Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Μία ἁγία σταυροφορία κατὰ τῆς βλασφημίας καθʼ ὅλην τὴν Πατρίδα μας ἀρχίζει.

 ΕΛΛΗΝΕΣ! Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι ἐξ ἀφορμῆς καὶ μιᾶς μόνον βλασφημίας δύναται νὰ καταστραφῆ μία οἰκογένεια, μία συνοικία, μία πόλις, μία νῆσος, μία ὁλόκληρος χώρα. Διότι ὅλοι ὅσοι ἀκούουν τὸν βλάσφημον καὶ δὲν διαμαρτύρονται ὅλοι εἶνε ἔνοχοι.


ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ;

Δὲν ὑπάρχει, ἀγαπητοί, δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα τιμιώτερον ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Δακρύζουν οἱ Ἅγιοι, κλίνουν γόνυ οἱ Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι. Τὸ ἀκούουν οἱ δαίμονες καὶ τρέμουν ὡς φύλλα…
Καὶ ὅμως! Ἐὰν ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχη ἕνα ὄνομα ποὺ ὑβρίζεται χυδαιότερον παντὸς ἄλλου εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐὰν ὑπάρχη ὄνομα γυναικὸς ποὺ ρίπτεται εἰς τὸν βόρβορον τῶν αἰσχροτέρων λέξεων καὶ φράσεων εἶνε τὸ ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Αὐτοῦ Μητρὸς, τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Εἰς ἄλλας χώρας καὶ βασίλεια οὐδεμία ἀκούεται βλασφημία. Καὶ οἱ ἄγριοι σέβωνται τοὺς θεούς των. Ξένοι ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Πατρίδα μας φρίττουν διὰ τὸ πλῆθος τῶν βλασφημιῶν μας. Οὐδαμοῦ γῆς, ἀκούονται τοιαῦται ἀσεβεῖς ἐκφράσεις κατὰ τῶν θεῖων ὅπως εἰς τὴν Πατρίδα μας.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὸν ἠθικὸ χαρακτῆρα τοῦ βλάσφημου; (ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ)

Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὸν ἠθικὸ χαρακτῆρα τοῦ βλάσφημου, 

ποιὸς μπορεῖ νὰ στηρίξει τὶς ἐλπίδες του ἢ νὰ στηρίξει τὴν ἐμπιστοσύνη του σ᾿ αὐτόν; Πῶς αὐτὸς ποῦ βλασφημεῖ τὰ ἱερὰ πρόσωπα θὰ σεβαστεῖ τὰ ἀνθρώπινα; Πῶς μπορεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὸ καθῆκον πρὸς τὴν κοινωνία, ὅταν γιὰ τὸ ὕψιστο τῶν καθηκόντων του πρὸς τὸ Θεὸ ἀσεβεῖ; (ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ)

Τελειώνοντας, σᾶς παρακαλῶ νὰ βοηθήσετε τοὺς βλάσφημους νὰ μετανοήσουν, νὰ πλησιάσουν στὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος καὶ τὴν συγγνώμη τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ νὰ σταματήσουν τὸ βρόμικο αὐτὸ πάθος, διαφορετικὰ ἀπομακρυνθεῖτε ἀπὸ κοντά τους, ὅπως φεύγετε μακριὰ ἀπὸ μία ὀχιά, μήπως καὶ διορθωθοῦν, πρᾶγμα ποὺ εὔχομαι.

Ἁγίου Νεκταρίου – Λόγος περὶ βλασφημίας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Βλασφημία! Λέξη φοβερὴ, λέξη ποὺ προκαλεῖ ἀποτροπιασμό, λέξη ποὺ φανερώνει 

ἀσέβεια πρὸς τὸ Θεό.

Ἡ βλασφημία εἶναι ἔκφραση μίσους κατὰ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀποτέλεσμα 

βρώμικης καρδιᾶς καὶ χαρακτηρίζει πονηρὴ ψυχή.

Ἡ βλασφημία προκαλεῖται ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ εἶναι αἰχμάλωτος στοὺς δαίμονες 

καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα.

Ὁ βλάσφημος ἐξουσιάζεται ἀπὸ τὸν πονηρὸ δαίμονα, εἶναι ἡ φωνὴ ποὺ ἐξέρχεται 

ἀπὸ τὸ βάθος τῆς κακίας, εἶναι ἡ ἠχὼ τοῦ Ταρτάρου.

Ὁ βλάσφημος ἀγανακτεῖ κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ βγάζει ἀπὸ τὴν πονηρὴ καρδιά 

του βλάσφημες ἐκφράσεις, γεμάτες χολὴ καὶ ἀσέβεια!

ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ

 ΣΧΟΛΙΟ:  Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά την χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Καστορίας Καλλινίκου στις10/10/2021;

Τι είπε ο π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός* στις 12/10/2019;

Εν τέλει ποιος ο ψευδο-δάσκαλος και ποιο το ψευδο-μαθητούδι;

(* το 2009 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).


ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός 12/10/2019

ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ

 

 «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος» (Τίτ. 3, 10-11)

 

«Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες συμβούλεψέ τον μία δύο φορές, κι αν δεν ακούσει, άφησέ τον με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του»

 

Υπάρχουν θέματα στη ζωή μας στα οποία οι διαφορετικές απόψεις είναι ανθρώπινο να υφίστανται. Ο καθένας μας έχει την προσωπικότητά του και βλέπει την ζωή με τον τρόπο του. Υπάρχουν βεβαίως άνθρωποι που και πείρα και γνώση έχουν και, στην πνευματική ζωή, φώτιση από τον Θεό, ώστε να μπορούμε να τους συμβουλευτούμε και να ελέγξουμε την αλήθεια της γνώμης μας, ακόμη κι αν αποφασίσουμε ότι οι συμβουλές τους δεν μας ταιριάζουν. Υπάρχουν όμως και θέματα στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Αυτά έχουν να κάνουν με την πίστη και την αλήθεια της. Είναι τα δογματικά ζητήματα, αυτά που αναδεικνύουν Ποιος είναι ο Θεός που πιστεύουμε, ποια είναι η Εκκλησία στην οποία είμαστε μέλη, ποιο είναι το νόημα της ζωής που μας δόθηκε και ακολουθούμε. Εκεί δεν χωρούν συμβιβασμοί, αλλά όποιος ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, αποκόπτει τον εαυτό του από την πίστη, αμαρτάνει έχοντας  διαστραφεί ως προς την αλήθεια.

 

Είναι εύκολο ο καθένας μας να αυτοαναγορευθεί προστάτης της πίστης και να κατηγορεί άλλους ανθρώπους ως αιρετικούς. Δεν είναι φαινόμενο των καιρών μας, αλλά ίσχυε στην Εκκλησία από την αρχή της παρουσίας της στον κόσμο. Γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος μας υποδεικνύει κάποια κριτήρια με τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Τη αναφορά του για τις συμβουλές στους αιρετικούς και την αυτοκαταδίκη τους δεν την απευθύνει στον καθέναν μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά στον μαθητή του τον απόστολο Τίτο, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην Κρήτη. Για τον απόστολο Παύλο ο καθένας μας οφείλει να έχει την θέση που του ταιριάζει στην εκκλησιαστική ζωή. Ο κύριος υπεύθυνος είναι ο επίσκοπος, ο διάδοχος των αποστόλων, αυτός που έχει εκλεγεί από την Εκκλησία να συνεχίσει και την πίστη και το έργο τους. Όσοι βρισκόμαστε υπό τον επίσκοπο, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, θεολόγοι, λαϊκοί οφείλουμε να έχουμε επίγνωση της θέσης μας.

 

Ο αιρετικός στην πράξη επιλέγει κάποιες από τις αλήθειες της πίστης, τις οποίες ερμηνεύει και ζει κατά το θέλημα και την σκέψη του και όταν έρχεται η στιγμή οι θέσεις τους να τεθούν υπό την κρίση του σώματος του Χριστού, φεύγει από το σώμα. Αποτειχίζεται. Αποχωρεί. Ιδρύει δική του εκκλησία, ομάδα, παρασυναγωγή. Κριτήριο της αλήθειας είναι η σκέψη του και ο ίδιος ο εαυτός του, η γνώμη του. Γι’ αυτό και δεν δέχεται συμβουλές. Δεν δέχεται άλλες διδασκαλίες, αλλά εμμένει στις δικές του θέσεις. Ο αιρετικός είναι ατομοκεντρικός. Λησμονεί ότι η αλήθεια βρίσκεται στην κοινωνία με το σώμα του Χριστού και μόνο όταν υπάρχει αυτή η κοινωνία υπάρχει αλήθεια.

"Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εσκοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, άλλα με τον νουν του Αδάμ, ο οποίος Αδάμ αρρώστησε, επειδή εσκοτίσθηκε ο νους του. Οι Πατέρες μιλάνε για ασύνετον νουν. Παντού στην Πατερική γραμματεία το θέμα της πτώσεως είναι ο σκοτασμός του νοός του ανθρώπου" (ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ)

ΣΧΟΛΙΟ: Ο ΕΝΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣΕΙΡΑΣ

(ΜΕΤΑ ΤΟΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟΝ κ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ)

Η ελεύθερη συγκατάθεση της Παναγίας να συλλάβει τον Σωτήρα είναι το ίδιο με την απόφαση μιας γυναίκας να κάνει έκτρωση, σύμφωνα με τον Ελπιδοφ(θ)όρο Αμερικής!!


Που φτάσαμε! Να χρησιμοποιείται από ρασοφόρο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για τα σχέδια των ευγονιστών.

Συνοπτικά ο Ελπιδοφ(θ)όρος είπε: Σεβόμαστε το δώρο και την ιερότητα της ζωής, γεννημένης και αγέννητης. ΑΛΛΑ σεβόμαστε και την αυτονομία των γυναικών, όπως και ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία της Παναγίας να επιλέξει να φέρει στον κόσμο τον Κύριο.

Η Παναγία όμως έδωσε την συγκατάθεσή της στο αν θα συλλάβει, ενώ η γυναίκα που επικαλείται ο Ελπιδοφ(θ)όρος σκέφτεται αν θα ΣΚΟΤΩΣΕΙ το πλάσμα που έχει ήδη συλλάβει.

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Εάν με πάθος αναλάβωμεν μίαν σταυροφορίαν...

 


"Μόνον εάν με πάθος αναλάβωμεν μίαν σταυροφορίαν κατά της βλασφημίας, υπάρχει ελπίς να ίδωμεν την Ελλάδα απηλλαγμένην από το στίγμα αυτό του πολιτισμού, από το σημείον αυτό του Αντιχρίστου" (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

 

Το Φανάρι θα επιβάλει τους σχισματικούς της Ουκρανίας δια της τελετής του Αγίου Μύρου;

Μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις με αφορμή τα κατορθώματα Φαναρίου και Μόσχας στο πεδίο αντιπαράθεσης για την ουκρανική εκκλησιαστική οντότητα, και τις κινήσεις της Μόσχας στην Αφρική, πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία, ομοθρήσκων, αλλά και άλλων δογμάτων, αναφέρουν πως το Φανάρι ετοιμάζεται για μέγιστη προκλητική ενέργεια που θα επιβεβαιώσει το στην πράξη ορθόδοξο "σχίσμα" και μάλιστα την Μεγάλη Εβδομάδα!  

Οι πληροφορίες αφορούν την τελετή προπαρασκευής του Αγίου Μύρου, που γίνεται κάθε 10 χρόνια, και φέτος θα γίνει εκ νέου. Το 'Αγιο Μύρο χρησιμοποιείται στην Oρθόδοξη Eκκλησία στη βάπτιση και συμβολίζει τη μετάδοση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στους νεοφώτιστους ορθoδόξους.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που θα είναι η τέταρτη φορά που θα συμμετάσχει στην παρασκευή του Αγίου Μύρου, σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσκαλέσει Μητροπολίτες της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και Επισκόπους από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και της νέας ουκρανικής εκκλησίας που δεν αναγνωρίζεται από όλες τις άλλες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες παρά από μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Έμμεση απάντηση του π.Μαξίμου στην απαράδεκτη ανακοίνωση της ΔΙΣ για Μόσιαλο.

"στους βλάσφημους εχθρούς δεν χρειάζεται ευγένεια"

(π. Μάξιμος Καραβάς)


"Γιατί λέει τον άγιο Νικόλαο, το Απολυτίκιον «Εικόνα πραότητας…»; Όταν είδε όμως να υβρίζεται ο Θεός, σήκωσε το χέρι του… Διάβασα αυτά που είπε ένας επίσκοπος συνταξιούχος της Αλεξανδρείας εις τον Ελπιδοφόρο. Και έκανα να του γράψω∙ Σέβομαι την Αρχιερωσύνη σου, αλλά στους βλάσφημους εχθρούς δεν χρειάζεται ευγένεια! "Είσαι παλιάνθρωπος", θα του πεις. Όχι ευγένεια: «Να φιλήσω το χέρι σου», «Να ασπασθώ τα πόδια σου», «Να κάνω…», ευγένειες δεν χρειάζεται!

Όταν είπαν τον Χριστό για τον Ηρώδη, δεν είπε «τον μεγαλειώτατο»…  «Πορευθέντες είπατε τη αλώπεκι ταύτη…». Ναι, έτσι ήτανε…

Εμείς θέλουμε να φαινώμεθα ευγενής εις τους άλλους και στον εαυτό μας. Όχι!" 


 https://www.youtube.com/watch?v=oaFm4vEyi7s&ab_channel=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B7

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ-ΠΡΟΔΟΣΙΑ!

 


Απάντηση στον Ν.Ιωνίας Γαβριήλ που διαστρέβλωσε την πίστη σε σχέση με την ομοφυλοφιλία

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου

Κύριε καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας ημών

Δημοφιλείς είναι οι εκπομπές που διοργανώνει η Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας στο επίσημο κανάλι της στο youtube, με τον τίτλο “Τί είναι Εκκλησία”. Στις εκπομπές αυτές νέοι υποβάλλουν ερωτήσεις στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ γύρω από ένα κεντρικό θέμα. Στο επεισόδιο 115  το θέμα ήταν “πίστη και ομοφυλοφιλία”.

Οι θέσεις του Μητροπολίτη Ιωνίας που διαστρεβλώνουν την χριστιανική διδασκαλία

Το θέμα τέθηκε από τον ένα συζητητή και ο Σεβασμιώτατος απάντησε ως εξής: 

«Eκ των πραγμάτων ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλο, δεν μπορώ να ξέρω γιατί, δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Θεό. Δεν είμαι άξιος καν εγώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Ο Θεός για να ξέρει, κάτι ξέρει περισσότερο από όλους εμάς τους ανθρώπους. 

ΤΟ "ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΤΟ "ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

                                      ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


«οχ οτς στιν  υἱὸς ωσφ;» (Λουκ. 4, 1)

«Ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον ·  Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α  Τιμ. γ  16)

Αγαπητοί,

η γνωστή βλάσφημη ανάρτηση του κ. Ηλία Μόσιαλου (αυτού του αβάπτιστου ή βαπτισμένου, του Έλληνα ή Εβραίου, του καθηγητή που δεν είναι ιατρός αλλά που σπούδασε πολιτικές επιστήμες και που είναι ειδήμον σε θέματα δημόσιας υγείας, που στην αρχή της υγειονομικής κρίσης πρότεινε να σταματήσει άμεσα η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας) καθώς και οι συναφείς δηλώσεις ιεραρχών και θεσμικών οργάνων της Εκκλησίας μας εναντίον αυτής έδωσαν στον ελληνικό λαό μία ακόμη ευκαιρία ώστε να εννοήσει την σαπίλα των αλλότριων πολιτικών αρχηγών αυτού του τόπου και κυρίως το πνευματικό σκοτάδι των τοποτηρητών του Χριστού ανά την οικουμένη, των αλλοτριωμένων από τον Οικουμενισμό ελλήνων αρχιερέων μας. (Τονίζουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε εντός των αλλοτριωμένων ποιμένων τους δειλούς επισκόπους, δηλ. τους σιωπούντας. «Ουαί τοις δειλοίς»! Αλίμονό τους)

Τόσο η εν λόγω «προκλητική ανάρτηση», όσο και οι «συναφείς δηλώσεις» εκκλησιαστικών προσώπων αλλά και θεσμών μας δίνουν την αφορμή να καταθέσουμε λίγες ακόμη σκέψεις αλλά και Πατερικές θέσεις ώστε να εννοήσει ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος τη μέγιστη ανάγκη του χωρισμού μας από πρόσωπα είτε πολιτικά είτε εκκλησιαστικά που με φανερό ή συνεσκιασμένο τρόπο βλασφημούν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Κυρίας ημών Μαρίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου.

Με φανερό τρόπο ο καθηγητής πολιτικής υγείας βλασφήμησε εναντίον του προσώπου του Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου Μαρίας της Παρθένου και με συνεσκιασμένο, προσέβαλε το 3ο Άρθρο του Συμβόλου της Πίστεώς μας που λέγει: «Τν δι' μς τος νθρώπους κα δι τν μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κ τν ορανν κα σαρκωθέντα κ Πνεύματος γίου κα Μαρίας τς Παρθένου κα νανθρωπήσαντα.»….

Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας νὰ κληθῆ ἀπὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον

ΣΧΟΛΙΟ: "Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξέρει κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους." ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΤΕΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΨΕΙ!
Αδελφοί, ο ιερός Χρυσόστομος ρωτάει και απαντάει!
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί άμεσα τους ακόλαστους ομοφυλόφιλους (εννοεί της εποχής του);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί τους ετοίμασε την κόλαση!
.....................................

Ὁ Σεβ. Ν. Ἰωνίας νὰ κληθῆ ἀπὸ Συνοδικὸν Δικαστήριον

Τὴν παγίαν θέσιν τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἱ. Παραδόσεως περὶ ὁμοφυλοφιλίας ἀνατρέπει ὁ Σεβ. Ἰωνίας! Ἂν ὁ Σεβ. Δωδώνης ἐκλήθη κάποτε εἰς ἀπολογίαν διὰ νύξιν τινὰ περὶ προγαμιαίων σχέσεων, τί θὰ πρέπη νὰ συμβῆ εἰς τὸν Ν. Ἰωνίας; Παραθέτομεν ἀπομαγνητοφώνησιν ἀποσπάσματος ἀπὸ τὴν σειρὰν ἐκπομπῶν «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;» (ἐπεισόδιο 115 – Πίστη καὶ Ὁμοφυλοφιλία):

«Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο, δὲν μπορῶ νὰ ξέρω γιατί, δὲν θὰ κατηγορήσω ἐγὼ τὸν Θεό. Δὲν εἶμαι ἄξιος κἄν ἐγὼ νὰ τὸ σκεφτῶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα.

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Ερχεται ο πνευματικος & υλικος ολεθρος…ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΗΣ; ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ!

 Κλειστε την τηλεορασι & αντι της τηλεορασεως ανοιξτε την τηλεορασι του ουρανου. Και η τηλεορασι τοῦ ουρανου ειναι η Αγια Γραφή. Εκλεισε ὁ κοσμος τα αυτια του στο Θεο, & τα ανοιξε στον διαβολο, στην τηλεορασι & ἰδου, ερχεται ο πνευματικος & υλικος ολεθρος…

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=84537

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 20.000 & 30.000 ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ

Ἡ τηλεόραση χρησιμοποιεῖται ἀπό τοὺς ἐκάστοτε ἀθέους και μασόνους ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν μονόπλευρη ἐνημέρωση καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ λαοῦ, παραδείγματα…
Ο βόθρος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διοχετεύεται με τέχνη μέσα στο σπίτι

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=80352

4219881ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΗΣ; ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ «ΠΑΡΑΜΙΛΑΕΙ»; ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ! ΠΩΣ; ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ! ΠΟΙΟΝ; ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!

Απομαγνητοφωνημένη η ομιλία εδω: https://tasthyras.wordpress.com/2021/12/22more-41830

του νομικου κ. Δημητριου Δασκαλάκη: https://youtu.be/eidvdPqLJhw

Από την συγκέντρωση των Ελεύθερων Πολιτών Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη 19.12.2021.
Καλησπέρα Φίλοι και Φίλες. Καλησπέρα στην αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που επιστρέφω μετά από 27 χρόνια στον τόπο, όπου υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία.
Από τα ιερά χώματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης άναψε η σπίθα του Μακεδονικού Αγώνα εύχομαι από τα ίδια χώματα να ανάψει μια άλλη σπίθα που θα αφυπνίσει την ελληνική κοινωνία ώστε να συνειδητοποιήσει ότι η πανδημία του κορωνοϊού εγκυμονεί ένα μεγάλο κίνδυνο που απειλεί την δημοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ίδια μας την ζωή.

ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ TOYΣ NAOYΣ

 


ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙ ΑΘΕΟΙ
ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΖΑΝ TOYΣ NAOYΣ &
ΘΑ ΕΣΦΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ


Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Νικολάου Ὑδρούσης – Φλωρίνης τὴν 29-12-1976

«…Βρισκομαστε σε χρόνια ἄπιστα καὶ ἄθεα. Ποὺ ὄχι μόνο ἀρνοῦνται τὴν πίστι, ἀλλὰ ὡρισμένοι στὶς ἡμέρες μας, μισοῦν τὴν Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ. Μοιάζουν μὲ λυσσασμένο σκυλί. Ὅπως τὸ σκυλὶ ὅταν λυσσάξῃ δὲν γνωρίζει κανένα ἀλ­λὰ δαγκώνει ἀκόμα καὶ τὸ ἀφεντικό του, ἔτσι κι αὐτοί, λυσ­σασμένα σκυλιὰ τοῦ αἰῶνος μας, μισοῦν θανασίμως τὴν Ἐκ­κλησία. Ἂν ἦταν δυ­νατὸν θὰ γκρέμιζαν τοὺς ναοὺς καὶ θὰ ἔσφαζαν τοὺς κληρικοὺς καὶ ῥα­σοφόρους. Μήπως δὲν τὰ εἴ­δαμε αὐτὰ ἐπὶ τῶν ἡμε­ρῶν μας, εἴτε στὴν Κωσταντινούπολι εἴτε στὴ Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὸν Ἐμβὲρ Χότζα εἴτε στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Ἀττίλα εἴτε στὴ Σερβία καὶ τὸ Κόσσοβο; Καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὰ ὄμματα τῆς δι­εθνοῦς ὑποκριτικῆς κοινωνίας, ποὺ ἀ­πὸ τὴ μιὰ κόπτεται γιὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ξέρει νὰ νίπτῃ τὰς χεῖ­ρας καὶ νὰ ἀμνηστεύῃ τὰ ἐγκλήματα…

Ἀλλὰ δὲν εἶνε μόνο οἱ ἄθεοι τῶν ξένων κρα­τῶν, ἐκεῖνοι ποὺ γκρέμισαν ἐκκλησιὲς καὶ ἀ­παγόρευαν νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιὰ καὶ ὑποχρέωναν τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμα καὶ νὰ ἀλ­λάξουν τὰ ὀνόματά τους. Εἶναι καὶ μερικοὶ δικοί μας ἐδῶ, ποὺ μισοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ θέ­λουν νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στὴν πατρίδα μας τέτοια ἄθεα καθεστῶτα.
Κανείς δὲ μπορεῖ νὰ νικήσῃ τὸ Χριστό, ὄχι. Ὅποιος ἀντιτίθεται ―σημειῶστε το―, ὅ,τι κι ἂν εἶνε, μικρὸς ἢ μεγάλος, ἄνθρωπος ἢ σύστη­μα, ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη. Ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει Χριστός!
Βουλῶστε τ᾽ αὐτιά σας, ἀδελφοί μου. Μὴν ἀ­κοῦτε τί λέει ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος. Κρατῆστε τὴν πίστι στὸ Χριστό, τὴν πίστι τῶν πατέρων μας, βαθειὰ στὴν ψυχή σας. Καμμιά δύναμις νὰ μὴ μπορέσῃ νὰ τὴν ξερριζώσῃ…

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΤΑ «ΔΟΣΙΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ...

 

Ένα συγκλονιστικό κείμενο του π. Θεοδώρου Ζήση που πρέπει να διαβάσει και ο τελευταίος Χριστιανός: «ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΔΟΣΙΜΑΤΑ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ»

 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.  1. Νέα Τουρκοκρατία. Ξεθωριάζουν οἱ ἀξίες τοῦ ᾽21.

Δὲν κατάλαβαν τίποτε οἱ κυβερνῶντες ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τῆς ὁποίας γιόρτασαν τὰ διακόσια χρόνια (200) ἀπὸ τὴν κήρυξή της. Καὶ γράφω «γιόρτασαν», διότι δὲν γιορτάσαμε ὅλοι μαζί τους, ἀφοῦ στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ὀργανωθεῖσες ἐκδηλώσεις ἐπρόδωσαν τὸ πνεῦμα τῶν ἀγωνιστῶν καὶ πρωταγωνιστῶν της[1]. Θὰ μποροῦσε κάποιος ἐρευνητικὰ νὰ συγκρίνει τοὺς τρεῖς προηγούμενους ἑορτασμοὺς τῶν πενήντα χρόνων (1871), τῶν ἑκατό (1921), τῶν ἑκατὸν πενήντα (1971) μὲ τὸν πρόσφατο ἑορτασμὸ τῶν διακοσίων χρόνων (2021), γιὰ νὰ συναγάγει κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας θλιβερὰ ἀποτελέσματα.

ΣΟΚ! Ο Ισπανός που ξύπνησε από κώμα μετά από 35 χρόνια!

ΣΧΟΛΙΟ: Αγαπητοί, ποτέ μη χαρίσετε το σώμα σας ή το σώμα κάποιου δικού σας ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου για μεταμόσχευση οργάνων. Οι άνθρωποί σας είναι ζωντανοί... Αφήστε τους να ξυπνήσουν εν ειρήνη, αν και εφόσον είναι θέλημα Θεού. Όποιοι δώρισαν τον άνθρωπό τους είναι συνένοχοι φόνου. Ας τρέξουν σε κάποιο εξομολόγο πριν είναι αργά...


Η ιστορία του ανθρώπου που ξύπνησε μετά από κώμα 35 χρόνων στην Ισπανία είναι πραγματικά απίστευτη. Συγκεκριμένα, ο 65χρονος σήμερα Μανέλ Μοντεαγούδο είχε πέσει σε κώμα το μακρινό 1979 σε ηλικία 22 ετών και επανήλθε το 2014. Είχε παντρευτεί την αγαπημένη του και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά. ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ

Η Θεία Κοινωνία σε όσους δεν πιστεύουν, «είναι εις κρίμα και κατάκριμα»

Επιφανίου Θεοδωρόπουλου:  από τότε που η Εκκλησία εισήγαγε τη χρήσι της λαβίδος -, δια της λαβίδος παίρνουν οι πιστοί το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, ουδέποτε τέθηκε πρόβλημα μεταδόσεως μικροβίων δια της Θείας Κοινωνίας, ουδέποτε.


Η Θεία Κοινωνία σε όσους δεν πιστεύουν, «είναι εις κρίμα και κατάκριμα»Επιφανίου Θεοδωρόπουλου (+1989)

- Ήρθε κάποια να εξομολογηθή και μού λέει:“Δεν κοινωνάω”, λέει:

“Σιχαίνομαι τή Θεία Κοινωνία γιατί κοινωνούν όλοι με το ίδιο κουτάλι". 

Της λέω "σε εστιατόρια τρώς;"

"Συνήθως όχι", λέει "αλλά τρώω". 

"Σε καφενεία" της λέω "πίνεις καμμιά φορά νερό;" 

«Ναι» λέει. 

«να ΄ξερες της λέω, ¨πόσα σάλια πίνεις εκεί μέσα. Όπως είναι εκεί τα ποτήρια» της λέω, «τα βουτάνε εκεί και τα ξαναβγάζουνε». Με κοίταξε έτσι. 

«Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος…» (Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)

(...)  Ακούστε ένα Ορθόδοξο Θεολογικό λόγο από τον δρ. θεολογίας ΑΠΘ Αναστάσιο Πολυχρονιάδη. Πραγματικά ο ξεκάθαρος λόγος του θυμίζει τον λόγο του Κυρίου και "Καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής". Πάντοτε μέσα στα βαθιά σκοτάδια ακόμη και σε "θολολογικούς πανεπιστημιακούς  κύκλους" διασώζεται η αλήθεια του Χριστού . Τον ευχαριστούμε  από καρδιάς... (...)


τρελογιάννης

 

Η ομιλία του έγινε  στην  διαδικτυακή ημερίδα: «Ελευθερία ή υποχρεωτικότητα» – Η ευθύνη της επιλογής μας που μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη  εδώ

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Κλείνοντας τα μάτια προσευχόμουν κι αμέσως έσβησε το φως των ασεβών.

 ΣΧΟΛΙΟ: Αδελφοί ποιο το νόημα της Κυριακής Φράσης:  "Όμως ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει (ως Κριτής) θα βρει άραγε την πίστη επί της γης;" (Λουκ. ΙΗ΄8). Φοβερό το ότι ο Κύριος ομιλεί με θέμα την Προσευχή! 

Ιδού η αρχή της Παραβολής: Δια να διδάξη δε τους μαθητάς του να προσεύχωνται πάντοτε και να μη αποκάμνουν εις την προσευχήν, τους είπε και την παραβολήν αυτήν· (Λουκ. 18,1 )    

Και να η ερμηνεία (Κολιτσάρα)(Λουκ. 18,8):     

Σας διαβεβαιώνω, ότι ο Θεός γρήγορα θα αποδώση το δίκαιον στους εκλεκτούς του και θα τιμωρήση τους αδικούντας, εάν δεν μετανοήσουν. Αλλά, όταν ο υιός του ανθρώπου έλθη δια να αποδώση δικαιοσύνην, άρά γε θα εύρη στους ανθρώπους αυτήν την ζωντανήν πίστιν, που θα τους ενισχύη, ώστε να μη αποκάμνουν εις την προσευχήν;” 
Εμπειρίες από τον πόλεμο των δαιμόνων

Στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, ο ιερός συγγραφέας άγιος Αθανάσιος περιλαμβάνει και μια εκτεταμένη ομιλία του πρώτου προς κάποια ομάδα μοναχών που τον είχε επισκεφθεί και ζητούσαν επίμονα ν' ακούσουν από το στόμα του "λόγον αγαθόν". Και ο μέγας ασκητής και καθηγητής της ερήμου, μεταξύ άλλων, τους μίλησε και για τις εμπειρίες του από τον πόλεμο που του έκαναν οι δαίμονες, όχι για να καυχηθεί, αλλά για την αγάπη τη δική τους και τη συμβουλή:

"Πόσες φορές δεν με καλοτύχισαν κι εγώ τους καταράστηκα στο όνομα του Κυρίου: Πόσες φορές δεν πρόβλεψαν για την πλημμύρα του ποταμού κι εγώ τους έλεγα· και τις σας μέλλει εσάς; Ήρθαν κάποτε απειλητικοί και με περικύκλωσαν σαν πάνοπλοι στρατιώτες. Και με τις προσευχές απομακρύνθηκαν από τον Κύριο. Ήρθαν κάποτε τη νύχτα, με μορφή φανταστικά φωτεινή, κι έλεγαν∙ήρθαμε να σου φωτίσουμε, Αντώνιε. Εγώ όμως, κλείνοντας τα μάτια προσευχόμουν κι αμέσως έσβησε το φως των ασεβών.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΛΑ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ!

 

Ο διωγμός αποτελεί κριτήριο ευσεβείας - Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ!

Τό φαινόμενον τοῦ διωγμοῦ ὡς στοιχεῖον γνησιότητος τῆς πίστεως π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

(5:35)

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ο χειρότερος διώκτης του Χριστιανισμού είναι η ΕΥΗΜΕΡΙΑ. Διότι τα βασανιστήρια δεν έχουν να επιδείξουν παρά ελάχιστους λιποτάκτας. Αντιθέτως, αντιθέτως όταν έχωμε εποχή ειρήνης-φαινομενικής- και ευημερίας και υπάρχουν αυτά που σας είπα: τα ρεύματα της διαβρώσεως: η αποστασία, η άρνηση, τότε ο άλλος ντρέπεται να κάνει το σταυρό του, ντρέπεται να φανεί ότι νηστεύει, ντρέπεται να πάει στην Εκκλησία… Βλέπετε λοιπόν ότι όταν περνάνε πολύ καλά, όλα αυτά δημιουργούν έναν διωγμών κατά της Εκκλησίας. Και θα επαναλάβω για δεύτερη φορά… Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ!

Τὸ κουτὶ ποὺ βρῆκε ὁ διάβολος γιὰ νὰ ἐκφαυλίσῃ ὅλους, τὸ χαζοκούτι... ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Ή ΑΛΛΙΩΣ Η ΚΙΝΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)

 Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, 

Ἡ τηλεόρασι, ὅπως εἶπε ὁ ἅγι­ος Κοσμᾶς, εἶνε τὸ κουτὶ ποὺ βρῆκε ὁ διάβολος γιὰ νὰ ἐκφαυλίσῃ ὅλους, τὸ χαζοκούτι.
Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Ποιος θα απαλλάξει τη συνείδηση από το άγχος;

«ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΚΑΘΑΡΙΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΗΜΩΝ ΑΠΟ ΝΕΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΕΙΝ ΘΕΩΙ ΖΩΝΤΙ» (ΕΒΡ. 9,14

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. 9,11-14)
Κάθε φορά, ἀγαπητοί μου, ποὺ γίνεται θεία λειτουργία, διαβάζονται δύο περικοπὲς ἀ­πὸ τὴν ἁγία Γραφή· μία τὸ εὐ­αγγέλιο καὶ μία ὁ ἀπόστολος. Τὸ εἴπαμε καὶ τὸ ξαναλέμε, δὲν ὑ­πάρχει ἄλλο βι­βλίο ἀνώτερο ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή. Χιλιάδες βιβλία νὰ διαβάσῃς, ἂν δὲν διαβάσῃς τὴν ἁγία Γραφή, τίπο­τα δὲν ἔκανες.

Α+Ο

 

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΕΔΩ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=93

9a150f5deb69

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

———-

Το μέγα σχολείο της διαφθοράς είναι: ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ! ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ!

 Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος: Να είμαστε έτοιμοι. Διότι θα είναι πάνοπλος ο αντίχριστος. Και θα κάνει πράγματα, τα οποία θα εντυπωσιάζουν και θα προξενούν κατάπληξη στον κόσμο και θα κλονίζουν την πίστη


Nα μη ζήσουμε στις ημέρες του αντίχριστου


Ένα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι έρχεται ο αντίχριστος. Και εδώ μας δίνει ο απόστολος Παύλος τα γνωρίσματα του, για να τον καταλάβουμε.

(...)

Θα παλέψουν αυτές οι δύο μεγάλες δυνάμεις, ο Χριστός και ο αντίχριστος. Αυτή θα είναι η μεγάλη σύρραξη.

Φαίνονται παραμύθια αυτά. Φαίνονται σκοτεινά και απίστευτα πράγματα, τα οποία όμως θα γίνουν τώρα πραγματικότης.
Ένα σημείο των καιρών είναι και η τηλεόραση. Εντός ολίγου θα κλείσουν όλα τα σχολεία. Ύστερα από πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχουν σχολεία. Θα θεωρείται καθυστερημένος αυτός που πηγαίνει στο σχολείο. Θ’ αλλάξουν επάγγελμα οι δάσκαλοι. Το μέγα σχολείο της διαφθοράς είναι η τηλεόραση. Τους δασκάλους τα παιδιά τους εμπαίζουν, τους κοροϊδεύουν, δεν τους προσέχουν· στην τηλεόραση κάθονται μ’ ανοιχτό το στόμα.

π. Αυγουστίνος Καντιώτης, τὸ Χριστὸ δὲν τὸν ἀγαπήσαμε.

 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Θὰ πῶ μόνο, ὅτι ὁ Χριστὸς σήμερα εἶνε ἄγνωστος. Ἄλ­λοι τὸν ἀγνοοῦν, ἄλλοι τὸν ὑποτιμοῦν, ἄλλοι τὸν περιφρο­­νοῦν, καὶ ἄλλοι –ἀλλοίμονο!– τὸν ὑ­βρί­ζουν καὶ τὸν βλαστημοῦν
Ν᾽ αξιωθουμε της δοξης Του!


«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται» (Ψαλμ. 88,13)

(...) Θὰ πῶ μόνο, ὅτι ὁ Χριστὸς σήμερα εἶνε ἄγνωστος. Ἄλ­λοι τὸν ἀγνοοῦν σὰν νὰ μὴν ὑπάρχῃ, ἄλλοι τὸν ὑποτιμοῦν καὶ τὸν θεωροῦν κατώτερο ἀπ᾽ τὴ γυ­ναῖκα ἢ τὸ παιδί τους, ἄλλοι τὸν περιφρο­­νοῦν τελείως, καὶ ἄλλοι –ἀλλοίμονο!– τὸν ὑ­βρί­ζουν καὶ τὸν βλαστημοῦν. Κάποιος στὴν Πε­λοπόννη­σο βλαστήμησε τὸν πρόεδρο δη­μο­κρατίας καὶ τὸν ἔβαλαν 13 μῆνες φυλακή. Δὲν λέω ὅτι ἔκα­νε καλά, ὄχι· πρέπει νὰ τιμοῦ­με τοὺς ἄρχον­τες, εἴτε βασιλεῖς εἴ­τε προέδρους –δὲν ἔχει σημασία, ἀλ­λάζουν αὐτά, πρόσκαιρα εἶνε–, ὄχι ὅμως καὶ νὰ τοὺς ὑπερτι­­μοῦμε ἐν σχέσει μὲ τὸν Κύριο. «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱ­οὺς ἀν­θρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145,3). Λοι­πὸν 13 μῆνες φυλακὴ γιατὶ αὐτὸς βλαστήμησε τὸν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας· κι ὅταν ὁ ἄλλος βλαστημάῃ τὸ Χριστό, ὁ δικαστὴς γελάει καὶ τοῦ βάζει 4 – 5 μέρες ποινή. Μεγάλοι οἱ ἄρ­χοντές μας, μικρὸς – πολὺ μικρὸς ὁ Χριστός!

π. Αυγουστίνος Καντιώτης, ἔρχονται ἡμέραι πονηραὶ διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Παιδείαν.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ!

       Ἄς μὴ καταλήξωμεν ὅμως, ἀγαπητοί μου, μὲ ἀπαισιοδοξίαν διὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. 

       Παρʼ ὅλην τὴν διάβρωσιν τὴν ὁποίαν ἔχουν ὑποστῆ οἱ χαρακτῆρες κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, παρʼ ὅλην τὴν διείσδυσιν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ὑλιστικῶν ἰδεῶν, των ὁποίων φορεῖς καὶ κήρυκες καὶ ὑποφῆται ἐγένοντο περιβόητοι παιδαγωγοί, Ἡροστράτου δόξαν ζηλώσαντες, ὑπάρχουν, δόξα τῶ Θεῶ, ὑπάρχουν καὶ διδάσκαλοι καὶ καθηγηταί, οἱ ὁποῖοι κρατοῦν τὰς Ἑλληνικὰς καὶ χριστιανικὰς παραδόσεις, εἶνε ἀφωσιωμένοι εἰς τὸ ἔργον των καὶ ὑπὲρ τὰ ἀτομικὰ καὶ οἰκογενειακὰ συμφέροντα θέτουν τὰ πνευματικὰ συμφέροντα τῶν παιδιῶν, ποὺ ἐνεπιστεύθη εἰς αὐτοὺς ἡ πατρίς. Κοπιάζουν διʼ αὐτά. Δαπανοῦν καὶ ἐκ τοῦ πτωχοῦ βαλαντίου των διὰ τὴν πρόοδον τοῦ σχολείου. Ἀνησυχοῦν καὶ τρέμουν διὰ τὴν διαγωγὴν τῶν μαθητῶν των. Χαίρουν καὶ ἀγάλλονται διὰ τὴν πρόοδόν των. Ὡς ἄγγελοι τοὺς παρακολουθοῦν καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ σχολείου. Καὶ δύναται νὰ ἐπαναλάβουν καὶ αὐτοὶ τὸ Γραφικόν˙ «Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός» (Ἡσ. 8, 18˙ Ἑβρ. 2, 13).

        Πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἐκλεκτοὺς διδασκάλους, ὅσον ὀλίγοι καὶ ἄν εἶνε, στρεφόμεθα καὶ λέγομεν, ὅτι ἔρχονται ἡμέραι πονηραὶ διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Παιδείαν. Ἄνδρες πονηροὶ καὶ γόητες θὰ προκόψουν πρὸς τὸ χεῖρον καὶ θὰ παρασύρουν πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶτε ἐκ δειλίας εἴτε ἐκ συμφέροντος εἴτε καὶ ἐξ ὑποκρυπτομένης συγγενείας ἰδεῶν θὰ λιβανίζουν τοὺς ἰσχυροὺς παράγοντας τῆς Παιδείας καὶ θὰ ἐπιδοκιμάζουν καὶ τὰς πλέον παραδόξους καὶ ἐξωφρενικὰς θεωρίας των. Σεῖς, οἱ ὀλίγοι, μνήμονες ἀειμνήστων προκατόχων, διδασκάλων τοῦ Γένους, μὴ δειλιάσετε. Μὴ φοβηθῆτε τὸν φόβον αὐτῶν. Σταθῆτε ἑδραίοι καὶ ἀμετακίνητοι ἐν τῆ πίστει καὶ τῆ ἀρετῆ. Ἐν μέσω ἀθλίων συναδέλφων σας καὶ ἐπιθεωρητῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ χειροκροτοῦν καὶ θὰ ζητωκραυγάζουν φρενιτωδῶς ἀπίστους καὶ ἀθέους διὰ νʼ ἀπολαύουν τὰς εὐνοίας των, σεῖς κρατήσατε τὴν θέσιν σας. Καὶ ἀντισταθῆτε γενναίως. Φυλάξατε τὰς νεωτέρας Θερμοπύλας, νὰ μὴ εἰσέλθη ὁ νεοβαρβαρισμός. Καὶ εἶε ἐξ ὑμῶν διασώζων τὴν εἰκόνα τοῦ ἰδανικοῦ διδασκάλου ἀξίζει περισσότερον ἀπὸ ἀναρίθμητον πλῆθος διδασκάλων, οἱ ὁποῖοι πνίγουν τὴν φωνὴν τῆς συνειδήσεως καὶ προδίδουν τὸ καθῆκον των. Διὰ σᾶς ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν θὰ εἴπη ποτέ˙ Ποῦ ὁ διδάσκαλος; Διὰ σᾶς θὰ εἴπη˙ Ἰδοὺ ἕνας πραγματικὸς διδάσκαλος!

Η νέα παγίδα με τα χαπια.

 https://www.brighteon.com/20870cc6-fe85-4b5d-a200-b669dc78ebad

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Ο Μονοθελητισμός συνιστά δόγμα βλάσφημο και ξένο με την αλήθεια της Ορθοδοξίας

 


«Ομολογιακές και Εκκλησιολογικές αποκρίσεις»

(Αγ. Μαξίμου Ομολογητού – Περί Αφορισμού)

(ΜΕΡΟΣ Ζ΄)

Αναμφίβολα μέσα στην αλήθεια της Εκκλησίας αναδείχθηκε και έλαμψε ο Αγ. Μάξιμος, ως πρόσωπο Ορθόδοξης μαρτυρικής ομολογίας, αυτοθυσίας, νήψεως και ηρωισμού. Του Αγίου η μνήμη εορτάζεται στις 21 Ιανουαρίου.

Στην ακολουθία του Αγίου, διαβάζουμε:

- «Διωγμοὺς υπομείνας υπὲρ της Πίστεως, απεδίωξας Πάτερ άπασαν αίρεσιν· εκτμηθεὶς δε συν χειρὶ την γλώτταν Μάξιμε, ομολογίας ευπρεπή, εκ της χειρὸς του Ποιητού, εδέξω στέφανον μάκαρ, ον νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχὰς ημών».

- «Συναθλούσι σοι Μάξιμε, η των μαθητών δυὰς η πανόλβιος, σοι των άθλων κοινωνήσαντες· διὸ και επάθλων ίσων έτυχον».

Ο θεολογικός προσδιορισμός των τροπαρίων (αυτών) σχετίζεται με το μαρτύριο του Αγίου (και επιμένων τη Ορθοδόξω πίστει, την χείρα και την γλώτταν ακρωτηριάζεται), με το μαρτύριο του μοναχού – μαθητού Αναστασίου και την εξορία του νεωτέρου μοναχού – μαθητού (πάλι) Αναστασίου.

Ως απλός μοναχός, ο Αγ. Μάξιμος για περισσότερα από 25 χρόνια, με ένα μικρό πλήθος μαθητών του, ορθοτόμησε το λόγο της Αληθείας, όταν όλα τα Πατριαρχεία είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του Μονοθελητισμού (= ότι δηλ. ο Χριστός είχε μόνο μία θέληση και μόνο μία ενέργεια), που συνιστά δόγμα βλάσφημο και ξένο με την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ορθόδοξα, ο Χριστός είχε δύο φύσεις, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, ως Θεός και ως άνθρωπος. Ενεργούσε δηλ. ως Θεός μα ενεργούσε και ως άνθρωπος.