Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Στάρετς Ἀνατόλιος: μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν


Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα


«Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον,παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ 
ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθεῖς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ
 ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιαν κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο
 νὰ ὑπομένεις διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις,διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ Ἅγιοι 
Μάρτυρες καὶ Ὁμολογητὲς θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνες σου. Ὅμως ἀλλοίμονον 
στοὺς μοναχοὺς σ'αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη,οἱ 
ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ''ἀγάπης'' καὶ τῆς ''εἰρήνης'' θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς 
αἱρετικούς. Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴ συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ λένε...
''Ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ σώζουμε τὸ μοναστήρι καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρέσει''. 

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς: Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν


Μία πνευματικὴ ἀποτίμηση τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Μηλοχώριον, 25/10/2016
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς


Μία πνευματικὴ ἀποτίμηση τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ΒαρθολομαίουἈφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς ντροπή! Μὰ ἔφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι λέγοντας αὐτὰ κοροϊδεύουν τὸ Θεὸ καὶ ὅτι «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντοςἐξ ὧν οὔκ ἐστιν ὁ ἐξελέσθαι δυνάμενος»; (Χρυσόστομος) Μνημονεύουν τὸν μεγαλύτερο βλάσφημο καὶ μεγαλύτερον αἱρεσιάρχην ὅλων τῶν αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς  «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Οὖτον ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία!

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Όταν ο Χριστιανισμός εξέπεσε σε διπλωματία…

Μεγάλες προδοσίες επιτελούνται από εκκλησιαστικά και πολιτικά πρόσωπα τουλάχιστον εις τον ορθόδοξο χώρο. Όταν Πατριάρχες ορθοδόξου λαού μπορούν να συγκρίνουν και να εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ, πέστε μου αν η εποχή μας είναι δεινή, φοβερή! Πατριάρχες να εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ!

Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος για τη βλάσφημη πατριαρχική ρήση ότι «ο Θεός λατρεύεται κι από το Κοράνιο»


… Όταν Πατριάρχες ορθοδόξου λαού μπορούν να συγκρίνουν και να εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ, πέστε μου αν η εποχή μας είναι δεινή, φοβερή!..

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com, από φίλο της Ιστοσελίδας, το ακόλουθο άρθρο. Τα στοιχεία του, τα διατηρούμε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος για τη βλάσφημη πατριαρχική ρήση ότι «ο Θεός λατρεύεται κι από το Κοράνιο»

Έτσι λοιπόν. (Ο Μέγας Αθανάσιος) στάθηκε πολύ τολμηρός, αλλά και συνετός. Εγνώριζε να πολεμά και να νικά. Εχθροί του; Ο διάβολος, οι βασιλείς -δυστυχώς- (και) οι αιρετικοί. Σύμμαχός του; Ο Χριστός και ο λαός. Και ενίκησε ο Μέγας Αθανάσιος! Και η ιστορία όντως τον ονόμασε «Μέγαν». Αυτόν τον επίζηλον τίτλον.

Με πλαστικό κουταλάκι μιας χρήσεως η Θεία μετάληψη;


ΣΧΟΛΙΟ: ΑΝ ΜΕ ΤΟ πρώτο κρούσμα στην χώρα... Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ! Αδελφοί, "Ο Κύριος εγγύς"!

metalipsi roumania


Εκκλησία της Ρουμανίας: Με πλαστικό κουταλάκι μιας χρήσεως η Θεία μετάληψη


Η ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας επιτρέπει στους πιστούς να μην ασπάζονται τις εικόνες και να χρησιμοποιούν μίας χρήσεως κουταλάκι για την μετάληψη για να αποφύγουν την μετάδοση του νέου ιού, καθώς επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην χώρα.
"Οι πιστοί που φοβούνται τη μετάδοση μπορούν να αποφύγουν προσωρινά τον ασπασμό των εικόνων στις εκκλησίες...μπορούν να ζητούν κατ΄εξαίρεσιν από τον ιερέα να χρησιμοποιούν το δικό τους κουτάλι για την μετάληψη", αναφέρεται σε εκκλησιαστική ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται "για μέτρα εξαιρετικού χαρακτήρα που λαμβάνονται μόνο εξαιτίας της απειλής της επιδημίας".

Ὥρα εὐθύνης γιά ὅλους!
Τα πορίσματα της ημερίδας “Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση”


Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸν διοργανώθηκε ἐπιτυ­χῶς ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν ἡμερίδα τὴν Κυριακὴ 9 Φεβρουαρίου στὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν Caravel.
Μιὰ ἡμερίδα ποὺ κυριολεκτικὰ συν­τάραξε καὶ ἀφύπνισε συνειδήσεις ὡς πρὸς τὸ ἐπιχειρούμενο στὶς ἡμέρες μας ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς διεθνοῦς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» κατὰ τῆς νεολαίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, καθὼς καὶ αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἔθνους μας, μὲ τὴν ὅλως ἰδιαίτερη φυσιογνωμία του, τὶς ἄσειστες κληρονομικές του καταβολὲς καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά του.

Ἡ ἡμερίδα περιλάμβανε ἕξι εἰσηγήσεις, μὲ εἰσηγητὲς ἀπὸ τὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Ο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΚΕΡΙΑ

Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς Ορθοδόξους, Ιερώνυμε, αλλοθρήσκων καύχημα. Των Λαρισαιών μοιχεπιβατών διάδοχε.

  «Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ
χεῖρον͵ πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης,...» (B’  Τιμ. γ’ 13). 
Ο κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ  ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΚΕΡΙΑ
 


Λίαν εύφρανας τούς κακοδόξους, και κατίσχυνας τούς Ορθοδόξους, Ιερώνυμε, αλλοθρήσκων καύχημα. Των Λαρισαιών μοιχεπιβατών διάδοχε.
Προς κωπηλατούντας την των Λαρισαίων Ναύν
                                                
                                                          ΜΕΡΟΣ Α΄


«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ  χεῖρον͵ πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης,...» (B’  Τιμ. γ’ 13).

 Α) Δεν τιμά τους τρεις Ιεράρχες, αλλά αλλοθρήσκους ανάβοντας κεριά
Ο κ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος ο εις Λάρισα Δεσπότης, στις 30-1-2020, ανήμερα της μεγάλης εορτής των Τριών Ιεραρχών, ενώ ήταν προσκεκλημένος σε Ορθόδοξη εκδήλωση με ομιλία προς τιμήν των κορυφαίων Τριών Ιεραρχών και της Παιδείας στη ΓΕΧΑ Λαρίσης, αυτός προτίμησε την ίδια στιγμή να είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις των Εβραίων, όπου και άναψε κερί στην επτάφωτη λυχνία τους, προκαλώντας έτσι μεγάλο σκανδαλισμό, όχι μόνο στους πιστούς της Λαρίσης, αλλά στο Πανελλήνιο. Το γεγονός τυγχάνει ιδιαιτέρας βαρύτητος, αν λάβουμε υπόψιν  ότι   αυτό επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά στο μικρό διάστημα ενός χρόνου περίπου, από τότε που ήρθε στη Λάρισα. Την πρώτη φορά ήταν στις 24-1-2019, όπου μετά την τελετή, μίλησε κολακευτικά εντός της Συναγωγής.   
   Σημειώνουμε ότι γράφτηκε σε δημοσίευμα: «Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τελετή ανάμματος των έξι κεριών στη μνήμη των… Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα τελέστηκε νωρίτερα το απόγευμα επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων Λάρισας.»

“Βολές” Βαρθολομαίου προς Θεόφιλο για τη Σύναξη στο Αμμάν


ΣΧΟΛΙΟ: Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ....γεννά μόνον κινδύνους διά την Εκκλησίαν....


“Βολές” Βαρθολομαίου προς Θεόφιλο για τη Σύναξη στο Αμμάν


Νέα επιστολή έστειλε χθες ο  στον  με αφορμή τη Σύναξη στο Αμμάν της Ιορδανίας, με τον Παναγιώτατο να επιμένει στη θέση του για την εν λόγω συνάντηση και παράλληλα θέτει τον προβληματισμό του για τα τις συνέπειες που θα έχει.

Αναλυτικά:
Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Θεόφιλε, την Υμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Σύνοδος στo Αμάν: Πανορθόδοξη ζητούν οι Προκαθήμενοι

ΣΧΟΛΙΟ: Εν πρώτοις ο αρθρογράφος του κειμένου αυτού είναι "ό,τι να' ναι;"! Δεύτερον, ας θυμηθούμε ό,τι είπε ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ότι μία έλλειψη υπάρχει εν τη Εκκλησία μας, η παρουσία "σοβαρών" Ιεραρχών!  

         


Σύνοδος στo Αμάν: Πανορθόδοξη ζητούν οι Προκαθήμενοι

Σε κάλεσμα για προσευχή και ενότητα για την  καλούν οι Προκαθήμενοι και οι εκπρόσωποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών που έδωσαν το παρών στην  στο Αμμάν της Ιορδανίας.


Στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε αναφέρεται πως μια ανάλογη Σύνοδος θα γίνει και πάλι ως το τέλος του έτους και παράλληλα καλούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη να δώσει το παρών.
Το ανακοινωθέν αναφέρει:
“Στις 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν της Ιορδανίας συνάντηση Προκαθημένων και εκπροσώπων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών με πρωταρχικό στόχο την ενότητα και συμφιλίωση εντός της Αγίας Ορθοδοξίας. Οι συμμετέχοντες σημείωσαν την κατανόηση τους για την οδύνη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τον επικείμενο κίνδυνο σχίσματος μέσα στην Ορθόδοξη Κοινωνία μας.

Θα προσφέρεται Θεία Κοινωνία και σε μη Ορθοδόξους οι οποίοι παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξο Ναό, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Θα προσφέρεται Θεία Κοινωνία και σε μη Ορθοδόξους οι οποίοι παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξο Ναό, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Θα προσφέρεται Θεία Κοινωνία και σε μη Ορθοδόξους οι οποίοι παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξο Ναό, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος
West Palm Beach, Fl. (GreekNewsOnline)
Μία έκπληξη επιφύλαξε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σ’ όσους παρακολούθησαν τη 
διάλεξή του, την πρώτη μέρα του Συνεδρίου της Ηγεσίας των 100, όπου απαντώντας 
σε ερώτηση, ανακοίνωσε – σύμφωνα με την ιστοσελίδα theorthodoxworld.com – ότι 
οποιοσδήποτε έχει νυμφευθεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να λάβει Θεία Κοινωνία,
ανεξάρτητα αν είναι ή όχι Ορθόδοξος.

Έχει προκαθορίσει ο Κύριος τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου μας;


π.Σεραφείμ Ζήσης, Έχει προκαθορίσει ο Κύριος τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου μας; [ΒΙΝΤΕΟ 2020]


Ποιά εἶναι ἡ πατερική διδασκαλία στό θέμα τοῦ μυστηρίου τοῦ θανάτου;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra
Στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ἐκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» τήν Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020, στίς 7:00 μμ., ὁ ὁσιολογιώτατος μοναχός π.Σεραφείμ Ζήσης μίλησε μέ θέμα: «Ἔχει προκαθορίσει ὁ Κύριος τόν χρόνο καί τόν τρόπο τοῦ θανάτου μας;»

Εκπαιδευτική εκδρομή στον Δημόκριτο για να μάθουν τα παιδιά μας για το εμφυτεύσιμο τσιπάκι;


Εκπαιδευτική εκδρομή στον Δημόκριτο για να μάθουν τα παιδιά μας για το εμφυτεύσιμο τσιπάκι!!!!


Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Ελληνίδες και Έλληνες Ορθόδοξοι πατριώτες.

Έχω πει πολλές φορές και έχω γράψει και άρθρο, για τον ΒΡΩΜΙΚΟ ρόλο που επιτελούν σήμερα τα Ελληνικά σχολεία και πραγματικά λυπάμαι τους γονείς που δεν το έχουν καταλάβει και εξακολουθούν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, στο εκπαιδευτικό σύστημα του αντίχριστου.

Ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μακεδονία.


Ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μακεδονία. Σχεδιασμοί αντιδράσεων!


… ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φιλίππων δὲν ἐξέδωσε καμιὰ ἀνακοίνωση διάψευσης οὔτε ὁ ἐπιχώριος Ἱεράρχης ἀντέδρασε στὰ λεγόμενα τοῦ πρώην ὑπουργοῦ..

δη έχουμε γράψει πως ξέρουμε να αντιδρούμε! Έχουμε προϊστορία στις κινητοποιήσεις κατά του ερχομού του Πάπα την εποχή του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Θα ξεσηκώσουμε λαό, και θα προσπαθήσουμε με ότι ειρηνικό μέσο διαθέτουμε, να σταθούμε εμπόδιο στα δόλια σχέδιά τους. Τους καταραμένους τους θέλουμε έξω από τη Μακεδονία μας.

Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος: "Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης δεν μπορεί να ονομαστεί ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως γράφεται στον τόμο της ουκρανικής Εκκλησίας, ότι είναι ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας..."

Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος: «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και όχι ο Βαρθολομαίος»

Ο Μητρ. Αμφιλόχιος υπενθύμισε σε ομιλία του στις 26 Οκτωβρίου στην Μονή του Γενεσίου της Θεοτόκου της Τσετίνιε ότι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εκκλησίας είναι η Πανορθόδοξη Σύνοδος και μόνο αυτή μπορεί να λύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ορθοδοξία.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Άγιον Ποτήριον και μολυσματικότης


Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Δημήτρης Νατσιός, Δεν χρειαζόμαστε «Δασκάλους Εμπιστοσύνης», αλλά «Δασκάλους Ρωμιοσύνης»


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΛΗΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Δεν χρειαζόμαστε «Δασκάλους Εμπιστοσύνης», αλλά
«Δασκάλους Ρωμιοσύνης»
Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς 
            Δεν θυμάμαι πότε, έχει αρκετά χρόνια, δημοσιεύτηκε σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, σκιτσογραφία που ερμήνευε αριστοτεχνικά το πρόβλημα που ονομάζεται παιδεία. Το σκίτσο παρίστανε δύο ίδιες εικόνες, στις οποίες πρωταγωνιστούν τα ίδια πρόσωπα.  (Η λέξη «σκίτσο», ιταλική, όπως και το γνωστό «σκετς», είναι αντιδάνεια από την ελληνική λέξη «σχέδιο»).

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Θρησκευτικά (Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2020) –“ Εφαρμόστε ΤΩΡΑ τις αποφάσεις του ΣτΕ”


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25 Φεβρουαρίου 2020

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών παρακολουθώντας με ανησυχία τη συνεχή και προκλητική αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας να συμμορφωθεί στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους απαράδεκτους φακέλους των πανθρησκειακών και αντορθόδοξων θρησκευτικών και συμμεριζόμενα την αγωνία των ορθοδόξων γονέων και μαθητών, καλούμε όλους, καθηγητές, γονείς, παιδιά και κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα πολίτη, σε μια συγκέντρωση ειρηνικής διαμαρτυρίας μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 3.00 μ.μ.
Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
Να διατρανώσουμε ότι δεν υποχωρούμε.
Να δείξουμε ότι δεν κουραζόμαστε να αγωνιζόμαστε.
Όλοι μαζί μπορούμε να ακυρώσουμε τις αντορθόδοξες πολιτικές τους.
Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Ο κάθε υπουργός Παιδείας θα «χρεώνεται» και με ένα πρόβλημα που έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση αυτού του Έθνους;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: Όχι στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


Το Τοπικό Συμβούλιο Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών Λάρισας σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «διαφωνεί με την επιχειρούμενη εισαγωγή στο Δημοτικό Σχολείο του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Ωραίο «φρούτο» κι αυτό της Νέας Εποχής. Ως γονείς εκπαιδευτικοί και μάλιστα πολύτεκνοι, δεν θα επιτρέψουμε στον κάθε «ειδικό» σεξολόγο ασυνείδητα ή συνειδητά να «ταΐζει» τις τρυφερές ψυχές των παιδιών μας με προβληματισμούς ανώτερους ή άσχετους από τα παιδικά τους ενδιαφέροντα.

Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Για ελάχιστα θέματα η Εκκλησίας μας εμφανίζεται τόσο κατηγορηματικά απορριπτική


amvlosi 1


Άμβλωση ή ζωή; Θεολογικό και ποιμαντικό σχόλιο.

του Δρ. Γεωργίου Δ. Παναγόπουλου, Αν. Καθηγητού Ορθόδοξης Δογματικής ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων
Ο ιερός Αυγουστίνος είπε κάποτε ότι αν τον ρωτήσουν τι είναι ο χρόνος γνωρίζει μέσα του πολύ καλά την απάντηση, αν όμως του ζητήσουν να το εξηγήσει, βρίσκεται σε αμηχανία. Θα έλεγα παραφράζοντας τον ιερό Πατέρα ότι για ελάχιστα θέματα η Εκκλησίας μας εμφανίζεται τόσο κατηγορηματικά απορριπτική και την ίδια στιγμή τόσο αμήχανη να πείσει για τη στάση της το ευρύ κοινό όσο για την άμβλωση.

Σε ό, τι ακολουθεί δίνω ένα περίγραμμα της σχετικής προβληματικής σε τρία σύντομα μέρη. Στο πρώτο θεωρώ διά βραχέων το δογματικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής απόρριψης της αμβλώσεως, στο δεύτερο σκιαγραφώ την μαρτυρία των ιερών κανόνων και στο τρίτο θίγω την ποιμαντική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απόφαση του ΣτΕ για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας: Ουαί τω μη τοις ιδίοις όνυξι ξυομένω…

Απόφαση του ΣτΕ για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας: Ουαί τω μη τοις ιδίοις όνυξι ξυομένω…


…η Ολομέλεια κατά πλειοψηφία, έκρινε συνταγματική την αφαίρεση της «ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης» από την αποστολή του υπουργείου Παιδείας…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ηαπόφαση 210/202 του ΣτΕ που απορρίπτει την αίτηση της Εκκλησίας της Ελλάδος για ακύρωση του ΠΔ 18/2018 «Οργανισμός υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων» έγινε πρώτη είδηση στον ΜΜΕ και τα social media. «Συνταγματική η αφαίρεση της «ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης» από την αποστολή του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας».  
ΗΕκκλησία της Ελλάδος, από την άλλη, με ιερά αγανάκτηση δηλώνει ότι «Η απόφαση του ΣτΕ δεν έκρινε ότι παύει να εντάσσεται στους σκοπούς της δημοκρατικής παιδείας υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης».

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

«Όχι» και από την Αντιόχεια για τη Σύναξη στο Αμάν

ΣΧΟΛΙΟ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ... 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΑΜΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «Αδελφική Συνάντηση» ΚΑΙ ΜΟΝΟ! ΕΝΩ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ «ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«Όχι» και από την Αντιόχεια για τη Σύναξη στο Αμάν


Αποδυναμώνεται καθημερινά η συμμετοχή των Εκκλησιών στη Σύναξη των Προκαθημένων ή στην «Αδελφική Συνάντηση» όπως χαρακτηρίστηκε πριν από λίγες ημέρες που θα λάβει χώρα στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Χθες ήταν η σειρά του Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννου να δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στην εν λόγω συνάντηση. «Η Εκκλησία της Αντιόχειας, καθώς αντιλαμβάνεται το ενεργό ενδιαφέρον των Προκαθημένων των Εκκλησιών και τις πρωτοβουλίες τους σε ό, τι θα μπορούσε να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για τη σοβαρή κρίση, στην οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα, δεν συμμετέχει στη συνάντηση αυτή, με βάση τα στοιχεία που κατέχει και εξαιτίας της προσοχής της να αποφευχθεί καθετί που αυξάνει το χάσμα μεταξύ των αδελφών και τις αποκλίσεις τους» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ανακοίνωση.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: "... τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθῆ"!
π. Φι­λό­θε­ος Γρη­γο­ριάτης: «Εκτρώσεις: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»


(...)

Μέ πόνο γιά τήν Πατρίδα καί τό μέλλον της μιλοῦσε κι ὁ ἅγιος Παΐσιος γιά τό μέγα πρόβλημα τῶν ἐκτρώσεων:
“… χρειάζεται νὰ κινηθῆ ἡ πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία κ.λπ., ὥστε νὰ ἐνημερωθῆ ὁ κόσμος γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχη ἡ ὑπογεννητικότητα (σ.σ. ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἐκτρώσεων). Οἱ ἱερεῖς νὰ ἐξηγήσουν στὸν κόσμο ὅτι ὁ νόμος γιὰ τὶς ἐκτρώσεις εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Οἱ γιατροὶ πάλι ἀπὸ τὴν δική τους πλευρὰ νὰ μιλήσουν γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ἡ γυναίκα ποὺ κάνει ἔκτρωση...
Ὅταν παραβαίνη ἕνας ἄνθρωπος μιὰ ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι ποὺ ἀντίκειται στὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπὸ τὸ κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ἔθνος, γιὰ νὰ παιδαγωγηθῆ.”  (Λόγοι Δ΄, Οἰκογενειακή Ζωή, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχ. Σουρωτῆς, 2004, σ. 78)