Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Σήμερα 26/07/2017 εορτάζουν:Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς....


Σήμερα 26/07/2017 εορτάζουν:


Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος


Απολυτίκιο της ημέρας

26 Ιουλίου 2017

Ἦχος α’.

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασαμένη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ ἀθλοφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.