Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Υπάρχουν πράγματα που δεν συζητιόνται

Αρχ. Σάββας Ἁγιορείτης - Υπάρχουν πράγματα που δεν συζητιόνται