Σκέψεις πιστού.  Tου Απόστολου Σαραντίδη*

Σκέψεις πιστού. Tου Απόστολου Σαραντίδη*


Στη συνεδρίαση της 11/1/2017, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Ακολούθως, υλοποιώντας την απόφαση της έκτακτης Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την ενημέρωση του ιερού κλήρου και του λαού περί των αποφάσεων της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης», ενέκρινε το κείμενο, το οποίο θα δημοσιευθεί στο φυλλάδιο «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ».
Ας δούμε και το κείμενο που θα μοιράσουν στους πιστούς