Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 12-2-2017


Ὅσοι διακόπτουν τό μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου, νά ἐπικοινωνοῦν ...Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 12-2-2017