Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Σήμερα 09/07/2019 εορτάζουν: Άγιος Παγκράτιος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ταυρομενίας...


Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

9 Ιουλίου 2019

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Κράτος ἔνθεον ἠμφιεσμένος ἐκ τῆς χάριτος τοῦ κορυφαίου ἀποστόλων ζηλωτὴς ἐχρημάτισας· καὶ ταῖς ῥοαῖς τῶν αἱμάτων, Παγκράτιε, τὴν ἱερὰν διπλοῒδα ἐφοίνιξας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.