Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Σήμερα 01/06/2017...Άγιος Ισχυρίων ο μάρτυρας και οι συν αυτώ

Σήμερα 01/06/2017 εορτάζουν:

Απολυτίκιο της ημέρας

1 Ιουνίου 2017

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Φιλοσοφίας ταὶς ἀκτίσιν ἐκλάμπων, θεογνωσίας ὑποφήτης ἐδείχθης, σαφῶς παραταξάμενος κατὰ τῶν δυσμενῶν σὺ γὰρ ὠμολόγησας, ἀληθείας τὴν γνῶσιν, καὶ Μαρτύρων σύσκηνος, δι' ἀθλήσεως ὤφθης, μεθ' ὧν δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ὢ Ἰουστίνε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Αποτέλεσμα εικόνας για διαφορετικότητα

 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΥΘΟΣ  Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;


«Εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς»
 (Γενεσ. α’ 27)
«Ανέβη ο Θεὸς εν αλαλαγμώ, Κύριος εν φωνὴ  σάλπιγγος»
( Κοινωνικό της Αναλήψεως)

Αγαπητοί φίλοι,
Με τον όρο διαφορετικότητα σήμερα εννοούμε με έναν απλό εξηγητικό τρόπο τις διαφορές του ενός ανθρώπου από τον άλλον. - Εγώ και ο άλλος είμαστε το ίδιο, είμαστε ίσοι! υποστηρίζουν σήμερα μικροί και μεγάλοι και απαιτούν τον σεβασμό απ΄ όλη την ανθρωπότητα  εν σχέσει με ό,τι σκέπτονται και λένε και πράττουν! 
Ο Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., ο αρχαίος αυτός τραγικός έλεγε:  «Αλλ’ άλλος άλλοις μάλλον ήδεται τρόποις», δηλαδή  ‘’ο καθένας ευχαριστιέται με διαφορετικό τρόπο’’ και με τον λόγο του αυτό βάζει σήμερα - εξ ημέρες μετά από την μεγάλη εορτή της Αναλήψεως του Σωτήρα Χριστού - μία αρχή στη σκέψη μας αλλά και στη μικρή αυτή έρευνά μας για το νόημα της διαφορετικότητας σήμερα…
Αν και σήμερα η λέξη της διαφορετικότητας συνδέεται με ιδιαίτερο τρόπο με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, ο Ευριπίδης συνδέει άριστα την επίμαχη λέξη με την «ευχαρίστηση» αλλά πιο στενά με τον ΤΡΟΠΟ! Τον «διαφορετικό τρόπο»…
Μία μικρή παρένθεση στον λόγο μας ανοίγει η λέξη κλειδί ΤΡΟΠΟΣ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΣ, που έχει φυσικά σχέση με ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ πρόκειται να δώσει μία διαφορετική προσέγγιση του ερωτήματος που θέσαμε ως τίτλο του άρθρου, και  που δεν είναι άλλο από την παναίρεση του Οικουμενισμού που αναζητεί σε μηχανές χρόνου, ψηφιακής αναζήτησης, τον νέο άνθρωπο, τον ΜΕΣΣΙΑ δηλαδή των ημερών τους, μιας και λέγουν πως «ήρθε ο καιρός» τους τώρα που η εξουσία είναι στα χέρια  τους, χάρη Θεού φυσικά!!!!
Ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας στο βιβλίο του με τίτλο ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τονίζει πως η πρόθεση  ΕΝ (ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ) σημαίνει τρία πράγματα: χρόνο, χώρο και ΤΡΟΠΟ! Έτσι π.χ. η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη έχει τον δικό της «διαφορετικό τρόπο» εν σχέσει με τη λατρεία της, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟ … 

''(14) γιατί έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας εμπιστοσύνη μέχρι το τέλος σταθερή .....''

                                                       Προς Εβραιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)Γι’ αυτό, καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιο: Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του,  8 μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως όταν με παραπικράνατε, κατά την ημέρα του πειρασμού μέσα στην έρημο,  9 όπου με πείραξαν οι πατέρες σας με δοκιμασία και είδαν τα έργα μου  10 σαράντα έτη. Γι’ αυτό αγανάκτησα με τη γενεά αυτήν και είπα: «Πάντα πλανιούνται στην καρδιά, και αυτοί δε γνώρισαν τις οδούς μου». 11 Ώστε ορκίστηκα μέσα στην οργή μου: «Δεν θα εισέλθουν στην ανάπαυσή μου».  12 Προσέχετε, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς μια άπιστη καρδιά κακή, ώστε να αποστατήσει από το ζωντανό Θεό.  13 Αλλά προτρέπετε ο ένας τον άλλο κάθε ημέρα, μέχρις ότου λέμε το “σήμερα”, για να μη σκληρυνθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αμαρτίας  14 – γιατί έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας εμπιστοσύνη μέχρι το τέλος σταθερή –  15 καθώς λέγεται: Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως όταν με παραπικράνατε.  16 Γιατί ποιοι Τον παραπίκραναν αν και άκουσαν; Μήπως δεν ήταν όλοι εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτο μέσω του Μωυσή;  17 Και με ποιους αγανάκτησε σαράντα έτη; Όχι μ’ εκείνους που αμάρτησαν, των οποίων τα νεκρά σώματα έπεσαν στην έρημο;  18 Και σε ποιους ορκίστηκε πως δε θα εισέλθουν στην ανάπαυσή του παρά σ’ εκείνους που απείθησαν;  19 Και βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να εισέλθουν εξαιτίας της απιστίας. 

''η δισύνθετη ύπαρξη του ανθρώπου, πέραν του ότι είναι αποκαλυπτική αλήθεια που δόθηκε από τον Θεό, δια του Μωυσέως και δια του Χριστού, συγχρόνως είναι και προσωπική εμπειρία του θεουμένου ανθρώπου'' (π. Ιωάννης Ρωμανίδης)

Η δημιουργία του ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεούπ. Ιωάννη Ρωμανίδη

 Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, που έγινε την έκτη ημέρα της δημιουργίας, κατά την διήγηση του θεόπτου Μωυσέως.

 Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας, γιατί αποτελείται από ψυχή και σώμα και έχει και το νοερό, που συγγενεύει με τους αγγέλους, και το αισθητό που συνδέεται με την κτίση. Συγχρόνως, ο πρώτος άνθρωπος είχε και στα δύο στοιχεία την Χάρη και ενέργεια του Θεού, δηλαδή το πνεύμα. Αυτή η δισύνθετη ύπαρξη του ανθρώπου, πέραν του ότι είναι αποκαλυπτική αλήθεια που δόθηκε από τον Θεό, δια του Μωυσέως και δια του Χριστού, συγχρόνως είναι και προσωπική εμπειρία του θεουμένου ανθρώπου.

ΒΕΒΗΛΟΙ ΜΥΘΟΙ! ''Οι γραώδεις, οι βέβηλοι και οι σεσοφισμένοι....''...Τότε οι Ιουδαίοι, σήμερα οι Έλληνες…
«… ἀπιστίᾳ νοσήσαντες, θεϊκῆς ἐξέπεσον χάριτος…»
     «Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσινἐμφανῶς αἱ γλῶσσαι γεγόνασιν· Ἰουδαῖοι γάρἐξ ὧνκατὰ σάρκα Χριστόςἀπιστίᾳ νοσήσαντεςθεϊκῆς ἐξέπεσον χάριτος, καὶ τοῦθείου φωτὸς οἱ ἐξ ἐθνῶν ἠξιώθημενστηριχθέντες τοῖς λόγοις τῶν Μαθητῶν,φθεγγομένων τὴν δόξαν τοῦ εὐεργέτου τῶν ὅλων Θεοῦ· μεθὧν τὰς καρδίας σὺντοῖς γόνασι κλίναντεςἐν πίστει προσκυνήσωμεντῷ ἁγίῳ Πνεύματι στηριχθέντες,Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν». (Ιδιόμελο των αποστίχων του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος)

       Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Ιουδαίοι δεν θέλησαν να δεχτούν «πάσαν την αλήθειαν», που αποκαλύφθηκε διά του Αγίου Πνεύματος  στους Αποστόλους, παρέμειναν στην απιστία και  εξέπεσαν της θείας χάριτος. Έτσι, αρρώστησαν βαριά  από την ασθένεια αυτή. Διότι είναι βαριά ψυχοσωματική ασθένεια η απιστία.Είναι ασθένεια ψυχοπαθολογική. Και αφορά άμεσα η στάση αυτή των Ιουδαίων και εμάς, τους Έλληνες Ορθόδοξους του εικοστού πρώτου αιώνα, καθώς απιστία δεν είναι μόνο η έχθρα προς το Χριστό αλλά και η αδιαφορία προς το πρόσωπό Του και τη δυνατότητα σωτηρίας διά της  Εκκλησία Του. Και αυτό συμβαίνει κυρίως με τους Έλληνες σήμερα. Διότι παρόλο που για  αιώνες πολλούς «τοῦ θείου φωτὸς οἱ ἐξ ἐθνῶν ἠξιώθημεν, στηριχθέντες τοῖς λόγοις τῶν Μαθητῶν»,τώρα ακολουθούμε  τα ίχνη των Ιουδαίων. Βάλλεται και προσβάλλεται η Εκκλησία και η πίστη του, υβρίζονται τα θεία και ο Έλληνας, με τη στάση του, ομολογεί ότι δεν συμβαίνει και τίποτε το τραγικό. Με την αναδιάταξη και πλήρη ανατροπή των αξιών, όλα αυτά  φαίνονται πως δεν τον αγγίζουν.

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Σήμερα 31/05/2017....''Χριστῷ στρατευσάμενος, τῷ Βασιλεῖ τοῦ παντός....''


Απολυτίκιο της ημέρας

31 Μαΐου 2017

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Χριστῷ στρατευσάμενος, τῷ Βασιλεῖ τοῦ παντός, γενναίως διέκοψας, τὰς παρατάξεις ἐχθρῶν. Ἑρμεία πανένδοξε· σὺ γὰρ ἐγκαρτερήσας, πολυτρόποις αἰκίαις, ἤθλησας ἐν τῷ γήρᾳ, ὡς τοῦ Λόγου ὁπλίτης· ὧ πρέσβευε Ἀθλοφόρε, σώζεσθαι ἅπαντας.

Ορθοδοξία η έσχατη ελπίδα!

Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξια

Ορθοδοξία η έσχατη ελπίδα!


Διερχόμαστε χαλεπές και κρίσιμες ημέρες, όσον αφορά την Ορθόδοξη Παράδοση σε σχέση με τον Δυτικό Ουμανισμό= ανθρωπισμό και τον παπισμό. Αποτελεί απειλή για τον ορθόδοξο λαό μας, καθετί το οποίο κινείται ανθρωποκεντρικά, ακόμη και αν ξεκινά καλοπροαίρετα, όταν δεν έχει θεμέλιο τον ακρογωνιαίο λίθο, τον Θεάνθρωπο  Ιησού Χριστό.

''Ὁρᾷς εἰς ὅσας ἀτοπίας, ἵνα μή λέγω βλασφημίας, ἐκ τῶν τοιούτων ἐμπίπτομεν συζητήσεων'' (Συμεών ο Νέος Θεολόγος).

Συμεών ο Νέος Θεολόγος


ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ


ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (13) 
Καί κατά τῶν τιθεμένων τό πρῶτον ἐπί τοῦ Πατρός. 
Τό περί Θεοῦ λέγειν ἤ φθέγγεσθαι καί τά κατ᾿ αὐτόν ἐρευνᾶν καί τά ἀνέκφορα ποιεῖν ἔκφορα καί τά πᾶσιν ἀκατάληπτα ὡς καταληπτά ὑπεμφαίνειν τολμηρᾶς ἄν εἴη καί αὐθαδοῦς ψυχῆς ἔνδειγμα. Καί τοῦτο πάσχουσιν οὐχ ὅσοι ἀφ᾿ ἑαυτῶν τι λέγειν τολμῶσι μόνον περί Θεοῦ, ἀλλά καί ὅσοι τά πρός αἱρετικούς πάλαι λαληθέντα παρά τῶν θεσπεσίων θεολόγων καί γραφῇ παραδοθέντα ἀποστηθίζουσί τε καί πολυπραγμονοῦσιν, οὐχ ἵνα πνευματικήν τινά ὠφέλειαν καρπώσωνται, ἀλλ᾿ ἵνα θαυμάζωνται παρά τῶν ἀκουόντων ἐν πότοις καί συνεδρίοις καί θεολόγοι ἐπιφημίζωνται· ὅ καί μᾶλλον λυπεῖ με καί ἐν ἀδημονίᾳ ποιεῖ, ἐννοοῦντα τό φρικτόν τοῦ ἐγχειρήματος καί τό τοῖς τολμητίαις ἀποκείμενον κρῖμα. Οἷα δέ φασι τῶν θείων κατατολμῶντες! Κατά τοῦτο, φησί, μόνον μείζων ὁ Πατήρ τοῦ Υἱοῦ, καθ᾿ ὅ αἴτιός ἐστι τῆς ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ. Καί ἡ ἀνθυποφορά· μείζονα τοῦ Υἱοῦ τόν Πατέρα πῶς (14) φῄς; Ὅτι δή, φησί, μείζων ὁ Πατήρ τοῦ Υἱοῦ - λέγω δέ ἀντί τοῦ πρῶτος -· ἐκ τοῦ Πατρός γάρ. Ταῦτα τῆς καινῆς κενοφωνίας αὐτῶν καί ἀσυνέτου θεολογίας, τήν αἰτίαν δι᾿ ἥν ταῦτα πρός τῶν θεολόγων ἐλέχθησαν πρός αἱρετικούς ἀγνοούντων· τήν γάρ δύναμιν τῶν γεγραμμένων νοῆσαι μή ἱκανῶς ἔχοντες, κενεμβατοῦσιν καί ἅ λέγουσιν ὡς βέβαια καί ἀληθῆ καί οὕτως ἔχοντα διαβεβαιοῦνται. Πρός οὕς εἰκότως οὐκ ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ διδάσκοντος ἄνθρωπον γνῶσιν μυσταγωγούμενοι, τῷ ὑπηχοῦντι ἄνωθεν πειθόμενοι Πνεύματι, εἴπωμεν ὧδε.
Εἰ ἀδιαίρετος ἦν, ὦ οὗτοι, καί ἔστι καί ἔσται ἀεί ἡ παναγία Τριάς, ἡ τό πᾶν ἐκ τοῦ μή ὄντος παραγαγοῦσα, τίς ἐδίδαξε, τίς ἐνενόησε μέτρα καί βαθμούς, πρῶτον καί δεύτερον, μεῖζον καί ἔλαττον ἐν αὐτῇ; Τίς τοῖς ἀθεάτοις καί ἀγνώστοις καί πάντῃ ἀνερμηνεύτοις καί ἀκατανοήτοις ταῦτα ἐξέθετο; Τά γάρ ἀεί ἡνωμένα καί ἀεί ὡσαύτως ὄντα, ἀλλήλων πρῶτα εἶναι οὐ δύνανται. Εἰ δέ πρῶτον βούλει σύ τόν Πατέρα εἰπεῖν τοῦ Υἱοῦ, ὡς ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντος, καί κατά τοῦτο μᾶλλον καί μείζονα, λέγω σοι κἀγώ πρῶτον εἶναι τοῦ Πατρός τόν Υἱόν· εἰ μή γάρ οὗτος ἐγεννήθη, οὐκ ἄν πατήρ ὁ Πατήρ ὠνομάζετο. Εἰ δέ προτάσσεις ὅλως τοῦ Υἱοῦ τόν Πατέρα καί πρῶτον αὐτόν ὡς αἴτιον τῆς τοῦ Υἱοῦ γεννήσεως ὀνομάζεις, καί τό εἶναι τοῦ Υἱοῦ αἴτιον ἀποβάλλομαι.
Ὑπόνοιαν γάρ παρέχεις ὅτι οὐκ ἦν ὁ Υἱός πρό τοῦ γεννηθῆναι, καί θέλων ἐγεννήθη ἤ μή θέλων, καί θέλοντος τοῦ Πατρός ἤ μή θέλοντος, καί ἔγνω ὅτι ἐγεννήθη καί πῶς ἤ οὐδαμῶς.
Ὁρᾷς εἰς ὅσας ἀτοπίας, ἵνα μή λέγω βλασφημίας, ἐκ τῶν τοιούτων ἐμπίπτομεν συζητήσεων.

Όποιος συμμετέχει σε τέτοια κίνηση είναι εκτός Εκκλησίας...

ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 2017
Δημοσιεύτηκε στις 18 Φεβ 2017
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΘΕΜΑ " Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ""ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ' ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" [1:06: 30]

«Είναι εκτός Εκκλησίας…

Το ‘χουμε γράψει επανειλημμένος και προκαλέσαμε την οργή του Οικουμενικού πατριάρχου, ότι όποιος συνεταιρίζεται με την οποιαδήποτε αίρεση και πλάνη, Παπισμός, Προτεσταντισμός- και δεν πάει παρά κάτω – όποιος συμμετέχει σε τέτοια κίνηση είναι εκτός Εκκλησίας! Θέτει- προσέξτε πως το ‘βαλε ο παπά Γιώργης- θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας» [42:40]. 

«Ο μοναχός, που έλεγε και ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, είναι Λοκατζής της Εκκλησίας»

Επέτειος των 500 χρόνων από την Μεταρρύθμιση....; ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΥ....;

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ (ΦΩΤΟ)
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την αναγόρευση του
 Οικουμενικού
 Πατριάρχου Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Διδάκτορα του
 Πανεπιστημίου
 του Tübingen στην Stiftskirche. 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 30 Μαϊου 2017, 
στο πλαίσιο της Πατριαρχικής Επίσκεψης στην Γερμανία για την 
επέτειο των 
500 χρόνων από την Μεταρρύθμιση. 

ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟ;

ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
                          
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Γερμανία, προσκεκλημένος της Ευαγγελικής Εκκλησίας για τα 500 χρόνια της Μεταρρύθμισης, από την Στουτγκάρδη. 
Στο πλαίσιο εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας επέδωσε στον Παναγιώτατο την ελληνική μετάφραση ενός ξεχωριστού Λεξικού που εκπόνησε ο γερμανομαθής θεολόγος Γιώργος Βλαντής, και το οποίο κυκλοφορήθηκε από την Εκδοτική Δημητριάδος. 
Πρόκειται για το "Λεξικό των διμερών Θεολογικών Διαλόγων της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας με Ορθόδοξες Εκκλησίες (1959-2013)".

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Σήμερα 30/05/2017...


Απολυτίκιο της ημέρας

30 Μαΐου 2017

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Τύπος πέφηνας, τῆς ἐγκρατείας, καὶ ἑδραίωμα, τῆς Ἐκκλησίας, Ἰσαάκιε Πατέρων ἀγλάϊσμα· ἐν ἀρεταῖς γὰρ φαιδρύνας τὸν βίον σου, Ὀρθοδοξίας τὸν λόγον ἐτράνωσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαο ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.