Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Σήμερα 01/04/2017 ''Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τὴ χάριτι, τῆς μετανοίας ἐδείχθης φωτοφανῆς λαμπηδών, τῶν παθῶν τὸν σκοτασμὸν λιποῦσα πάνσεμνε...''  Απολυτίκιο της ημέρας

1 Απριλίου 2017

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τὴ χάριτι, τῆς μετανοίας ἐδείχθης φωτοφανῆς λαμπηδών, τῶν παθῶν τὸν σκοτασμὸν λιποῦσα πάνσεμνε, ὅθεν ὡς ἄγγελος Θεοῦ, Ζωσιμᾶ τῷ ἱερῷ, ὠράθης ἐν τὴ ἐρήμω, Μαρία «Ὅσιε Μῆτερ» μεθ' οὐ δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἠμῶν.
ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ "είνε οι μόνοι εις τους οποίους αρέσει η δουλεία αύτη της Εκκλησίας, διότι εξασφαλίζει αυτοίς άνετον και απερίσπαστον την ζωήν..."


Αποτέλεσμα εικόνας για «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ»

"ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ"  ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
 ΠΡΟΣ «ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΒΛΑΜΜΕΝΟΥΣ* ;»

                          

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


«Η κατάστασις της Εκκλησίας ημών, της Μητρός Πάντων των Ελλήνων, είνε από πάσης επόψεως οικτρά. (…) Πας πιστός Ορθόδοξος αναστενάζει, λυγμοί τω έρχονται, καρδία και χείλη ψιθυρίζουν ακαταπαύστως:  «Κύριε! Ανάστησον δι’ ων Συ γνωρίζεις μέσων την σκηνήν την πεπτωκυΐαν»
Τα αίτια της καταπτώσεως της εν Ελλάδι Εκκλησίας ημών είναι πολλά, κυρίως όμως δέον να τα αναζητήσωμεν εις την σκοτεινήν εκείνην περίοδον του Έθνους μας, κατά την οποίαν Βαυαροί (Η Βαυαρία είναι το νοτιότερο από τα δεκαέξι ομόσπονδα κρατίδια που απαρτίζουν τη Γερμανία…  πρωτεύουσά της είναι το Μόναχο), σύμβουλοι του Όθωνος, ξένοι προς την Ελληνικήν Πατρίδα και θανάσιμοι εχθροί της Ορθοδοξίας, εκυριάρχουν της Ελλάδος και εξέδωκαν τον Νόμον του 1852 δια του οποίου η Εκκλησία, η πρωτοπόρος του αγώνος του 1821, εσύρθη βιαίως, εγονυπέτησε, προσεκύνησε την Πολιτείαν και απώλεσε την πνευματικήν αυτής αυτοτέλειαν και ανεξαρτησίαν υπαχθείσα εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου της παιδείας. Το πνεύμα του Νόμου εκείνου επί μίαν εκατονταετίαν κατά το μάλλον και ήττον κυβερνά την Εκκλησίαν του Χριστού. Θρησκευτική ελευθερία δεν υπάρχει.

''Σᾶς παρακαλῶ μὴν ἐπιτρέψετε οὔτε τὸ δάκτυλο τοῦ μικροῦ του ποδιοῦ νὰ πατήση ὁ πάπας στὴν Πάτμο'' (ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γέροντας Γρηγόριος)

Επιστολή Ηγούμενου της Ι.Μ. Δοχειαρίου στον Ηγούμενο της Πάτμου


Επιστολή προς τον Ηγούμενο της Μονής Πάτμου Αρχι. Κύριλλο για την είδηση της παραχώρησης Ναού σε παπικούς, απέστειλε ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γέροντας Γρηγόριος.

Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἅγιε Καθηγούμενε καὶ πατριαρχικὲ Ἔξαρχε τῆς παλαιφάτου Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ὁ νοῦς μου παραμένει ἀκόμη στὴν ἀγρυπνία τοῦ Θεολόγου καὶ τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς ἀπαρασάλευτος.

Σοῦ γράφω αὐτὸ τὸ μικρὸ γράμμα, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὴν θλίψη μου καὶ τὸν πόνο τῆς καρδιᾶς μου ποὺ ἐπιμένει ὁ ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ ἔχουν οἱ καθολικοὶ ἐκκλησία στὴν Πάτμο, χωρὶς νὰ ὑπάρχει πλήρωμα μὲ τὴν παπικὴ ὁμολογία. Ἀλλοίμονο ἂν ὅπου λούονται οἱ Φράγκοι, ἐπιτρέπουμε νὰ πηγνύουν καὶ ἱερά.

Τὸ δοῦλο Γένος, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ συνάντησε, δὲν ἐπέτρεπε νὰ κτίζωνται ἱερὰ ἑτεροδόξων.
Καὶ ὅπου κατάφεραν καὶ ἔστησαν ἱερά, εἶναι σήμερα μία μεγάλη πληγὴ γιὰ τὴν περιοχὴ ἐκείνη. Ἡ πατούσα τοῦ πάπα εἶναι πολὺ μεγάλη. Σᾶς παρακαλῶ μὴν ἐπιτρέψετε οὔτε τὸ δάκτυλο τοῦ μικροῦ του ποδιοῦ νὰ πατήση ὁ πάπας στὴν Πάτμο.

Θέλετε να γίνετε οικουμενιστής και με τη βούλα; Η Ελλαδική Εκκλησία σας στέλνει στο Σαμπεζύ!

Θέλετε να γίνετε οικουμενιστής και με τη βούλα; Η Ελλαδική Εκκλησία σας στέλνει στο Σαμπεζύ!

ΣΑΜΠΕΖΥ.jpg

Του Άγγελου Ρούσσου
Την στιγμή, που η εκκλησιαστική επικαιρότητα συγκλονίζεται από τις διακοπές μνημόνευσης Επισκόπων εξαιτίας κυρίως των εναγκαλισμών με τους παπικούς και την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, η επίσημη Ελλαδική Εκκλησία ανοίγει διάπλατα τον δρόμο και προσκαλεί άπαντες να μυηθούν στην οικουμενιστική θεολογία που τόσα δεινά έχει φέρει στην Ορθοδοξία.
Σήμερα 31 Μαρτίου

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Συνέντευξη με τον κ.Κοντογουλίδη

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Συνέντευξη με τον κ.Κοντογουλίδη στα FM100 [mp3 - 2017] 
Συνέντευξη του πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, με τον Κοντογουλίδη στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100, για τη Διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου (30-3-2017).

Το Πρόγραμμα της Διορθόδοξης Επιστημονικής Ημερίδας για την καταδίκη του Οικουμενισμού και της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 : "ΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΙΑ... "

"ΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΙΑ... "

π. ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Σήμερα 31/03/2017 (...) σύνθρονον τῷ Τεκόντι, τὸν Υἷον ὠμολώγεις...

   Απολυτίκιο της ημέρας

31 Μαρτίου 2017

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὁσίως ἱέρευσας, τῷ ἐπὶ πάντων Θεῶ, καὶ πρόεδρος ἔνθεος, τῆς Ἐκκλησίας Γαγγρῶν, ἐδείχθης Ὑπάτιε, Ὅθεν θαυματουργίαις, διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τῷ Τεκόντι, τὸν Υἷον ὠμολώγεις, δι' ὃν καὶ χαίρων ἤθλησας, Ἱερομάρτυς ἔνδοξε.
ΠΗΓΗ:http://www.saint.gr/index.aspx

ΤΟ ΥΠΕΡ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΟΧΕΙΡΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ : "Μη τολμήσετε ν’ αμφισβητήσητε την χριστιανικότητα ουδενός".

"Μη τολμήσετε ν’ αμφισβητήσητε 
την χριστιανικότητα ουδενός".

tsipras-ieronimos.jpg

Δύσκολον, αλλ’ όχι αδύνατον
(...) Ως και άλλοτε ετονίσαμεν, απεμακρύνθημεν πολύ από τα ιδεώδη της χριστιανικής ζωής, και αι κορυφαί της ευαγγελικής τελειότητος εξηφανίσθησαν από την θέαν των οφθαλμών μας. Ζώντες εις μίαν άνευ προηγουμένου πεζότητα αντιλήψεων και τρόπου καθημερινής ζωής, συμβιβασθέντες με όλα τα ρεύματα των καιρών, δεν αισθανόμεθα πλέον την αβυσσαλέαν απόστασιν.
       Κατεσκευάσαμεν ιδικά μας μέτρα, μικρά και ασήμαντα, με τα οποία μετρούμεν την επίδοσίν μας εις την αρετήν και οι νάνοι φαινόμεθα γίγαντες… Όλοι, βλέπετε, είμεθα χριστιανοί.  Όλοι, βλέπετε, είμεθα χριστιανοί. Το φωνάζουν και αι ταυτότητές μας. Τι άλλο θέλομεν; Μη τολμήσετε ν’ αμφισβητήσητε την χριστιανικότητα ουδενός.

Ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε την Κυριακή 26-02-2017, στο "Αρχονταρίκι" του Ι.Ν. αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κριτική του κειμένου της Ι. Συνόδου προς τον λαόν [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Δημοσιεύτηκε στις 22 Μαρ 2017

Ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε την Κυριακή 26-02-2017, στο "Αρχονταρίκι" του Ι.Ν. αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης. 

«Εές τάξον, εές τάξον» εφώναζον και άλλαι μυριάδες στόματα Ορθοδόξων, ίνα και πάλιν εγγραφούν εις τα δίπτυχα τα ονόματα των επισκόπων Ευφημίου, Μακεδονίου, και Λέοντος, τους οποίους εις άλλην περίπτωσιν η μανία της αιρέσεως είχε διαγράψει.''

Τι δε ήσαν τα δίπτυχα;

- Τα δίπτυχα ήσαν τα επίσημα Μητρώα εκάστης Εκκλησίας, Μητρώα πλήρως ενημερωμένα, δείκται πραγματικοί. «Επειδή εις τα δίπτυχα συνίστατο να δοξάζονται υπό της Εκκλησίας οι Άγιοι ως Άγιοι, να μακαρίζωνται οι Ορθόδοξοι ως Ορθόδοξοι, να καταδικάζωνται αι αιρεσιάρχαι και αποστάται ως καθηρημένοι και ακοινώνητοι.  Τα δίπτυχα ήσαν της ψυχής η Λυδία λίθος, η πέτρα η Ηράκλειος». (Ίδε Νικολάου Βουλγάρεως- Ιερά Κατήχησις. Νέα έκδοσις 1940- σελ. 229).

Τα δίπτυχα

Η Εκκλησία των πρώτων αιώνων ήτο όχι μόνον εν λόγοις, αλλά και εν έργοις Μήτηρ. Μήτηρ φιλόστοργος… Υπάρχει μήτηρ η οποία δεν γνωρίζη τα ονόματα των τέκνων της;… Ή υπάρχει ποιμήν, όστις να μη γνωρίζη τα πρόβατα και την εκάστου εξ αυτών αποδοτικότητα; Και υπό πλάτανον κοιμώμενος ο ποιμήν βλέπει εν ονείρω τα πρόβατά του. Τα’ αγαπά. Τα γνωρίζει. Τα καλεί κατ’ όνομα. (…)
***
     - Δείκτην της πνευματικής καθόλου κινήσεως του ποιμνίου είχον τα δίπτυχα. Τι δε ήσαν τα δίπτυχα;

«Ένα νησί ασφαλές» [Από το βιβλίο «Ο πολύτιμος μαργαρίτης» Έκδοσις «Σταυρός»]

Αποτέλεσμα εικόνας για «Ο πολύτιμος μαργαρίτης» Έκδοσις «Σταυρός»

«Ένα νησί ασφαλές»
(Λόγος παραβολικός Βαρλαάμ  προς Ιωάσαφ)
Ο όσιος Ιωάσαφ είπε προς τον όσιο Βαρλαάμ: «… Παρακαλώ, να μου ζωγραφίσεις εικόνα της ματαιότητας αυτού του κόσμου και να μου πεις πώς μπορεί κάποιος να περάσει τη ζωή αυτή με ειρήνη και ασφάλεια».
Ο δε Βαρλαάμ έλαβε το λόγο και είπε:
«Γνωρίζω κάποια πόλη μεγάλη, της οποίας οι πολίτες είχαν την εξής πολύ παλιά συνήθεια: Συνήθιζαν να προσλαμβάνουν κάποιον ξένο και άγνωστο άνδρα, ο οποίος δεν είχε καθόλου ιδέα από τους νόμους και τις παραδόσεις τους και να τον ενθρονίζουν ως βασιλιά τους. Του έδιναν δε απόλυτη εξουσία και εκτελούσαν χωρίς κανένα εμπόδιο όλες τις επιθυμίες και τα θελήματά του. Αλλά, καθώς αυτός ο άνθρωπος ζούσε βασιλική ζωή τελείως αμέριμνος, διασκεδάζοντας και σπαταλώντας αμύθητα ποσά και νομίζοντας πως η βασιλεία του δεν θα είχε ποτέ τέλος, οι πολίτες της μεγάλης εκείνης πόλης επαναστατούσαν εναντίον του. Τον έριχναν από το θρόνο του και αφού του αφαιρούσαν τη βασιλική στολή, τον διαπόμπευαν γυμνό μέσα στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης. Ύστερα τον έστελναν εξορία σε ένα μεγάλο και μακρινό νησί, στο οποίο δεν είχε ούτε τροφές ούτε ρούχα, αλλά έμενε εκεί βασανιζόμενος από πείνα και γυμνότητα. Έτσι, η όλη απόλαυση της βασιλικής εξουσίας, η οποία δόθηκε τελείως ανέλπιστα σ` αυτόν τον άνθρωπο, μετατράπηκε απροσδόκητα και ανέλπιστα σε λύπη.

“Αδελφός” ο Βαρθολομαίος για τον Πάπα, “αδέλφια” και οι μουσουλμάνοι… Είπατε κάτι για πανθρησκεία;

“Αδελφός” ο Βαρθολομαίος για τον Πάπα, “αδέλφια” και οι μουσουλμάνοι… Είπατε κάτι για πανθρησκεία;

papas-mousoulmanoi.jpg

Του Μανώλη Κείου
Βήμα βήμα ανοίγει ο φρικαλέος δρόμος για την εγκαθίδρυση της πανθρησκείας! Βασικός πυλώνας της ο μισητός οικουμενισμός και εμείς οι Ορθόδοξοι το γνωρίζουμε με την αγαπολογία των κκ Βαρθολομαίουκαι Φραγκίσκου. Μέγιστο στήριγμά της όμως και οι διαθρησκειακές γέφυρες…
Ο Πάπας έχει φτάσει να τα ισοπεδώνει όλα στο βωμό της πανθρησκείας και χθες μιλώντας σε διαθρησκειακή ιρακινή ομάδα είπε πως έχουμε τον: «Αβραάμ κοινό μας πατέρα».
Συγκεκριμένα ο κ. Φραγκίσκος την Τετάρτη χαιρέτησε τα μέλη της αντιπροσωπείας από τα ιρακινά εποπτικά συμβούλια και το Ποντιφικό Συμβούλιο για το Διαθρησκευτικό Διάλογο.
«Η επίσκεψή σας είναι ένας αληθινός αδελφικός πλούτος, και είναι, ως εκ τούτου, ένας δρόμος προς την ειρήνη μεταξύ όλων, την ειρήνη στην καρδιά, στην οικογένεια, στη χώρα σας, και στον κόσμο,»είπε ο Πάπας.
Τα ιρακινά εποπτικά συμβούλια αποτελούνται από σιίτες και σουνίτες, καθώς και Χριστιανούς, Yazidis και Σαβαίους, και αποτελούν μέρος μιας Μόνιμης Επιτροπής για τον διαθρησκευτικό διάλογο.
Ο Πάπας είπε πως η έκφραση του διαλόγου και της αλληλεγγύης είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. «Είμαστε όλοι αδέλφια, και όπου υπάρχει αδελφότητα, υπάρχει ειρήνη. Είμαστε όλοι γιοι του Θεού» και συμπλήρωσε
«Έχουμε κοινό πατέρα στη Γη τον Αβραάμ.Και μετά από τον Αβραάμ, όλοι προερχόμαστε μαζί, μέχρι σήμερα.»
«Είμαστε αδέλφια, και ως αδέλφια, είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίδιοι, όπως τα δάχτυλα σε ένα χέρι: υπάρχουν πέντε δάχτυλα, όλα είναι δάχτυλα, αλλά όλα είναι διαφορετικά.» κατέληξε…

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Τι είναι τα Δίπτυχα της Εκκλησίας;


Τι είναι τα Δίπτυχα της Εκκλησίας;

Η ζωή περνώντας από τον θάνατο συνεχίζεται. Αυτοί πού φεύγουν διατηρούν την πνευματική τους επικοινωνία με τα μέλη της Εκκλησίας πού βρίσκονται στη διά μέσου της κοινής αγάπης στο Χριστό.
Αυτή η αγάπη συνδέει σε ένα σύνολο τούς πιστούς. Τούς συνδέει διότι η Εκκλησία είναι μία και έχει κεφαλή της το Χριστό. Σώμα της Εκκλησίας είμαστε εμείς πού πιστεύουμε και ξεχωριστά κάθε ένα μέλος του σώματος αυτού.
Οι προσευχές για τούς κεκοιμημένους είναι Αποστολική Παράδοσις και φαίνεται από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας. Τι είναι τα Δίπτυχα;

Το "trailer" του π. Αυγουστίνου Καντιώτη για τη Σύναξη του Ωραιοκάστρου...[ ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ NOUVELLE 7o χλμ. Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου τηλ. 2310 68 65 44, λεωφ. 56, Litl ΩΡΑ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ]

Το "trailer"

της Ημερίδας 

για την καταδίκη του Οικουμενισμού 

& της ''Συνόδου'' της Κρήτης!


 ***
(...) χρειαζόμεθα άλλου είδους καταλόγους, ίνα ανά πάσαν στιγμήν γνωρίζωμεν τι έχομεν εις ευσεβείς άνδρας, γυναίκας, νέους και νέας. Δύσκολος θα είπητε, η εξακρίβωσις του πραγματικού αριθμού των πιστών του μικρού ποιμνίου; Ναι! Αλλά πάντως είνε ανάγκη να συνταχθούν τοιούτοι κατάλογοι. Και τοιούτον τι προτείνοντες δεν καινοτομούμεν (!)

Τι είναι τα Δίπτυχα της Εκκλησίας;

Είναι δύο σανίδια ενωμένα μεταξύ τους, όπως οι πλάκες πού είχε ο Μωυσής στις οποίες ήταν γραμμένος ο Δεκάλογος. Στα Δίπτυχα ήταν γραμμένα τα ονόματα των Ορθοδόξων.

Το "trailer" του Καντιώτη


 Ψευδείς αριθμοί

Προ ετών, ότε υπηρέτουν ως ιεροκήρυξ εις Μακεδονικήν πόλιν, περιέπεσεν εις χείρας μου απόκομμά τι παλαιού εφθαρμένου βιβλίου. Εις αυτό ανέγνωσα ανέκδοτόν τι, το οποίον και θ’ αναφέρω εδώ, ως το ενθυμούμαι : Βασιλεύς τις της Αγγλίας επεσκέφθη ποτέ πολυάνθρωπον και πλουσιωτάτην ενορίαν του Λονδίνου, η οποία ηρίθμει άνω των 20.000 κατοίκων. «Πόσοι είνε οι χριστιανοί της ενορίας σας»; ηρώτησεν ο Βασιλεύς τον προϊστάμενο των ιερέων του Ναού. Ο πρωθιερεύς απαντών αναφέρει μικρόν τινα αριθμόν, εν σχέσει με τον αριθμόν των κατοίκων της ενορίας. 285, εάν καλώς ενθυμούμαι, 285 είνε οι χριστιανοί της ενορίας σας; Έκπληκτος ερωτά ο Βασιλεύς.
        (…) Ο ιερεύς της ξένης εκείνης Εκκλησίας είχε δίκαιον. Άραγε οι ιδικοί μας ιερείς, οι ιερείς, ιδίως των πλουσιωτάτων και κεντρικών ενοριών της πρωτευούσης, οι αλμέγοντες από πρωΐας μέχρι δύσεως καθ’ όλον το έτος τας παχείας αγελάδας, δύνανται να μας είπουν πόσοι είνε οι χριστιανοί της ενορίας των;
     «Πόσοι είνε οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της ενορίας μας; Αυτό ερωτάτε, κύριε»; 

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ NOUVELLE 7o χλμ. Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου τηλ. 2310 68 65 44, λεωφ. 56, Litl ΩΡΑ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ NOUVELLE
7o χλμ. Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου
τηλ. 2310 68 65 44, λεωφ. 56, Litl
ΩΡΑ 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Σάββας Λαβριώτης για Σύναξη

Το trailer της Ημερίδας για την καταδίκη του Οικουμενισμού & της ''Συνόδου'' της Κρήτης

Το trailer της Ημερίδας για την καταδίκη του Οικουμενισμού & της ''Συνόδου'' της Κρήτης

Παρακολουθείστε το Τρέιλερ της Διορθόδοξης Επιστημονικής Ημερίδος για την καταδίκη του Οικουμενισμού και της "Συνόδου" της Κρήτης