Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

«να, το σπίτι σας εγκαταλείπεται έρημο»!

 


«Eν Εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν»

(Ψαλμός 67)

Αναμφίβολα, μέσα στην Αγία Γραφή διακρίνουμε τις βαθύτερες και αληθινές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης – ζωής, τη σχέση δηλ. του ανθρώπου με τον αληθινό Τριαδικό Θεό.

Να υπογραμμίσουμε, ότι στη Γραφή η συνέπεια έναντι του Θεού, ως πνευματική ζωή, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ», ως Τόπος Θεού.

«Λέγεται τόπος Θεού ένθα έκδηλος η ενέργεια αυτού γίνεται», διευκρινίζει ο Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός (P.G. 94, 852 A).

Από τη Γένεση (ακόμη) έχουμε περιγραφή και εμπειρία θυσιαστηρίου, ως φανέρωση θείων ενεργειών.

«Και επείδεν ο Θεός επί Άβελ και επί τοις δώροις αυτού, επί δε Κάϊν και επί ταις θυσίαις αυτού ου προσέσχε» (Γεν. δ΄, 4-5).

Ερμηνεία: «ο δε Θεός είδε με ευμένειαν τον Άβελ και τα δώρα του. Εις τον Κάϊν όμως και την θυσίαν του δεν έδωσε καμμίαν προσοχήν» (Ι. Κολιτσάρας).

Ο Θεός φανέρωσε τις άκτιστες ενέργειές Του και στη «Σκηνή του Μαρτυρίου» (κινητός Ναός), που κατασκεύασε ο θεόπνευστος Μωϋσής σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο κατασκευής.

Η θαυματουργική ιερότητα του Ναού φανερώθηκε και στο Ναό του Σολομώντος, ως προοίμιο του Ορθοδόξου Ναού.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Όλες οι απαντήσεις από Ψηλά.

 

"Τό χάραγμα ἀρχικά θά δοθεῖ μέ τήν μορφή πλακιδίου καθημερινῆς χρήσης''
(Ἅγιος Ἀρέθας ἐπίσκοπος Καισαρείας καί διάδοχος τοῦ Μ. Βασιλείου)


Όλες οι απαντήσεις από Ψηλά.


Με περίσσεια αγάπη,
σε πιστούς και άπιστους, σε γνωστικούς και πλανεμένους.
(Διαβάστε με προσοχή, αντιγράψτε και κρατήστε το)
 
Γ͟ι͟α͟τ͟ί͟ ͟ν͟α͟ ͟σ͟υ͟μ͟β͟α͟ί͟ν͟ο͟υ͟ν͟ ͟τ͟ώ͟ρ͟α͟ ͟τ͟α͟ ͟"͟Έ͟σ͟χ͟α͟τ͟α͟";
ΑΣΚΗΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ:
Τό χωράφι τοῦ Θεοῦ πού φέρει τήν ὀνομασία Ἑλλάς δέν ἀποδίδει ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες τούς ἀναμενόμενους ἀπό τόν οὐρανό γλυκούς καρπούς, ὅπως παλαιά. Θέλει τάχιστη ἀνανέωση. Θέλει μέ τό ὑνί ὄργωμα, δηλαδή βαθύ ὄργωμα γιά νά ἀνασάνει καί νά πάρει ζωή τό χῶμα. Θέλει τάχιστη ἀπομάκρυνση τῶν ζιζανίων ἐκείνων πού πνίγουν σχεδόν ἐν τῆ γενέσει τους τά στάχυα, ἐμποδίζοντας τήν ἀνάπτυξή τους καί τήν καρποφορία τους.
Γιατί σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά διαπιστώνεται πώς πνευματική κατά κόρον ξηρασία μαστίζει τόν εὐλογημένο αὐτόν τόπο καί αὐτή ἀποτελεῖ τή βασική αἰτία κάθε κρίσεως, οἰκονομικῆς, οἰκογενειακῆς, πολιτικῆς.
H Ἑλλάδα πού πάντοτε ξεχώριζε γιατί προτιμοῦσε τή συμπόρευση μέ τό Φῶς τώρα ὑποφέρει γιατί ἀγκάλιασε τό Σκότος καί ὅλα τά συναφῆ μέ αὐτό. Κυλιέται στό βοῦρκο μαζί μέ τά κάθε λογῆς ἐγχώρια καί ἀλλοδαπά γουρούνια.
Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης:
Σε όλο τον κόσμο θα συμβούν και σ’ εμάς. Και γιατί; Γιατί εμείς, είμαστε ο φάρος της Ορθοδοξίας, αλλά καταντήσαμε από την αμαρτία χειρότεροι από τους άθεους.

Ἐπίσκοπος διώκτης Β΄ «Ὁ ἀφρὸς τῆς μωρίας καὶ ἡ ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας»

 


Ἐπίσκοπος διώκτης Β΄

«Ὁ ἀφρὸς τῆς μωρίας καὶ ἡ ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας»

Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης

 

Παλαιὸς συγγραφεύς –νομίζω ὁ Παπαδιαμάντης- ἀναφέρεται κάπου, ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ θυμηθῶ πού, εἰς «τὸν ἀφρὸ τῆς μωρίας καὶ τὴν ὑποστάθμη τῆς ἀγυρτείας, ἅτινα ἐπανθοῦν εἰς τὰς στῆλας τῶν ἐφημερίδων». Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο οἱ ἐφημερῖδες ἦσαν τὰ «μέσα ἐνημερώσεως». Ἦσαν καὶ οἱ ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι  συνήθως περεχωροῦντο «εἰς πολλοὺς καὶ ἀκαταρτίστους καὶ μάλιστα εἴς τινας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἱκανοὶ νὰ παραλογίζωνται ἐπὶ ὥρας ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος ἤ δεξιόθεν τοῦ χοροῦ, ἐκφέροντες ὁρισμοὺς οἶος ὁ ἑξῆς, ὅν ἠκούσαμεν, «ὅποιος φονεύει τὸν ἑαυτόν του, φονεύει αὐτὸν τὸν Θεόν!», καὶ μυρίους ἄλλους παραλογισμοὺς καὶ λεξίδια κενὰ ἐννοίας» εἰς τοὺς ὁποίους  «οὐδέποτε ἔπρεπε νὰ ἐπιτραπῇ τὸ ὁμιλεῖν ἐπ᾿ ἐκκλησίας».  (Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΠΑΝΤΑ. ἐκδ Δόμος. Β΄ ἐκδ. Ἀθήνα 2005. σελ 177) 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Ο Άγιος Κύριλλος στην Δ΄ Μυσταγωγική Κατήχησή του περί «Σώματος και Αίματος του Χριστού»

 


«Eι γαρ και η αίσθησις σοι τούτο υποβάλλει, αλλά η πίστις σε βεβαιούτω»

(Αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων – Δ΄ Μυσταγωγική Κατήχηση)

«Για το Σώμα και το Αίμα του Χριστού»

Αναμφίβολα, η Πίστη εις την αλήθεια της Ορθοδοξίας δέχεται (σήμερα) έντονη νεο-ταξική επίθεση – κακοποίηση.

Να θυμηθούμε, ότι «Πίστη είναι να θεωρούμε πραγματικά εκείνα που ελπίζουμε και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε», σύμφωνα με τον απόστολο Παύλο (Εβρ. 11, 1).

Η Ορθόδοξη Πίστη διακρίνεται από κάθε ιδεαλιστική φιλοσοφία και από κάθε θρησκεία, διότι είναι Αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Παρά την γνωσιολογική πρόοδό του ο άνθρωπος, δεν «κατάφερε» να λύσει (ακόμα) το πρόβλημα της πρώτης αρχής, της πρώτης αιτίας των πάντων. Γι’ αυτό και δεν δικαιολογείται καμία θεοποίηση της επιστήμης εις βάρος της Πίστεως.

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Παράλληλοι ή αντίθετοι οι δρόμοι τους;

 Αποτέλεσμα εικόνας για Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ Ἤ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥΣ;

Ἐπικαιροποιημένα Εἰσαγωγικὰ

   Δὲν χόρτασε κολακεῖες καὶ ἐγκώμια ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύσει καὶ ὄχι νὰ τὰ ἐνθαρρύνει ἢ νὰ τὰ προκαλεῖ. Εἶναι καὶ αὐτό, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, μία ἀπόδειξη ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἤθελαν νὰ εἶναι ἀρεστοὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ στὸν Θεό, ὅπως πολὺ δυνατὰ μᾶς τὸ λέγει ὁ  ἀπόστολος Παῦλος: «Εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην»[1]. Ἐπιδίωξή τους ἦταν νὰ λέγουν καὶ νὰ πράττουν ὄχι τὰ εὐάρεστα ἀλλὰ τὰ θεάρεστα. Ὅσοι διὰ τῆς ἱερωσύνης ἀνέλαβαν νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο ὀφείλουν νὰ συμπεριφέρονται «οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ τῷ Θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν», χωρὶς νὰ κολακεύουν ἢ νὰ κολακεύονται, οὔτε νὰ πλουτίζουν καὶ νὰ πλεονεκτοῦν, «οὔτε ἐν λόγῳ κολακείας, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας, οὔτε ζητοῦντες ἀπ᾽ ἀνθρώπων δόξαν»[2].

Ἀξεπέραστο παράδειγμα τέτοιας ἀποστολικῆς καὶ πατερικῆς συμπεριφορᾶς εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος συγκρούσθηκε, ὡς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὸ πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς του, παρέμεινε ἄκαμπτος καὶ ἀνυποχώρητος στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, μέχρι σημείου νὰ κατηγορεῖται καὶ σήμερα ἀπὸ κοσμικόφρονες ἐρευνητὲς ὅτι ἔπρεπε νὰ εἶναι διπλωματικώτερος καὶ πιὸ προσαρμοστικός, καὶ ὄχι συγκρουσιακὸς καὶ ἀπροσάρμοστος. Στὰ ὀλίγα χρόνια τῆς πατριαρχίας του (397-404) ἄλλαξε τὰ ἤθη τῶν κατοίκων τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ ἦσαν ἕτοιμοι καὶ νὰ μαρτυρήσουν γιὰ τὸν ἡρωϊκὸ πατριάρχη τους, καὶ πολλοὶ ἐμαρτύρησαν, ὅταν οἱ τότε δυνατοὶ μὲ συνοδικὲς ἀποφάσεις ἀναξίων ἐπισκόπων τὸν ἐξεθρόνιζαν καὶ τὸν καθαιροῦσαν, στέλνοντάς τον ἐπὶ τρία χρόνια σὲ ἐξοντωτικὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἐξορία (404-407), καὶ ἐντὸς αὐτῆς σὲ μαρτυρικὸ θάνατο στὰ Κόμανα τοῦ Πόντου ἀπὸ τὶς κακουχίες βασινιστικῆς πεζοπορίας.

Η Google καταργεί διαφήμιση που βοηθά να σωθούν τα αγέννητα παιδιά από το χάπι της έκτρωσης


Η Google καταργεί διαφήμιση που βοηθά να σωθούν τα αγέννητα παιδιά από το χάπι της έκτρωσης


Ιστοσελίδα CNA

Από την Christine Rousselle

Washington D.C., 15 Σεπτεμβρίου, 2021

Όπως δήλωσε ο φορέας υπέρ της αγέννητης ζωής «Live Action», η Google ακύρωσε τις διαφημίσεις της για υπηρεσίες αναστροφής της δράσης των εκτρωτικών χαπιών. Η πρωτοφανής αυτή πράξη,  σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας κορυφαίος ακτιβιστής της «Live Action», είναι μία ακόμη απόδειξη της μεροληψίας της Google υπέρ της έκτρωσης.

«Σε μια δραματική, άνευ προηγουμένου κίνηση, η Google τάχθηκε κατηγορηματικά υπέρ της εξτρεμιστικής πολιτικής ιδεολογίας των αμβλώσεων, απαγορεύοντας να προβάλλονται στην πλατφόρμα της οι δράσεις υπέρ της ζωής και οι πληροφορίες που σώζουν ζωές», δήλωσε η Lila Rose, ιδρύτρια της Live Action στο πρακτορείο CNA. Και συνέχισε: «Η Google δεν κρύβει πλέον την προκατάληψή της», η λογοκρισία των διαφημίσεων «αποκαλύπτει ολοφάνερα ότι η εταιρεία έχει μπει στη λογική της βιομηχανίας των αμβλώσεων».

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ : ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ :

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  

                                                                                                                            Η΄                                                                                                                                                                                                     

ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ                                                                                             

ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ;

Παρερμηνεύουν τόν ὅρο Ἀρχιεπίσκοπος, Ἱερεῖς, Μητροπολίτης καί Ἱεραρχία

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος          

 13-11-2021


Ἐπειδή τό παρόν κείμενο ἔχει ἀρκετή ἔκταση, ἀλλά καί γιά νά κρατηθεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν, γι’ αὐτό παρουσιάζουμε στήν ἀρχή τά περιεχόμενά του, τά ὁποῖα διαιροῦνται στίς ἐξῆς ἐνότητες :

 

Α΄. Γραμματολογική καί ἐννοιολογική ἑρμηνεία τῶν ρημάτων «τειχίζω» καί «τειχίζομαι»

 

1. Οἱ ὅροι «ἀποτειχίζομαι» καί «ἀποτείχισις» στό λεξικό τῶν Liddell-Scott

2. Τό ρῆμα «ἀποτειχίζω» στήν Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία

 

Β΄. Ἡ παρερμηνεία τῶν ὅρων «ἀποτειχίζομαι» καί «ἀποτείχισις»

 

1. Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Β΄

2. Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Βολουδάκης

3. Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Καρπαθίου

4. Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Στυλιανάκης

5. Μητροπολίτης Ἰλίου Ἀθηναγόρας

6. Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2021

7. Οἰκειοθελής παραίτησις καί ἀποτείχισις

 

Ἐπίλογος

Α΄. Γραμματολογική καί ἐννοιολογική ἑρμηνεία τῶν ρημάτων «τειχίζω» καί «τειχίζομαι»

Τό ρῆμα «τειχίζω» σημαίνει «φτιάχνω, κάνω τεῖχος», ὅπως ὅλα τά ρήματα μέ τήν κατάληξη σέ  –ίζω, τά πρερχόμενα ἤ συνδυαζόμενα μέ οὐσιαστικά. Γιά παράδειγμα,  «βαπτίζω»  σημαίνει «κάνω βάπτιση», «κανονίζω» σημαίνει «κάνω κανόνα», «δροσίζω» σημαίνει «κάνω δροσιά», «ἀποφασίζω», «ψωνίζω», «ἐμποδίζω», «γυρίζω», «βρωμίζω» κ.ο.κ .

Στήν παθητική φωνή «τειχίζομαι» σημαίνει «κάνω τεῖχος εἰδικά γύρω ἀπό τόν ἑαυτό μου», δηλαδή «προστατεύομαι μέ τεῖχος». Μέ ἄλλα λόγια, τά ρήματα «τειχίζω» καί «τειχίζομαι» δέν ἔχουν τό νόημα μιᾶς κίνησης (μπαίνω-βγαίνω) ἔξω ἀπό ἕνα προϋπάρχον τεῖχος, ἀλλά σχετίζονται μέ μιά πράξη, τήν πράξη κατασκευῆς καί πραγμάτωσης ἑνός τείχους.    

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ Πανσέπτων Ἀποστόλων

 


Ἀποστολικοὶ Κανόνες

Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Ἁγίων καὶ Πανσέπτων Ἀποστόλων

Κανὼν Α´

Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ ἐπισκόπων δύο ἢ τριῶν.

Κανὼν B´

Πρεσβύτερος ὑπὸ ἑνὸς ἐπισκόπου χειροτονείσθω, καὶ διάκονος, καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοί.

Κανὼν Γ´

Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, παρὰ τὴν τοῦ Κυρίου διάταξιν τὴν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ, προσενέγκῃ ἕτερά τινα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ἢ μέλι, ἢ γάλα, ἢ ἀντὶ οἴνου σίκερα ἐπιτηδευτά, ἢ ὄρνεις ἢ ζῶά τινα, ἢ ὄσπρια, παρὰ τὴν διάταξιν, καθαιρείσθω· πλὴν νέων χίδρων, ἢ σταφυλῆς, τῷ καιρῷ τῷ δέοντι. Μὴ ἐξὸν δὲ ἔστω προσάγεσθαί τι ἕτερον πρὸς τὸ θυσιαοτήριον, ἢ ἔλαιον εἰς τὴν λυχνίαν, καὶ θυμίαμα τῷ καιρῷ τῆς ἁγίας προσφορᾶς.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

 


Μητροπολίτης Σεραφείμ: Σχισχματικοί οι ιερείς που προτρέπουν τους πολίτες σε μη εμβολιασμό


Ύβρις κατά του Θεού να αμφισβητείται η ιατρική επιστήμη, είπε – «Όταν είσαι ασθενής δεν μπορεί να μπαίνεις σε χώρο λατρείας, διότι τότε διασπείρεις μια νόσο και γίνεσαι εγκληματίας και φονεύς»

Επίθεση κατά των ιερέων που προτρέπουν το ποίμνιό τους να μην εμβολιαστεί εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, χαρακτηρίζοντάς τους «σχισματικούς».

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, είπε η εκκλησία από την πρώτη στιγμή συμβούλεψε το ποίμνιό της ότι σε μια πανδημία, τείχος ανοσίας χτίζουμε με δύο τρόπους, είτε με την τεχνητή ανοσία με τον εμβολιασμό είτε με τη φυσική ανοσία, τη νόσηση.  «Όμως η νόσηση εγκυμονεί τον μεγάλο κίνδυνο της διασωλήνωσης και του θανάτου. Άρα η τεχνητή ανοσία του εμβολιασμού είναι η κράτιστη μέθοδος για την επίτευξη του τείχους ανοσίας και την υπέρβαση της πανδημίας. Αυτό το διακήρυξε η εκκλησία από την πρώτη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης.

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

 


  

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΠρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                                                          06-11-2021

Χθές, Παρασκευή, 05-11-2021, τό κράτους τοῦ Βατικανοῦ ἀνακοίνωσε ἐπίσημα τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἐπί κεφαλῆς του Φραγκίσκου στήν Λευκωσία τῆς Κύπρου (2 ἕως 4 Δεκεμβρίου) καί ἐν συνεχείᾳ στήν Ἀθήνα καί τήν Λέσβο (4 ἕως 6 Δεκεμβρίου)[1].

Ἐπί τῆς ἀνωτέρω ἐπισκέψεως ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἐξῆς :

α) Ἡ πτώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν παποφίλων καί οἰκουμενιστῶν ταγῶν (Ἀρχιεπισκόπων καί Μητροπολιτῶν Ἑλλάδος καί Κύπρου) συνεχίζεται μέ ἀμείωτους ρυθμούς. Μετά τήν ἀποδοχή, υἱοθέτηση καί ἐφαρμογή 1ον) τῆς σατανοκίνητης παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, 2ον) τῆς ληστρικῆς, αἱρετικῆς, βατικάνειας, οἰκουμενιστικῆς, οὐνιτικῆς καί ἀμερικανικῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, 3ον) τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως καί αὐτοκεφαλοποιήσεως τῶν σχισματικοαιρετικῶν τῆς Οὐκρανίας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο,

4ον) τοῦ Καισαροπαπισμοῦ, 5ον)  τῆς αἱρέσεως τῆς μασκοφορίας,  τοῦ τεσταρίσματος καί τῶν λοιπῶν «ὑγειονομικῶν μέτρων» ἐντός τῶν Χαριτοδώρων, ὑγειοδώρων καί ζωηφόρων Ἱερῶν Ναῶν, καί 6ον) τοῦ σφραγίσματος τῶν ἀνθρώπων, μέσῳ τῆς λίαν ἐπικινδύνου καί θανατηφόρου ἐνέσεως κατά τοῦ κορωναϊοῦ, προστίθεται στήν ἀλυσίδα τῶν πτώσεων καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄, συμβόλου τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», τοῦ συγκρητισμοῦ καί τῆς πανθρησκείας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ!

 "ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΘΑ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ" (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)


Μαρτυρία για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες από την κόρη του π. Ιωάννη Καλαΐδη


Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

Η ΦΑΡΜΑ-ΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β΄) "Προωθώντας τη θρησκεία του θανάτου"!


«Η αλήθεια για τη ζωή και τον θάνατο, για το πώς ζούμε και πώς πεθαίνουμε, έτσι όπως επί χιλιετίες τη διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού, δοκιμάζεται σήμερα σκληρά.» (Βίγκεν Γκουρόιαν) Η ΦΑΡΜΑ-ΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΕΝ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

«Ο του Κυρίου θάνατος τον θάνατον εθανάτωσεν» (Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

 

Αγαπητοί αδελφοί, ο γνωστός θανατηφόρος ιός που «θερίζει» ανθρώπινες ζωές σε ολόκληρη την οικουμένη γίνεται η καλή αφορμή για να θυμηθούμε την περί θανάτου διδασκαλία της αγίας Εκκλησίας μας.  

Αν και όλοι μας γνωρίζουμε αρκετά για το «πώς εισόρμησεν εις τον κόσμον ο θάνατος» και το «πώς ο Θεάνθρωπος ενίκησε κατά κράτος τον θάνατον και πώς, από την στιγμή που ανέστη, προγευόμεθα και ημείς τον αιώνα της αναστάσεως» θεωρούμε πως είναι αναγκαίο και πολύ χρήσιμο να σταθούμε και να εξετάσουμε, κυρίως, το «πώς ο Θεός μετέβαλε την τιμωρίαν (ενν. τον θάνατο) εις ευεργεσίαν». Είναι σημαντικό να ξαναγραφτούν οι θεοφώτιστες γνώμες των αγίων Πατέρων μας περί του μυστηρίου της ευεργεσίας του θανάτου διότι στις ημέρες μας επιχειρείται μια πλαστογράφηση και φυσικά διαστροφή του νοήματος του θανάτου, ότι δήθεν ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό, αλλά κάτι καλό. Το τι εννοούμε συμπυκνώνεται στην παρακάτω διπλή πρόταση που είναι παρμένη από το βιβλίο του ορθόδοξου συγγραφέα Βίγκεν Γκουρόιαν με τίτλο: «ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ: Η ευθανασία, το νόημα της ζωής και το «σύνδρομο του θανάτου». [1].

Ο Βίγκεν Γκουρόιαν σημειώνει τα λόγια του Τζων Μπ. Τάιντιγκς (κι έπειτα σχολιάζει): «Τείνουμε να θεωρούμε τον θάνατο ως το υπέρτατο κακό, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί την υπέρτατη λύση… Η ζωή δεν είναι πάντοτε αγαθό και ο θάνατος δεν είναι πάντοτε ανεπιθύμητος… Είναι άποψή μου ότι μόνο εάν αγκαλιάσουμε τον θάνατο, τόσο διανοητικά όσο και συναισθηματικά, θα μπορέσουμε να αδράξουμε σταθερά τη ζωή. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι εξίσου υπέρμαχος της ζωής και υπέρμαχος του θανάτου» (Τζων Μπ. Τάιντιγκς). Και το σχόλιο του συγγραφέως: «Εκκεντρικός; Τρελός; Δεν νομίζω. Προωθώντας τη θρησκεία του θανάτου, ο Τάιντιγκς γίνεται ο εκπρόσωπος ολοένα και περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να συναρμολογήσουν νέες μεθόδους αντιμετωπίσεως του θανάτου μέσα σ’ ένα μεταμοντέρνο περιβάλλον που δεν διαπνέεται πια από εκείνες τις αρχές που καταφάσκουν στη ζωή και που προέκυπταν από μια διάχυτη γύρω τους Χριστιανική πίστη» [1] (σελ. 24-25).

Για να εννοήσουμε το (φιλοσοφικό) βάθος αυτής της άποψης περί του νέου νοήματος του θανάτου αλλά και της σχέσης αυτής με τα όσα ζούμε στην κόβιτ εποχή μας προσθέτουμε δύο ακόμα προτάσεις από το εν λόγω βιβλίο.

Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ (ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ) ΗΛΘΕ!
 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ (ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΟΜΕΝΟΥΣ (ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ)

ΘΕΜΑ: Η ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ;

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες,

Ίσως το θέμα μας να χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως «ευαίσθητο» και «προσωπικό» αλλά αυτό που για εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς έχει μείζων σημασία είναι ότι τόσο η αλλαγή φύλου όσο και ο αυνανισμός αφορούν τη εν Χριστώ ζωή μας και κυρίως την εν Χριστώ  Σωτηρίας μας, αφού και τα δύο θεωρούνται από τους αγίους Πατέρες ως μεγάλα αμαρτήματα.

Πριν προχωρήσουμε να θυμίσουμε στην αγάπη σας έναν λόγο του π. Αθανασίου Μυτιληναίου που απευθύνει προς τα κατηχητόπουλα της ενορίας του. Το κήρυγμα του Πατρός γίνεται εντός Ι. Ναού και έχει σχέση με την ομοφυλοφιλία. «Ακούστε μία απορία. Τώρα, μια εποχή πίσω, κάποια χρόνια, οι απορίες που ρίχνετε θα ήταν αδιανόητες. Σήμερα δυστυχώς δεν είναι αδιανόητες γι’ αυτό και αναγκάζομαι πολλές φορές να ανοίγω το στόμα μου και να λέγω μερικά πράγματα τα οποία βεβαίως εάν ελέγοντο 20, 30 χρόνια πίσω ίσως-ίσως να εθεωρούντο ότι δεν θα έπρεπε να ειπωθούν ποτέ σε κατηχητικό σχολείο, για να μην πω ότι και σε μεγάλους ακόμη υπήρχε μίαν ευπρέπεια στο θέμα αυτό της υποβολής τέτοιων ερωτήσεων. Λέει: Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος κατά πόσο οι κληρονομικές καταβολές του, αν υπάρχουν, και οι πιθανές τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δικαιολογούν τη ζωή που κάνει στα μάτια του Θεού; Μάλιστα.» [1].

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Δημήτρης Νατσιός, Τι να διδάξεις με οχιές, ποντίκια και αράχνες;


Τι να διδάξεις με οχιές, ποντίκια και αράχνες;

 Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-Κιλκίς

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει διθυραμβικώς την εισαγωγή των «Δεξιοτήτων». Μια παροιμία στην γενέτειρά μου Πιερία λέει: «Η ψείρα μας στον Έλυμπο και μεις στα πανηγύρια». Δεν κοιτάμε τα χάλια μας, αλλά τρέχουμε στα «παγγύρια». Αντί να αλλάξει τα απαράδεκτα και καταστροφικά για την μόρφωση των μαθητών μας βιβλία «Γλώσσας», κομπάζει κιόλας για τις προκοπές του. Επειδή η επανάληψη μήτηρ εστί της μαθήσεως και των κακώς και κακών κειμένων, καταγράφω και πάλι τα ευτράπελα μεν, επικίνδυνα δε, περιεχόμενα του πρώτου βιβλίου Γλώσσας που πιάνουν οι μαθητές στα χέρια τους, υπενθυμίζοντας ότι η κρισιμότερη και βασικότερη τάξη του σχολείου, όλων των βαθμίδων, είναι η Α’ δημοτικού και σ’ αυτό συμφωνούν όλοι οι ειδικοί.

Ξεφυλλίζοντας τα γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄ δημοτικού εντυπωσιάζεσαι από τον μεγάλο αριθμό «δράσεων» με ζώα απ΄ όλο το… βασίλειό τους: κατοικίδια, «άγρια και ήμερα του βουνού και του λόγγου», πτηνά, ερπετά, θηρία τροπικών χωρών, ζώα της θάλασσας, ακόμα και ζωύφια. Η εκμάθηση των γραμμάτων της αλφαβήτας γίνεται μέσω κάποιων ολιγόστιχων «ποιημάτων», στα οποία πρωταγωνιστούν μόνο ζώα.

Καμπάνες κινδύνου για την Ορθοδοξία

 


 Αποτέλεσμα εικόνας για Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Πρὶν ἀπὸ δεκατέσσερα χρόνια στὶς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 2007, προσκεκλημένος ἀπὸ ὀρθόδοξο σωματεῖο, ὡμίλησα στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Βόλου, μὲ θέμα: «Κινδυνεύει τώρα σοβαρὰ ἡ Ὀρθοδοξία». Ἡ ἀφυπνιστικὴ ἐκείνη ὁμιλία, μὲ ἰσχυρὴ τεκμηρίωση, δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς «Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», στήν «Θεοδρομία»[1], καὶ ἐτάραξε τὶς συνειδήσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, διότι παρουσίαζε ὁλοφάνερα τὴν ἀλλαγὴ πορείας τῆς παραδοσιακῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία πρὸς τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἐντοπίσαμε τοὺς κινδύνους κυρίως σὲ τρεῖς περιοχὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἐν πρώτοις εἰς τὸ ὅτι ὅλες οἱ ἱεραρχίες, ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῶν τοπικῶν αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ἔχουν διαβρωθῆ ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Προστέθηκε σ᾽ αὐτὲς καὶ ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία μέχρι τὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰῶνος, μέχρι καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ἦταν παραδοσιακὰ Ὀρθόδοξη. Ὅσοι ἐκπροσωπούσαμε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στοὺς Θεολογικοὺς Διαλόγους καὶ σὲ ἄλλες διαχριστιανικές, διαθρησκειακές, διορθόδοξες συναντήσεις θεωρούμασταν «μαῦρα πρόβατα» ἀπὸ τὴν πλειονόητα τῶν ἄλλων ἀντιπροσωπειῶν, ἀνεπιθύμητα πρόσωπα, γιατὶ ἀντιδρούσαμε στὶς οἰκουμενιστικὲς ἀποφάσεις τῶν πολυποίκιλων διαλόγων καὶ συναντήσεων, πολυμερῶν καὶ διμερῶν. Ὁ γράφων ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὸν Διάλογο Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀπαίτηση τοῦ Βατικανοῦ καὶ τυφλὴ ὑπακοὴ τοῦ Φαναρίου, παρὰ τὴν ἀντίδραση τοῦ τότε Ὀρθοδόξου ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, διότι πρωτοστάτησα στὴν καταδίκη τῆς Οὐνίας στὸ Freising τοῦ Μονάχου τὸν Ἰούνιο τοῦ 1990, ὅπου ἀναγκάσθηκαν καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ νὰ ὑπογράψουν τὴν καταδίκη τῆς Οὐνίας, καὶ περισσότερο, διότι ἀντέδρασα καὶ παρουσίασα τὶς οἰκτρὲς καὶ ἀθεολόγητες ἀποφάσεις, ὁλοφάνερα προδοτικές, σὲ καινούργια ἀχρείαστη συνεδρία τῆς ὁλομέλειας τοῦ Διαλόγου στὸ Balamand τοῦ Λιβάνου τὸ 1993, ὅπου ὄχι μόνον ἀθωώθηκε ἡ Οὐνία, ἀλλὰ γιὰ πρώτη φορὰ «Ὀρθόδοξοι» κληρικοὶ καὶ θεολόγοι ἀναγνώρισαν τὸν Παπισμὸ ὡς ἐκκλησία μὲ ἔγκυρα μυστήρια καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή, νομίμως δρῶντα γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων[2].

Θυρανοίξια Αγίου Νικολάου Νέας Υόρκης. Διαθέτει ειδικό χώρο όπου πιστοί άλλων θρησκειών θα μπορούν να προσεύχονται ....

 ΣΧΟΛΙΟ: ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ  ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ:  "ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ" (1:37)

Χωρίς φρένα στόν κατήφορο… τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα


τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας

     Ὁ κατήφορός τους δέν μπορεῖ πλέον νά περιγραφεῖ. Μέχρι καί ἡ τόσο πλούσια ἑλληνική γλῶσσα δείχνει ἀνεπαρκής πιά. Ζοῦμε πάντως σίγουρα ὅλο καί πιό ἐμφατικά ἀπό την ἐκκλησιαστική μας Ἱεραρχία αὐτό πού ἔγραφε κάποτε ὁ Θουκυδίδης γιά ἐκείνους πού διέστρεφαν ἀκόμη καί τή σημασία τῶν λέξεων, ὥστε νά μποροῦν νά δικαιολογοῦν τίς πράξεις τους. Καί μάλιστα τό πράττουν μέ τρόπους ὅλο καί πιό καρικατουρίστικους, μέ σοφίσματα ὁλοένα καί πιό γελοῖα. Ἔχουν βγάλει νέα δόγματα, ἔφτιαξαν μία νέα ὁλόκληρη ψευτοθεολογία, μᾶς ἔχουν πεῖ ταλιμπάν καί ψεκασμένους, μετά μᾶς ἔβγαλαν τρελούς καί δαιμονισμένους (ἐνῶ βέβαια οἱ ἴδιοι εἶναι πού μιλοῦν παρανοϊκά καί δαιμονικά), ἔχουν βαφτίσει τήν πλάνη Ὀρθοδοξία καί ὀρθή πίστη τήν αἵρεση.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν ελέει αμέτρητος και εν φιλανθρωπίᾳ ανείκαστος...

 


Προσευχή «Περί του ενεστώτος λοιμού» (κορονοϊού)

(Εκ της ακολουθίας Αθανασίου και Κυρίλλου Πατρ. Αλεξανδρείας)

Η προσευχή αυτή με τίτλο «Ευχή εις Πανώλην», βρίσκεται στο Προσευχητάριο Α. Σιμωνώφ. Άριστα, όμως, η σύνθεσή της, ως απόσταγμα – εξωτερίκευση των εσωτερικών βιωμάτων της διαχρονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προσαρμόζεται και στους σημερινούς (δύσκολους - σκληρούς) καιρούς.

Στην προσευχή αυτή υπάρχει πνευματική κρυστάλλωση Δοξολογίας Θεού, ορθόδοξης θεολογίας, εξομολόγηση αμαρτημάτων, ομολογία πίστεως, συναίσθηση αμαρτωλότητας, αυτομεμψία και αιτήματα – ικεσία. Αποδίδει (η προσευχή αυτή) έναν πρωτεύοντα ρόλο στην Μετάνοια και όχι στην Υγεία, όπως συμβαίνει στις «σύγχρονες» οικουμενιστικές ευχές.

«Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν ελέει αμέτρητος και εν φιλανθρωπίᾳ ανείκαστος, ο δια την αθώωσιν του προπατορικού αμαρτήματος, Θεός ων προαιώνιος και αΐδιος ενανθρωπήσαι καταδεξάμενος, και μέχρι σταυρού και ταφής υπήκοος τω ουρανίῳ σου Πατρί δια την ημετέραν σωτηρίαν γενόμενος, ο και ρήμασι πατρικοίς προσκαλών τους απειθείς του νόμου σου και παραβάτας των εντολών σου, και διαφόροις τρόποις την των αμαρτωλών σωτηρίαν πανσόφως οικονομών, και φιλανθρώπως προνοούμενος.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Μαρτυρίες από το Άγιον Όρος για το πως έκοψε την μνημόνευση του οικουμενιστή μασόνου Αθηναγόρα ο Άγιος Παΐσιος.

 

Μαρτυρίες από το Άγιον Όρος για το πως έκοψε την μνημόνευση του οικουμενιστή μασόνου Αθηναγόρα ο Άγιος Παΐσιος. Θα το έκανε και σήμερα; Απαντά ο Γέρων Γαβριήλ. [ηχητικό]

…Με την ευκαιρία τώρα που σας έχουμε, και με τους πατέρες πριν κάναμε αυτήν την κουβέντα, είπαμε ότι υπάρχει ένα θέμα παραποιήσεως της γνώμης και της θέσεως του Αγίου Παϊσίου. Ότι αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Παΐσιος δεν θα έκοβε το μνημόσυνο, και άλλος λέει έτσι και άλλος λέει αλλιώς κτλ.

Εσείς; Η γνώμη σας Γέροντα σύμφωνα όπως ξέρετε πως κινούνταν ο Γέροντας, και σύμφωνα με αυτά που έχετε υπόψη σας, πώς κρίνετε το θέμα αυτό; Πώς θα ενεργούσε ο Άγιος Παΐσιος σήμερα, την στιγμή που έχουμε το Κολυμπάρι, έχουμε το ουκρανικό το σχίσμα και πάει λέγοντας;

Γέρων Γαβριήλ: Ακριβώς. Όταν ζούσε ο Άγιος δεν είχε γίνει η «Σύνοδος» του Κολυμπαρίου, η οποία αναγνώρισε όλες τις αιρέσεις σαν «Εκκλησίες» και τις εξίσωσε με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και τόσα άλλα. ‘Όταν ζούσε ο Άγιος δεν είχε γίνει το σχίσμα στην Ουκρανία. Ο Πατριάρχης, αυτοί που είναι αυτοχειροτόνητοι και αχειροτόνητοι, αφορισμένοι και καθηρημένοι, τους αναγνώρισε και διαίρεσε την Ορθόδοξο Εκκλησία σε δύο στρατόπεδα.

Αυτό το ότι αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Παΐσιος; Ότι δεν θα έκοβε το μνημόσυνο; Ποιά είναι η θέση σας;

Γέρων Γαβριήλ: Αν τότε το έκοψε, τώρα; Αν τότε, που δεν είχανε γίνει αυτά, έκοψε το μνημόσυνο...

Είναι σίγουρο ότι το έκοψε; Γιατί μερικοί αρχίζουν και το μπερδεύουν.

Γέρων Γαβριήλ: Τί;

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

"ΕΚΑΝΕΣ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΜΟΥ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;" (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

(3:40) Και θα μας ερωτήση ο Θεός. Ένα ερώτημα. "Έκανες το θέλημά Μου, ναι ή όχι;". Τι θα του απαντήσουμε; 


Προφητείες Οσίου Εφραίμ του Σύρου Περί Αντιχρίστου και Δευτέρας Παρουσίας... Πατήρ Σάββας Αχιλλέως


π. Αντώνιος Στυλιανάκης: ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ... ή ΘΕΛΗΜΑ;

 Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας τι σημαίνει αποτείχιση! (15: 46)

Τι σημαίνει αποτειχίζομαι; Αποτειχίζομαι σημαίνει: ‘’βγαίνω από την μάνδρα ενός αιρετικού επισκόπου’’. Γιατί; Επειδή πιστεύω ότι προδίδεται η ορθόδοξη Πίστη. Γι’ αυτό αποτειχίζομαι. Γιατί αποτειχίζομαι, για να κάνω το θέλημά μου; Τι είναι αυτό που λέει εδώ η ανακοίνωση του Μακαριωτάτου; (16:16)


Απόσπασμα ομιλίας Αρχιμανδρίτου και παιδοψυχίατρου π. Αντωνίου Στυλιανάκη με αφορμή την ανοικτή επιστολή του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο με θέμα "Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι Δηλώσεις Ὑμῶν" (12 Οκτωβρίου 2021).

ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ"......... Αμβρόσιος προς Ιερώνυμο: Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι Δηλώσεις Ὑμῶν.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ

Πρός 

τόν Μακαριώτατον 

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ 

ΘΕΜΑ: Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι  Δηλώσεις Ὑμῶν. 

************

Μακαριώτατε , 

Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, πειθαρχῶν εἰς τήν προτρο-πήν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τού Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τήν σφοδράν ἀντίδρασιν τῆς  ἀθλίας μου ψυχῆς διά τάς ὑφ’ Ὑμῶν γενομέ-νας Δηλώσεις τῆς παρελθούσης Κυριακῆς 10ης Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., αἵτινες εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος! Ἰδού ἕνα ἀπόσπασμα:

  «Δεν είναι όλα ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά αγκάθια, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και οι αρχιερείς που διάβηκαν αυτόν τον δρόμο και τον περνούν γνωρίζουν από αυτές τις δυσκολίες που προέρχονται από έξω αλλά και δυστυχώς από μέσα από την ΕκκλησίαΤότε τι γίνεται; Πού θα στραφείς; …….. Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και επομένως δεν έχεις δικά σου βιώματα; Δεν έχεις δυνατότητα να αμφισβητήσεις κάτι, δεν είναι δυνατόν να έχεις κάτι προσωπικό που πιθανόν να έχεις ερωτηματικά από αυτά που ακούς; Έχεις το δικαίωμα αυτό. Αλλά πάνω από όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή καθοδηγεί αυτό το σκάφος. Και σε αυτήν θα πειθαρχείς. Πιθανόν όμως η γνώμη σου να είναι ισχυρή, πιθανόν να είναι δυνατή.

Σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός. Αλλά θα πρέπει να έρθει και να πει «πατέρα μου εγώ αυτό είμαι» και να αφήσει τα καθήκοντά του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις τις δικές του.

Υπάρχει μια φράση, που πολλοί την ακούνε και ανατριχιάζουν: αποτειχίζομαι. Αυτός, λοιπόν, που διαφωνεί και δεν θέλει να τηρήσει την γραμμή της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου, έρχεται και λέει αυτά που είναι δικά μου πιστεύω, αλλά όμως οφείλω υπακοή στην Εκκλησία. Επομένως «σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω αποτειχίζομαι και από δω και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω». 

ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ!

 

γέροντας Γαβριήλ,...διακοπή μνημόνευσης και κανόνες


Προσοχή!

  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ

 

Προσοχή - προσοχή!!!

Τελευταίες έρευνες ειδικών διαπιστώνουν και αποκαλύπτουν ότι η Άκτιστη Θεία Χάρις,  από την Αγία Τράπεζα και το Ιερό Δισκοπότηρο όσο Αυτή κινείται προς τον Νάρθηκα του Ορθόδοξου Ναού, βαίνει ελαττούμενη.

Ομοίως και Αυτή που πηγάζει από τις ιερές εικόνες.

Γι΄αυτό και υποχρεούνται οι «πιστοί» να φορούνε απαραιτήτως τις μάσκες τους μέσα στον Ναό και να προσκυνούν τις Άγιες Εικόνες με μάσκα, για να μην προσβληθούν από τον κορονοϊό, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Σαρκωμένος Θεός Λόγος Χριστός αυτοπροσώπως αλλά αοράτως περνά από μπροστά τους βασταζόμενος από τον ιερέα κατά τη Μεγάλη Είσοδο.

Θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, τόσο στους πιστούς που τολμούν να αγνοήσουν τον νόμο όσο και στους ιερείς που τους ανέχονται, οι οποίοι θα παραπέμπονται επιπρόσθετα εις τα κατά τόπους Επισκοπικά Δικαστήρια για την παραδειγματική τους τιμωρία λόγω ανυπακοής.

Γέροντας Γαβριήλ: «Όσοι λένε ότι δεν επιτρέπεται ο έλεγχος στην Εκκλησία είναι αιρετικοί, γιατί η Εκκλησία θέσπισε τον έλεγχο»

 


Μετά τη Ψευδοσύνοδο της Κρήτης (Ιούνιος 2016), ο φωτισμένος Γέροντας Γαβριήλ του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Οσίου Χριστοδούλου της Πάτμου υπερασπιζόμενος την Ορθόδοξη Πίστη και Πατερική Παράδοση, διέκοψε μαζί με άλλους Κελλιώτες τη μνημόνευση του αιρετιζόντος οικείου Επισκόπου, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Δυστυχώς όμως, αντί να επαινείται από το σύνολο της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας για τη μαρτυρική και θεάρεστη Αγιοπατερική και Ιεροκανονική Αποτείχιση που ακολουθεί (όπως επιτάσσουν οι Ιεροί Κανόνες), γίνεται αποδέκτης αφόρητων πιέσεων, διώξεων και απειλών.

Καθώς η Ορθοδοξία πολεμείται με μανία και η Αγιοπατερική Αποτείχιση συκοφαντείται ποικιλοτρόπως, ο ορθόδοξος λόγος και η ομολογιακή παρουσία του Γέροντα αποτελούν στήριγμα και οδοδείκτη για κάθε Ορθόδοξο χριστιανό. Τις πολύτιμες συμβουλές και νουθεσίες του Γέροντα Γαβριήλ αναζήτησε και ένας προσκυνητής που τον επισκέφθηκε στο Κελί του στο Άγιο Όρος, τον Ιούνιο του 2021. Κατά το μεταξύ τους διάλογο, ο Γέροντας στηριζόμενος στην Αγία Γραφή, την Αγιοπατερική Παράδοση και τους Ιερούς Κανόνες, απάντησε σε ερωτήσεις περί ελέγχου στην Εκκλησία και περί διακοπής Μνημοσύνου (Αποτείχισης). Επιπρόσθετα, τόνισε ότι είναι αιρετικός αυτός που ισχυρίζεται ότι «όποιος κόβει το Μνημόσυνο είναι σχισματικός και εκτός της Εκκλησίας». Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από τη συνομιλία αυτή, ζητώντας ταπεινά την ευχή του αγαπημένου και χαριτωμένου Γέροντα.

———–

γ. Γαβριήλ (κελί Κουτλουμουσιανόν): Περί ελέγχου στην Εκκλησία και διακοπής Μνημοσύνου

Προσκυνητής: – Γέροντα, ευλόγησον. Να ρωτήσουμε κάτι για τα δογματικά; Λένε πάρα πολλοί ότι όποιος διακόπτει τη μνημόνευση του Πατριάρχη αυτή τη στιγμή είναι εκτός Εκκλησίας, είναι το ίδιο με τους ζηλωτές. Τι έχετε να πείτε για αυτό;

Γέροντας Γαβριήλ: – Όποιος λέει ότι «όποιος κόβει το Μνημόσυνο είναι σχισματικός και εκτός της Εκκλησίας», αυτός είναι αιρετικός. Γιατί είναι αιρετικός; Γιατί τη διακοπή του Μνημοσύνου τη θέσπισε ο ΙΕ’ Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Επομένως κατηγορεί την Εκκλησία ότι είναι πλανεμένη που θέσπισε αυτό τον Κανόνα. Γι’ αυτό είναι αιρετικός.