Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

π. Μάξιμος: Κάθε Χριστιανός, αν θέλη σωτηρία, αυτά να χρησιμοποιή σε κάθε ευκαιρία

Το κομβοσχοίνι

 Το κομβοσχοίνι
Το κομβοσχοίνι κ’ η ευχή έχουν μεγάλη χάρι,
σε κάθε δύσκολη στιγμή σε βγάζουν παλικάρι.
Το κομβοσχοίνι κ’ η ευχή είναι όπλο μεγάλο,
που σαν κι αυτό τον σατανά, δεν τον πονάει άλλο.
Ο σατανάς όταν ιδή στο χέρι κομβοσχοίνι,
στο στόμα να ’χης την ευχή, αμέσως σε αφήνει .
Για τούτο κάθε Χριστιανός, αν θέλη σωτηρία,
αυτά να χρησιμοποιή σε κάθε ευκαιρία.
15-6-1994