Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

"ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ"...Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥπ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, ΚΑΙ ΤΟΥ π.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΕΓΑΛΗ..... ''[...]εις την επικράτησιν της ορθής πίστεως"Ο Αρχιμ. Γεώργιος Ι. Δημόπουλος, στο βιβλίο του με τίτλο «Ο φωστήρ της Καισαρείας» γράφει: «Δια να εννοήσωμεν καλύτερα τον κίνδυνον, που διέτρεχεν η Εκκλησία εκ των αιρετικών αυτών δοξασιών, πρέπει να ενθυμηθώμεν, ότι αι αιρεσιάρχαι και οι οπαδοί των δεν παρουσιάζοντο ως εχθροί της πίστεως, αλλά ως ενδιαφερόμενοι να επικρατήση η ορθή πίστις, την οποίαν όμως τόσον οικτρώς παρεμόρφωναν, και ότι ανέπτυσσαν επιχειρήματα υπέρ των θέσεών των, το σφαλερόν των οποίων δεν ήσαν όλοι εις θέσιν να αντιληφθούν, και δι' αυτό πλείστοι παρεσύροντο εις αυτάς (4). Από αυτά εννοούμεν πόσον η πίστις είχεν ανάγκην γενναίων υπερμάχων και υπερασπιστών και πόσον μεγάλη θα είναι η συμβολή του Βασιλείου εις την επικράτησιν της ορθής πίστεως».

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, "Ο ΦΩΣΤΗΡ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ'' ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΑΘΗΝΑΙ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998, ΣΕΛ. 63,64«Για να είσαι μεθοδικός, ενεργητικός, αποτελεσματικός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να έχεις σωστή σχέση με τον Χριστό. Εάν δεν έχεις σωστή σχέση με τον Χριστό, τότε γίνεσαι σκληρός, δηκτικός, μεσσίας, ζηλωτής, τεμπέλης και χίλια-δυο άλλα πράγματα και το πιο τραγικό είναι ότι όλα αυτά τα ανάγεις σε πνευματικότητα και θεωρείς ότι εργάζεσαι για τον Χριστό, ενώ εργάζεσαι για τον διάβολο και έτσι γίνεσαι χειρότερος από τον αιρετικό» (Άγιος Πορφύριος).ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : Απο το Σημειωματάριο ενός Υποτακτικού. ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ Η ΜΑΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. ΜΗΛΕΣΙ ΑΤ...