηγορεί εσωτερικά την αμαρτία, συγχύζει και ταράσσει εξωτερικά το πρόσωπο και το σκεπάζει με πολύ στεναχώρια. Όταν πάλι κυριευθούμε από κάτι αισχρό, μας κάνει ωχρούς και περίτρομους και δεν ακούμε μεν τη φωνή της, παρατηρούμε όμως την εσωτερική ταραχή στην εξωτερική όψη» (Περί Άννης, ομιλ. Α’ 3, ΕΠΕ 8 Α 20-MG  54, 636).

Αδελφοί, έχουμε κι άλλοτε αναφέρει το λόγο του ιερού Χρυσοστόμου που λέγει πως αν είχαμε «καθαρή καρδιά» θα βλέπαμε τον Θεό, και πως τα ιερά γράμματα δεν θα τα είχαμε ανάγκη, αλλά επειδή έχει σκοτιστεί ο νους μας, έχουμε ανάγκη, εμείς (και για το λόγο αυτό χρέος των δασκάλων είναι...) να μας υπενθυμίζουν τα πρέποντα με γραπτές επιστολές, με κείμενα και με βιβλία!

Όμως αδελφοί, όλα τα παραπάνω τα θυμίζω στην αγάπη σας για έναν ίσως ασήμαντο για τους πολλούς λόγο! Να λοιπόν, σήμερα στο καφενείο του Στεφάνου, και με θέμα σχετικό με τις «Έμφυλες ταυτότητες», ο κυρ Δημήτρης-κτηνοτρόφος στο επάγγελμα- μας είπε: «εδώ βλέπεις αγόρι με κορίτσι να φιλιούνται στο δρόμο και δεν σ’ αρέσει, πόσο μάλλον να δεις αγόρι με αγόρι»… φυσικά το μάθημα κράτησε κι άλλο και δεν θα κρύψω στην αγάπη σας κι έναν κιάλλο. Ο κυρ Δημήτρης είπε: «το κοράκι ζει και διακόσια χρόνια (έτσι λένε...), και αν σκοτώσεις το ταίρι του, αυτό για όλο τον υπόλοιπο χρόνο μένει μόνο του, και δεν ζευγαρώνει! Και γι’ αυτό λένε οι κυνηγοί, κοράκι μην χτυπάς γιατί η μοναξιά του θα ‘ναι μεγάλη»….

Αδελφοί, τι άλλο να πούμε; 
Τι άλλο να πούμε, π.χ. για τον δεύτερο γάμο ιερέων, ή και για τους λαϊκούς αδελφούς μας και αδελφές, που ζουν μέσα στον κόσμο και δεν έχουν βρει (χρόνια τώρα) καν ταίρι... σε τούτον τον αταίριαστο κόσμο του 21ου αιώνα του απατεώνα.... και που καλά κρατούν;
...

ΜΕ ΤΙΜΗ
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός σε Γυμνάσιο


*ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΜΟΣ Γ’ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ-ΠΙΣΤΗ ΑΘΗΝΑ 1995 (ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ Δ. ΧΑΡΩΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ Α. ΛΑΝΑΡΑ), Σελ. 150,151