Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

«Όχι» και από την Αντιόχεια για τη Σύναξη στο Αμάν

ΣΧΟΛΙΟ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ... 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΑΜΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «Αδελφική Συνάντηση» ΚΑΙ ΜΟΝΟ! ΕΝΩ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Όχι» και από την Αντιόχεια για τη Σύναξη στο Αμάν


Αποδυναμώνεται καθημερινά η συμμετοχή των Εκκλησιών στη Σύναξη των Προκαθημένων ή στην «Αδελφική Συνάντηση» όπως χαρακτηρίστηκε πριν από λίγες ημέρες που θα λάβει χώρα στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Χθες ήταν η σειρά του Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννου να δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στην εν λόγω συνάντηση. «Η Εκκλησία της Αντιόχειας, καθώς αντιλαμβάνεται το ενεργό ενδιαφέρον των Προκαθημένων των Εκκλησιών και τις πρωτοβουλίες τους σε ό, τι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για τη σοβαρή κρίση, στην οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα, δεν συμμετέχει στη συνάντηση αυτή, με βάση τα στοιχεία που κατέχει και εξαιτίας της προσοχής της να αποφευχθεί καθετί που αυξάνει το χάσμα μεταξύ των αδελφών και τις αποκλίσεις τους» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ανακοίνωση.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: "... τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθῆ"!
π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: «Εκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


(...)

Μέ πόνο γιά τήν Πατρίδα καί τό μέλλον της μιλοῦσε κι ὁ ἅγιος Παΐσιος γιά τό μέγα πρόβλημα τῶν ἐκτρώσεων:
“… χρειάζεται νὰ κινηθῆ ἡ πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία κ.λπ., ὥστε νὰ ἐνημερωθῆ ὁ κόσμος γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχη ἡ ὑπογεννητικότητα (σ.σ. ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἐκτρώσεων). Οἱ ἱερεῖς νὰ ἐξηγήσουν στὸν κόσμο ὅτι ὁ νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Οἱ γιατροὶ πάλι ἀπὸ τὴν δική τους πλευρὰ νὰ μιλήσουν γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ἡ γυναίκα ποὺ κάνει ἔκτρωση...
Ὅταν παραβαίνη ἕνας ἄνθρωπος μιὰ ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι ποὺ ἀντίκειται στὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπὸ τὸ κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθῆ.”  (Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή Ζωή, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχ. Σουρωτῆς, 2004, σ. 78)

π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: Η ἀντιλογία τῶν ἀνθρώπων σχετικά μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ

"Κατά δέ τούς Ἁγίους Πατέρες αὐτή ἡ κατάσταση τῆς ἀμετανοησίας εἶναι ἡ ὄντως βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος."


π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: «Εκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


Μέ ἀφορμή τά ὅσα συνέβησαν τελευταῖα σχετικά μέ τό θέμα τοῦ “ἀγέννητου παιδιοῦ” καί μετά τήν μεγάλη δημοσιότητά του στό πανελλήνιο, ἀλλά καί πέραν αὐτοῦ, αἰτηθείς καταθέτω τό παρόν ὡς ἐλάχιστη συμβολή μου γιά γόνιμο προβληματισμό ὅλων μας.

Παρακάμπτω τήν πρόχειρη καί ἐσπευσμένη κυβερνητική ἐντολή γιά τήν ἀπόσυρση καί καθαίρεση τῶν σχετικῶν ἐντύπων τοιχοκόλλησης, ἡ ὁποία ἐντολή ἀποτελεῖ ἀλγεινό πλῆγμα-ἐπιβουλή κατά τῆς “ἐλευθερίας τοῦ προσώπου” καί τῆς “ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης” στήν σύγχρονη εὐνομούμενη, στά λόγια, κοινωνία μας.
Μέσα σ᾿ ὅλα αὐτά ἰδιαίτερη ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ ἀντίδραση καί ἔντονη τοποθέτηση συνανθρώπων μας πάσης ἡλικίας καί τῶν δύο φύλων, πού ἐκφράσθηκαν, ἐνήργησαν, θετικά ἤ ἀρνητικά, γιά τό ἀναφερθέν γεγονός, πού ἔχει φυσικά ἄμεση σχέση μέ τό φλέγον θέμα τῶν ἐκτρώσεων καί μάλιστα στήν Πατρίδα. Καί θυμηθήκαμε, ἰδίως αὐτές τίς ἡμέρες πού ἑορτάσαμε τήν ὡραία ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, τήν προφητική ρήση τοῦ δικαίου Συμεών πρός τήν Κυρία Θεοτόκο, ὅταν Αὐτή προσέφερε τόν Υἱό Της, τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, στόν Ναό τοῦ Θεοῦ:
 «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν... καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον... ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί» (Λουκ. β΄, 34, 35).
Ὁ Χριστός θά γίνη -ὅπως καί ἔγινε καί γίνεται σήμερα- σημεῖο ἀντιλογίας, μεγάλης ἀσυμφωνίας, ἤ καί ἀντιπαραθέσεως μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὅσοι ἀπιστήσουν καί Τόν ἀπορρίψουν τελεσίδικα στήν ζωή τους, θά ἐκπέσουν ἀπό τήν ἀλήθεια, θά ἀποτύχουν. Ὅσοι ὅμως Τόν πιστεύσουν, ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό, Δημιουργό τῶν πάντων καί Σωτῆρα τους, αὐτοί -ἀκόμη κι ἄν προσωρινά τώρα ἤ πρίν εἶναι ἤ ἦσαν σέ πτώση, σέ ἀποτυχία- μέ τήν ἐνσυνείδητη πίστη τους σ᾿ Αὐτόν θά ἀνορθωθοῦν, θά ἐλευθερωθοῦν ἀπό κάθε δεσμά, ἀπό κάθε ἁμαρτία, ἀπό ἐνοχές, ἀπό δεινά ἀδιέξοδα. Αὐτή δέ ἡ ἀντιλογία τῶν ἀνθρώπων σχετικά μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ, καί πού φυσικά θά μεταφράζεται στούς μέν ὡς “πτώση” στούς δέ ὡς “ἀνάσταση”, θά συμβῆ (καί ἤδη συμβαίνει), ὥστε νά φανερωθοῦν (καί ὄντως φανερώνονται) οἱ κρυφοί λογισμοί, οἱ προσωπικές, βαθιά ἀφανεῖς διαθέσεις τοῦ καθενός, πού ἀπορρίπτει ἤ ἀποδέχεται τόν Χριστό, ὡς τόν μόνο προφητευθέντα στούς αἰῶνες ἀληθῆ Θεό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα


«Το κράτος ξένο προς κάθε ομολογία ή θρησκευτική διδασκαλία».


Αποτέλεσμα εικόνας για Jean – Francois Colosimo “ La religion francaise”


Η Γαλλική θρησκεία στην Ελλάδα


            Πρόσφατα στη Γαλλία κυκλοφορήθηκε το βιβλίο του Jean – Francois Colosimo «Η γαλλική θρησκεία» (“ La religion francaise”, edcerf).  Σε αυτό ο συγγραφέας περιγράφει γλαφυρά τον απηνή διωγμό που υφίστανται οι χριστιανικές αξίες στη Γαλλία κατά τα 230 τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τον πιο μακρόχρονο διωγμό κατά των χριστιανών στην ιστορία της ανθρωπότητας, μετά από αυτούς στην αρχαία Ρώμη.
Σκοπός των διωγμών είναι να επιβληθεί στους πολίτες η «Γαλλική θρησκεία», δια του «άθεου κράτους». Στα γαλλικά ονομάζεται «L’ Etat laique»,  που κατά τον ορισμό της Γαλλικής Ακαδημίας σημαίνει «Το κράτος ξένο προς κάθε ομολογία ή θρησκευτική διδασκαλία». Στην ουσία το ουδετερόθρησκο κράτος στη Γαλλία είναι ένα επιθετικά άθεο κράτος, που επεξέτεινε την ιδεολογία του σε όλους τους τομείς της πνευματικής και κοινωνικής ζωής και επέβαλε τον άθεο παιδικό σταθμό – από τριών ετών...-, την άθεη εκπαίδευση, τις άθεες τελετές, τους άθεους νόμους (σελ. 107 του βιβλίου).
Οι κατά του χριστιανισμού ενέργειες στη Γαλλία κρατάνε αιώνες. Αφετηρία τους η Γαλλική Επανάσταση. Τα όσα διέπραξαν οι Γάλλοι Επαναστάτες  κατά το τέλος του 18ου αιώνα είχαν συνέχεια στη Ρωσία τον 20ό αιώνα. Και οι δύο επαναστάσεις είχαν έναν ίδιο σκοπό, να εξαφανίσουν τον χριστιανισμό από την ιστορία και να τον καταργήσουν ως θρησκευτικό και πνευματικό γεγονός.

Ο π. Αθανάσιος Μυτλιληναίος, ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ και ο "ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός"!


ΣΧΟΛΙΟ: ΤΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ: "άντρας γεννήθηκες κανονικά, γυναίκα κανονικά, αλλά στην ψυχολογία σου"; ΙΔΟΥ: "Τρεις λέξεις, ΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ."! Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Το Ευαγγέλιον δεν είναι σε κάθε εποχή υπόθεση διαλεκτικής αλλά πίστεως και υπακοής.


(...) Ένα παράδειγμα θα σας πω, είναι απ’ την Παλαιά Διαθήκη αυτό γιατί πολλάκις το έχω χρησιμοποιήσει. Να λέγω σε ένα κορίτσι ότι δεν πρέπει να φοράει παντελόνι και μου λέει, γιατί; Της λέγω. Θα μπορούσα πολλά να σου εξηγήσω αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να σου εξηγήσω. Αν θες και επιμένεις θα σου εξηγήσω. Ένας είναι ο βασικός και κύριος λόγος. Το λέγει ο Θεός. Είναι στο Δευτερονόμιο, 23ο Κεφάλαιο. Το λέγει ο Θεός ότι η γυναίκα δεν θα βάλει επάνω της αντρικά σκεύη και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, το λέγει ο Θεός. Τί ζητείται; Ζητείται πίστις και υπακοή. Αλλά εάν θέλεις να σου εξηγήσω, γιατί ο Θεός πολλές φορές μας κάνει και τη χάρη αυτή να μας εξηγεί. Φέρ’ ειπείν είπε στους μαθητάς του ότι ανεστήθη. Τον είδαν. Καταρχάς τους το είχε προαναγγείλει. Τον είδαν. Και καλεί ο Ίδιος να βάλουν τον δάκτυλόν των εις τον τύπον των ήλων. Δεν το έκανε μόνο ο Θωμάς. Και οι άλλοι μαθηταί την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως.

Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος – Το Ευαγγέλιον δεν είναι σε κάθε εποχή υπόθεση διαλεκτικής αλλά πίστεως και υπακοής.

Τί είναι αυτή η χάρις; Ότι εμείς οι κατάκριτοι άνθρωποι βρήκαμε χάρη, άρα σωθήκαμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Δεν μου άξιζε, αλλά μου δόθηκε χάρις και χάρις αυτό σημαίνει. Τί; Ότι μου δίδεται κάτι χωρίς να το αξίζω.
Μακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)
Απόσπασμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 06/10 του 1996.
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί.
Και πάλι με την Χάρη και ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, συνεκεντρώθημεν εις τον οικείον μας τόπον, στον Ιερόν Ναόν του Αγίου Χαραλάμπους. Και εκείνο που πάντοτε μας συνάζει, είναι ο αιώνιος λόγος του Θεού.

Κοινή εκδήλωση [ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ] των θρησκειών στην Αλβανία για τα ορφανά παιδιά

ΣΧΟΛΙΟ: 
1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΕΩΣ "ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΗ;"

2. "Αφήστε τα παιδιά, να έρθουν κοντά μου καί μην τα εμποδίζετε..." (Λόγια Κυρίου)

3. "Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ενώθηκαν"; ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΣΤΕΙΟ;


Κοινή εκδήλωση των θρησκειών στην Αλβανία για τα ορφανά παιδιά

Γράφει ο π. Ηλίας Μάκος στην Romfea.gr

Τα Τμήματα Νέων και Γυναικών του Διαθρησκευτικού Συμβουλίου Αλβανίας, όπου συμμετέχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, οργάνωσαν κοινωνικο-πολιτιστική εκδήλωση για τα ορφανά παιδιά, στην περιοχή του Δυρραχίου, που πριν λίγους μήνες έζησαν έναν καταστροφικό σεισμό.

Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ενώθηκαν, για να χαρίσουν λίγες ξέγνοιαστες στιγμές στα ορφανά παιδιά, που τα στηρίζουν όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά και ηθικά.

Και πως είναι δυνατόν να πιστέψετε εις την αλήθειαν σεις, οι οποίοι επιδιώκετε να παίρνετε δόξαν και τιμήν ο ένας από τον άλλον ...;

ΣΧΟΛΙΟ: Εν πρώτοις, «Πς δύνασθε μες πιστεσαι, δόξαν παρ λλήλων λαμβάνοντες, κα τν δόξαν τν παρ το μόνου Θεο ο ζητετε;» Ιω. 5,44. Δηλαδή, Και πως είναι δυνατόν να πιστέψετε εις την αλήθειαν σεις, οι οποίοι επιδιώκετε να παίρνετε δόξαν και τιμήν ο ένας από τον άλλον και δεν ζητείτε την αληθινήν δόξαν, η οποία προέρχεται από τον έναν και μόνον Θεόν;

Δεύτερον, Αλήθεια αδελφοί μου τι λένε οι άγιοί μας για τους εχθρούς του υιού της Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας; Να δεχόμαστε τις τιμές τους; 

Τρίτον, ο Θεός να τον ελεήσει τον ταλαίπωρο (ενν. τον αποτυχημένο στην ορθή Πίστη)


vraveio alvanias 2


Διεθνές βραβείο στον Αλβανίας Αναστάσιο για τη συμβολή του στην ειρήνη


Γράφει ο π. Ηλίας Μάκος για την Romfea.gr

Το διεθνές βραβείο «Κλάους Χεμέρλε» (ο οποίος ήταν Επίσκοπος Άχεν και καθηγητής Φιλοσοφίας των Θρησκειών) απένειμε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο το Ρωμαιοκαθολικό Κίνημα Φοκολιάρ, με 140.000 μέλη σε 180 χώρες, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη συμβολή του στην εδραίωση της ειρηνικής συνύπαρξης και της συνεργασίας των θρησκευτικών κοινοτήτων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Για τη Σύναξη στο Αμάν... η Ιερά Σύνοδος της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας-Πατριαρχείο Βουλγαρίας ανακοινώνει ότι αποφεύγει να συμμετάσχει!
«Όχι» από την Εκκλησία της Βουλγαρίας για τη Σύναξη στο Αμάν


Δεν θα στείλει αντιπροσώπους η Εκκλησία της Βουλγαρίας στην πολυσυζητημένη Σύναξη Προκαθημένων στο Αμμάν της Ιορδανίας. Αυτό ξεκαθάρισε χθες με σχετική ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει όμως την αγάπη της προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο και το βαθύ σεβασμό της για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – τον φύλακα του ζωοποιού Τάφου του Κυρίου όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οικουμενιστικό ατόπημα από το μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Σε χειροτονία, κλήρος και λαός έντυσαν το νέο πρεσβύτερο!


Οικουμενιστικό ατόπημα από το μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Σε χειροτονία, κλήρος και λαός έντυσαν το νέο πρεσβύτερο!


Πολλά τα αγκάθια (Aquarium of the Pacific, Long Beach)

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμμετοχή λαϊκών(!) στη τέλεση χειροτονίας, που ενέδυαν το νέο πρεσβύτερο με τα ιερατικά άμφια…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Στις 16 Φεβρουαρίου 2020, ο μητρ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος τέλεσε μία απαράδεκτη, αντιπατερική και αντικανονική εις Πρεσβύτερον χειροτονία ενός Αρχιδιακόνου στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καλαμαριάς. 
Στην Ιστοσελίδα της Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς διαβάσαμε ότι ο μητρ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς τέλεσε την χειροτονία «με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη»:

Ψυχολόγων ψυχολογικές πλάνες;ΣΧΟΛΙΟ: ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ... ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ", "ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ", "ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ", "ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ", κτλ.Oι ψυχολογικές πλάνες του «Αφήστε με να Ζήσω» και ο μανδύας του «υπέρ της ζωής»

Πολύ ντόρος γίνεται σήμερα σχετικά με το κίνημα «Αφήστε με να ζήσω» το οποίο υποστηρίζεται από 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών και την «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος» (ΑΣΠΕ).
Οι φορείς αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως «υπέρ της ζωής». Για να περάσει τα μηνύματα της, η Χριστιανορθόδοξη αυτή πρωτοβουλία χρησιμοποιεί κάποια κόλπα και εργαλειοποιεί την δυνατότητα των ανθρώπων να νιώθουν, να αισθάνονται, να πονάνε.

Βίαια αλλαγή του αφηγήματος: Η επιλογή των λέξεων «Αφήστε με να ζήσω» και «Αγέννητο παιδί»
Καταρχήν, γρήγορα παρατηρείται μια προπαγανδιστικά λανθασμένη αναφορά του εμβρύου σαν παιδί. Η αλλαγή αυτή δεν είναι καθόλου αμελητέα και στρώνει το έδαφος για τον επαναπροσδιορισμό της πραγματικότητας που δεν είναι άλλη από την «διακοπή κύησης» σε «δολοφονία/θάνατος παιδιού». Το να διακόπτεται μια κύηση είναι ένα σχετικά ουδέτερο ιατρικό γεγονός χωρίς σαφείς προεκτάσεις για το άτομο το οποίο λαμβάνει αυτήν την απόφαση.

Α-κυρώθηκε η εκδήλωση κατά των μεταμοσχεύσεων!

ΣΧΟΛΙΟ: Η ΠΑΓΙΔΑ ΕΙΝΑΙ -ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ- ΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ: "Επικαλούνται την Εκκλησία οι διοργανωτές"! Γνωρίζεις γιατί;

Κατερίνη: Ακυρώθηκε η εκδήλωση κατά των μεταμοσχεύσεων που αποκάλυψε το makthes.gr 

Οι διοργανωτές άλλαξαν γνώμη μετά τις έντονες διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους της επιστημονικής κοινότητας - Επιμένει στις θέσεις του ο ομιλητής που επικαλείται και την Εκκλησία - Δείτε την επιστολή του προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους της επιστημονικής κοινότητας δεν θα γίνει η ομιλία του τ. καθηγητή πυρηνικής ιατρικής σχολής του ΑΠΘ Κ. Καρακατσάνη με θέμα τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις.
Το θέμα αποκάλυψε το makthes.gr φέροντας στη δημοσιότητα την επιστολή διαμαρτυρίας του πρόεδρου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων - διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ και επιστημονικού υπεύθυνου του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. Ιωάννη Φούζα.

Οργανώνουν εκδήλωση κατά των μεταμοσχεύσεων; ΑΞΙΟΙ!

ΣΧΟΛΙΟ: ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 

ΙΑΤΡΩΝ-ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ!!!

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ "ΚΛΕΙΣΤΕΣ" ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ DVD ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΧΕΡΙ. ΜΗΠΩΣ;

ΤΡΙΤΟΝ, Η ΠΑΓΙΔΑ ΕΙΝΑΙ -ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ- ΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ: "Επικαλούνται την Εκκλησία οι διοργανωτές"! Γνωρίζεις γιατί;

Κατερίνη: Οργανώνουν εκδήλωση κατά των μεταμοσχεύσεων!

Επικαλούνται την Εκκλησία οι διοργανωτές - Έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων
Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο καθηγητής Ιωάννης Φούζας στον διοργανωτή εκδήλωσης στην Κατερίνη για τον «Εγκεφαλικό Θάνατο και Μεταμόσχευση Οργάνων» με ομιλητή συνταξιούχο καθηγητή πυρηνικής ιατρικής!

Ευχαριστούμε το Υπουργείο διότι κατόρθωσε με την λογοκρισία που επέβαλε να φτάσει το μήνυμα της αφίσας όχι μόνο στους επιβάτες του ΜΕΤΡΟ, αλλά απ' άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας

ΣΧΟΛΙΟ:   Γνωρίζουμε, άραγε, τι ορίζει το Σύνταγμα της Χώρας (άρθ. 14) που υπηρετούν, για τη λογοκρισία; ΙΔΟΥ: «Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους».

EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Κίνημα «Αφήστε με να ζήσω»: «Αντισυνταγματική» η αφαίρεση της καμπάνιας κατά των αμβλώσεων Τι αναφέρει σε ανακοίνωση το κίνημα πίσω από την καμπάνια κατά των αμβλώσεων στο μετρό


Στην αντεπίθεση πέρασε το κίνημα πίσω από την επίμαχη καμπάνια κατά των αμβλώσεων στο μετρό, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων «αντισυνταγματική» την αφαίρεση των αφισών.   
Σε σχετική ανακοίνωση, το κίνημα κάνει λόγο για καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση εναντίον του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την «απαράδεκτη δημοκρατικά και αντισυνταγματική παρέμβασή του στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ» για να κατέβει η αφίσα.   Όπως εξηγούν, η καμπάνια είναι «μια προσπάθεια ενημέρωσης ότι το αγέννητο παιδί είναι εν ζωή άνθρωπος και ως εκ τούτου έχει κι αυτό δικαιώματα και αξιώσεις προστασίας του», προσθέτοντας πως περιλαμβάνει επίσης «την προβολή επιστημονικών πληροφοριών για τις λειτουργίες του εμβρύου» και στη συνέχεια αναφέρεται λεπτομερώς στην υπογεννητικότητα και τον ρόλο των «εκτρώσεων» σε αυτή.  

 «Επειδή, όμως, έχει κι ο Θεός τα δικά του σχέδια πραγματικά ευχαριστούμε το Υπουργείο διότι κατόρθωσε με την λογοκρισία που επέβαλε να φτάσει το μήνυμα της αφίσας όχι μόνο στους επιβάτες του ΜΕΤΡΟ, αλλά απ' άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας. Το γεγονός ότι από χθες συζητά όλη η κοινωνία για το θέμα της προστασίας του αγέννητου παιδιού, το οφείλουμε στην απαγόρευση έκφρασης δημοσίου λόγου για ένα ζήτημα το οποίο σε άλλα κράτη αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων και θεσμικού διαλόγου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανεπιθύμητο το… «Αφήστε με να ζήσω»! ΔΗΛΑΔΗ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ; ΟΝΤΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ! ΣΧΟΛΙΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη Α) Χαρακτηρίζει αναχρονιστική και οπισθοδρομική την εκδήλωση. Β) Χαρακτηρίζει τις ανακοινώσεις κατά των μεταμοσχεύσεων σκοταδιστικού τύπου! 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ "ΕΔΩ" ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ "ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟ" ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.

Ανεπιθύμητο το… «Αφήστε με να ζήσω»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η προγραμματισμένη εκδήλωση υπέρ «της ζωής του αγέννητου παιδιού», που διοργανώνει στα Γιάννενα η κίνηση «Αφήστε με να ζήσω», γνωστή από τις διαφημίσεις στο μετρό της Αθήνας, που ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας είναι η Μονή Ντουραχάνης, ο Σύλλογος Πολυτέκνων, ο Σύλλογος Τριτέκνων, η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου, ο Ορθόδοξος Σύλλογος «Απόστολος Παύλος» και η «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Ιωαννίνων.
Την ίδια χρονική στιγμή με την αναγγελία της εκδήλωσης «συνέπεσε» και η διανομή στην πόλη ανακοινώσεων κατά των μεταμοσχεύσεων, γεγονός που μάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο.

ΟΤΑΝ «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ» ΗΤΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ κοζανης

ΟΤΑΝ «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ» ΗΤΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΘΕΜΑ:  «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Αφορμή για το παρακάτω άρθρο - παρέμβαση έδωσε ένα επίσημο έγγραφο («Ακριβές αντίγραφο») το οποίο υπογράφει ο Προϊστάμενος ενός γνωστού σε εμάς Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας. Επειδή ο Προϊστάμενος έτυχε να είναι «θηλυκιά» η σφραγίδα  που τέθηκε επί του εγγράφου και που αποτύπωνε την εικόνα: «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ /Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ» άλλαξε με παρέμβαση στυλό μπλε μελάνης. Από τη φράση «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ» το άρθρο «Ο» αντικαταστάθηκε με το «Η», και η κατάληξη «ΟΣ» από τη λέξη  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ άλλαξε πάλι με το γράμμα «Η» και η πρώην «σφραγίδα» πήρε τη μορφή: «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ /Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ» - χωρίς να έχουν σβηστεί πλήρως τα υποφαινόμενα προαναφερθέντα στοιχεία που αντικαταστάθηκαν! Επιπλέον προστέθηκε και η φράση «ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ». Δηλαδή, το τελικό προϊόν εν είδει σφραγίδας πήρε την εξής μορφή:  «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ/ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ».

Αδελφοί,

Ό,τι περιγράψαμε παραπάνω έχει να κάνει με μία νέα οπτική των πραγμάτων εντός των ελληνικών σχολείων αλλά και εκτός, δηλαδή εντός της ευρύτερης κοινωνίας, ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας. Η ιστορία του ζωικού βασιλείου, του ανθρώπου, του κόσμου αλλά και του Θεού  λίγο - πολύ ξαναγράφεται μέσα από μία νέα οπτική, από την άποψη του φύλου ή πιο ακαδημαϊκά απ’ την «ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ». Τυχαία;

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Σήμερα 22/02/2020 εορτάζουν: Ψυχοσάββατο...

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

22 Φεβρουαρίου 2020

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ὡς ῥόδα νοητὰ καὶ χαρίτων ταμεῖα ἐφάνησαν ἐκ γῆς τὰ σεπτά. Ὕμνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Ἐκκλησίας ἑδραίωμα διαπνέοντα, τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν καὶ παρέχοντα ὀσμὴν ζωῆς τοῖς ἐκ πόθου ὑμᾶς μακαρίζουσι.