Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Σήμερα 24/03/2017


Απολυτίκιο της ημέρας
24 Μαρτίου 2017

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Παρθένιον άπαντες τον Ιεράρχην Χριστού, γενναίως αθλήσαντα βασιλευούση ποτέ, υμνήσωμεν λέγοντες· Λέσβον την σην πατρίδα, αγιώτατε πάτερ, φύλαττε εν ειρήνη, ιεραίς σου πρεσβείαις, ως έχων παρρησίαν, μάρτυς πολύαθλε.
ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx