Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Επίσκοπος Αυγουστίνος: Ἡ Ἑλλὰς κλαίει κάθε χρόνο μισὸ ἑκατομμύριο παιδιά.! «Φωνὴ ἐν Ἑλλά­δι ἠ­κούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ἑλ­λὰς κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς» (τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε αἰ­ώ­νιο)


—Ἐσὺ, τί σειρὰ ἔχεις;
―Εἶμαι ὁ τελευταῖος, δωδέκα­τος!…

Κυριακὴ μετὰ Χρ. Γέννησιν (Μτθ. 2,13-23)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου


010_NVI2554

Γενοκτονια!

«Φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη…» (Ματθ. 2,18)ΤΑ Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου, ποὺ μᾶς ἀ­ξίωσε ὁ Θεὸς νὰ ἑορτάσουμε, εἶνε ἡ ἀρ­χὴ τῶν ἑορτῶν. Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἐγεννᾶτο, δὲν θὰ εἴχαμε ἄλλες ἑορτές. Καὶ σήμερα ὁ ἑορτασμὸς συ­νεχίζεται. Χαίρουν οἱ ἄγ­γελοι, ἡ ὑ­­περ­αγία Θεοτόκος, ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, οἱ ποιμέ­νες, οἱ μάγοι, ὁ οὐρανός, τὸ ἀστέρι, τὰ βουνά, οἱ πηγές, ὅλη ἡ κτίσις. Ἕνας μόνο δὲν χαίρει· ὁ Ἡ­ρῴ­δης. Δὲν κοιμᾶται· συστρέφεται σὰν τὸ φίδι ἀπ᾽ τὴν κακία του. Λυπήθηκε, γιατὶ ἄκουσε ὅ­τι γεννήθηκε ὁ βασιλεὺς τοῦ κόσμου καὶ φο­βήθηκε πὼς αὐτὸς θὰ τοῦ πά­ρῃ τὴ βασιλεία.
Ταράχθηκε, ἀδίκως ὅμως. Πρῶτον μὲν διότι ὁ ἴδιος ἦταν γέρος πιά, 70 – 80 ἐτῶν, καὶ ἕως ὅ­του νὰ μεγαλώ­σῃ τὸ μικρὸ παιδάκι ὁ Χριστὸς καὶ νὰ διεκδικήσῃ βασιλικὰ δικαιώματα, αὐτὸς θὰ εἶχε πεθάνει – ὅπως καὶ ἔγινε· ὅταν ὁ Χριστὸς ἦταν τεσσάρων – πέντε ἐτῶν, ὁ Ἡρῴ­δης πέ­θανε. Ταράχθηκε ἀδίκως, δεύτε­ρον, δι­ότι ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲ μοιάζει μὲ τὶς βασι­λεῖ­ες τοῦ κόσμου, ποὺ στηρίζον­ται στὰ ὅ­πλα καὶ τὴ βία· ἡ βασιλεία του στηρίζεται στὴν ἐλευθερία, τὴν ἀγάπη, τὴ δικαιοσύνη. Θρόνος τοῦ βασιλέως Χριστοῦ εἶνε οἱ καρδιὲς τῶν πιστῶν. Ταράχθηκε ἄδικα, τρίτον, δι­ότι, ἂν εἶ­νε θέλη­μα Θεοῦ νὰ γίνῃ κάτι (νὰ βασιλεύσῃ ὁ Χριστός), ποιός μπορεῖ νὰ πάῃ κόντρα; Ἀ­δύνατον νὰ ματαιώσῃ κανεὶς τὶς βουλές Του.

Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού: Αν βία δεν είναι ο διαμελισμός του πιο ανυπεράσπιστου ανθρώπινου προσώπου, του Εμβρύου, τότε τι είναι βία;....

Εις μνήμη των 14.000 Άγιων Νήπιων που σφαγιάστηκαν με διαταγή του Ηρώδη (29 Δεκεμβρίου) 

Η σχιζοφρενική αντιμετώπιση της ζωής του εμβρύου


Βαρβάρας Καλογεροπούλου-Μεταλληνού
Δρ. Θεολογίας-Πτυχ.Φιλολογίας
Η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της Εμβρυολογίας, αλλά και η τρισδιάστατη εικόνα των υπερήχων. πιστοποιούν την από αιώνες διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από την στιγμή της σύλληψης, «εξ άκρας συλλήψεως». Δηλαδή την στιγμή που τα 23 χρωμοσώματα του ωαρίου ενώνονται με τα 23 χρωμοσώματα του σπερματοζωαρίου, και δημιουργείται το πρώτο κύτταρο, το ζυγωτό, το οποίο αποτελεί την αφετηρία της ανθρώπινης ζωής. Συγχρόνως όμως τότε σφραγίζεται και η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου με το πλήθος των γονιδίων, που παραλαμβάνει από τους γονείς ο νέος οργανισμός.

«Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα..»


Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΑ"Ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου ἕναν ἄλλον ἄθεο, ἕναν βλάσφημο, ποὺ τὸν ἀφήνουν στὴν τηλεόραση καὶ μιλάει, ἐνῶ ἔχει πεῖ τὰ πιὸ βλάσφημα λόγια γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Δὲν παίρνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μιὰ θέση νὰ ἀφορίση μερικούς. Αὐτοὺς ἔπρεπε νὰ τοὺς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τὸν ἀφορισμό!"

Άγιος Παΐσιος: «Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα..»

~ Εἶχε ἔρθει στὸ Καλύβι ἕνας ἄθεος μέχρι τὸ κόκκαλο. Ἀφοῦ εἶπε διάφορα, μετὰ μοῦ λέει: «Ἐγὼ εἶμαι εἰκονομάχος». Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πίστευε τίποτε, ὕστερα ἔλεγε ὅτι εἶναι εἰκονομάχος.
«Βρὲ ἀθεόφοβε, τοῦ λέω, ἐσὺ ἀφοῦ δὲν πιστεύεις σὲ τίποτε, τί μοῦ λὲς ὅτι εἶσαι εἰκονομάχος; Τότε, τὸν καιρὸ τῆς Εἰκονομαχίας3, μερικοὶ Χριστιανοὶ ἀπὸ ὑπερβολικὸ ζῆλο ἔπεσαν σὲ πλάνη, ἔφθασαν στὴν ἄλλη ἄκρη, καὶ μετὰ ἡ Ἐκκλησία τοποθέτησε τὸ θέμα· δὲν εἶναι ὅτι δὲν πίστευαν».Ὑποστήριζε ἐν τῷ μεταξὺ ὅλη τὴν σημερινὴ κατάσταση. Μαλώσαμε ἐκεῖ πέρα. «Καλά, τοῦ λέω, κατάσταση εἶναι αὐτή; Δικαστικοὶ νὰ φοβοῦνται νὰ δικάσουν, νὰ κάνουν μηνύσεις γιὰ ἐγκληματίες καὶ νὰ τοὺς ἀπειλοῦν ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος καὶ νὰ ἀναγκάζωνται νὰ τὶς ἀποσύρουν; Καὶ τελικὰ ποιοί κυβερνοῦν; Σὲ ἀναπαύει αὐτὴ ἡ κατάσταση; Ὑποστηρίζεις αὐτούς; Ἐσὺ εἶσαι ἐγκληματίας. Γι᾿ αὐτὸ ἦρθες; Ἄντε, φύγε ἀπὸ ἐδῶ!». Τὸν ἔδιωξα.

«ΝΑ ΜΗ ΛΕΤΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ‘’ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΪΣΙΟΣ’’, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»!


ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ


Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνων (Γέροντος Παϊσίου)


"Ο σεβαστός αγιορείτης Ιερομόναχος και πνευματικός Γρηγόριος, εκ του στενοτάτου περιβάλλοντός του, ερώτη­σε τον πατέρα Παΐσιον για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και τα συναφή με αυτό αναφυόμενα προβλήματα. Ο Γέροντας απαντώντας επέτρεψε μεν την μεταμόσχευσιν ενός εκ των διπλών οργάνων (****), αλλ' απέκλεισε κατηγορηματικώς την αφαίρεσιν και μεταμόσχευσιν οργάνων αναγκαίων δια την επιβίωσιν, σε οποιαδήποτε περίπτωσιν (*****), αφού δι' αυτής προξενείται η θανάτωσις του δότου. Χρησιμοποίησε μάλιστα δια κατοχύρωσιν της θέσεώς του τα ακόλουθα δύο επιχειρήματα: 

Πρώτον, 
ότι αποτελεί ανεπίτρεπτον παρέμβασιν αντιστρατευομένην το δημιουργικόν έργον του Θεού, από την μια θανατώνοντας τον δότη, και από την άλλην δημιουρ­γώντας μας την έπαρσιν για την «ζωοποίησιν» του λήπτου. 

Και δεύτερον,
ότι θα γίνει αιτία εφευρέσεως τρόπων να σκοτώνουν τους ασθενείς, για να τους πάρουν τα όργανά τους."«ΝΑ ΜΗ ΛΕΤΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ‘’ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΪΣΙΟΣ’’, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»!Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνων (Γέροντος Παϊσίου)

Και περί του θέματος αυτού, και ιδίως της όψεώς του «εγκε­φαλικός θάνατος και πτωματικά μοσχεύματα», ο λόγος και ο αντίλογος, και συνεπώς και οι προβληματισμοί των πιστών, ήσαν σε πολύ μικροτέρα έντασιν προ δεκαετίας και πλέον -που ήταν μεταξύ μας ο Γέροντας- από όσον σήμερα. Αυτή είναι η αιτία που οι σχετικές μαρτυρίες περί της θέσεώς του είναι ολίγες.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΔΑ».


Νὰ προσεύχεσθε νὰ ἀναδείξη ὁ Θεὸς πνευματικοὺς ἀνθρώπους, Μακκαβαίους, γιατί ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη. Ἦρθε ὁ καιρὸς νὰ πολεμήση τὸ καλὸ μὲ τὸ κακό, γιατί τὴν παρανομία τὴν ἔχουν κάνει νόμο καὶ τὴν ἁμαρτία μόδα...

παΐσιος

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΔΑ».

Γέροντα θὰ γίνη πόλεμος;
-Ἐσεῖς κάνετε προσευχή; Ἐγὼ ἔχω ἀπὸ τὴν ἄνοιξη μέχρι τὸ φθινόπωρο ποὺ κάνω ἐπιστράτευση προσευχῆς -ἀθόρυβα-, γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ ὁ Θεός, νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἐπιστράτευση καὶ τὸν πόλεμο. Εἶχα πληροφορία: “Κάνετε πολλὴ προσευχή, γιὰ νὰ ἐμποδιστοῦν οἱ Τοῦρκοι, διότι τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου, ἔχουν σκοπὸ νὰ μᾶς χτυπήσουν” (εἰπώθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1983. Ἡ πληροφορία δὲν ἦταν ἀνθρώπινη ἀλλὰ θεϊκή). Δόξα τῷ Θεῶ, μέχρι στιγμῆς μᾶς φύλαξε ἡ Παναγία, ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μᾶς προστατεύσει καὶ στὴ συνέχεια.

-Γέροντα, τώρα ποῦ πέρασε ἀπὸ ἐδῶ ὁ κίνδυνος, θὰ συνεχίσουμε νὰ προσευχώμαστε γι’ αὐτὸ τὸ θέμα;
–Μήπως ὑπάρχει τόπος χωρὶς πόλεμο; Τί θὰ πῆ “ἐδῶ” καὶ “ἐκεῖ”; Καὶ ἐκεῖ ποὺ τώρα ἔχουν πόλεμο ἀδελφοί μας εἶναι. Ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὕα δὲν εἴμαστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι; Μοιράστηκε ὅμως ἡ οἰκογένειά μας, ἄλλοι εἶναι ἐδῶ, ἄλλοι ἐκεῖ. Μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους εἴμαστε ἀδελφοὶ καὶ κατὰ σάρκα καὶ κατὰ πνεῦμα, ἐνῶ μὲ τοὺς ἄλλους εἴμαστε ἀδελφοὶ μόνον κατὰ σάρκα. Ἑπομένως, γιὰ ἕναν  λόγο παραπᾶν, πρέπει νὰ προσευχόμαστε μὲ περισσότερο πόνο γι’ αὐτούς, γιατί αὐτοὶ εἶναι πιὸ ταλαίπωροι.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Ὅλοι ν᾿ ἀγωνισθοῦμε, γιὰ νὰ γίνῃ ἡ πατρίδα μας κράτος Θεοῦ († ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος)


ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ὑπάρχει μιὰ τρομερὰ προφητεία, ποὺ τὴν εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καὶ στὶς μέρες μας ἐκπληρώνεται. Τὸν ρώτησαν· Ποιά εἶνε τὰ σημάδια ὅτι ἔρχεται ἡ καταστροφὴ τοῦ κόσμου; Καὶ ἀπήντησε· Ἦταν ἐποχὴ ποὺ οἱ κληρικοὶ ζοῦσαν σὰν ἄγγελοι· δὲν ἀγαποῦσαν τὰ λεφτά, δὲν ἀγαποῦσαν τὴ δόξα, δὲν εἶχαν πάθη, στέκονταν ψηλὰ μέσα στὴν κοινωνία· καὶ τότε οἱ λαϊκοὶ ζοῦσαν σὰν ἄνθρωποι. Θὰ ἔρθουν ὅμως, λέει, χρόνια κατηραμένα, ποὺ θὰ πέσῃ καὶ θὰ ἐξευτελισθῇ ὁ κλῆρος. Καὶ τότε, ὅταν οἱ παπᾶδες θὰ ζοῦν σὰν τοὺς λαϊκούς, οἱ λαϊκοὶ θὰ ζοῦν σὰν τὰ κτήνη· καὶ τότε θὰ ἔρθῃ τὸ τέλος τοῦ κόσμου.

ΓΕΡΟΝΤΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ! «Ακροατές εφ’ όρου ζωής»;


Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΑΝΙΧΑΙΣΜΟΣ
Μανιχαίοι κληρικοί, τοιχογραφία, ερείπια του Κχο-τσο της Κίνας, 10ος/11ος αιώνας ΚΧ.
(Museum für Indische Kunst, Berlin-Dahlem).


ΓΕΡΟΝΤΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ!

ΓΕΡΟΝΤΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ (ΓΚΟΥΡΟΥΛΑΤΡΕΙΑ)
ΓΕΡΟΝΤΟΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ (ΠΡΩΤΕΙΟΛΑΤΡΕΙΑ) …


Αγαπητοί,

Είναι ανάγκη να αναζητήσουμε πηγές γνώσης από την Πατερική Γραμματεία που φανερώνουν τα έργα των γνωστικιστών τόσο στο χτες όσο και στο σήμερα. Η ενασχόλησή μας με τα γνωστικά συστήματα (ας έχουμε υπόψη μας ότι  «από όλα τα γνωστικά συστήματα, μόνο ο Μανιχαϊσμός κατάφερε να γίνει θρησκεία και να εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές, από τις επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έως την δυτική Κίνα»[1]) έχει να ωφελήσει όλους εμάς που αγωνιούμε για τα πράματα της Εκκλησίας μας, που ως γνωστό χάρις ολίγων Αρχιερέων βαίνουν προς τον γκρεμό του Αντιχρίστου, που είναι ο έσχατος γκρεμός και γι’ αυτό ο πιο βαθύς και σκοτεινός!

Φως λοιπόν στην υπόθεση αυτή που ακούει στο όνομα «Γεροντολατρεία» ήταν και είναι τα αντιαιρετικά έργα των εκκλησιαστικών συγγραφέων που περιέχονται σε μία πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Δυαρχικά συστήματα: Β΄ Μέρος – Μανιχαϊσμός» [1]. Σ’ αυτήν βρίσκονται τα εξής φωτιστικά λόγια που έχουν σχέση με το χτες της «ηθικής» της μανιχαϊκής κοινότητας αλλά και με το σήμερα, όπου ποικίλες ομάδες γνωστικών ανθρώπων οργανώνουν τη ζωή τους σε ποικίλες πολύχρωμες «κοινοτήτες».  Ιδού:

«Εξαιτίας της αυστηρότητας των ηθικών κανονισμών, η μανιχαϊκή κοινότητα ήταν διηρημένη σε δύο τάξεις, τους Εκλεκτούς (τέλειους) και τους Ακροατές (κατηχουμένους). Η διαχωρισμός ήταν ως επί το πλείστον μόνιμος, δηλαδή οι κατηχούμενοι παρέμεναν Ακροατές εφ’ όρου ζωής. Δεν επρόκειτο για στάδιο μύησης αλλά για επιλογή. Οι τέλειοι ακολουθούσαν τον αυστηρότερο κανονισμό. Τα μέσα για την επιβίωση της κοινότητας τα παρείχαν οι κατηχούμενοι. Αυτοί ασχολούνταν με τις γεωργικές εργασίες και τεκνοποιούσαν. Αντίθετα οι τέλειοι απέφευγαν τον γάμο και την τεκνογονία.» [1]

«Ακροατές εφ’ όρου ζωής»

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Ερωτήσεις στον κ. Κ. Καρακατσάνη για την Δωρεά όργάνων  Ερωτήσεις στον κ. Κ. Καρακατσάνη για την Δωρεά όργάνων 

Ερωτήσεις του κοινού στον κ. Κωνσταντίνο Καρακατστάνη Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. (mp3)για την Δωρεά όργάνων και τον Εγκεφαλικό Θάνατο:  
Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Καρακατστάνη Καθηγητή Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά ανθρωπίνων οργάνων.

ΠΟΙΟΣ προπαγανδίζει τον Εγκεφαλικό Θάνατο και τη Δωρεά Οργάνων;


ο Οικουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος σε ρόλο Χάροντος, προπαγανδίζει τον Εγκεφαλικό Θάνατο και τη Δωρεά Οργάνων

Βάρκα (Δέλτα Αξιού)
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

… “η Εκκλησία δεν δύναται να παραμείνει και δεν παραμένει όντως εις το περιθώριον της συζητήσεως των συγχρόνων εξελίξεων και των μεγάλων ανθρωπολογικών και ηθικών ζητημάτων”

Γράψαμε παλαιότερα και επαναλαμβάνουμε. Η νέα εποχή προπαγανδίζει ένα ουμανιστικό αξιακό μοντέλο ζωής, χωρίς τον αληθινό Θεό, με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της. Για το θέμα της Δωρεάς Οργάνων Σώματος, η Κατάνυξη ιστορικά και διαχρονικά έχει σταθερή θέση ΚΑΤΑ των μεταμοσχεύσεων και της Δωρεάς οργάνων. Τούτο όχι γιατί δεν αγαπούμε τον πλησίον ή άλλα τέτοια φαιδρά που προπαγανδίζει το νεοεποχίτικο και μασονοκίνητο κατεστημένο, αλλά επειδή πρόκειται για τη νομιμοποίηση ενός εγκλήματος κατά του ανθρώπου, με διαστάσεις παγκόσμιες.

16/08/2019 7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γιόγκα


7o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γιόγκα


Για έβδομη φορά συναντώνται εκλεκτές σχολές και δάσκαλοι της Γιόγκα για να μοιράσουν την γνώση τους στα πλαίσια του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Γιόγκα.
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις 12/13 Οκτωβρίου στο Tcterminal (Λ.Βουλιαγμένης 403- Μετρό Άγ. Δημήτριος) και θα περιλαμβάνει 40 μαθήματα/εργαστήρια από όλα τις παραδόσεις της γιόγκα από τις 11.30 ως τις 21.00. Τα μαθήματα απευθυνονται σε όλα τα επίπεδα και δεν έχουν ιδιαίτερες σωματικές απαιτήσεις. Το κόστος συμμετοχής για μία ημέρα είναι 10 ευρώ και για το διήμερο 15 ευρώ .
Μπορείτε να εγγραφείτε ΕΔΩ και να επιλέξετε μαθήματα – αν θέλετε – μετά την πληρωμή.
Το πρόγραμμα και η περιγραφή των μαθημάτων βρίσκονται ΕΔΩΠεριγραφή μαθημάτων


Mindfulness & Hatha Yoga
Το μάθημα «Mindfulness & Hatha Yoga» θα είναι μια διαδικασία συντονισμού με την κατάσταση Sat Chit Ananda- την κατάσταση της συνειδητότητας στο αιώνιο παρόν, εκεί που υπάρχουν ταυτόχρονα όλες οι δυνατότητες μας και η επίγνωση του αληθινού θεϊκού εαυτού μας, της έμφυτης ευτυχίας και της διόρασης των αληθινών προοπτικών μας στην αιωνιότητα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει ασκήσεις Dharana- εστίασης του νου, pranayama για την αυξημένη εισροή της Prana, καθώς και asanas για την μεταφορά της ενέργειας στα διάφορα σημεία του σώματος. Η διαδικασία θα τελειώσει με Yoga Nidra και θετικές δηλώσεις και οραματισμούς που θα έχουν σκοπό την ψυχική ανάταση, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και του δυναμισμού και φυσικά την Ένωση με την πληρότητα και την χαρά που δεν εξαρτάται από κανέναν εξωτερικό παράγοντα, παρά μόνο από μέσα μας.

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ…

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΩΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ…

«ΝΑ ΜΗ ΛΕΤΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ‘’ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΞΙΜΟΣ’’, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»!

 (ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ)

«Απορώ, πώς ο Θεός ανέχεται να αποκαλείται, ο μέγιστος αυτός βλάσφημος και αιρεσιάρχης, ως «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» και δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψη και αυτούς που τον μνημονεύουν και εμάς που τους ακούμε και δεν διαμαρτυρόμεθα!» (π. Μάξιμος, 8 Μαρτίου 2017)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Έχει γραφτεί πως «όλα, όσα κάνουμε κατά Θεόν και για τον Θεό, πρέπει να τα κάνουμε προς όφελος της Αγίας Εκκλησίας μας, με καθαρή συνείδηση και σαν να είμαστε ενώπιον του Θεού, δηλαδή με φόβο Θεού και μόνο προς δόξαν του Μονογενούς Υιού του Πατρός, του Θεανθρώπου Ιησού και των πιστών δούλων Του, χωρίς να αποκρύπτουμε τίποτα απ’ αυτούς που πεινούν και διψούν την αιώνια σωτηρία τους» (Νικόλαος Μοτοβίλωφ).  Τα λόγια αυτά είναι παρμένα από βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ» [1]. Ο κ. Αντώνιος Νταλίνιν πτ. Θεολογίας, ως μεταφραστής του βιβλίου στην ελληνική σημειώνει εξ αρχής πως το «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ» είναι «Μία ειλικρινής φανέρωσις θαυμαστών γεγονότων και αποκαλύψεων της Αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Νικολάου Μοτοβίλωφ με τη συνεργεία των αγίων Σεραφείμ, Μητροφάνους και Αντωνίου Βορονέζ που μας αφορά όλους»

Πριν καταθέσουμε τον πλέον διδακτικό διάλογο του Νικολάου Μοτοβίλωφ με τον άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ που σχετίζεται με το όνομα του νυν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, καλό είναι θα θυμηθούμε ό,τι σχετικό έγραφε τον Μάρτιου του 2017 ο π. Μάξιμος Καραβάς ως “Μία πνευματική αποτίμησις της 25ετίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου”.

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Justin Welby δήλωσε ότι: «η Αγία γραφή δικαιολογεί τις γυναίκες Επισκόπους, θεολογικά η Εκκλησία έκανε λάθος να μην χειροτονεί γυναίκες ως Επίσκοπους».

ΣΧΟΛΙΟ: ΝΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ''ΑΝΔΡΑ'' ΠΙΝΕΙ ΚΑΦΕ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ... ΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ... ΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ''ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ'' ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

(Η Βασίλισσα της Αγγλίας); 

Ναι στην χειροτονία των γυναικών Επισκοπών στην Αγγλία

14/07/2014
Την τελική έγκριση της για την χειροτονία των γυναικών επισκόπων έδωσε σήμερα η Γενική Σύνοδος της Εκκλησίας της Αγγλίας.
Ζήτημα παραμένει ωστόσο το αν θα υπάρξει εξασφάλιση στα 2/3 των ψήφων της Γενικής Συνόδου και αν θα αποσταλεί για έγκριση στο Κοινοβούλιο και στην Βασίλισσα της Αγγλίας, η οποία είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας με βάση τους Κανόνες του 1969.
Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Justin Welby δήλωσε ότι ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η ψηφοφορία για την χειροτονία των γυναικών ως Επισκόπων θα είναι θετική.

Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 26ον)

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 26ον)

0
4
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος των Αγγλικανών Juston Welby

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr
e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2019
Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2015.
1) 05-11-2015 : Τί λέει τό κοινό ἀνακοινωθέν Βαρθολομαίου – Γουέλμπι. Καί τά θέματα… σεξουαλικότητας στίς συζητήσεις
Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Λονδίνο καί οἱ ἐπαφές μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Ἀγγλικανῶν Juston Welby. Οἱ δύο ἄνδρες ἐξέδωσαν κοινή δήλωση, ἐνῶ ἐπί τάπητος στίς συζητήσεις τέθηκαν καί θέματα γάμου καί σεξουαλικότητας!

Η απουσία Ορθοδόξου αισθητηρίου αποδεικνύει ότι έπεσαν πολλά άλλα κάστρα μέσα μας. Ο συμβιβασμός πάλι με την αίρεση, σε παιδιά του πατρός Αυγουστίνου....


ΣΧΟΛΙΟ: ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ, ΟΤΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ"...  ΟΧΙ ΤΟ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙΤΕ"! ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ, ΑΜΗΝ!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ:ΟΤΙ ΜΕ ΟΣΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΔΕΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!!!

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Από τα πιο παράξενα που μπορεί να ακούσει κανείς στους καιρούς μας είναι και αυτό: "ότι ενώ λαμβάνουν χώρα με τον Οικουμενισμό φοβερά πράγματα, τα οποία επισημαίνονται ως "λεχθέντα και πραχθέντα των Οικουμενιστών" με αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο οι υπέρμαχοι των θέσεων του Φαναρίου προτάσσουν στους πιστούς που αντιλαμβάνονται  τι συμβαίνει και θέλουν να αποτειχισθούν το επιχείρημα: "ότι δεν τους ζήτησε κανείς να αρνηθούν τον Χριστό"!

Τέλος, για την πατρίδα μου δέομαι, Παναγιά, να παραμείν’ ελεύθερη και στην Ορθοδοξία.


ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ήθελα Παναγιά μου, πολλά να σε υμνήσω,
μα σαν πολύ αμαρτωλός, δεν ξεύρω πώς ν’ αρχίσω.
Να σε δοξάσω ήθελα, γλυκιά μου Παναγία,
μα φώτισέ με, Δέσποινα, μη πέσω σ’ αμαρτία.
Από μικρό μου έδειξες τον δρόμο της Αλήθειας,
μη με στερήσης δέομαι της θείας Σου βοήθειας.
Σ’ ευχαριστώ που μ’ έδωσες πνευματικό πατέρα,
καθώς κ’ εκείνος προχωρεί, τα της ορθοδοξίας.
Συ, Παναγιά, μ’ αξίωσες και της ιερωσύνης,
βοήθησε με ν’ αξιωθώ της θείας ευφροσύνης.
Σ’ ευχαριστώ, Μητέρα μου, για την πολλή Σου χάρι,
που μ’ έστειλες σαν ήμουνα στου πόνου το κλινάρι.
Μα και στην όλη μου ζωή πάντα μ’ εβοηθούσες
και εις τις θλίψεις μου τις βαριές Συ με 
παρηγορούσες.