Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

«ΑΘΩΑ ΘΥΜΑΤΑ»;

                                                                  
                                                            «ΑΘΩΑ ΘΥΜΑΤΑ»;

 

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 1ου,  2ου, ΚΑΙ 3ου ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

 

Χθες, 1 Μαρτίου 2023,ημέρα Τετάρτη ακούσαμε σε βραδινό Δελτίο Ειδήσεων συλλυπητήρια μηνύματα πολλών εξεχουσών προσωπικοτήτων για το σιδηροδρομικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην περιοχή των Τεμπών. Τότε, το αυτί μας κόλλησε σε μία φράση: «Αθώα θύματα».

Την επαύριον σε τοπική εφημερίδα της Πτολεμαΐδας («Διαφάνεια»- Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023) διαβάσαμε κήρυγμα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη με τίτλο «Γυμνοί στην Παρέλασι;», ο οποίος συνοδεύονταν με τη ρήση του αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους: «Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίτας καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (Κεφ. 13, 13-14). 

Από την ανάγνωση του προπαρασκευαστικού Σαρακοστιανού λόγου του π. Αυγουστίνου, μας έκανε ζωηρή εντύπωση τόσο η εισαγωγή όσο και οι παρακάτω δύο "προειδοποιητικές" του προτάσεις:

«Σαν την μάνα μας, που μας αγαπά και πονάει για μας, και σαν καλός καπετάνιος –ο απόστολος Παύλος-, που θέλει να σώση τη ζωή μας από φοβερό ναυάγιο (σ.σ. Ατύχημα), μας φωνάζει. Βλέπει πως τις άγιες αυτές ημέρες, αντί να γινώμαστε πιο συνετοί, πιο σώφρονες, εμείς κοντεύουμε να χάσουμε την ανθρωπιά, τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας, να γίνουμε κτήνη και χειρότεροι από τα κτήνη, α λ λ ά   κ ι ν δ υ ν ε ύ ο υ μ ε  να χάσουμε και αυτή τη ζωή μας. Πόσο καλά θα ήταν, τις ημέρες αυτές του Τριωδίου οι Χριστιανοί να έτρεχαν όλοι στους ναούς, να ήταν όλοι κοντά στην Εκκλησία…»,

«Βλέπουμε όλοι τι λέει και τι κάνει ο κόσμος τις ημέρες αυτές της αποκριάς∙ ζη και κινείται μ’ ένα παράλογο, αλλόφρονα, ξέφρενο, αλλά και άκρως επικίνδυνο από κάθε πλευρά. Επιδίδεται σε ζωηρότητες, παρεκτροπές και τρέλλες, που κοστίζουν όχι μόνο σε χρήμα και σε υγεία σωματική, αλλά και συχνά σ τ ο ι χ ί ζ ο υ ν   τ η ν   α ρ τ ι μ έ λ ε ι α    κ α ι    α υ τ ή   τ η ν    α ν θ ρ ω π ί ν η    ζ ω ή. Δελτία ειδήσεων, αστυνομικά δελτία, περιοδικά και εφημερίδες, η κίνηση σε σταθμούς πρώτων βοηθειών και στα νοσοκομεία αλλά και σε γραφεία κηδειών, μαρτυρούν τη θραύσι και τις απώλειες που προκαλούνται σε ημέρες –υποτίθεται-ψυχαγωγίας και χαράς»!

 

«Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου– Η ΚΛΙΜΑΞ» (Περί Ορθοδοξίας και Υπακοής)

 


«Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου– Η ΚΛΙΜΑΞ»

(Περί Ορθοδοξίας και Υπακοής)

 

Στην «Κλίμακα» του Οσίου Ιωάννου φανερώνεται, αναμφίβολα, όλη η αλήθεια της Πίστεως μέσα στο φάσμα των εκδηλώσεων της Ασκητικής – Μοναχικής ζωής, όπως την βίωσε ο Όσιος Ιωάννης, απορρίπτοντας την αυτάρκεια του παρόντος κόσμου και κινούμενος υπαρξιακά στο αυθεντικό νόημα της Ορθοδοξίας.

Σ’ όλες τις «Κυριακές των Νηστειών» υπάρχει συνοχή και ενότητα μεταξύ τους, ως εμμένουσες στο αληθινό νόημα της πίστεως, παρά τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες – ονομασίες τους. Και οι (5) πέντε είναι οι «Κυριακές της Ορθοδοξίας». Είναι αλήθεια, ότι η υψηλότερη προτεραιότητα της πνευματικής ζωής για τον όσιο Ιωάννη, ως καρδιά της καρδιάς των λόγων του, στο βιβλίο «Η ΚΛΙΜΑΞ», είναι η Ορθοδοξία∙ γι’ αυτό και αποτελεί άριστο (και διαχρονικό) οδηγό ορθοπραξίας για Μοναχούς και λαϊκούς.

Μετά μίαν καί δευτέραν δεκαετίαν ἁπλά πρός μή σκεπτομένους καί ἀκηδείς.

 


Διευκρινήσεις

Μετά μίαν καί δευτέραν δεκαετίαν πλά πρός μή σκεπτομένους καί κηδείς.

 

τοῦ πόστολου Σαραντίδη

 

Ὁ π. Ἀ. Γκοτσόπουλος 8 μῆνες φυλακή, ὁ π. Ἀ. Στυλιανάκης ὑπόδικος, ὁ π. Σ. Καρπαθίου διώκεται, ὁ Στέφανος Δαμιανίδης ἀθῶος ἀλλὰ ὁ εἰσαγγελέας ἄσκησε ἀναίρεση καὶ θὰ ξαναδικαστεῖ, νέοι καὶ ὄχι μόνο, πεθαίνουν ξαφνικὰ κατὰ χιλιάδες καθημερινὰ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Κατὰ τ᾿ ἄλλα, «Δὲν ξέρω ἂν τὸ προσέξατε ἀλλὰ εἴμαστε μιὰ ὡραία ἀτμόσφαιρα... εἴμαστε!». Δηλαδὴ ὀρθόδοξοι. Τῆς ποιᾶς ὀρθοδοξίας; - Τοῦ μυαλοῦ. Ἡμῶν,  ὑμῶν καὶ αὐτῶν. Ποίων;

Ἄν ἀκούσει κάποιος κάποιες δημόσιες συζητήσεις κάπου, θὰ καταλάβει τί ζημία ἔχουν κάνει καὶ κάνουν αὐτοὶ καὶ οἱ ὅμοιοί τους γιὰ τοὺς λεγόμενους ἀποτειχισμένους καὶ ἔχουν καὶ κάποιο δίκιο μὲ τὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ. Ἁπλὰ ἀρνοῦνται τὴν ἔννοια τῆς πραγματικῆς ἀποτείχισης. Λόγῳ ἐγωισμοῦ, ὄχι ἄγνοιας. Διότι τοὺς ἔχουν ἐξηγηθεῖ τὰ πάντα ἀναλυτικά.

Ἀναφέρονται σὲ ὅσους θεωροῦν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐκκλησία καὶ κάνουν δικό τους θυσιαστήριο καὶ μάχονται μετὰ μεταξύ τους. Αὐτοὶ ναί, εἶναι ἐκτὸς ἐκκλησίας. Καὶ τσουβαλιάζονται καὶ οἱ ὑπόλοιποι καὶ διασύρονται καὶ παρεξηγοῦνται. Ἕνα κοινὸ τῆς κατηγορίας τῶν μὴ σκεπτομένων καὶ τῶν τεμπέληδων. Τῆς ἀκηδίας ποὺ βαριοῦνται νὰ ἀνοίξουν βιβλίο, διαδίκτυο καὶ τὴν καρδιά.

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15;ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ_.jpg
Ο Πατριάρχης σε Ναό της αιρέσεως των Λουθηρανών
χοροστατώντας σε Ορθόδοξη θεία Λειτουργία!!!

Είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως βλάσφημος;«Ο αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτήν αθετεί* την Θεότητα» (Μέγας Βασίλειος)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
θα μπορούσαμε να πούμε πως έχουμε δύο ειδών βλασφημίες, μία που αφορά τα Θεία Πρόσωπα και μία που αφορά την ιερά ημών Πίστη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως με άνανδρο τρόπο υβρίζονται και τα Θεία Πρόσωπα, δηλαδή οι άγιοί μας,  εφόσον κάθε Ιερός Κανόνας που αυτοί θέσπισαν καταπατάται ολοφάνερα από τους εκκλησιαστικούς  άρχοντές μας αλλά κι αυτή η ιερά ημών πίστη αθετείται, δηλαδή, οι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας δεν τηρούν τις υποσχέσεις αλλά και τους φρικτούς όρκους που έδωσαν την ώρα της προαγωγής τους σε επισκόπους. Οι άνθρωποι αυτοί αθετούν και δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους, τα λόγια τους και τα έργα τους δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τη ζωή των αγίων μας, καταπατούν τους Ιερούς Κανόνες με τον πιο προκλητικό τρόπο! θαρρείς και το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, έπαψε να οδηγεί από τον Οκτωβρίου  του 787 μ.Χ. την Εκκλησία του Χριστού στην πάσα αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου. 

Ορθοδοξία και Οικουμενισμός                                                  Ορθοδοξία και Οικουμενισμός

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» ΤΟΥ Π.Σ.Ε.

 

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» ΤΟΥ Π.Σ.Ε.

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΙΠΕ....

 


π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Με τον θάνατον συνεπώς ο άνθρωπος δεν χωρίζεται του Αγίου Πνεύματος ως προς το σώμα. Έτσι έχομε τα λεγόμενα «άγια λείψανα»...

 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Κυριακή Α΄ Νηστειών - Η εικόνα, στοιχείον Ορθοδοξίας

 

   ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα:

«Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

  [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 23-3-1986]        [Β154]                

     Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή Α΄των Νηστειών, εορτάζει την νίκη της δια την ακρίβεια και ορθοδοξότητα της πίστεώς της και της παραδόσεώς της. Επάλαισε και παλαίει η Εκκλησία, δια να διατηρήσει την αυθεντία της ερμηνείας του αποκαλυφθέντος λόγου του Θεού, που κατεγράφη εις την Αγίαν Γραφήν υπό θεοπνεύστων ανδρών και παρεδόθη ως πράξις και ως διδασκαλία μέσα εις την Εκκλησίαν.

     Μία έκφρασις, ένα στοιχείον Ορθοδοξίας, μεταξύ πολλών άλλων είναι και η εικόνα, ως θεολογία και ως αλήθεια αυτού του λόγου του Θεού. Και το μεν θέμα της εικόνος επολεμήθη από την αίρεσιν των Ανεικονίστων· μία μορφή δηλαδή υποβόσκοντος Μονοφυσιτισμού. Επί εκατόν είκοσι χρόνια. Και είναι γνωστή ως Εικονομαχία, που εξέσπασε εις το Βυζάντιον. Η Ζ΄ όμως Οικουμενική Σύνοδος τελικά επανέφερε και εστερέωσε το θέμα των εικόνων, αφού βεβαίως τούτο το καθόρισε θεολογικά.

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Οἱ ἀνούσιοι «Θεολογικοὶ Διάλογοι» δίνουν καὶ παίρνουν !

 ΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ


Συνεχίζεται ὁ ἀνούσιος Διάλογος μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀγγλικανοὺς* Ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς χειροτονίας γυναικῶν καὶ συμπροσευχὲς


https://www.imoph.org/pdfs/2023/01/16/20230116aDialogos-Agglikanoi.pdf

........................................................ 


orthodoxoi agglikanoi 1


Συνήλθε στην Αθήνα η Διεθνής Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου Αγγλικανών-Ορθοδόξων (ΦΩΤΟ)


Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν Ἐκκλησιῶν μας, η Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸν Θεολογικὸ Διάλογο Ἀγγλικανῶν-Ὀρθοδόξων συνῆλθε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 14 Ὀκτωβρίου 2022, φιλοξενούμενη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης.

Ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι εὐγνώμων γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ τὴν ὑποδοχὴ τῶν ὁποίων ἔτυχε ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πεντέλης.

«Είμαι Ορθόδοξος και κατ’ αλήθειαν ευσεβής»

 

«Είμαι Ορθόδοξος και κατ’ αλήθειαν ευσεβής»

(Άγιος Νεομάρτυς ΜΙΧΑΗΛ – εκ Γρανίτσης Ευρυτανίας)

 

Είναι αλήθεια, ότι οι Ορθόδοξοι Έλληνες υπέστησαν μεγάλης κλίμακας (σε οξύτητα) διωγμούς στους αιώνες 15ο και 16ο από την Μωαμεθανική Τουρκική κυριαρχία στον Ελληνικό χώρο.

Ακριβώς αυτή την ιστορική περίοδο (21/3/1544) διακρίνεται ως Νεομάρτυς ο Άγιος Μιχαήλ εκ Γρανίτσης της Ευρυτανίας.

Στο συναξάρι διαβάζουμε: «Τη Πέμπτη της διακαινησίμου, εορτάζομεν, την άθλησιν και μνήμην του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μιχαήλ του νέου∙

Άθλοις Μιχαήλ σοις Θεόν μεγαλύνεις.

Άφθαρτον αυτός, σοι βραβεύει το κλέος

Εικάδι πρώτη Μαρτίω πυρί εκάη Μιχαήλ (21/3/1544)».

Να υπογραμμίσουμε την προσωπικότητά του, ως άθροισμα θεολογικών – πνευματικών γνώσεων, με προβολή τους στο αυθεντικό χριστιανικό ήθος του, χωρίς ν’ ανήκει σε εγγράμματη συλλογικότητα∙ άνθρωπος δηλ. απλός, με υψηλό (όμως) βαθμό ορθόδοξης κανονιστικής συμπεριφοράς (Ακρίβεια).

Ποιος θα αξιολογήσει την Κεραμέως;;;

 


Ποιος θα αξιολογήσει την Κεραμέως;;;

Με αφορμή το σχόλιο ενός φίλου σχετικά με το φετινό μήνυμα της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κεραμέως για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα, ενόψει και της περιβόητης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:

«30-01-23 Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Αγαπητοί μας μαθητές, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη τριών Αγίων, προστατών των μαθητών και των γραμμάτων: του Βασιλείου του Μέγα, του Γρηγορίου Ναζιανζηνού του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου»*.