Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

«Ὁ ''ἐγκεφαλικός θάνατος'' καί οἱ μεταμοσχεύσεις ἀνθρωπίνων ὀργάνων». Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, καθηγητής Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆ Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
 Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.


Karak1Ἡ πρώτη μεταμόσχευση καρδίας πραγματοποιήθηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ ἔτους 1967, στή Νότιο-Αφρικανική Ἕνωση, ὑπό τοῦ Christian Barnard. Tό γεγονός αὐτό ἀπετέλεσε πιθανῶς ἀφορμή γιά τόν καθορισμό ἑνός νέου κριτηρίου θανάτου, τό ὁποῖο ἐβασίζετο ὄχι στή μή ἀναστρέψιμη ἀπώλεια τῆς ἀναπνευστικῆς καί καρδιακῆς λειτουργίας, ἀλλά στή θεωρούμενη ἀπώλεια ὅλων τῶν λειτουργιῶν ὁλοκλήρου τοῦ ἐγκεφάλου. Τοιουτοτρόπως, τό ἀμέσως ἑπόμενο ἔτος, 1968, συνεστήθη ἡ Ad Hoc Ἐπιτροπή τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Harvard (ΕΧ, στό ἑξῆς), ἡ ὁποία καθόρισε ὅτι ἡ διάγνωση τοῦ «μή ἀναστρεψίμου, ἀπνοϊκοῦ κώματος» εἶναι ταυτόσημη μέ τόν «ἐγκεφαλικό θάνατο» («εθ», στό ἑξῆς) καί ὁ τελευταῖος ταυτόσημος μέ τό θάνατο τοῦ ἀνθρώπου[1].
Σημαντική εἶναι κατ’ ἀρχήν, ἡ ἐπισήμανση ὅτι ἡ ΕΧ, προκειμένου νά περιγράψη τό νέο κριτήριο θανάτου, ἐχρησιμοποίησε τόν ὅρο «κῶμα»,  ὁ ὁποῖος ὡς γνωστόν χρησιμοποιεῖται γιά ζῶντες καί ὄχι γιά πτώματα! Ἐντύπωση ἐπίσης προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ ΕΧ αἰτιολογεῖ μέ περισσή εἰλικρίνεια τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι τήν ὤθησαν στήν καθιέρωση τοῦ νέου (νευρολογικοῦ) κριτηρίου τοῦ θανάτου· οἱ λόγοι αὐτοί ἦταν: α) ἡ «ἀνακούφιση» τῶν Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπείας ἀπό τούς βαρύτατα πάσχοντες αὐτούς ἀσθενεῖς γιά τούς ὁποίους δέν ὑπῆρχε προοπτική ἀποκατάστασης καί β) ἡ μή ὕπαρξη ἀντιρρήσεων γιά λήψη ζωτικῶν ὀργάνων γιά μεταμοσχεύσεις ἀπό τούς ἀσθενεῖς αὐτούς. Περαιτέρω, ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΧ, καθηγητής Henry Beecher, ὑπεστήριζε ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ὑποκειμενική ἔννοια (!), τοῦ ὁποίου ὁ ὁρισμός εἶναι δυνατόν νά μεταβάλλεται ἀπό τήν κοινωνία[2],[3]!

Ἀκυρώθηκε κατόπιν παρεμβάσεων ὁμιλία τοῦ Καθηγητή Ἰατρικῆς κ. Καρακατσάνη στὴν Κατερίνη γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις!Ἀκυρώθηκε κατόπιν παρεμβάσεων ὁμιλία τοῦ Καθηγητή Ἰατρικῆς κ. Καρακατσάνη στὴν Κατερίνη γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις!


Ἡ Σχολὴ Γονέων Κατερίνης στὸ πλαίσιο τῶν τακτικῶν ὁμιλιῶν ποὺ διεξάγει εἶχε προγραμματισμένη ἐκδήλωση στὶς 3 Φεβρουαρίου 2020 μὲ ὁμιλητὴ τὸν γνωστὸ ὁμότιμο Καθηγητὴ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Καρακατσάνη Κωνσταντῖνο μὲ θέμα «Μεταμοσχεύσεις – Δωρεὰ Ὀργάνων».

Βάσει ἐγκυρότατων πληροφοριῶν ὑπῆρξαν εὐθεῖες παρεμβάσεις πρὸς τὴν Σχολὴ Γονέων Κατερίνης ἀπὸ πολλοὺς διαφορετικοὺς φορεῖς καὶ παράγοντες μὲ συνέπεια τὴν ἀκύρωση τῆς διάλεξης τοῦ Καθηγητή.

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Περιγράφοντας την ενότητα ψυχής και σώματος!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


1. Το σώμα του ανθρώπου κατά την αρχαία ελληνική φιλοσοφία

(...)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΔΑΜ
2. Ο Χριστιανισμός έναντι του σώματος

(...)

 β) Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής περιγράφοντας την ενότητα ψυχής και σώματος, αναλύει πως επικοινωνεί η ψυχή με την κτίση, δια των σωματικών οργάνων και αισθήσεων, και πως ο συνδυασμός σωματικών αισθήσεων και ψυχικών αισθήσεων έχει ως αποτέλεσμα την γέννηση των αρετών.

Ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστίν;

ΣΧΟΛΙΟ: ΣΤΗ "ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ" -ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ- ΛΕΜΕ ΟΧΙ! 

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΟΡΓΑΝΑ" ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ;


Αρχιμ.  Ιωήλ  Κωνστάνταρος

ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ;
Αποστολικό ανάγνωσμα
Κυριακής του Ασώτου
(Α' Κορ. ΣΤ' 12-20)
Το ότι ο λόγος τού Θεού είναι πάντοτε επίκαιρος, αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινώς απ' αρχής έως και σήμερα και τούτο θα επαναλαμβάνεται δια παντός.
Το Απ. Ανάγνωσμα της Κυριακής τού Ασώτου περιγράφει τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πιστοί τόσο εναργώς, που θα ενόμιζε κανείς ότι ο Απόστολος Παύλος ζει και διακονεί την Εκκλησία ανάμεσά μας.

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας


Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  02/11/81
Αγαπητοί μου, προσέξτε. Σήμερα θα το λέγαμε στην Εκκλησία. Θα το καταγγείλουμε στην Εκκλησία. Δηλαδή πώς; Όταν αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποιος που δρα γύρω μας και παγιδεύει τις ψυχές των πιστών του λαού, θα πάμε να το πούμε εις τον οικείoν Επίσκοπον ή εις τον Πρεσβύτερον της Ενορίας μας. Θα πάμε να πούμε: «Πάτερ, ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται ΄δω, σε ΄κείνο το σπίτι ή εκεί… εκεί….;» Θα το καταγγείλουμε αμέσως

Εκκαθαρίσατε εντός 24 ωρών την Εκκλησία της Ελλάδος...
Μακαριστού Επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη, Αν ζούσαν σήμερα οι Τρεις Ιεράρχες, τι θα έκαναν;

… Ο μεν Βασίλειος θα έλεγε «εκκαθαρίσατε εντός 24 ωρών την Εκκλησία της Ελλάδος» ο δε Ιερός Χρυσόστομος…


Μακαριστού Επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη, Αν ζούσαν σήμερα οι Τρεις Ιεράρχες, τι θα έκαναν;

Αν ζούσαν σήμερα οι Τρεις Ιεράρχες, τι θα έκαναν;;;
Τα ερωτήματα αλλά και την απάντηση δίνει ο επαναστατικός μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντώτης:
– Θα  συμμαχούσαν με τα ανάκτορα;
– Θα συμμαχούσαν με τους πλουσίους;
– Θα συμμαχούσαν με τους Στρατηγούς;
– Θα συμμαχούσαν με όλη την κοπρία και την αηδία;
Αμαρτωλοί που φύγομεν,
Επίσκοποι που φύγομεν

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), την οποία η κ. Υπουργός δεν έχει δεχθεί ακόμη, ως επιστημονική ένωση των Θεολόγων Ελλάδας που είναι, για διάλογο, επισημαίνει ...Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  9

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)
για τη σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών

Η 30ή Ιανουαρίου, ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έχει καθιερωθεί, από το 1842, ως ημέρα εορτασμού των ελληνικών γραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στα πρόσωπα των Τριών Μεγάλων Πατέρων, που προστατεύουν την παιδεία μας, τιμώνται και εορτάζουν όλοι οι λειτουργοί της. 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙΣ;

ΣΧΟΛΙΟ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ Ή ΟΧΙ;

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΛΛ' ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΕ ΟΠΛΑ ΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ... ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΝ "ΑΚΡΑΙΟ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ", ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ"... ΚΡΙΜΑ! ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ (ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ): ΝΑΙ, ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ "ΘΑΨΕΙΣ" ΤΟΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ! ΑΚΟΥ ΕΚΕΙ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ! ΕΛΛΑΔΑ ΖΕΙΣ;


Το ΦΕΚ για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήρια


Το ΦΕΚ για την απαλοιφή του θρησκεύματος από τα απολυτήρια


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4653/2020  «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».


Ο σχετικός νόμος, που ψηφίστηκε από την Βουλή την περασμένη εβδομάδα,περιλαμβάνει τις διατάξεις αναφορικά με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια Λυκείου, αλλά και σχετικά με τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών. 

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

27 Ιανουαρίου 1997: Ο θεσμός του γάμου και η οικογένεια διέρχονται τρομερή κρίση


ΣΧΟΛΙΟ:  ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ;
Διστάζει ο ιερός πατήρ να αναφερθεί στο θέμα αυτό, σ' αυτόν τον τόσο ιερό χώρο των ανθρωπίνων σχέσεων, που είχε καταντήσει ο πιο βρωμερός χώρος, τόσο βρωμερός, ώστε να είναι της μόδας και να μη προκαλούν αντίδραση ακόμη και οι σαρκικές σχέσεις μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλλου. Ξεπερνάει όμως τους δισταγμούς και την εντροπή του, για να ελέγξει και να καυτηριάσει την αδιαφορία όλων των υπευθύνων φορέων της αγωγής, μπροστά σ' αυτή την ανατροπή όχι μόνον των ηθικών αλλά και των φυσικών νόμων.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
Πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από δύο μικρές ραδιοφωνικές ομιλίες που εκφωνήθηκαν το 1976 στον τότε κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Βορείου Ελλάδος ανάμεσα σε άλλες ομιλίες που εκάλυψαν τα έτη 1975-1976 με γενικό θέμα "Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η εποχή μας". Η επικαιρότητα των παιδαγωγικών απόψεων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εξακολουθεί να ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, μετά από είκοσι έτη, η παρέλευση των οποίων αντί να βελτιώσει τα πράγματα στην αγωγή των νέων δυστυχώς τα εχειροτέρευσε.

Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Οι σημερινοί απαίδευ­τοι παιδαγωγοί δεν αφήνουν ήσυχους τους νέους ούτε μέσα στο σχο­λείο...

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (ΠΡΩΤΟΠΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.)

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση


Ενδιαφέροντα είναι και όσα λέγει (ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος) για την σεξουαλική διαπαι­δαγώγηση των νέων, τα οποία βεβαίως βρίσκονται σε αντίθεση προς όσα η σημερινή ελευθεριάζουσα και αχαλίνωτη βιοθεωρία και παι­δαγωγική προβάλει. Η σαρκική επιθυμία από το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας επιτίθεται με σφοδρότητα και η χαλιναγώγησή της είναι πολύ δύσκολη. Συνιστά να αποφεύγονται τα αισχρά θεάματα και ακούσματα, που διεγείρουν την επιθυμία. Ως αντιστάθμισμα για την απώλεια αυτής της ψυχαγωγίας συνιστά τη στροφή του ενδια­φέροντος των νέων προς άλλες κατευθύνσεις· σε εκδρομές, επισκέ­ψεις πόλεων και μουσείων, συναναστροφές με πνευματικούς και αγί­ους ανθρώπους.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΘΕΕ ΜΟΥ!

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης: «Μέ τό ἀρνίο ἤ μέ τό θηρίο; Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν πάπα;»

«Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; Τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ;. Καί ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καί βλασφημίαν. Καί ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετά τῶν ἁγίων καί νικῆσαι αὐτούς, καί ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπί πᾶσαν φυλήν καί λαόν καί γλῶσσαν καί ἔθνος. Καί προσκυνήσουσιν αὐτόν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπί γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τό ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ἀποκ. 13, 4-8)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ
Τούς αἱρετικούς δέν τούς τιμοῦμε. Τούς καταδικάζουμε
(...)
Ἐπίλογος
Θά τελειώσω μέ κάτι πού ἔγραψα λίγο πρίν ἔλθει ὁ πάπας στήν Ἑλλάδα σέ ἕνα μικρό κείμενο τό 2001, πού εἶχε ὡς τίτλο «Μέ τό ἀρνίο ἤ μέ τό θηρίο; Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν πάπα;»[11]: «Αὐτό πού ἀπευχόμασταν νά γίνει ἔγινε. Ὁ πάπας ἔρχεται στήν Ἑλλάδα μέ τήν συγκατάθεση καί τήν συγκεκαλυμμένη συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὄχι τῆς Ἐκκλησίας… Ὁ αἱρεσιάρχης πάπας, ὁ αἴτιος τοῦ χωρισμοῦ Ἀνατολῆς καί Δύσεως μέ τίς ἑωσφορικές ἀξιώσεις περί πρωτείου καί παγκόσμιας δικαιοδοσίας, ἡ πηγή τῶν μετά ταῦτα διαιρέσεων στήν Δύση, ὁ διαστροφεύς τοῦ μηνύματος τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεως σέ κοσμική δικανική δύναμη ἐξουσίας, ὁ σταυρωτής καί θύτης ὀρθοδόξων καί ἀλλοδόξων λαῶν μέ αἱμοστάζοντα ἀκόμη τά χέρια ἀπό ὁλοκαυτώματα καί σφαγές, ὁ καταστροφεύς τῆς Ρωμιοσύνης, ἔχει προγραμματίσει μέ τό πρόσχημα ἱερῶν προσκυνημάτων, νά τόν προσκυνήσουν ὅλοι οἱ λαοί, πρό παντός οἱ ἀδούλωτοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες.

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης: Ο Παπισμός εἶναι αἵρεση, καί γι᾽ αὐτό δέν πρέπει νά μετέχουν στίς τιμητικές ὑποδοχές καί ἐκδηλώσεις τοῦ κοσμικοῦ μονάρχη τῆς Ρώμης

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ορθόδοξοι τιμούν και υποδέχονται τον αιρεσιάρχη Πάπα


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ» ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ
Τούς αἱρετικούς δέν τούς τιμοῦμε. Τούς καταδικάζουμε
Εἰσαγωγικά
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ ἀναγνώσθηκε ὡς εἰσήγηση, μεταφρασμένη στά ρουμανικά, σέ ἡμερίδα πού ὀργάνωσαν μή μνημονεύοντες κληρικοί (ἀποτειχισμένοι), μοναχοί καί λαϊκοί στήν πόλη Μποτοσάνι τῆς Ρουμανίας τήν 1η Μαΐου τρέχοντος ἔτους, τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὁσονούπω συμπληρώσεως τριῶν ἐτῶν ἀπό τήν σύγκληση καί λειτουργία τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης στό Κολυμπάρι Χανίων τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἀλλά καί πρός ἐκτίμηση τῆς πορείας τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τῆς ψευδοσυνόδου καί γενικῶς ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπειδή δέ προσεχῶς εἶναι προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν Ρουμανία, γιά δεύτερη φορά, κρίθηκε ἀναγκαῖο ἀπό τούς ὀργανωτάς νά ἐνημερωθοῦν οἱ Ρουμάνοι πιστοί περί τοῦ ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση, καί γι᾽ αὐτό δέν πρέπει νά μετέχουν στίς τιμητικές ὑποδοχές καί ἐκδηλώσεις τοῦ κοσμικοῦ μονάρχη τῆς Ρώμης, πού ἐνόθευσε τό Εὐαγγέλιο, προκάλεσε σχίσματα καί βοήθησε στόν ἀποχριστιανισμό τῆς Εὐρώπης. Ἐν τῷ μεταξύ ἔλαβαν χώρα ἄλλες δύο ἐπισκέψεις τοῦ ποντίφηκα στήν γειτονιά μας, μέσα στόν Μάϊο, ἡ μία στήν Βουλγαρία, ὅπου ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία κράτησε στούς λόγους καί στίς πράξεις ἀξιέπαινη στάση, πού θά μποροῦσε νά εἶναι καί αὐστηρότερη, σέ σχέση πάντως πρός ὅλες τίς προηγούμενες ἐπισκέψεις σέ ὀρθόδοξες χῶρες ἦταν ἡ καλύτερη καί ὀρθοδοξότερη, ἐνῶ οἱ ψευτομακεδόνες τῶν Σκοπίων τοῦ ὀργάνωσαν θριαμβευτική ὑποδοχή ἀνταποδίδοντας τήν ἐπί δεκαετίες ὑποστήριξη τοῦ Βατικανοῦ στήν πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας μέ τόν ψευτομακεδονισμό τους.

Σχισματικοί και αντάρτες είναι οι υποστηρίζοντες την παναίρεση του Οικουμενισμού.
ΤΙ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο Π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟ;

(...)  Άλλο κανονικότητα, άλλο νομιμότητα. Η αποτείχιση δεν είναι σχίσμα.Δεν κατανοώ τι σημαίνει η συμβουλή σας να σέβομαι και την «νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας», στην οποία ανήκω. Ο όρος «νομιμότητα» στη γλώσσα του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου σημαίνει ότι είσθε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αναγνωριζόμενος και από τους νόμους του Κράτους στα πλαίσια των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Ποιος σας το αμφισβήτησε αυτό ποτέ; Είπα εγώ ποτέ ότι παρανόμως κατέχετε τον θρόνο της Θεσσαλονίκης; Κάποιοι αμφισβητούν όχι την νομιμότητα, αλλά την κανονικότητα της εκλογής σας, λόγω της μεταθέσεως σας από την Αλεξανδρούπολη.

Μία παραβολή για το Ουκρανικό και τους συλλειτουργούς του Aρχιεπισκόπου

ΣΧΟΛΙΟ: ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ,
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! ΑΣΧΕΤΑ ΤΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ... Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΣΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΕΙΤΕ ΟΧΙ! 
ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ "ΕΚΚΛΗΣΙΑ"!!! ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΩΣ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ"...
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΓΑΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ! ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ... (Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως! Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου)! ΑΛΛΑ ΠΟΥ; 

ΤΡΙΤΟΝ, ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΑΝΗΚΕ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ. ΧΑΙΡΕ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ! ΧΑΙΡΕ π. ΜΑΞΙΜΕ...
Μία παραβολή για το Ουκρανικό και τους συλλειτουργούς του Aρχιεπισκόπου
του Φ.Κ. ιερομονάχου

… γιά νά μπορεῖ κανείς νά μιλήσει γιά τό σκάνδαλο τῆς μνημόνευσης τοῦ Ἐπιφανίου «Κιέβου» ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο πρέπει νά εἶναι κάτοχος τῆς θύραθεν νομικῆς ἐπιστήμης…


Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
…Δεν έχεις Πίστη, όταν, πιστεύοντας,
ρωτάς την κρίση και τη γνώση!
Δεν έχεις Πίστη, όταν την πίστη σου
στο λογικό έχεις θεμελιώσει!
Πίστη έχεις, όταν κάθε σου όνειρο
το ανάφτεις στο βωμό της τάμα,
κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο,
προσμένεις να γενεί το θάμα.
“Η πίστη”, ποίημα Γεωργίου Δροσίνη

Μία παραβολή γιά τό Οὐκρανικό καί τούς συλλειτουργούς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Διαρκούσης καί πληθυνομένης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως περί τό Οὐκρανικό, καί ἐν ὄψει τῆς νέας –τρίτης– ἐν Ἑλλάδι ἐπισκέψεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, ὁ ὁποῖος μετέτρεψε ἤδη τό πάλαι ποτέ Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως σέ Τσίρκο [1] –πράγμα πού κινδυνεύουν νά πάθουν καί ἄλλοι ἀπό τήν «ἀγάπη» τους πρός αὐτόν– αἴσθηση προκάλεσε στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους ἡ πρόσφατος συλλειτουργία σεβαστοῦ παραδοσιακοῦ μητροπολίτου μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, καί ἡ μετέπειτα ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ὡς ἀπάντηση σέ ἐπικρίσεις πού δέχτηκε ὁ σεβασμιότατος [2].

Οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στην Εκκλησία από τo σχίσμα «με μετάνοια, όχι με δηλώσεις και τελεσίγραφα»....

ΣΧΟΛΙΟ: ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΥΨΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ!


Φιλάρετος: Μπορώ να επιστρέψω στην UOC εάν λάβει Αυτοκεφαλία. UOC: Μόνο εάν μετανοήσεις μπορείς να επιστρέψεις.


Κίεβο, 24 Ιανουαρίου 2020
Οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στην Εκκλησία από τo σχίσμα «με μετάνοια, όχι με δηλώσεις και τελεσίγραφα», δήλωσε εχθές στο Ria Novosti ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Βασίλι Ανίσιμωφ [Vasily Anisimov].
Η δήλωσή του ήλθε ως απάντηση στον «Πατριάρχη» Φιλάρετο Ντενισένκο του «Πατριαρχείου Κιέβου» (Π.Κ.), ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στην κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (UOC) και να επανασυνδέσει το Π.Κ. με αυτήν, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσική Εκκλησία θα της χορηγήσει αυτοκεφαλία και θα της επιτρέψει να γίνει Πατριαρχείο. Ο Φιλάρετος πιστεύει ότι η δημιουργία της νέας «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» από την Κωνσταντινούπολη εμβάθυνε το σχίσμα στην Ουκρανία.

Η εκπομπή «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ» του Δημητρίου Νατσιού, ξανά στο αέρα!

Η εκπομπή «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ» του Δημητρίου Νατσιού, ξανά στο αέρα!


… Κάθε Τετάρτη στις 8.00μμ και επανάληψη το Σάββατο 5.00μμ, στην ΔΙΟΝ τηλεόραση…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η εκπομπή «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ» του Δημητρίου Νατσιού, ξανά στο αέρα!

Γνωστοποίηση
Η εκπομπή «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΜΑΤΑ», που προβαλλόταν για 10 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, μεταφέρθηκε στον τηλεοπτικό δίαυλο ΔΙΟΝ τηλεόραση. 
Κάθε Τετάρτη στις 8.00 μμ, και επανάληψη το Σάββατο 5.00 μμ, ο δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, συνεχίζει να συζητά με τους καλεσμένους του «τι χάσαμε τι είχαμε και τι μας πρέπει».