Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΓΑΜΟΣ: ΤΟ ΠΙΟ ΒΑΘΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (+ ΕΛΞΗΣ)!

1.TO ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ- 

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

"τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς" (Φιλιπ. 4,5)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Προτροπές

Φιλιπ. 4,1           Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.

Φιλιπ. 4,1                  Ωστε αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, οι οποίοι δια τας αρετάς σας και ειδικώτερα δια την αγάπην σας είσθε δι' εμέ χαρά εν Κυρίω και στέφανος δόξης, σας παρακαλώ και σας προτρέπω να στέκεσθε και να μένετε σταθεροί εις την κατά Χριστόν ζωήν, όπως σας είπα και προηγούμενως.

Φιλιπ. 4,2           Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ·

Φιλιπ. 4,2                 Παρακαλώ την Ευοδίαν και την Συντύχην παρακαλώ να έχουν το ίδιο κατά Χριστόν φρόνημα, ώστε να ομονοούν μεταξύ των.

Φιλιπ. 4,3           ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Φιλιπ. 4,3                 Ιδιαιτέρως δε παρακαλώ και σε, Συζυγε, που είσαι γνήσιος και ειλικρινής μαθητής του Χριστού και πολίτης της Εκκλησίας του, να βοηθής, να καθοδηγής και να στηρίζης αυτάς, αι οποίαι εταλαιπωρήθησαν και ηγωνίσθησαν δια το κήρυγμα του Ευαγγελίου μαζή με εμέ και με τον Κλήμεντα και με τους άλλους συνεργάτας μου, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα από τον Θεόν στο βιβλίον της αιωνίας ζωής.

Φιλιπ. 4,4           Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.

Φιλιπ. 4,4                 Χαίρετε πάντοτε με την αγίαν και πλουσίαν χαράν, που δίδει ο Κυριος· πάλιν θα πω· χαίρετε.

Φιλιπ. 4,5           τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.

Φιλιπ. 4,5                 Η επιείκειά σας, η υποχωρητικότης και ανεξικακίας σας ας γίνη γνωστή και ας διδάξη όλους τους ανθρώπους, πιστούς και απίστους· ο Κυριος είναι κοντά, έρχεται δια να αποδώση στον καθένα κατά τα έργα του.

Πρωτοχρονιά 2013 ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑΠρωτοχρονιά 2013

Κύλησε και τούτη η χρονιά με τη χάρη του Θεού. Συλλογιζόμενος πως ζωγράφισε μέσα μας ο χρόνος τις εμπειρίες μας, φιλοσοφώντας ερασιτεχνικά τη ζωή, καταλήγω δειλά δειλά σε κάποιες σκέψεις.
Είμαστε Έλληνες σαφώς και λιγότερο σαφώς πια είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Για την ακρίβεια πιστεύω πως υπάρχει μια διάχυτη στρέβλωση περί την πίστη μας, κάπως βολική, κάπως μοντέρνα ίσως, που δυσκολεύει το σύγχρονο άνθρωπο τούτης της πατρίδος να εγκολπωθεί τα ιδανικά του, να τα διεκδικήσει και να αγωνιστεί για αυτά. Η στρέβλωση αυτή δεν γεννήθηκε ξαφνικά, αντιθέτως καλλιεργήθηκε με περισσή υπομονή και μαεστρία, μια αδιόρατη σχεδόν διάφανη πρακτική, που πάτησε πάνω σε γνωστές ανθρώπινες αδυναμίες, βρήκε λίγους στην αρχή οπαδούς, περισσότερους στη συνέχεια και νοθεύοντας τους άρχοντες του τόπου μας, απλώθηκε σαν επιδημία και στο λαό.
Οι φιλόσοφοι της εσπερίας και επιφανείς εγχώριοι άνθρωποι των τεχνών, υποστήριξαν με πάθος πως οι πίστες και τα δόγματα, στερούν από τον άνθρωπο την πραγματική ελευθερία. Αυτό το Καζαντζακικό μικρόβιο βρήκε εύφορο έδαφος και κάρπισε το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα. Έτσι ό,τι ευλόγησε η πίστη μας θεωρήθηκε εφάμαρτο.

Ο Μέγας Βασίλειος, ο άγρυπνος Επίσκοπος, κατά των αιρέσεων


Ο Μέγας Βασίλειος, 

ο άγρυπνος Επίσκοπος, 

κατά των αιρέσεων


Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Ὁ Μέγας Βασίλειος δέν εἶναι μονάχα ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης τῆς ἀγάπης, τῶν θεοφώτιστων διδαχῶν, τῶν γραμμάτων καί τῶν ἐπιστημῶν, τῆς ἄσκησης καί τῆς ἀρετῆς. Εἶναι ταυτόχρονα καί ὁ τολμηρός ὁμολογητής τῆς Πίστεως, ὁ αὐστηρότατος διώκτης τῶν αἱρέσεων, ὁ ἄγρυπνος Ἐπίσκοπος, ὁ ὅντως ποιμήν.
Στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἠ Ἐκκλησία ταλανιζόταν ἀπό τήν διάδοση δύο κυρίως αἱρέσεων: Τοῦ Ἀρείου καί τοῦ Σαβελλίου. Ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρείου εἶχε καταδικασθεῖ ἤδη ἀπό τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο (325).Ἐντούτοις, κατά τά χρόνια τοῦ ἁγίου Μεγάλου Βασιλείου (330-379), οἱ ὁπαδοί τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ἀρείου εἶχαν τόσο πληθυνθεῖ, ὥστε κατάφεραν καί πῆραν στά χέρια τους τό σύνολο σχεδόν τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ανώφελοι λόγοι

Ανώφελοι λόγοι


«Αλήθεια σας λέω ότι και για ανώφελο λόγο θα απολογηθούν οι άνθρωποι τη μέρα της κρίσης» (Ματθ, 12:36)

Αγαπητοί,
Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλάει για την απελευθέρωση του ανθρώπινου νου από τα πάθη ώστε να ανυψωθεί προς τον Θεό, να ζήσει μυστικά από εδώ τη μακάρια ζωή και να δεχθεί  τον Αρραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Στη διαδρομή του λόγου του, συναντούμε το υψηλό όρος της αγάπης. Πριν να πάρουμε το μονοπάτι για την κατάκτηση της κορυφή αυτής που ακούει στο όνομα αγάπη ο άγιος μάς προειδοποιεί να αποθέσουμε στην άκρη του ανηφορικού δρόμου το βαρύ φορτίο της οργής ως ΑΝΩΦΕΛΟ.
Τονίζει ο άγιος πως  «Με την αγάπη και την καλοσύνη προς όλους καταργείται η οργή» και με τη φράση του αυτή μας εισάγει στα αμαρτήματα του θυμικού μέρους της ψυχής. Η ψυχή μας, μας  λέγει πως έχει τρία μέρη, που είναι ο λογισμός , ο θυμός και η επιθυμία.  Συγκεκριμένα για τα αμαρτήματα του θυμικού θα μας πει πως είναι τα εξής: «Η ασπλαχνία, το μίσος, η ασυμπάθεια, η μνησικακία, ο φθόνος, ο φόνος και η συνεχής αυτών και των παρομοίων μελέτη. Η ίαση και η θεραπεία αυτών είναι η φιλανθρωπία, η αγάπη, η πραότητα, η φιλαδελφία, η συμπάθεια, η ανεξικακία και η καλοσύνη»[1].

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα 31/12/2017 εορτάζουν: Μετά την Χριστού Γέννησιν Οσία Μελάνη η Ρωμαία...
Απολυτίκιο της ημέρας

31 Δεκεμβρίου 2017

Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 12ΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ)


Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 12ΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ)

π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: "Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως"


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ
ΜΕ ΘΕΜΑ: "Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως". ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3-4-1983

Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή από σώμα και ψυχή, και έχει διπλές τις αισθήσεις και διπλές τις αρετές τους.

Αμαρτία και Σωτηρία


Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Η κατάργηση των παθών ας γίνεται με τον εξής τρόπο:
Με την εγκράτεια καταργείται η γαστριμαργία.
Με τον θείο πόθο και την επιθυμία των μελλόντων αγαθών καταργείται η πορνεία.
Με την συμπάθεια προς τους φτωχούς καταργείται ηφιλαργυρία.
Με την αγάπη και την καλοσύνη προς όλους καταργείται η οργή.
Με την πνευματική χαρά καταργείται η κοσμικήλύπη.
Με την υπομονή, την καρτερία και την ευχαριστία προς τον Θεό καταργείται ηακηδία.
Με την κρυφή εργασία των αρετών και την συνεχή προσευχή με συντριβή καρδιάς, καταργείται η κενοδοξία.
Με το να μην κρίνει κανείς τον άλλο και με το να μην τον εξευτελίζει, όπως έκανε ο αλαζόνας Φαρισαίος, αλλά με το να νομίζει τον εαυτό του τελευταίο από όλους καταργείται η υπερηφάνεια.
Έτσι λοιπόν αφού ελευθερωθεί ο νους από τα παραπάνω πάθη και ανυψωθεί στο Θεό, ζει από εδώ τη μακάρια ζωή και δέχεται τον Aρραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν φύγει από εδώ, έχοντας απάθεια και αληθινή γνώση, στέκεται μπροστά στο Φως της Αγίας Τριάδος και καταφωτίζεται μαζί με τους αγίους αγγέλους στους απέραντους αιώνες. 
               Πηγή

Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή από σώμα και ψυχή, και έχει διπλές τις αισθήσεις και διπλές τις αρετές τους.


Πέντε αισθήσεις έχει η ψυχή και πέντε το σώμα. Οι ψυχικές αισθήσεις είναι νους, διάνοια, γνώμη, φαντασία, αίσθηση. Οι σοφοί τις ονομάζουν και δυνάμεις. Οι σωματικές αισθήσεις είναι τούτες: Όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή. Για αυτό και διπλές είναι οι αρετές, διπλές και οι κακίες.

«Αγόνους αντιπαραθέσεις» εχαρακτήρισεν ο Πατριάρχης Κων/λεως τους αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά των αιρέσεων του παπισμού!«Αγόνους αντιπαραθέσεις» εχαρακτήρισεν ο Πατριάρχης Κων/λεως τους αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά των αιρέσεων του παπισμού!


Η προσφώνησις και η αντιφώνησις μεταξύ Πατριάρχου και του παπικού απεσταλμένου κατά την εορτήν του Αγ. Αποστόλου Ανδρέου εις το Φανάρι προοιωνίζει την πορείαν του διμερούς διαλόγου. Ο Πατριάρχης ωμίλησε περί λύσεων «αποδεκτών εκατέρωθεν» και όχι περί απορρίψεως των παπικών πλανών. Ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ ανέγνωσε μήνυμα του Πάπα, όπου καθίσταται σαφές ότι η κακόδοξος θεωρία περί πρωτείου και συν­οδικότητος του Σεβ. Περγάμου έχει τεθή ως το πρίσμα, δια του οποίου θα επανερμηνευθούν όλα τα ιστορικά πεπρα­γμένα του παπισμού, ώστε να παρουσιασθούν ως Ορθόδοξα! Παραθέτομεν την ανακοίνωσιν από  το Γραφείον Τύπου του Πατριαρχείου Κων/λεως της 31ης Νοεμβρίου 2017:

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Αποκαλύψεις του Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας…


Αποκαλύψεις του Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας…

ΣυνομιλήτριαΜάχη με ποιους;
Γέροντας ΕΦΡΑΙΜΤους δαίμονες.
Συνομιλήτρια: Τους βλέπατε;
Γέροντας ΕΦΡΑΙΜ: Ναι, όπως βλέπω τους ανθρώπους.
Βλέπετε την φωτογραφία αυτή του Γέροντα Ιωσήφ, του Ησυχαστή. Είχα μεγάλο Γέροντα, ήταν πυρ – πυρ, άνθρωπος φαινόμενο. Όλο τα επουράνια σκέπτονταν, μ’ αυτά ζούσε. Δύο λέξεις μας έλεγε συνεχώς, υπομονή, υπομονή και προσευχή και εδώ μας βοηθάει, όσο του επιτρέπει η Πρόνοια του Θεού. Σαν υποτακτικοί του, ποτέ δεν μαλώσαμε μεταξύ μας. Άλλοι απέξω μας δημιουργούσαν προβλήματα, συκοφαντούσαν τον Γέροντα, τον κατηγορούσαν, αλλά ο Γέροντας Ιωσήφ έλεγε, «αυτοί ας λένε, εμείς να μην πούμε».

Σήμερα 30/12/2017 εορτάζουν: Αγία Ανυσία η Οσιομάρτυς από τη Θεσσαλονίκη...

Απολυτίκιο της ημέρας

30 Δεκεμβρίου 2017

Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας, αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας, και νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”: Ὁμοφυλοφιλικὴ σύγχυση


Ὁμοφυλοφιλικὴ σύγχυση


Τὸ προδημοσιευμένο στὴν Ἱστοσελίδα μας σχόλιο τοῦ τεύχους 2168 τῆς 1ης Ἰανουαρίου 2018 τοῦ Περιοδικοῦ μας μὲ τὸν ἐρωτηματικὸ τίτλο «ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ;» δέχθηκε ἐπώνυμη καὶ εὐγενικὴ ἀπάντηση ἀπὸ τὸν ἀνωνύμως ἀπὸ μέρους μας κρινόμενο γιὰ τὶς θέσεις του κληρικὸ π. Βασίλειο Θερμό.

Γιατί η σιωπή δεν του παρείχε πια ασφάλεια!

ΣΤΟ "ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΕΧΘΕΙΤΕ..."

"θα ήθελα να δείξετε ανοχή σε μια μικρή ανοησία μου, και πιστεύω πως θα την ανεχθείτε' σας ζηλεύω με θείο ζήλο''
 (Β' Κορινθ. 11,1-2)

[ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ]

      "Επειδή λοιπόν υπήρχαν ανάμεσά τους πολλοί ψευδαπόστολοι, που τους ονομάζει εργάτες δόλιους, λέγει αυτά' "τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλιοι, μεταμφιεσμένοι σε αποστόλους του Χριστού. Και δεν είναι παράξενο αυτό, γιατί και ο ίδιος ο σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα, όταν και οι υπηρέτες του μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης" ( Β' Κορινθ. 11, 13-15).

      Επειδή λοιπόν αυτοί επινοώντας εναντίον του άπειρες συκοφαντίες έβλαπταν τους μαθητές, πείθοντάς τους να μην έχουν τη γνώμη που άρμοζε γι' αυτόν, αναγκάζεται στη συνέχεια να έρθει στη διήγηση των δικών του επαίνων, γιατί η σιωπή δεν του παρείχε πια ασφάλεια. Επειδή λοιπόν πρόκειται να μας διηγηθεί τα δικά του κατορθώματα και τις αποκαλύψεις που είδε και τους κόπους που κατέβαλε, θέλοντας να δείξει σε όλους πως χωρίς να θέλει και αναγκαζόμενος να το κάνει αυτό και βλέποντας ότι υπήρχε ανάγκη, όμως το ονόμασε αυτό το πράγμα ανοησία, λέγοντας, "θα ήθελα να μου ανεχθείτε μια μικρή ανοησία". Πρόκειται, λέγει, να κάνω πράγμα ανόητο, δηλαδή να εγκωμιάσω και να επαινέσω τον εαυτό μου. Δεν είμαι όμως εγώ αίτιος γι' αυτά, αλλά εκείνοι που με οδήγησαν σε μια τέτοια ανάγκη. Γι' αυτό σας παρακαλώ να με ανεχθείτε και να καταλογίσετε σ' εκείνους την αιτία.

Περί της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα ΧριστούΘεία Ευχαριστία
Περί της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα Χριστού
Το παρόν άρθρο, γράφτηκε με αφορμή τις ‘’απαντήσεις’’ που δόθηκαν στον Μάριο από πεντηκοστιανό ‘’ποιμένα’’ σχετικά με το αν ο άρτος και ο οίνος της Θείας Ευχαριστίας είναι αληθώς σώμα και αίμα Χριστού ή αν είναι ‘’πνευματικά’’ ή αλλιώς ‘’δια της πίστεως’’. Tον σχετικό διάλογο μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τι παρέλαβε από τους αποστόλους η μεταποστολική εκκλησία και τι διαφυλάχτηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού από την εποχή των αποστόλων μέχρι σήμερα και μέχρι να ξανάρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σχετικά με την μεταβολή των τιμίων δώρων σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
Οι πρώτες αναφορές στην Θεία Ευχαριστία που κάνει ο Ιησούς Χριστός, φαίνονται στο ευαγγέλιο του Ιωάννη… «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σαρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου… Εάν δεν φάγητε την σάρκα του υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου αληθώς είναι τροφή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμοί μένει, και εγώ εν αυτώ». (Ιωάννης στ, 51-56).

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑ «ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ»

Τα μυστήρια της εκκλησίας μας

ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑ «ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ»


Αγαπητοί,
Όταν αναφερόμαστε στα άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, εκείνο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ο μυστικός τρόπος τέλεσης Αυτών εν σχέσει με τον φανερό τρόπο τους. Η Θεία Χάρη - που μεταδίδουν οι θεοσύστατες αυτές τελετές - είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ  ΑΟΡΑΤΗ. Με το άγιο Βάπτισμα π.χ. μεταδίδεται στο εμβαπτιζόμενο:  "(1) Η άφεση όλων των αμαρτιών και (2) Η αναγέννηση, η δικαίωση, η υιοθεσία και η δυνατότητα σωτηρίας". Τα «αισθητά σημεία» πάλι που βλέπουμε ή ακούμε όλοι μας είναι: "(1) Το νερό,  (2) Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση του εμβαπτιζομένου και (3) Τα "ιερά λόγια" του ιερέα: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού… εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»..." (Του πρ. Γεωργ. Κουγιουμτζόγλου) [1].

Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΑΛΛΑ  ΑΟΡΑΤΗ!)
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει σχετικά πως «έτερα ορώμεν και έτερα πιστεύομεν». Ορισμένα τα βλέπουμε με τα μάτια του σώματος και «έτερα πιστεύομεν», τα βλέπουμε με το μάτι της πίστεως.  «Το πάν πίστις εστίν - βροντοφωνάζει ο ιερός Πατήρ - αν αύτη βεβαιώση η καρδία εν ασφαλεία έστηκεν. Άρα πίστις βεβαιοί…»[2]. Δηλαδή, Η πίστη είναι το πάν  αν αυτή μας διαβεβαιώσει για κάτι, η καρδιά έχει το αίσθημα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ! Για την ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ θα πει: «Αυτό είναι πίστη, το να θεωρεί κανείς αυτά που ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο ΘΕΟΣ, έστω κι αν δεν είναι ορατά με τα μάτια του σώματος, περισσότερο ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ από εκείνα που φαίνονται και βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας» [2]. Και πάλι, «Πραγματικά αυτό είναι πίστη, το να μη δίνουμε δηλαδή προσοχή σ’ αυτά που βλέπουμε… αλλά να έχουμε ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στη δύναμη εκείνου που έδωσε την υπόσχεση» [2].

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ''ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β'


Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 ''ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β'

ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Α')' ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


''ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Α')'' 

ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΟΙΜΗΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης ο επίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής

 Δημοσίευμα  της Εφημερίδος :"ΑΓΩΝΑΣ"  αρ φυλ. 246/ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017http://www.agonas.org/


 ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματ. ΚΗ, 19)
Ο μακαριστός Αρχιερέας π. Ιγνάτιος άκουσε το κάλεσμα του Κυρίου και πορεύθηκε στην Αφρική να μεταδώση το φως του Ευαγγελίου με τις αιώνιες αρχές του στους αδελφούς “τους εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένους”.

Σήμερα 29/12/2017 εορτάζουν: Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη....
Απολυτίκιο της ημέρας

29 Δεκεμβρίου 2017

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Η σωτηρία του ανθρώπου είναι ατομική υπόθεση;

Η σωτηρία του ανθρώπου είναι ατομική υπόθεση;

Ευχαριστώ.

ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄… ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ..


ΛΟΓΟΣ ΜΑ΄… ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟ.. 

π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΑΔΗΣ

Ἐγκώμιο στὸν ἅγιο πρωτομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Στέφανο καὶ γιὰ τὴν ἀνεύρεσι τῶν τιμίων λειψάνων του.
Τὰ ἱερὰ βιβλία κηρύττουν συνέχεια καὶ ἐπαρκῶς μέσα στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς χώρους τὶς λαμπρές, ὁλοφώτεινες καὶ νικηφόρες μαρμαρυγὲς τοῦ μάρτυρος τῶν μαρτύρων καὶ τῆς κορυφῆς ὅλων τῶν ἀθλητῶν. Τοῦ προεξάρχοντος τῆς ὁμολογίας Χριστοῦ, τοῦ παγκόσμιου στεφανίτη καὶ νικητῆ ὅλων τῶν ἀθλημάτων, τοῦ Στεφάνου ποὺ δίδαξε τὸ μαρτύριο. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἔνδοξο πάθος τοῦ μάρτυρα ἀστράφτει σὰν ἀκτίνες ὁλόλαμπρου ἡλίου καὶ τὸ ἔνδοξο στεφάνι τοῦ Στεφάνου λάμποντας δὲν παύει νὰ ἐρεθίζη τὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν, εἶναι φυσικὸ αὐτὸς ποὺ τὸν ἐγκωμιάζει νὰ χρειάζεται τὸν φωτισμό του. Ὁ κήρυκας λοιπὸν ζητεῖ τὴν ἄνωθεν βοήθεια, ὥστε νὰ φωτισθοῦν ἀπὸ ἐκεῖ τὰ πνευματικὰ μάτια του γιὰ  νὰ λάβη ἐλάχιστο ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ἐκείνου. Διότι τὰ ἔνδοξα θαύματά του, ποὺ λάμπουν σὰν ἀκτίνες ἡλίου, τυφλώνουν τὰ μάτια ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ μαρτύριό του. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ τὰ ἀρχαῖα ἔργα καὶ τὰ μεγάλα σώματα ἀκόμη καὶ ἡ μικρότερη σφραγῖδα ξέρει νὰ τὰ ἀγκαλιάζη μὲ χαρακτηρισμούς, ἡ ἀνθρώπινη γλῶσσα σπεύδει νὰ πλήξη τὶς χορδὲς τοῦ λόγου προσπαθώντας νὰ ἐγκωμιάση, ὅσο μπορεῖ ὁ πόθος καὶ ἐπιτρέπει ὁ ζῆλος τῆς φιλοθεΐας.