Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Σήμερα 24/07/2017 εορτάζουν: Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς[Τοῦ πατρός σου τὴν πλάνην λιποῦσα πάνσεμνε...]


Απολυτίκιο της ημέρας

24 Ιουλίου 2017

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τοῦ πατρός σου τὴν πλάνην λιποῦσα πάνσεμνε, τῆς εὐσεβείας ἐδέξω τὴν θείαν ἔλλαμψιν, καὶ νενύμφευσαι Χριστῷ ὡς καλλιπάρθενος- ὅθεν ἠγώνισαι στερρῶς, καὶ καθεῖλες τὸν ἐχθρόν, Χριστίνα Μεγαλομάρτυς. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν