Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
13 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν

Εκείνο τον καιρό
Κάποιες μητέρες έφεραν τα μικρά παιδιά τους
μπροστά στον Ιησού.

Ήθελαν πολύ, να βάλει τα χέρια του
επάνω στά κεφαλάκια τους.
Να τα ευλογήσει με αγάπη
και να προσευχηθεί γι' αυτά.

Οι μαθητές του όμως,
τους μίλησαν με αυστηρότητα
και τους εμπόδιζαν να πλησιάσουν κοντά του
Βλέποντας αυτά ο Ιησούς, τους είπε
Αφήστε τα παιδιά, να έρθουν κοντά μου
καί μην τα εμποδίζετε.

Αυτά είναι πλασμένα
για τη βασιλεία των ουρανών,
όπως κι όσοι θα μοιάσουν την αθωότητά τους.
Μετά έβαλε τα χέρια του
επάνω στα κεφάλια τους και τα ευλόγησε.

ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΑΔΕΛΦΟΙ!


ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ.Ψάλλει ο βυζαντινός χορός των Αγιοκυπριανιτών Πατέρων.


Ἦχος α´.

Παρθενικὴ πανήγυρις σήμερον, ἀδελφοί· σκιρτάτω ἡ κτίσις, χορευέτω ἡ ἀνθρωπότης· συνεκάλεσε γὰρ ἡμᾶς ἡ ἁγία Θεοτόκος, τὸ ἀμόλυντον κειμήλιον τῆς παρθενίας, ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ Παράδεισος, τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, ἡ πανήγυρις τοῦ σωτηρίου συναλλάγματος, ἡ παστάς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα, ἡ ὄντως κούφη νεφέλη, ἡ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ μετὰ σώματος βαστάσασα. Ταῖς αὐτῆς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Η ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΣΥΝΒΑΔΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΓΗ (ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ) ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ (ΔΑΙΜΟΝΕΣ)! Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΊΝΑΙ ΕΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ "ΕΝ ΒΑΔΙΣΜΑ"! ΙΔΟΎ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ: "οι Σλάβοι δεν ανέχονται το προβάδισμά μας"!!!

ΣΧΟΛΙΟ: ΝΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ "ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟΝ ΕΙΔΟΣ" ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΤΙ ΕΙΠΕ; ΟΤΙ "οι Σλάβοι δεν ανέχονται το προβάδισμά μας"! ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ, ΤΟΣΟ ΦΑΝΕΡΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΕΙ... ΤΟΣΟ ΠΑΠΙΚΟΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ  ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΦΥΤΡΩΣΕ ΠΟΤΕ ΕΝ ΤΗ ΓΗ! ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΠΕ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ! ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΕΛΝΟΥΝ ΟΙ ΨΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΝΟ: " (...) ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ....ΤΟΥ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΟΣ,,, κτλ." !!! 

ΑΣ ΕΊΝΑΙ, "Ο ΚΎΡΙΟΣ ΕΓΓΎΣ".... ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ "ΟΥΡΑ" ΤΟΥ ΌΛΑ ΤΑ "ΑΣΤΡΑ" ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ! 

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ; ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΦΩΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΑ/ΕΞ/ΑΠΑΤΗΣ;


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ video. Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Η μαύρη προπαγάνδα των Ρώσων έχει ως αντικείμενο, ως θύμα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Σλάβοι δεν ανέχονται το προβάδισμά μας»
Σε ομιλία του προς την ομογένεια της Πόλης, στις 21 Οκτωβρίου 2018, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε το ουκρανικό πρόβλημα. 

Οι δηλώσεις του αυτές, τις οποίες το oukraniko δημοσιεύει βιντεοσκοπημένες, "καταδικάζονται" από τον ίδιο τον Πατριάρχη, σύμφωνα και με τις περί εθνοφυλετισμού θεωρίες που αναπτύσσει ο ίδιος τελευταία. 

Ο Πατριάρχης κατηγορεί δημόσια τους Ρώσους ότι κάνουν "καλοπληρωμένη μαύρη προπαγάνδα" και από την συνολική αναφορά του γίνεται σαφές ότι τοποθετεί πάνω και από την ενότητα της Ορθοδοξίας τα "προνόμια" τα οποία θεωρεί ότι το Φανάρι έχει κατοχυρώσει από τις Οικουμενικές Συνόδους.

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Σήμερα 27/11/2019 εορτάζουν: Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης ο Μεγαλομάρτυρας...
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

27 Νοεμβρίου 2019

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁ Μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδας βλαστός, τὸν δόλιον δράκοντα, τοὶς τῶν αἱμάτων κρουνοίς, ἀθλήσας ἀπέπνιξε, πίστει γὰρ ἀληθείας, μεληδὸν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφόρος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ


ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ:
1.     Εκείνο που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά έχει επέλθει ο θάνατος του υποψήφιου δότη( εγκεφαλικός  ή μη).
Αδελφέ μου, να είσαι βέβαιος πως ο θάνατος του Ορθοδόξου δεν λογαριάζεται για θάνατος αλλά για «κοίμηση», που σημαίνει ότι το σώμα του ορθόδοξου κεκοιμημένου είναι «ζωηφόρο» όπως και το τίμιο Σώμα του Κυρίου μας. Αυτός που μπαίνει δια του ορθοδόξου Βαπτίσματος μέσα στο Σώμα του Σωτήρα, δηλαδή μέσα στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας δεν ζει την ζωή του Χριστού αλλά ζει τον θάνατό Του! Γι’ αυτό λέει πως το Βάπτισμα είναι βάπτισμα στο θάνατό Του….  Λοιπόν, η Ζωή Του, ο Θάνατός Του και η Ανάστασή Του είναι ένα δεδομένο πράγμα! Η «ιδέα» όμως της δωρεάς οργάνων και ιστών που κλείνει μέσα της έναν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟ του θανάτου είναι άκρως αντίθετη και επικίνδυνη, εννοείται από θεολογικής άποψης, και όχι μόνον! Τι θα έλεγες;

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»

Ο πρώτος Αρχιερέας του Ισραήλ και ο «Πρώτος» Πάπας της καθ’ ημάς Ανατολής

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»

«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;» (Ψαλ. 132,1)
Αδελφοί, είναι γνωστά τα λόγια του Προφήτη και Βασιλέα Δαυίδ «Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;», δηλαδή, Τί ωραιότερον ή τί τερπνότερον υπάρχει, παρά το να κατοικούν αδελφοί εν αγάπη και ομονοία επί το αυτό; Αλήθεια, «Τί ωραιότερο ή τί τερπνότερο υπάρχει;»!

ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ" ΕΙΣΑΙ ΟΚ!π.Νικόλαος Μανώλης, Η εγκληματική δωρεά οργάνων αγιοποιείται από την Εκκλησία; [ΒΙΝΤΕΟ 2015].wmv
ΣΧΟΛΙΟ ΑΔΕΛΦΟΥ: ΚΟΝΤΕΥΩ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ! ΔΕΣ ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ 12:00

«Η γενετήσια επιθυμία δόθηκε για τεκνογονία και συγκρότηση της ζωής, όχι για μοιχεία και πορνεία και ασέλγεια» (MG 61, 669).

Ο νυν «Πατριάρχης των παιδιών» και το εν Ευαγγέλιον!

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ: ΤΟ ΝΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΤΕΙ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ!

«Επισκέφθηκαν κάποιοι αδελφοί τον αββά Αντώνιο και του λένε: Πες μας ένα λόγο, πώς να σωθούμε; Και ο γέροντας τους απάντησε: – Ακούσατε την Αγία Γραφή; Αυτό σας αρκεί. Εκείνοι όμως του είπαν:  Θέλουμε ν’ ακούσουμε κι από σένα μια συμβουλή, πατέρα. Ο γέροντας λοιπόν τους απάντησε: – Λέει το Ευαγγέλιο…»
                   Αδελφοί, στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον βρίσκουμε τον διάλογο του Ιησού Χριστού με τους Φαρισαίους, τον «Περί διαζυγίου» (Μαρκ. 10, 1-12) που αφορά τα προβλήματα του Γάμου. Στο τέλος του διαλόγου αυτού  «Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά» (Μαρκ. 10, 13-16)! Θυμίζω εδώ λίγα λόγια περί Γάμου και έλξης Σωμάτων: «Σκοπός της γενετήσιας επιθυμίας κατά τον άγιο Ιεράρχη είναι: «Παιδοποιΐα και βίου σύστασις». Ιδού τι γράφει: «Η γενετήσια επιθυμία δόθηκε για τεκνογονία και συγκρότηση της  ζωής, όχι για μοιχεία και πορνεία και ασέλγεια» (MG 61, 669). Τίποτα δεν στηρίζει τόσο τη ζωή μας, όσο ο «έρως ανδρός και γυναικός» (MG 62, 136)»[1].

            Οι Φαρισαίοι από τότε, από τον Β΄ π. Χ. αιώνα, αποτελούσαν μία ιδιαίτερη τάξη που- ως γνωστό - παραμέριζαν σε πολλά σημεία κι αυτόν τον Νόμο στηριζόμενοι σε δικές τους «ιδέες», στην ονομαζόμενη «παράδοση των Πρεσβυτέρων» ή αλλιώς και πιο μοντέρνα στην παράδοση των «Πατριαρχών»! Ο Ιωάννης Κολιτσάρας σημειώνει πως «Ήσαν κατά την μεγίστην αυτών πλειονότητα υποκριταί, φιλάργυροι, εκμεταλλευταί και άδικοι, φθονεροί και φιλόδοξοι, τα «πάντα ποιούντες προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις». Εφθόνουν θανάσιμα τον Κύριον» [2]! Αυτοί οι άνθρωποι θέλοντας απλά να πειράξουν τον Αναμάρτητο Κύριό μας, ρωτούν: «Εάν επιτρέπεται στον άνδρα να διώξη και να δώση διαζύγιον εις την γυναίκα του» (Μαρκ. 10,2). Αλλά και σήμερα οι απόγονοι αυτής της τάξης, οι τρόφιμοι του Π.Σ.Ε. που δια των διαλόγων νομοθετούν ενάντια στις βουλές του Θεού και του Νόμου της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, επιχειρούν λοιπόν  να πειράξουν όλους εμάς που αντιστεκόμαστε κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, που προσπαθούμε μεταξύ άλλων να αρπάξουμε από τα ανήθικα και βρωμερά χέρια τους τα «παιδιά του Χριστού», είτε μικρά είτε μεγάλα!

Ο.ΤΙ ΠΙΟ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ Ό,ΤΙ ΠΙΟ ΑΝΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ Ό,ΤΙ ΠΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ! Η θεωρία του «Κοινωνικού φύλου»
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Θέμα: Η θεωρία του «Κοινωνικού φύλου»

«Μην τολμήσετε τα έργα των Σοδόμων, διά να μην πάθετε τα παθήματα των Σοδόμων» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σήμερα που γράφω, Πέμπτη 29 Αυγούστου, είναι η μνήμη του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Xθες το βράδυ ψάλαμε τον Εσπερινό κατανυκτικά στο μοναδικό μοναστήρι αποτειχισμένων Πατέρων, και ήτανε μοναχά δυο - τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία πάλι με λίγους προσκυνητές.  Αν και τα μαγαζιά στην πόλη της Πτολεμαΐδας δεν ήτανε ανοιχτά - ο άγιος τυγχάνει πολιούχος αυτής - η προσέλευση ήταν μικρή, σαν να μην ήτανε η γιορτή του πιο μεγάλου αγίου της Εκκλησίας μας του οποίου το κύριο έργο ήταν ο έλεγχος της αμαρτίας και μαζί της υποκρισίας - αποστασίας του λαού του Θεού από τις πατρογονικές του εστίες και αιώνιες αξίες.  

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλά ἑνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα. Ἐκκλησία γέγονε οὐχ ἵνα διῃρημένοι ὦμεν, ἀλλά συνημμένοι»

ΣΧΟΛΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ! ΤΟ ΦΩΣ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ...,ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ! ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ! ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΑΛΛΑ...Αλβανίας Αναστάσιος με ανακοίνωση καταπέλτη προς Βαρθολομαίο: «Πανορθόδοξη εδώ και τώρα, μετά θα είναι αργά»


Ἐν ἀναμονῇ τῶν Χριστουγέννων 2019  
Έκκληση -Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως
1.Πολλά γράφονται και λέγονται, μήνες τώρα, σχετικά με το Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Το πιο κρίσιμο και αναγκαίο, όμως, είναι να τονισθεί το χρέος της ενότητος της Ορθοδοξίας
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκφράζοντας την πατερική πνευματική εμπειρία και εκκλησιαστική παράδοση διακήρυξε: «Τό τῆς Ἐκκλησίας ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλά ἑνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα. Ἐκκλησία γέγονε οὐχ ἵνα διῃρημένοι ὦμεν, ἀλλά συνημμένοι». Και αλλού: «Οὐδέν οὕτω παροξύνει τόν Θεόν ὡς το Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι».
Οποιαδήποτε, λοιπόν, ενέργεια οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη βασική αυτή αλήθεια: Η ενότητα της Εκκλησίας είναι πριν και πάνω από όλα.

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

«Υιέ, φύλασσε νόμον πατρός σου και μη απώση θεσμούς μητρός σου» (Παροιμ. 1:8).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Ο ΑΠΑΤΩΡ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

«Υιέ, φύλασσε νόμον πατρός σου και μη απώση θεσμούς μητρός σου» (Παροιμ. 1:8).


Είναι γραμμένο στις καρδιές των πιστών ανθρώπων που ομολογούν τον Ιησού Χριστό ως ΚΥΡΙΟ ότι κι αν χανόταν η Αγία Γραφή, πράμα αδύνατον, έφτανε μία παραβολή της για να ξαναγραφτεί. Η παραβολή αυτή βγήκε από το στόμα του Κυρίου μας και είναι, του καλού Σαμαρείτη.
Να λοιπόν και η στιγμή που ο δάσκαλος συναντά τον μαθητή και μετά απ’ όλα όσα είπαν, ο μαθητής με τον δάσκαλο, ο πρώτος κατέληξε: Θα πρέπει να ρωτήσω και τον πατέρα μου. Φυσικά ο μαθητής ήταν πάνω - κάτω στην ηλικία των 15 ετών, αλλ’ όμως ήταν και Πρόεδρος του πρώτου μαθητικού συμβουλίου της σχολικής κοινότητας  και όπως είπε ότι του είπαν, η απόφαση για τη σύγκλιση του εν λόγω συμβουλίου ήταν «δική» του. Εξάλλου το θέμα της αίτησης είχε κι αυτό σχέση με μια «Δίκη» και λογικά με μια μελλοντική Απόφαση που δίκη θα «δίκαζε».
Όταν άκουσε ο εν λόγω δάσκαλος τον μαθητή να θέλει εκτός από τις συμβουλές των δασκάλων και των γονέων και τη συμβουλή του πατέρα του, τού είπε αυθόρμητα πως ΄"εσύ δεν έχεις πατέρα".

Δημήτριος Παναγόπουλος: Επικατάρατους δε ανακήρυξε και ο Μωυσής επάνω στο όρος Γαιβάλ όλους αυτούς που ατιμάζουν τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους· «και ερούσι πας ο λαός, γένοιτο!» (Δευτ. 27:16).


Σεβασμός στους γονείς (Δημήτριος Παναγόπουλος)


Δόξα και τιμή στους γονείς μας. Και αν μεν ζουν ακόμη, ευλογημένα ας είναι τα γηρατειά τους και ανώδυνη και ειρηνική η δύση της παροδικής ζωής τους. Αν πάλι μετέβησαν προπορευόμενοι από εμάς στην αιωνιότητα, φως δικαίων ας τους καταυγάζει για πάντα. «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» είναι θεία εντολή του δεκαλόγου. Και αρκεί απλά η μεταξύ των άλλων εντολών θέση της, για να πιστοποιήσει κάποιος πόσο κοντά προς τον Θεό είναι το υπούργημα του γονέα και πώς και πόση ιερότητα έχουν, για να αριθμούνται τα προς αυτούς καθήκοντα αμέσως μετά τα προς τον Θεό. Γι’ αυτό και από πολλούς λαούς πραγματικά θρησκευτικές τιμές αποδόθηκαν στον γονέα.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: Ο αμήτωρ γίνεται απάτωρ


Ο Υιός του Θεού γίνεται υιός του ανθρώπου
Με τον ερχομό του Κυρίου στον κόσμο το σκοτάδι πάλι διαλύεται και το φως πάλι παίρνει τη θέση του. Ολόκληρη η χώρα της Αιγύπτου τιμωρείται με πυκνό, ψηλαφητό σκοτάδι. Πάλιν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, φωτίζεται με νέα φωτεινή στήλη. Ο λαός που κάθεται στης άγνοιας το σκοτάδι, ας δει τώρα το άπλετο φως της επίγνωσης του θελήματος του Θεού. «Τα αρχαία πέρασαν. Τώρα στον κόσμο έγιναν όλα καινούργια». Το γράμμα υποχωρεί. Το πνεύμα υπερέχει, υπερτερεί. Οι σκιές εξαφανίζονται και στη θέση τους έρχεται η αλήθεια. Ο Μελχισεδέκ (σύμβολο και προτύπωση της παντοτεινής βασιλείας και ιερωσύνης του Χριστού), καλεί σε μεγάλο πανηγύρι.

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ! ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ; ΟΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ;

ΘΕΜΑ ΑΡΘΡΟΥ: «Ανοιχτή θεία κοινωνία» επιβάλλει ο κ.Ναθαναήλ στο Σικάγο!…


Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΟΡΟΣΕΝΚΟ


SXOLIO: ΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΟΣΟ ΘΕΛΟΥΝ! ΕΣΥ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ.... ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΘΕΡΑΠΕΙΑ" ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΣΚΕΨΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΏΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΦΥΛΟ ΓΙΑ ΜΕΡΑ Ή ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΝ: ΝΑ ΧΥΘΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΝΟΣ 18ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΣ Η ΛΙΘΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ (Ή ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΜΟΝΟ ΖΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ)!

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, ΟΙ ΔΟΤΕΣ! ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΠΤΕΣ...; 


ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ! ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΩΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΑΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΩΣ ΑΝΟΔΟ-ΕΞΥΨΩΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΑΛΛΟΝ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ: ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΩΡΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΣ...: ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣΕΠΟΧΗΣΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΜΑΘΕ ΝΑ ΛΕΣ "ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ"!! ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η "ΕΚΚΛΗΣΙΑ"... ΤΟ "ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ"... 

ΛΟΙΠΟΝ: 

Α) ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ! ΑΛΛΑ,

Β) ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ "ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ ΠΙΣΤΕΟΥΜΕ" (ΕΝΝ. ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ! ΛΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΝΕΟΚΟΡΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ/ΤΟΥΣ/ΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ)

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΛΕΑ ΚΑΙ ΗΜΑΣ

ΣΥΓΓΝΩΜΗ!

Δ. Β.Ε.

                                              


Αποτέλεσμα εικόνας για Ναθαναήλ Σικάγο

«Ανοιχτή θεία κοινωνία» επιβάλλει ο κ.Ναθαναήλ στο Σικάγο!…Δεν μας έφταναν οι λοιποί νεωτερισμοί που απειλούν την εθνική μας ταυτότητα έχουμε και τους νεωτεριστές και Οικουμενιστές της Ορθοδοξίας να επιχειρούν να αλλάξουν τα ιερά και τα όσια… 

Μαθαίνουμε από την θρησκευτική ιστοσελίδα www.protectingorthodoxchurch.blogspot.com ότι o κ.Ναθαναήλ την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου σε συνάντηση των ιερέων της Μητρόπολης Σικάγου, επέβαλλε σε όλους τους ιερείς να μην εμποδίζουν την θεία κοινωνία σε κανένα και να την προσφέρουν χωρίς να ανακοινώνουν κανένα περιορισμό.