Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

''[...]υπόσχονται να χαρίσουν στον άνθρωπον την ανωτέραν γνώσιν και γαλήνην του πνεύματος, ενώ στην ουσίαν τον παραδίδουν στον Σατανά...''


«ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ (Αντιαιρετικός οδηγός)» (Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης)Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι η «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ», αποτελεί μια «Νέα Εκκλησία» της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ! Ο θεολόγος Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης στο βιβλίο του με τίτλο «ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ (Αντιαιρετικός οδηγός)» γράφει: 

«Από τα βιβλία των Νεοεποχιτών γίνεται φανερόν ότι πίσω από την σύγχρονον Νέαν Εποχήν βρίσκονται πλήθος ομάδων, κινημάτων και μυστικών φιλοσοφικών αποκρυφιστικών συστημάτων, που υπόσχονται να χαρίσουν στον άνθρωπον την ανωτέραν γνώσιν και γαλήνην του πνεύματος, ενώ στην ουσίαν τον παραδίδουν στον Σατανάν. Στις αποκρυφιστικές αυτές ομάδες περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και οι εξής: «Ζεν-Βουδισμός,Subud-Βουδισμός, Σουφισμός-Ισλάμ, Καββάλα-Ιουδαϊσμός, Μπαχάϊ… Τεκτονισμός, Θεοσοφία, Ροδοσταυρισμός, Παγκ. Καλή ΘέλησηΠυθαγορισμός, Πνευματισμός…»[Σελ. 22].