Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Νά, οἰκολογικὸ μάθημα...

ΓΙΑ 3Η ΦΟΡΑ Η ΚΑΗΜΕΝΗ Η ΛΕΚΑΝΗ Η ΣΠΑΣΜΕΝΗ… ΓΡΑΦΕΙ Ο π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣΠΟΣΟΣ καιρὸς πέρασε ἀφότου ἔγραψα δύο σημειώματα ἁπλᾶ γιὰ κείνην τὴν λεκάνη τὴν σπασμένη; Στὸ διάστημα ποὺ πέρασε ἀσχολήθηκαν μαὐτὴν κι ἄλλοι δύο. Ὁ ἕνας μὲ
εἰρωνεύθηκε μὲ (sik), ὅτι δηλαδὴ σὸ λέει, ἀσχολεῖται ὁ παπᾶς μὲ τὶς σπασμένες λεκάνες, ἐνῶ ὑπάρχουν ἄλλα μεγάλα θέματα. Οἱ μεγάλοι μὲ τὰ μεγάλα καὶ οἱ μικροὶ μὲ τὰ μικρά.
Ὁ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ποὺ ἀσχολήθηκε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ μὲ τὴν καημένη τὴ λεκάνη τὴν σπασμένη ἦταν μόνο ἕνας, ἀλλὰ ΛΕΩΝ. Εὖγε του! Τὴν πέταξε πρῶτα μέσα στὰ παρακείμενα βάτα, (ὅπως τὸ σκέφθηκα κι ἐγώ), ἀλλὰ πῆγε καὶ γιὰ δεύτερη φορά, τὴν πῆρε μέσα ἀπὸ τὰ βάτα καὶ τὴν θρυψάλλισε σὲ σκουπιδότοπο.
 Δυὸ φορὲς καὶ πολλὲς φορὲς εὖγε Λέων! Εὖγε στὴν μοναδικὴ ἐν Πτολεμαΐδι εὐαισθησία σου. Αὐτὴν νὰ διδάξης καὶ στὰ παιδιά σου. Θὰ μποροῦσαν αὐτὸ νὰ τὸ κάμουν μάθημα καὶ οἱ δάσκαλοι μέχρι καὶ θέμα ἐκθέσεως στὰ σχολεῖα, «Τὶ θὰ σκεφτόσασταν, ἂν βλέπατε μιὰ σπασμένη λεκάνη WC πεταγμένη ἐπὶ πολὺν καιρὸ δίπλα στὴν ἄσφαλτο κεντρικῆς ὁδοῦ;». Νά, οἰκολογικὸ μάθημα.
Καὶ πάλι εὖγε Λέων!
Συγγνώμη γιὰ τὸ λαθάκι μου. Μὰ δὲν ἦταν δυνατόν!!!
Σάββατο 27.5.2017
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου