Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΕΜΠΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ*... ''[...]αὐτό τό καλό καί ἅγιο ξεκαθάρισμα...''

''-Μπως, ρθε  στιγμή, τό φλέγον τοῦτο ζήτημα, νά ξετασθεί, σοβαρά καί μερόληπτα, κ τινός ερς Συνόδου, στε, νά ξεκαθαρίσουν τά πράγματα, τελεσίδικα καί μετάκλητα; '' (Π.Π.Ν.)

ΕΜΠΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ* ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ


μπονος προβληματισμός* περί τν κακοδοξιν το Γέροντος ωσήφ

Γιά σους προβληματίζονται, μαζί μας, πραγματικά, στό θέμα το μακαριστο Γέροντος ωσφ, πάρχουν τάξς τέσσερα, σημαντικά κείμενα, (μαζί μέ τό χητικό ντοκουμέντο, τς γκληματικς κακοδοξίας):

2ον"Εξ αφορμής ηχητικού ντοκουμέντου, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπου γίνεται αναφορά από τον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινόν": https://egolpio.wordpress.com/…/%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%86%…/

3ον"νακοίνωση τς ερς Μονς Βατοπαιδίου γι τς κτρώσεις κα τν Γέροντα ωσφ":http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/…/02/blog-post_4564.html

4ον. "ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ!":http://apologitikaa.blogspot.com/2014/04/blog-post_7536.html#


πειδ, φίλοι ναγνώστες/τριες, τό θέμα εναι σοβαρό, θεολογικό καί δογματολογικό, ρα καί σωτηριολογικό· ν δέν χει ξεκαθαρίσει κόμη, καί πειδ λαμβάνω, κατά καιρούς, ντονες πορίες πί τοθέματος, κόμη προβληματίζομαι προσωπικά, διευρευνητικά καί κριτικά π.χ. παρατηρ:

[ Α΄.] Στό 3ον. κείμενο, ο Βατοπαιδινοί πατέρες ναφέρουν τι: "Κατ’ ρχς δν δώσαμε σημασία κα δν παντήσαμε μέχρι τώρα γιατί δν δεχόμαστε τι ατ  χογράφηση εναι αθεντικ κα τι ατς πο μιλ εναι  μακαριστς Γέροντάς μας, γιατί γνωρίζουμετι πολλ μπορον μ τ σημεριν τεχνολογία ν γίνουν πλαστ κα κίβδηλα λλ κα γιατί μες πο ζήσαμε τ Γέροντά μας γι 30 λόκληρα χρόνια ποτ δν τν κούσαμε ν διδάσκη ,τι  κυκλοφοροσα χογράφηση λέει. ρα μφισβητομε τν κασέττα κα τι ατς πο μιλε εναι Γέρων ωσήφ."...!
χουμεν τήν γνμη: τι να πράγμα εναι, νά μή δέχεσε τήν ν λόγ χογράφηση, καί να λλο, νά χει περάσει νας λόκληρος χρόνος, καί νά μήν ζητήσεις ατήν, πρός ξακρίβωση τς λήθειας!
-ρα γε, συμφέρει, στήν σεβασμία Μεγίστη ερά Μονή το Βατοπαιδίου, νά ζητήσει πίσημα, γιά τεχνολογική ξακρίβωση, τς αθεντικότητας τς χογραφήσεως;
-άν ταν πρός τό συμφέρον τς Μονς, γιάτι ραγε, μέχρι τή σήμερον, δέν ζήτησαν, μέ πίσημο τρόπο, τήνν λόγ χογράφιση, κ το σεβαστο συγκεκριμένου προσώπου (βλέπ. 4ον κείμενο) πο νταπάντησε,ωμαλέα καί ρκετά συμβολικά, στήν νακοίνωση, τν Πατέρων το Βατοπαιδίου;
-ξάπαντος, μέχρι τήν σήμερον, κόμη μένει νοικτό τό θέμα, καί μάλιστα, ες βάρος, τν τιμίων Πατέρων καί συμπατριωτν μας Βατοπαιδινν...!


[ Β΄.] Γράφουν πίσης στό διο κείμενοναι ξεκάθαρο τι κάποιοι θέλουν ν μειώσουν τ πρόσωπο το"!
-λλο πράγμα καί τοτο γιοι πατέρες!!!
-πό πότε ρα γε,  θεολογική κριτική, τν τοπων καί στοχων, πλανν, κακοδοξιν καί αρέσεων, κόμη καί κ τινν γίων τς κκλησίας, εναι μειωτικό(;!) τν σεβαστῶν προσώπων τους;
-άν ταν αὐτή πόλυτη λήθεια, τότε γιατί  ρθόδοξη  κκλησία μας, κρίνει καί πικρίνει, μάλιστα καταδικάζει πίσημα,  καί νεπίσημα, κακόδοξες καί αρετικές διδασκαλίες, ζντων καί κεκοιμημένων,γίων(π.χ. κακοδοξίες το γίου Αγουστίνου),  καί μή γίων (π.χ. κκλησιαστικν συγγραφέων ς ριγένης κ.α.);
-Στήν περίπτωση μάλιστα το ριγένη,  κκλησία, τόν κρινε, τόν δίκασε καί τόν καταδίκασε, τριακόσια χρόνια ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, ς κακόδοξο καί αρετικό μέ τήν γα Ε΄ Οκουμενική Σύνοδο τοῦ 553 μ.Χ.!
-κανε λάθος  κκλησία; παγε τς νοησίας καί νά το σκεφθεί κανείς!
-πάρχει ρα γε, σαφ διδασκαλία τς κκλησίας, πο νά δύναται Ατή, νά κρίνει καί νά καταδικάζει, πρόσωπα καί διδασκαλίες, κόμη καί μετά τόν θάνατον ατν;
-ξάπαντος, βάση τς προσωπικς μας ρευνας, τό θέμα ατό, στήν ρθόδοξη Θεολογία τς Έκκλησίας, εναι λελυμένο!

νναγκαία κρίνεται,  θεολογική καί Συνοδική ξεκαθάριση το πιό πάνω ζητήματος, περί το μ. ωσήφ, διότι ατό τό καλό καί γιο ξεκαθάρισμα, θά νδυναμώση κυρίως, τό κρος καί τήν  γίοτητα τοσυγκεκριμένου μοναχοπίσης, εναι φανερόν, τι  ποσαφήνιση τν συγκεκριμένων, κακοδοξιν καί πλανν του, εναι πρός τό συμφέρον, πάντων τν πλευρν καί προσώπων, πο τυχόν μπλέκονται καί σχετίζονται, μμεσα  μεσα μέ τόν μ. ωσήφ , πολλώ δέ μάλλον, εναι συμφέρον κυρίως, πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τς κκλησίας πο δέν τυχε νά τόν γνωρίσει...!

πως, ρθε  στιγμή, τό φλέγον τοῦτο ζήτημα, νά ξετασθεί, σοβαρά καί μερόληπτα, κ τινός ερς Συνόδου, στε, νά ξεκαθαρίσουν τά πράγματα, τελεσίδικα καί μετάκλητα;


[ Γ΄.] Ὠστόσο ἀναφέρεται καί αὐτό"κόμη κα ἐὰν νας γιος κφράσει λανθασμένη διδασκαλία δν καταδικάζεταιἐὰν πρτα δν λεγχθ κα δν παραδεχθ τ λάθος του κα ν συνέχεια δν διορθώση τ διδασκαλία του."
- συγκεκριμένη πρόταση, μπάζει θεολογικά καί κκλησιολογικά, διότι χουμεν τρανό παράδειγμα, ἐκ τινῶνΘεοφόρων γίων Πατέρων, πο ξέφρασαν πό δικαιολογημένη γνοια, μερικές κακοδοξίες, λλά Συνείδηση τς κκλησίας μας, τούς τιμά ς γίους παρά ταύτα! ν, τίς συγκεκριμένες, αρετίζουσεςδιδασκαλίες, ατν τν ντως γίων Πατέρων, τίς καταδικάζει καί τίς πορίπτει, διά στόματος τινῶν λλωνγίων Πατέρων!
-Δέν θά πρέπει, μως, γιά νά μιλάμε γιο-λογικά, νά ποδειχθεί κκλησιολογικά πρώτιστα,  διαμφιστήτηγιότητα, το ποιου Μοναχο, καί ετα νά τόν ντιπαραβάλουμεν, μέ τούς μεγίστους Θεοφόρους Πατέρες τς κκλησίας πο λάθεψαν πό γνή γνοια;
- γνοια μως, περί τν συγκεκριμένων, γκληματικν κακοδοξιν, το μ. ωσφ, το ντωςδικαιολογημένη καί γνή, ες τήν σημερινή ποχή πο ζοσε;


[Δ΄.] πίσης, γιά νά ταν ρθά καί γιολογικά, τεκμηρειωμένη,  ποψη τν μοναχν το Βατοπαιδίου, θάπρεπε  κκλησία μας(Κλήρος καί λαός), νά ναγνώριζε πρτιστα καί πίσημα, τήν γιότητα, το ν λόγμοναχο της, πράγμα τό ποο, κόμη νά πραγματοποιηθεί καί φήνει ἔτσι, σοβαρά κτεθημένο τό Μοναστήρι, γιά τήν περβολικά, κεκτημένη ταχύτητα του, νά "γιοποιήσει", τόν Γέροντα ωσήφ!
-Γιατί βιάζονται ρα γε;
-Δέν συνειδητοποιον, ο καλοί πατέρες, τι φίστανται σοβαρές θεολογικές ντιδράσεις καί νστάσεις, κ τοΣώματος τς κκλησίας, περί το προκειμένου ζητήματος;
-ξάπαντος, ς Μοναστήρι, ν τό πιθυμεί σφόδρα, δύναται, νά τόν τιμ καί νά τόν σέβεται ς γιο του, σύμφωνα μέ τίς πιστημονικές καί γιολογικές προϋποθέσεις, λλά προτο τό πράξει ατό, ς περιμένουν καί τήν πίσημη Πατριαρχική πράξη τς γιοκατάταξς του,  μλλον πρτιστα, τό καλό καί γιοσυνοδικό ξεκαθάρισμα, περί τν κακοδοξιν του, μις καί φίστανται δυστυχς, δημοσίως μάλιστα, σοβαρές καίπίσημες καταγγελίες, κ τινν σοβαρν καί γκριτων εδικν θεολόγων!
-κτός κι ν,  πέλπιδα καί ποτυχημένη προσπάθεια, τς φίμωσις, ετε τς συκοφάντισις, ετε καί τς λασπολογίας, ναντι ατν, εναι ργο θεάρεστο;
-κτός κι ν νομίζει,  ερά Μονή Βατοπαιδίου ,τι  μή ξεκαθάριση το ν λόγ ζητήματος, με Συνοδικτ τρόπ, πς θα εναι πρός τόν συμφέρον της, πλανάται πλάνην οκτράν... διότι τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, εναι ξάπαντος Λογικό!

πλς προβληματίζομαι...

Π.Π.Ν.

*Γράφτηκε ς σχόλιο στό FACEBOOK την 25/4/2015.


ΠΗΓΗ:https://www.facebook.com/xenophon.panagiotes/posts/828764867217153