Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Η διαχρονική αξία της «οικίας»ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Η διαχρονική αξία της «οικίας»

Αγαπητοί,
Ο Ευαγγελιστής Μάρκος ευαγγελίζεται προς πάντας τη διαχρονική αξία της οικίας.  Με την ευαγγελική περικοπή του Β΄ Κεφαλαίου: «(1) Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. (2) καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον», δείχνει τον  Ιησού να εισέρχεται στην Καπερναούμ, στην πιο γνωστή από τις πόλεις της Καινής Διαθήκης που ήταν ένα από τα κύρια κέντρα της δράσεως Του. Ο Μάρκος λέγει λοιπόν πως ύστερα από λίγες ημέρες ο Ιησούς εισήλθε και πάλι στην πόλη αυτή και όταν  «ακούστηκε ότι είναι μέσα σ’ έναν οίκο», «συνάχτηκαν πολλοί», τόσοι «ώστε να μη χωρούν πια μήτε στα μέρη μπροστά στη θύρα και τους μιλούσε τον λόγο του Θεού».
O Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τρεις αιώνες μετά και πάλι θα πει: «Εκκλησίαν ποίησόν σου την οικίαν». Με  τη φράση αυτή ο ιερός πατήρ συνεργεί ώστε η φωτιά της “θρησκευτικής αναζωπύρωσης” που κόντευε να σβήσει να ξαναρχίσει να καίει με μεγάλη ένταση μέσα στην καρδιά μας εις πείσμα των δαιμόνων που με τα δυνατά φυσήματά του (σατανά) αναζωπυρώνουν την οικουμενιστική πυρκαγιά που άναψε για τα καλά η ψευδοσύνοδος της Κρήτης (Ιούνιος  2016) και που έχει τεθεί υπό έλεγχο χάρη της εφαρμογής του 15ου Κανόνα της ΑΒ Συνόδου από ιερείς και μοναχούς που καθίστανται πλέον "φωτιά", για τους Οικουμενιστές επισκόπους (που δέχονται με οποιονδήποτε τρόπο την Κρήτη των 10 προκαθημένων και το “ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ” κείμενο των 81 επισκόπων της Εκκλησίας μας), και επιπλέον "φως" για εμάς τους άπειρους λαϊκούς, τους αποφασισμένους να πράξουμε το αυτονόητο («Εκκλησίαν ποίησόν σου την οικίαν»), όταν ο επίσκοπος καθίσταται ανοίκειος, δηλαδή όταν δεν συμπεριφέρεται με “ευπρέπεια” και "δόξα", όταν καθιστά τη Μητρόπολή του “άσεμνη”. «Αγίασε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Ανταπόδωσέ τους δόξα με την θεϊκή σου Δύναμη» εύχεται προς τον Κύριο στην «οπισθάμβωνο ευχή» ο ιερέας αλλά και ο αρχιερέας συνδέοντας την Ευπρέπεια με την Δόξα (ενώ λίγο πριν απηύθυνε στον λαό την προτροπή: “Εν ειρήνη προέλθωμεν”, Ας αναχωρήσουμε με ειρήνη, ΝΑ επιστρέψουν δηλαδή οι πιστοί στον κόσμο πάλι με ειρήνη ως μάρτυρες και κήρυκες της Βασιλείας του Θεού).

Περί Ευπρέπειας και Δόξας, διαβάζουμε: «Ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι η θεία χάρη και ευλογία Του που μας την χαρίζει τόσο πλούσια στη Λειτουργία. Στον οίκο του Θεού έχουμε την μέγιστη αποκάλυψη - φανέρωση της Χάριτος και Δόξας Του, που είναι η Θεία Ευχαριστία, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Κάτι μεγαλύτερο, κάτι αγιότερο δεν υπάρχει! Παρακαλούμε, λοιπόν, τον Θεό να αγιάσει αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου Του. Προφανώς, όσο περισσότερο την αγαπούμε, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο αγιασμός μας. Αλλά η αγάπη για τη Δόξα του Θεού εκφράζεται στην πράξη από το πόσο είμαστε πρόθυμοι να κοπιάσουμε (και εμείς οι λαϊκοί) για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας  «από παντός μολυσμού - αμαρτίας σαρκός και πνεύματος. Περισσότερο - τονίζει και διευκρινίζει - από όλους τους χριστιανούς δοξάσθηκαν οι άγιοι διότι δεν λογάριαζαν κόπους και «έξοδα» στον αγώνα τους εναντίον των παθών και των αδυναμιών τους. Γι᾿ αυτό και η παράκληση «ανταπόδωσέ τους δόξα  με την θεϊκή σου Δύναμη» εξαρτάται από τον κόπο που καταβάλλουμε στον πνευματικό μας αγώνα. Συνεπώς, το αίτημά μας αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει: Αξίωσε μας να τρέχουμε όλο και πιο πολύ στην Εκκλησία σου (=οίκο Σου)...» (https://fdathanasiou.wordpress.com ) 
ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΟΧΙ "ΑΓΑΠΗ" (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ), ΑΛΛΑ "ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"!
Αν Ανοίκειος, για άνδρα, σημαίνει και αναιδής, άκοσμος, ανάρμοστος, αχαρακτήριστος, για γυναίκα σημαίνει άσεμνη. Πάλι ο ιερός Πατήρ θα μας πει: “Στην παρθένο ταιριάζει μόνο το σπίτι…” και μαζί «Μνημονεύετέ μου, λέγει, των δεσμών» (Κολ. 4, 18). «Δεσμός είναι ο γάμος. Δεσμός που έχει ορισθεί από τον Θεό (αλλ’ όμως) η πόρνη είναι διάλυσις και κατάργησις του γάμου… Διότι δέχεσαι εκείνα που σιχαίνεται κανείς να τα βλέπει για τα τερατουργήματα; Πες εκείνα που ακούς από αυτούς. Αλλά κοκκινίζεις από ντροπή να τα πεις; Εσύ κοκκινίζεις και αναγκάζεις εκείνους να κάνουν αυτά; Εάν είναι καλό, γιατί και ο ίδιος δεν τα κάνεις;» Γιατί π.χ. δεν καλείς όπως και ο επίσκοπός σου έναν Μουφτή να μιλήσει για την «Αγία Σκέπη» αφού και στα βιβλία πάλι των παιδιών μας θα μιλούν για τη «Χάρη της» μέσα από χωρία του Κορανίου; Γιατί πάλι δεν προσκαλείς στο Ναό σου έναν “αδελφό“ σου Καρδινάλιο, κ.ο.κ ; Και συνεχίζει: «Εάν όμως είναι αισχρό, γιατί (με το κείμενο «Προς τον λαόν») αναγκάζεις άλλον ([να δεχθεί για «αγία» την «Σύναξη του Κολυμπαρίου»); Όλα πρέπει να γεμίσουν από σωφροσύνη όλα από σεμνότητα, όλα από κοσμιότητα. Αντίθετα όμως, βλέπω να σκιρτούν όπως οι καμήλες, όπως τα μουλάρια»… Και καταλήγει ο άγιος οικοδιδάσκαλος: «Στην παρθένο ταιριάζει μόνο το σπίτι».
Εν τέλει ερωτώ: Όποιος οργανισμός θέλει να μείνει «Παρθένος» θα πρέπει να μείνει μακριά ή όχι από τον επισκοπικό «οργασμό» των 10 προκαθημένων της Κρήτης, και των 24+ΕΝΑΝ της Εκκλησίας της Ελλάδος ή καλύτερα των 80 +ΕΝΑ που ακόμη και σήμερα (ΕΝΑ χρόνο μετά) την παραδέχονται δημόσια ως “Αγία και Μεγάλη” ή ΣΙΩΠΟΥΝ και δεν ΤΗΝ ελέγχουν ως ληστρική και ακάθαρτη;
«Μνημονεύετέ μου» λέγει ο Παύλος των δεσμών αλλά δυστυχώς - για την Εκκλησία μας που μπήκε σε μία σκοτεινή περίοδο - «η πόρνη είναι διάλυσις και κατάργησις του γάμου»… Ο επίσκοπος ή ο ιερέας που δεν είναι φερέγγυος στις δεσμεύσεις του ως προς τη Δόξα του Θεού και των Αγίων Του δεν δύναται να απαιτεί το «Μνημονεύετέ μου» από τη «νύφη και παρθένο»… Ο απατών και εξαπατών τον λαό του Θεού επίσκοπος πώς γίνεται να απαιτεί τη μνημόνευσή του δίχως μάλιστα να επαιτεί από τον Κύριο την άφεση της εν Κρήτη αμαρτίας του εν Ελλάδι οίκου (Εκκλησίας) Του, δίχως να καταδικάζει αυτήν και τους πρωτεργάτες αυτής;   

Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης

Υ.Γ.
Προς επισκόπους που θέλουν, όπως λένε, «να γίνει η ευχαρίστησις [τους] πιο μεγάλη", και η "Εκκλησία του Χριστού" πιο τρανή, δηλ. Οικουμενική - Παγκόσμια!
«Τι κάνεις άνθρωπε; Δεν γνωρίζεις τι πράττεις; Νυμφεύεσαι για σωφροσύνη και για γέννηση παιδιών; Τι λοιπόν θέλουν οι πόρνες;  Για να γίνει η ευχαρίστησις πιο μεγάλη, λέγει. Και όμως αυτά δεν είναι δείγματα ευχαριστήσεως αλλά παραφροσύνης. Προσβάλλεις τη νύφη, προσβάλλεις τις καλεσμένες (στους διαλόγους!). Διότι εάν ευχαριστούνται με τέτοια, το πράγμα είναι προσβολή. Εάν το να βλέπει κανείς πόρνες γυναίκες να ασχημονούν προκαλεί κάποια διέγερση της φιλοτιμίας γιατί οδηγείς και τη νύφη να βλέπει και εκείνη; Οπωσδήποτε είναι άσχημο και αισχρό, θηλυπρεπείς άνδρες και χορευτές και όλη την ακολουθία του Σατανά να εισάγεις στο σπίτι σου (στη Μητρόπολή σου)».
Να τι «εφεύρεν ο διάβολος» τον περασμένο Ιούνιο, λίγα χλμ. έξω από τα Χανιά της Κρήτης και μέσα στον οίκο της γνωστής αναξιολόγητης από τον λαό του Θεού Αντορθόδοξης "Ακαδημίας" της Κρήτης! Να λοιπόν γιατί είναι συμφέρον να προσεύχεται κανείς ακόμη και στον οίκο του από το να ενισχύει τις «πορνικές» διαθέσεις των οικουμενιστών επισκόπων μας που με την παραμονή τους μέσα σε Πολύχρωμους Βέβηλους Ναούς κατασκανδαλίζουν τον απλό λαό του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού! Να γιατί συμφέρει και για δαύτους η διακοπή της μνημονεύσεώς τους αφού έπαψαν να είναι ‘’μακάριοι’’! Για να ΜΗΝ γίνει η ευχαρίστησή ΤΟΥΣ πιο ΜΕΓΑΛΗ, ΠΙΟ Οικουμενιστική και εν τέλει δαιμονική, κινδυνεύσει δε η σωτηρία τους (ως ‘’πρόσωπα δημόσια’’ που είναι)!  
Αδελφοί μου κατασκανδαλισμένοι, 
«Μὴ μακαρίζετε λοιπὸν τοὺς ἀσυνείδητους…. Έφθασε ἡ ὥρα νὰ ξυπνήσῃ ἡ συνείδησή σας…. Ἐσεῖς ποὺ μολύνατε τὴ γλῶσσα σας μὲ τὴ βλαστήμια… σᾶς καλῶ ἐν ὀνόματι τοῦ Ναζωραίου νὰ κάνουμε μία ἀναθεώρησι.» (+ επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης).
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ “ΑΓΙΑ” ΟΥΤΕ “ΜΕΓΑΛΗ”, ΑΛΛΑ ΛΗΣΤΡΙΚΗ.
ΟΤΑΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΟΥ –ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΑΙ – ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΟΤΙ Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ»… ΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ, ΛΑΪΚΕ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ, ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ;

                                                                
- «Ο ΓΑΜΟΣ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ», Εκδόσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη Αγ. Όρους, Σελ. 106,107.
- «ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ», Υπό Ιερεμίου Φούντα Αρχιμανδρίτου, ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ‘’ΘΥΜΙΑΜΑ’’, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 1995.