Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

''(...)όπως εγώ αξιώθηκα να πω όχι στον Πάπα, και σεις παραμείνατε σταθεροί στους βράχους της Ορθοδοξίας και βροντοφωνήσατε σε Ανατολή και Δύση, ότι η Ελλάς θα παραμείνει αμετάβλητος ως προς τα δόγματα ..."


Π. Αυγουστίνος Καντιώτης 06/02/72 Σε 50 χρόνια η Ελλάς θα γεμίσει με κάθε καρυδιάς καρύδια...Μόνον Έλληνες Ορθόδοξοι δεν θα υπάρχουν!


«(...) Όπως εγώ παιδιά μου αγαπημένα, περιφρονημένα και εγκαταλελειμμένα παιδιά της Ορθοδοξίας, όπως εγώ αξιώθηκα να πω όχι στον Πάπα, και σεις παραμείνατε σταθεροί στους βράχους της Ορθοδοξίας και βροντοφωνήσατε σε Ανατολή και Δύση, ότι η Ελλάς θα παραμείνει αμετάβλητος ως προς τα δόγματα και την ηθική»  (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)


https://www.youtube.com/watch?v=ljqY4P1yIr0