Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ουράνιον δόξαν εσπούδασας αξιωθήναι...

«Επειδήπερ ειδώλων κατεφρόνησεν»*

agios_konstantinos1.jpg

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Την παλαιότητα αποδυθείς
τον Χριστόν Ιησούν ενεδύσω
παραδείσιον κάλλος αγαπήσας
Κωνσταντίνε του Χριστού ισαπόστολε.

Ου την ματαίαν δόξαν επεπόθησας
αλλ΄ουράνιον δόξαν ακένωτον.
Πορφυρίδος την ψευδήν θεότηταν εμίσησας
απωλείας ματαιότητα ταύτην λογισάμενος.
Ουράνιον δόξαν εσπούδασας αξιωθήναι
δια τούτο Θεότητα Τρισήλιον εδοξολόγεις Άγιε
και δια το ισαπόστολον κάλλος
ο Κύριος της Δόξης σε αντεδόξασεν

Άγιε του Χριστού Κωνσταντίνε.

*Από την Ακολουθίαν εις την Εορτήν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης