Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ…

«ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ (Αντιαιρετικός οδηγός)»...

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ», ΕΔΡΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ»
ΜΕΡΟΣ Α’

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Η θέση και ο ρόλος των λαϊκών μέσα στα όρια της Εκκλησίας μας, είναι διακριτός εν σχέση με αυτήν των κληρικών οποιασδήποτε βαθμίδας, είτε ιερέως, είτε αρχιερέως. Ο Κύριός μας έλαβε δούλου μορφή, κι όμως Αυτός μόνος είναι ο Σωτήρ μας, ο πατέρας μας. Προς ενίσχυση της θέσης μας αυτής αναφέρουμε την Κοινωνία των Προσώπων μέσα στην Μία, Αγία Τριάδα, αλλά, και την διπλή φύση, την Θεανθρώπινη, του Κυρίου μας όπου Θεός και Άνθρωπος γίνονται Ένα. Ένα το Σώμα της Εκκλησίας, στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως, κληρικοί και λαϊκοί, υπάρχουμε, ζούμε και κινούμαστε, αναπνέουμε και ζωογονούμαστε, καθώς και αυξανόμαστε και πληθύνουμε Θεία Χάριτι. «Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι»...  
Αγαπητοί, είναι μεγάλη ανάγκη να τονίσουμε και πάλι τα περί της ευθύνης ημών των λαϊκών, μένοντας αυτήν την φορά στο ΜΗΝΥΜΑ της Ιεράς ημών Συνόδου ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ.
Από το πρώτο και αρχικό «Μήνυμα»[1] της δήθεν αγίας και μεγάλης Συνόδου «Προς το λαό», φτάσαμε σ’ ένα δεύτερο και τελικό, αυτό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι οι παραλήπτες του πρώτου μηνύματος, της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», στις 26 Ιουνίου 2016 στην Κρήτη, ήταν δύο: Ο «Ορθόδοξος λαός», και ακόμη ΈΝΑΣ, ο «Κάθε άνθρωπος καλής θελήσεως», δηλαδή, «Ο πιστός λαός», και ο Άπιστος- Άθεος κόσμος των θρησκειών, των πλανών, και των αιρέσεων. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι η «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ», αποτελεί μια «Νέα Εκκλησία» της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ! Ο θεολόγος Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης στο βιβλίο του με τίτλο «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ (Αντιαιρετικός οδηγός)» γράφει: «Από τα βιβλία των Νεοεποχιτών γίνεται φανερόν ότι πίσω από την σύγχρονον Νέαν Εποχήν βρίσκονται πλήθος ομάδων, κινημάτων και μυστικών φιλοσοφικών αποκρυφιστικών συστημάτων, που υπόσχονται να χαρίσουν στον άνθρωπον την ανωτέραν γνώσιν και γαλήνην του πνεύματος, ενώ στην ουσίαν τον παραδίδουν στον Σατανάν. Στις αποκρυφιστικές αυτές ομάδες περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι εξής: «Ζεν-Βουδισμός, Subud-Βουδισμός, Σουφισμός-Ισλάμ, Καββάλα-Ιουδαϊσμός, Μπαχάϊ… Τεκτονισμός, Θεοσοφία, Ροδοσταυρισμός, Παγκ. Καλή Θέληση, Πυθαγορισμός, Πνευματισμός…»[Σελ. 22]. Να λοιπόν «Ο ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ», ο αποδέκτης του Πατριαρχικού Βαρθολομαίικου μηνύματος που εξέπεμψαν οι 10 (από τους 14) Αρχιερείς μας από την Κρήτη, στις 26 Ιουνίου 2016.

Δυστυχώς αδελφοί, και το πρώτο ΜΗΝΥΜΑ της Κρήτης, δηλ. το «Προς τον Ορθόδοξο λαό και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως», αλλά και το τελικό ΜΗΝΥΜΑ της Αθήνας, το «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ», είναι το ένα και το αυτό! Η Ιερά ημών Σύνοδος επικαιροποίησε την ονομαζόμενη ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ. Επικαιροποιώ σημαίνει «ενημερώνω κάτι με τα τελευταία στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνεται στο παρόν, να συμφωνεί με τα νέα δεδομένα…», και όντως στις πρώτες γραμμές του τελικού ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, διαβάζουμε: «Η ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθύνεται σε όλους τους πιστούς προκειμένου να τους ενημερώσει για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συνήλθε τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη. Κύριος σκοπός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ήταν η ενίσχυση και η φανέρωση της ενότητας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και η αντιμετώπιση διαφόρων σύγχρονων ζητημάτων».

Αδελφοί, και εμείς με την σειρά μας, για να υπάρξει η αληθινή ενίσχυση και η φανέρωση της ενότητας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και η ορθή αντιμετώπιση των διαφόρων σύγχρονων ζητημάτων που προέκυψαν από την ψευτοσύνοδο της Κρήτης παρακαλούμε όλους ημάς να τολμήσουμε, μικροί και μεγάλοι, μια άλλη ορθόδοξη επικαιροποίηση! Αυτήν της Αγίας Γραφής. 
Απέναντι στον «Εξισωτικό» λόγο της Νέας Εποχής-Οικουμενισμού και του κ. Βαρθολομαίου, να αντιτάξουμε τον «Αροτρικό» λόγο του Ευαγγελίου και των αγίων Πατέρων μας, που ως άλλο άροτρο,είναι ο μόνος ικανός να ξεριζώσει τα αγκάθια των σύγχρονων οικουμενιστικών πλανών...

Ο Αρχιμ. Γεώργιος Ι. Δημόπουλος, στο βιβλίο του με τίτλο «Ο φωστήρ της Καισαρείας» γράφει: «Δια να εννοήσωμεν καλύτερα τον κίνδυνον, που διέτρεχεν η Εκκλησία εκ των αιρετικών αυτών δοξασιών, πρέπει να ενθυμηθώμεν, ότι αι αιρεσιάρχαι και οι οπαδοί των δεν παρουσιάζοντο ως εχθροί της πίστεως, αλλά ως ενδιαφερόμενοι να επικρατήση η ορθή πίστις, την οποίαν όμως τόσον οικτρώς παρεμόρφωναν, και ότι ανέπτυσσαν επιχειρήματα υπέρ των θέσεών των, το σφαλερόν των οποίων δεν ήσαν όλοι εις θέσιν να αντιληφθούν, και δι' αυτό πλείστοι παρεσύροντο εις αυτάς (4). Από αυτά εννοούμεν πόσον η πίστις είχεν ανάγκην γενναίων υπερμάχων και υπερασπιστών και πόσον μεγάλη θα είναι η συμβολή του Βασιλείου εις την επικράτησιν της ορθής πίστεως». [2]
Αδελφοί, ζητάτε από τον Θεό, «Βασιλείους», αμήν.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1] https://www.pemptousia.gr/2016/06/to-minima-tis-agias-ke-megalis-sinodou/
[2]ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, "Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ'' ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΑΘΗΝΑΙ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998, ΣΕΛ. 63,64