Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

“Όμως μέσα στην Εκκλησία στη διαχρονική της εν Χριστώ πορεία ποτέ το Σκάφος δεν ταξίδευε πάντοτε σε γαλήνια νερά”…

 “Όμως μέσα στην Εκκλησία στη διαχρονική της εν Χριστώ πορεία ποτέ το Σκάφος δεν ταξίδευε πάντοτε σε γαλήνια νερά”…

“Όμως μέσα στην Εκκλησία στη διαχρονική της εν Χριστώ πορεία ποτέ το Σκάφος δεν ταξίδευε πάντοτε σε γαλήνια νερά”…


του Απόστολου Σαραντίδη

Από πολύ μικρά τα παιδάκια ονειρεύονται επαγγέλματα. Συνήθως από πράγματα που τους εντυπωσιάζουν. Ελάχιστα πραγματοποιούνται διότι στην πορεία του χρόνου με τις αλλαγές παραστάσεων και τις κοινωνικές προσλαμβάνουσες η τροποποίηση που γίνεται μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό είναι τόσο έντονη ώστε να μπορεί εύκολα να παρακάμπτεται η ροή και να κατευθύνεται σε διαφορετικές εκβολές.

Εκεί στα χρόνια της εφηβείας παίρνονται σοβαρές αποφάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, που αν η λογική δεν είναι σε θέση να χαλιναγωγήσει το συναίσθημα και η επιλογή είναι λανθασμένη, όλη η υπόλοιπη ζωή δεν διαφέρει από μαρτύριο. Είναι πολλή σωστή η ρήση που λέει ότι, όποιος καταφέρει να πραγματοποιήσει το χόμπι του ως επάγγελμα, στην πραγματικότητα δεν πηγαίνει ποτέ σε δουλειά. Σε αντίθετη περίπτωση, πηγαίνει σε δουλεία. Όταν όμως συνήθως το συναίσθημα καθοδηγεί τα πράγματα ή γίνεται κακή εκτίμηση των αληθινών δυνάμεων και ψυχικών και βιολογικών αποθεμάτων, κυρίως λόγω εντυπωσιασμού και κέρδους για μια κατάσταση που φαντάζει ιδανική, τότε ο υποψήφιος και μετέπειτα συμμετέχων στην αγορά εργασίας οδηγείται σε επαγγελματική σκλαβιά. Εάν αυτή δεν είναι εύκολα αντιστρέψιμη, σε τραγωδία ζωής.

Ἁγιορεῖτες Πατέρες, Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου

 
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 13.//26.02.2022

Ψυχοσάββατον πρό Κυριακή τῷ Ἀπόκρεω

 

      

 Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου

     

 Αἱ ἀλλεπάλληλαι ἐμφανίσεις τοῦ φερομένου ὡς ἡγουμένου τῆς ἐκτὸς τῶν τειχῶν Ἱ.Μονῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαίου εἰς τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ διαδικτυακὰς δηλώσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὡς ἐπὶ παραδείγματος χάριν ἰατρικὰς ἀπόψεις (ἐμβόλια) καὶ γεωπολιτικὰς τοποθετήσεις (οὐκρανικό), ἐκφράζουν προσωπικὰς αὐτοῦ ἀπόψεις καὶ ἑτέρου ἑνός (!), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ ἀριθμητικὸν δυναμικόν της ἀνωτέρω...αδελφότητος.

       

 Ἐκπλήσσει ἡ ἐπιπόλαιη καὶ ἄμεση τοποθέτησή του ἐπὶ πραγμάτων ἀσχέτων τῆς μοναχικῆς του ἰδιότητος, (ὑπενθυμίζεται ἡ προσφιλής του ἔκφρασις : «Πρῶτοι ἐμεῖς...»).

        

 Ἡ προσπάθειά του αὐτὴ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῆς ἐπικαιρότητος, δὲν ἀντικατοπτρίζει τὴν Παράδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν, οὔτε ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα, καὶ τοὺς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἀπαξιώνει ἀναιδῶς Αὐτὴν καὶ Αὐτούς.

           ῎Ισως αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ ...«ἀποστολή» του.

 

         Ταῦτα πρὸς πληροφόρησιν ἁπάντων ὅσων μᾶς ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχίαν των καὶ τὴν δυσαρέσκειάν των.

Ἁγιορεῖτες ΠατέρεςΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ): Το παράλογο – ανεπίτρεπτο της απορρίψεως της Ι. Παραδόσεως.

 


«Η Ιερά Παράδοσις, ως ενότητα πίστεως, εμπειρίας και μαρτυρίας»

(Μ. Βασίλειος – Κατά Σαβελλιανών, Αρείου και Ανομοίων – Ε.Π.Ε. ,7)

ΜΕΡΟΣ B΄

Είναι αναμφίβολα, ένας μέγιστος θεολογικός – εκκλησιολογικός φορέας αλήθειας η Ι. Παράδοση. Ασταμάτητα, ακούραστα και αγαπητικά ο Μ. Βασίλειος φανερώνει στις διδασκαλίες του το παράλογο – ανεπίτρεπτο της απορρίψεως της Ι. Παραδόσεως.

Στην «Περί του Αγίου Πνεύματος» ομιλία του, τονίζει:

«Ει γαρ επιχειρήσαιμεν τα άγραφα των εθών ως μη μεγάλην έχοντα την δύναμιν παραιτείσθαι, λάθοιμεν αν εις αυτά τα καίρια ζημιούντες το Ευαγγέλιον∙ μάλλον δε εις όνομα ψιλόν περιιστώντες το κήρυγμα» (Περί Αγίου Πνεύματος – Κεφ. κζ΄- Ε.Π.Ε., 10).

Ερμηνεία – Μετάφρασις: «Διότι αν επιχειρούσαμεν να εγκαταλείψωμεν όσα εκ των εθών είναι άγραφα, διότι δήθεν δεν έχουν μεγάλην σημασίαν, χωρίς να το καταλάβωμεν θα εζημιώναμε το Ευαγγέλιον εις την ουσίαν του ή μάλλον θα μετατρέπαμεν το κήρυγμα εις κενόν νοήματος όνομα».

Πόσο σπουδαίο είναι το ζήτημα της Παραδόσεως (γραπτής και προφορικής) το υπογραμμίζει ο Απ. Παύλος:

«Βλέπετε μη τι υμάς έσται ο συλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν» (Κολ. 2, 8).

Ερμαφρόδιτες πεταλούδες στα σχολεία & η πονηρία του «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ+

 

 


Ερμαφρόδιτες πεταλούδες στα σχολεία & η πονηρία του «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ+

του Δημήτρη Μπούσμπουρα, βιολόγου


Το «Πολύχρωμο Σχολείο» είναι μια οργάνωση που επιδιώκει την «Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση» στα σχολεία και ειδικότερα «μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας», για «την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών των οποίων τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή/και η συμπεριφορά δεν εναρμονίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, με αποτέλεσμα να υφίστανται ομοφοβικό σχολικό εκφοβισμό και κοινωνικό αποκλεισμό».


Καθώς το καλοκαίρι του 2021 η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση εντάχθηκε ως θεματική στο μάθημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», το «Πολύχρωμο Σχολείο» πέτυχε την υιοθέτηση από το υπουργείο Παιδείας του εκπαιδευτικού πακέτου: «Προχωρώντας Μπροστά – Ευαισθητοποίηση μαθητριών/μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου», που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό «Προχωρώντας Μπροστά» περιλαμβάνει 39 δραστηριότητες, 8 οδηγούς και 17 αρχεία υποστηρικτικού υλικού.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ!

 

Το συγκλονιστικό, προφητικό μήνυμα της Παναγιάς για τον λαό μας, πριν ξεκινήσουν όσα ζούμε... Το διηγήθηκε, όπως το βίωσε, η μακαριστή πλέον γιαγιά Κυριακή Κιοσκερίδου (+15-2-2022 μ.Χ.) της Πτολεμαΐδας, πνευματικό τέκνο της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας, αφήνοντας άφωνους όσους το πρωτοάκουσαν πριν δύο περίπου και πλέον χρόνια.

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

Χαράλαμπος Άνδραλης, Άυλο διαζύγιο (με ένα κλικ)

[...] τα μεγαλύτερα θύματα της υπόθεσης, τα παιδιά.

  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄6390/31.12.2021) η απόφαση σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε από τους υπουργούς Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.

Χαράλαμπος Άνδραλης, Δικηγόρος, Μέλος του κινήματος «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης της διάλυσης των οικογενειών, δηλαδή των κυττάρων της κοινωνίας, εντάσσεται και η θεσμοθέτηση του άυλου διαζυγίου, το οποίο αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου στον εχθρικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία το θεσμό της οικογένειας. Σαφώς και το ζήτημα της λύσης του γάμου είναι προσωπική επιλογή και ευθύνη των μερών, ωστόσο το Κράτος έχει την υποχρέωση να εξαντλεί τα περιθώρια για επαναξιολόγηση των αποφάσεων για διαζύγιο, με σκοπό να προλαμβάνονται περιπτώσεις που θα μπορούσε να αποφευχθεί η λύση του γάμου.

Ο [ΥΠΟΚΡΙΤΉΣ] Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία!

ΣΧΟΛΙΟ: ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΠΥΡΟΛΑΤΡΗΣ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ [ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝΑΨΕ] ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΛΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΕΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

...............................................................

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ... Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο

Συγκλονισμένος από την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας σήμερα τα ξημερώματα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, εκφράζοντας τη βαθειά του θλίψη γι᾽ αυτή την κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας, καθώς και την συμπαράστασή του στον αγωνιζόμενο υπέρ βωμών και εστιών Ουκρανικό λαό και στις οικογένειες των αθώων θυμάτων.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο, «ο Παναγιώτατος καταδικάζει

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, Να μην έχουμε ποτέ εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά να παρακαλούμε το Θεό για να μας στερεώση στην πίστι...Πρέπει να νικηθούν οί δαίμονες!

 


ευλογ. 1999


ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΚΟΣΚΙΝΟΝα μην έχουμε ποτέ εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά να παρακαλούμε το Θεό για να μας στερεώση στην πίστι.  Γιατί αν έρθη κανένας διωγμός εδώ πέρα – και προφητεύω ότι θα έρθη – θα γίνουν φοβερά πράγματα, τότε θα πέση το κόσκινο το μεγάλο.  Και θα είμεθα τότε ευτυχείς, αν μείνουν μέσα στην πόλι 100 – 200 Χριστιανοί.  Τους άλλους θα τους πάρη το ρεύμα.  Θα τους σηκώση ως άχυρο, που το φυσά, το σηκώνει και το πετά ο άνεμος.  Έτσι θα τους σηκώση όλους αυτή η θύελλα του διαβόλου, αυτούς ο άνεμος.  Και θα μείνουν μόνο τα βράχια.  Όσοι είνε σταθεροί, μόνο αυτοί θα μείνουν κοντά στο Θεό.  Τους άλλους θα τους πάρη το ρεύμα του ποταμού και θα τους καταστρέψη και θα τους διαλύση.

Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης (θεολόγος), Αστυνόμευση των πιστών;


police ekklisia


Αστυνόμευση των πιστών;


Γράφει ο Αναστάσιος Ομ. Πολυχρονιάδης


Λόγος του Χαλκίδος ως απάντηση στο δελτίο τύπου (21/2/2022) της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στο Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης την Κυριακή 20/2/2022. Όπως διαβάζουμε σε σχετικό δελτίο τύπου της τοπικής μητροπόλεως, λόγω της μη συμμόρφωσης τριών γυναικών «προς τας υποδείξεις», περί της μασκοφορίας τους, εντός του Ιερού Ναού, εκλήθη η Αστυνομία η οποία, όπως γράφεται, «αναγκάσθηκε [...] να πραγματοποιήσει έλεγχο εντός του Ιερού Ναού κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας»*.

Απίστευτο το γεγονός!

Μόνο στις χώρες του πρώην «υπαρκτού» σοσιαλισμού θα εξηγούνταν!

Αστυνομικός έλεγχος «εντός του Ιερού Ναού κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας»!

Πέρα, λοιπόν, από το αθεολόγητο της μασκοφορίας, εντός των Ιερών Ναών, αφού ο Αγιογραφικός λόγος, ουδέποτε φανερώνει ότι οι Απόστολοι, (εις τύπον των οποίων είναι οι Πρεσβύτεροι) έθεσαν υγειονομικούς όρους για την προσέγγιση του Χριστού, όπου Χριστός είναι κάθε Ορθόδοξος Ναός, στον οποίο τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα έπρεπε οι ιθύνοντες, να γνωρίζουν, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ότι ο ναός αποτελεί άσυλο.

Η Κωνσταντινούπολη προτρέπει τους Ορθοδόξους να ενωθούν με τους Καθολικούς.

 


 papas oikoumenikos

Η Κωνσταντινούπολη προτρέπει τους Ορθοδόξους να ενωθούν με τους Καθολικούς.


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιθυμεί να έρθει η ημέρα της ενότητας με την Καθολική Εκκλησία το συντομότερο δυνατόν. Σε συνάντηση με τον Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο του Σάλτσμπουργκ, Φραντς Λάκνερ, στις 16 Φεβρουαρίου, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διαβεβαίωσε τελευταία ότι προσεύχεται καθημερινά για την ενότητα με τους Καθολικούς[1].

Σε ένα ειδικό βιβλίο για τους προσκεκλημένους στην κατοικία του Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγραψε ότι ευχήθηκε "να μην καθυστερήσει πολύ η μεγάλη και περίφημη ημέρα της ενότητας όλων".

"Ο Πάπας Φραγκίσκος και εγώ εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ημέρα θα έρθει το συντομότερο δυνατόν" δήλωσε.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια ένωση με τη Ρώμη είναι αδύνατη και ότι μια τέτοια απόφαση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως δεν θα είχε καμία σημασία για τη Ρωσική Εκκλησία.

ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ! Η αρχή της νεκρώσεως του Θανάτου

 "Στην εποχή μας έχουν γίνει αποδεκτές ως φυσικές καταστάσεις δύο από τις πιο καταπιεστικές συνέπειες της εκούσιας απομακρύνσεως του ανθρώπου από το πνεύμα των εντολών του Θεού. 

Έχει κυριαρχήσει το σαρκικό φρόνημα ως φυσική κατάσταση των ανθρώπων. 

Και από την άλλη μεριά έχει γίνει αποδεκτή ως φυσική κατάληξη της ανθρώπινης ζωής ο θάνατος, του οποίου επιδιώκεται η αναβολή και όχι η υπέρβαση ή η κατάργηση."

 

"Η Παναγία προσωποποιεί την κλήση πού απευθύνεται στον καθένα μας για αγιότητα."


ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Η Θεοτόκος Μαρία στην Ορθόδοξη πίστη

Η ευλάβεια της Εκκλησίας μας προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου εκφράζεται με αναρίθμητους ύμνους, γιορτές, εικόνες, ναούς, ικεσίες αγάπης. Η Παναγία είναι παρούσα παντού μέσα στην Εκκλησία: Πρώτ’ απ’ όλα σε κάθε Λειτουργία, όπου η επίκληση του Σωτήρος γίνεται μέσω της  φράσης «ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς»· πέρα από τη Λειτουργία, και τις ακολουθίες πού απευθύνονται ειδικά σ’ αυτόν, όπως οι Χαιρετισμοί ή οι Παρακλητικοί Κανόνες, δεν υπάρχει εκκλησιαστική ακολουθία πού να μην αφιερώνει ύμνους ή ευχές στο πρόσωπο της· η εικόνα της βρίσκεται πάντα στ’ αριστερά της ωραίας πύλης, με κεριά να καίνε μπροστά της, όπως και στην εικόνα του Χριστού, αλλά και σ’ όλα τα σπίτια των χριστιανών· αναρίθμητοι ναοί αλλά και μοναστήρια είναι αφιερωμένοι σ’ αυτήν. Πολλά ιερά προσκυνήματα είναι καθιδρυμένα σε περιοχές πού σχετίζονται με θαύματα της Παναγίας. Σε παραδόσεις, δοξασίες και λαϊκές παροιμίες, το όνομα της Θεοτόκου αναφέρεται με εξαιρετική τιμή, ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη.

Αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος, Μπροστά στο «Τριώδιο»

 «Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ».

Μπροστά στο «Τριώδιο»

Δημήτριος Παναγόπουλος

Πολύς λόγος γίνεται κάθε χρόνο κατά τις ημέρες που ανοίγει το Τριώδιο, τόσο από τους λεγόμενους πιστούς, όσο και από τους άπιστους, τους αδιάφορους, και μάλιστα κυρίως από αυτούς.

Υπάρχει όμως μία παρανόηση αναφορικά με το τι ερμηνεία έχουν οι λέξεις «ανοίγει το Τριώδιο».

Διότι βλέπουμε οι άπιστοι, οι ψυχροί, οι αδιάφοροι ως προς τα θέματα της θρησκείας, αλλά και πολλοί από τους κατ’ όνομα χριστιανούς, να ερμηνεύουν τις λέξεις «ανοίγει το Τριώδιο» με το ότι ήρθε περίοδος γλεντιού, μασκαρέματος, ξεφαντώματος, κραιπάλης, διαφθοράς ψυχής και σώματος. Γι’ αυτό βλέπουμε τόσα και τόσα παράξενα να λαμβάνουν χώρα κατά τις ημέρες αυτές.

Η πραγματική όμως ερμηνεία του «ανοίγματος του Τριωδίου» δεν είναι τα ανωτέρω, αλλά τα κατωτέρω.

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Η διδασκαλία αυτή προσβάλλει την μοναδικότητα της γεννήσεως του Χριστού!

 «Μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του, ὁ Κύριος, Θεὸς καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, μέσω τῆς σύλληψής Του στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγίας. Ἐπέλεξε ἐλεύθερα νὰ Τὸν φέρει στὸν κόσμο καὶ ὁ Θεὸς σεβάστηκε τὴν ἐλευθερία της(Ο ΑΦΡΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ) 

................................................................................ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ "ΑΣΠΙΛΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ" ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ

Η «άσπιλη σύλληψη» της Θεοτόκου

Το δόγμα αυτό, το όποιο διετύπωσε το 1854 ο Πάπας Πίος ο 9ος, σημαίνει ότι η Παναγία γεννήθηκε άσπιλη, αναμάρτητη, δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, όπως το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η διδασκαλία αυτή βέβαια περί της ασπίλου συλλήψεως δεν στηρίζεται πουθενά, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στην διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και έχει επίσης πολλά τρωτά σημεία.

 

Η ορθόδοξη άποψη

Ένα τρωτό σημείο αυτής της διδασκαλίας είναι ότι προσβάλλει την μοναδικότητα της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε αναμάρτητος εκ Πνεύματος Αγίου, είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία δεν μεσολάβησε σάρκα και αίμα. Ο Χριστός μας γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, άνευ συνάφειας ανδρός. Δεν ήλθε σε σαρκική ένωση η Παναγία με άνδρα. Το Άγιο Πνεύμα επισκίασε την Παναγία και δι’ Αγίου Πνεύματος εγεννήθηκε ο Κύριος μας· ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου από την Παρθένο Μαρία, γι’ αυτό και είναι αναμάρτητος. Η Παναγία όμως δεν γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου· γεννήθηκε από γονείς φυσιολογικά, κανονικά, από τον Ιωακείμ και από την Άννα. Προσβάλλει επομένως η διδασκαλία αυτή την μοναδικότητα της γεννήσεως του Χριστού. Η μοναδική γέννηση, η οποία έγινε εκ Πνεύματος Αγίου και είναι γι’ αυτό άσπιλη, είναι η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Ανάπτυξη εμβολίων Covid-19 και χρήση κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα

 Ανάπτυξη εμβολίων Covid-19 και χρήση κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα [ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ]

Το κίνημά μας «Αφήστε με να ζήσω!» προβληματίστηκε σοβαρά και προχώρησε σε ειδικότερη μελέτη σχετικά με το θέμα της χρησιμοποίησης κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα για την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων εμβολίων για τον Covid-19.

Σύμφωνα με τον γενόμενο έλεγχο, για όλα τα εμβόλια COVID-19 που ήδη χρησιμοποιούνται ή αναμένονται να κυκλοφορήσουν στη πατρίδα μας ως το τέλος του 2021, ισχύει πως η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή ή/και ο έλεγχος αποτελεσματικότητάς τους, (κατά περίπτωση εμβολίου), έγιναν με χρήση εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών που προέρχονται από εκτρωθέντα αγέννητα παιδιά.

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Τυραννία κατά τον Αριστοτέλη

 «Τυραννία είναι ένα είδος πολιτεύματος στο οποίο την εξουσία παίρνει ένα άτομο, ο τύραννος, είτε δια της βίας είτε δια της απάτης.»ΤΥΡΑΝΝΙΑ


        Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο έργο του Πολιτικά για την τυραννία αναφέρει ότι: "Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ’ ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ’ ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά….".

       Ο Αριστοτέλης διέκρινε έξι πολιτεύματα, εκ των οποίων, θεωρούσε την τυραννία ως το χειρότερο όλων, διότι ο ηγεμόνας κυβερνούσε με βάση το προσωπικό του συμφέρον, ενώ είχε δεσποτική συμπεριφορά στην κυβερνώσα κοινότητα.

       Τα πολιτεύματα κατά τον Αριστοτέλη ήταν τρία θετικά και τρία αρνητικά πολιτεύματα. Η τυραννία εντάσσεται κατά τον Αριστοτέλη στα αρνητικά πολιτεύματα. Τα τρία θετικά πολιτεύματα είναι η πολιτεία, η αριστοκρατία και η βασιλεία. Τα τρία αρνητικά πολιτεύματα κατ' αντιστοιχία των θετικών πολιτευμάτων είναι η δημοκρατία, η ολιγαρχία και η τυραννία.

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Αιρετικές διδασκαλίες του καθηγητή Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ (2021-2024), Χρυσόστομου Σταμούλη.

                   ΣΧΟΛΙΟ –ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όλους τους εν Χριστώ αδελφούς εν Ελλάδι να συλλέξουν υπογραφές «κατά Σταμούλη», ώστε ο άνθρωπος αυτός - ως υβριστής της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Παρθένου - να δώσει λόγο ενώπιον Συνοδικού οργάνου... [ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΔΩ: https://docs.google.com/document/d/1xhSEzzos6Ed3OEFpRAIM6bCaARZjf-cW/edit?usp=sharing&ouid=109137526805707205316&rtpof=true&sd=true]

E-mail επικοινωνίας-συντονισμού:

emmadimitris@yahoo.gr         Στο παρόν κείμενο παραθέτουμε(*) αιρετικές, ως προς το Ορθόδοξο δόγμα, διδασκαλίες του καθηγητή Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ και Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ (2021-2024), Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του εν λόγω Τμήματος (2011-2013 και 2013-2015).

 

1)      Περί της Γέννησης του Χριστού και από έγγαμη γυναίκα

 

        Ο Χ. Σταμούλης στο βιβλίο του Έρως και Θάνατος, (Ακρίτας, Αθήνα 2009) καθώς και στην ανατύπωσή του (εκδόσεις Αρμός, Αθήνα  2019) γράφει: «αποτελεί κλασική έκφραση μιας νοοτροπίας, που δημιούργησε συγκεκριμένο κλίμα εντός της Ορθόδοξης πνευματικότητας, όπου κυριαρχεί πλέον σχεδόν ολοκληρωτικά, και ως εκ τούτου καταθλιπτικά, η συνήθεια, προκειμένου να μιλήσει κανείς για τη μητέρα του Θεού, να χρησιμοποιεί τον όρο ‘‘Παρθένος’’ [...]  πρέπει σήμερα να υπενθυμίσουμε ότι τον αγώνα ο άγιος Κύριλλος και η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου, απέναντι στον Νεστόριο, δεν τον έδωσε για την παρθενία της Παναγίας, αλλά για τη θεομητρότητά της. Και τούτο διότι το όντως μυστήριο, το μέγα μυστήριο δεν είναι η παρθενία, αλλά η θεομητρότητα. [...] Η παρθενία είναι μια δευτερεύουσα πραγματικότητα, που αληθεύει οντολογικά μόνο όταν δείχνει τη θεομητρότητα και συνεπώς τη θεοπρέπεια της σάρκωσης, από την οποία αποκτά και το οποιοδήποτε νόημά της. Θα τολμούσα έτσι να πω, ότι η παρθενία είναι ένα εργαλείο, όπως άλλωστε και η θεολογία των ωδίνων της Μαρίας, προκειμένου να αποδειχθεί, απέναντι στην κάθε δόκηση που αρνιόταν τη θεότητα του Ιησού, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ότι ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ο σαρκωμένος Υιός του Θεού Πατέρα. Εκείνο το πρόσωπο που λογώνει τόσο την παρθενία όσο και τη θεομητρότητα και αποδεικνύει πως η Μαρία είναι αυτό που είναι, επειδή εκείνος την κάνει να είναι αυτό που είναι. Η δική της συμβολή περιορίζεται στην ελεύθερη κατάφασή της, στην αποδοχή της, δηλαδή, να εκχωρήσει το σύνολο της υπάρξεώς της, προκειμένου να γίνει ο τόπος, η χώρα του αχωρήτου, εξάπαντος όχι ένα απλό κανάλι, όπου θα σαρκωθεί ο Θεός. Και νομίζω, ότι μια τέτοια εξήγηση μας επιτρέπει να πούμε και το κατά τα άλλα ‘‘αιρετικό’’, πως εάν δεν υπήρχε η ανάγκη ενός εξωτερικού ‘‘σήματος’’, ‘ενός εξωτερικού ‘‘συμβόλου’’, που θα απεδείκνυε τη θεοπρέπεια του μυστηρίου –την ανθρωποπρέπεια έτσι κι αλλιώς απεδείκνυε η παρουσία της Μαρίας-, ο Χριστός θα μπορούσε να γεννηθεί και από μια έγγαμη γυναίκα»[1] .

Μητροπολίτης Πειραιῶς (2013), μᾶς ὑποχρεώνει νά προτρέψωμεν τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, πρός διασφάλισι τῆς ἱερότητος τῆς ζωῆς του νά προβῆ στίς σχετικές δηλώσεις στά ἁρμόδια Κέντρα Ἐξυπηρετήσεως Πολιτῶν (Κ.Ε.Π.) ὅτι δέν συναινεῖ (στὶς Μεταμοσχεύσεις)

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιῶς για τὶς Μεταμοσχεύσεις


Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιῶς για τὶς Μεταμοσχεύσεις

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ  Ἰουνίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐλαβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
«Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐφαρμόζεται ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013 ρυθμίζεται, μέ ἀρχές πού ἀπάδουν στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Γένους μας καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό πολυσήμαντο θέμα τῆς δωρεᾶς καί μεταμοσχεύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπέβαλε κατά τήν διαβούλευση τοῦ εἰρημένου Νόμου θέσεις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς βιοηθικῆς οἱ ὁποῖες προδήλως περιφρονήθησαν παρά τήν γενομένη τροποποίηση διά τοῦ Νόμου 4075/11.4.2012 καί ἑπομένως διά τό μέγιστο αὐτό θέμα καθηκόντως ὀφείλομε νά ἐνημερώσωμε τούς πάντας καί νά καταδείξωμε οἱ Ἱεράρχαι τήν καταφανῆ διάστασι τοῦ ψηφισθέντος Νόμου μέ τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν θεόσδοτη ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

ΧΑΡΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ! "Η Ελλάδα μετατρέπεται εν αγνοία της πλειοψηφίας των πολιτών σε τροφοδότη χώρα οργάνων και ανθρώπινων ιστών για όλο τον πλανήτη"

 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Βουλευτές κατέθεσαν στη Βουλή τιμοκατάλογο ανθρωπίνων οργάνων


Βουλευτές κατέθεσαν στη Βουλή  τιμοκατάλογο ανθρωπίνων οργάνων


«Φρικιαστικό» τιμοκατάλογο ανθρώπινων οργάνων κατέθεσαν στην Βουλή οι βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γιάννης Δημαράς και Γαβριήλ Αβραμίδης ζητώντας παράλληλα από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να «μην μετατραπεί η Ελλάδα σε αποθήκη διαθέσιμων ανθρώπινων ανταλλακτικών».
Οι δύο βουλευτές επικαλούνται στοιχεία από «το επιστημονικό portal Medical Transcription» σύμφωνα με τα οποία «ένας νέος ώμος κοστίζει 500 δολάρια , δηλαδή όσο έναν νέο iPad».
Πιο αναλυτικά, ο «τιμοκατάλογος» έχει ως εξής:
Ζεύγος μάτια: $ 1.525
Κρανίο: $ 607
Κρανίο με δόντια: $ 1.200

Μεταμοσχεύσεις και Εγκεφαλικός θάνατος: Θεολογική και Ιατρική παρέμβασις. Αρχιμ.- Ιατρού κ.Λουκά Τσιούτσικα - Πρ. Στεφάνου Στεφοπούλου - Μον. Δαμασκηνού Αγιορείτου

  “Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς” (Ἰω. η΄ 32)
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ

Υπό ΑρχιμΛουκά Τσιούτσικα Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου
  

Είναι γνωστόν ότι η εντυπωσιακή πρόοδος που επέτυχε η σύγχρονη ιατρική επιστήμη σε θέματα που έχουν σχέση με την αρχήτην πα­ράταση ή το τέλος της ζωής του ανθρώπουόπως π.χη υποβοη­θούμενη αναπαραγωγήη κλωνο­ποίησηοι πειραματισμοί σε εμβρυ­ϊκά βλαστοκύτταραοι μεταμο­σχεύσειςως και τα συναφή θέμα­τα του λεγομένου εγκεφαλικού θανάτου και της ευθανασίαςδημι­ουργούν πληθώρα από θεολογικάηθικάκοινωνικάνομικά και επι­στημονικά διλήμματα.

Με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοη­θικής της Εκκλησίας της Ελλάδος σε μία επαινετή προσπάθεια διαφωτίσεως της ελληνικής κοινωνί­αςΠολλές από τις θέσεις της Επι­τροπήςιδιαίτερα αυτές για τις με­ταμοσχεύσεις και τον εγκεφαλικό θάνατοδεν μας αναπαύουνγιατί δεν συμφωνούν με την εκκλησια­στική μας συνείδησηόπως αυτή διαμορφώθηκε από τη μελέτη του ευαγγελικού και πατερικού λόγουαλλά και με βασικές ιατρικές θέ­σειςπου ίσχυαν επί αιώνες και ισχύουν ακόμηΘεωρούμε γιαυτό επιβεβλημένο να φωτίσουμε και από άλλη πλευρά τα θέματα αυτάως μικρή συμβολή στην αντιμετώ­πιση των βιοηθικών διλημμάτωνκαταγράφοντας μερικές βασικές θεολογικές και ιατρικές θέσεις.

Τό ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα

 

Τό ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα


Ὁ Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ἠλεκτρονικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στὴν Πεμπτουσία μὲ ἀφορμὴ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες γιὰ τo ἠλεκτρονικὸ ἐμφύτευμα, τὸ ὁποῖο σὲ διάφορες περιπτώσεις ἤδη ἐφαρμόζεται σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, καθὼς καὶ τὴν Ἀμερική. Δεῖτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ ἄλλες παρεμβάσεις του.