Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Η υπερηφάνεια είναι άρνησις του Θεού, εφεύρεσις των δαιμόνων...φύλαξ των αμαρτημάτων...αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για παρελασεις υπερηφανειας


Αποτέλεσμα εικόνας για παρελασεις υπερηφανειας«Ακάθαρτος παρά Κυρίω πάς υψηλοκάρδιος» (Παροιμ. ιστ΄ 5)

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου:Περί υπερηφανείας

"Κλίμαξ"
ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Περί υπερηφανείας
(Διά την «ακέφαλον» υπερηφάνειαν)

1. Η υπερηφάνεια είναι άρνησις του Θεού, εφεύρεσις των δαιμόνων, εξουδένωσις των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επαίνων, απόδειξις ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξ των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθείας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας.
2. Αρχή της υπερηφανείας είναι το τέλος της κενοδοξίας. Μέσον, η εξουδένωσις του πλησίον, η αναιδής φανέρωσις των κόπων μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Και τέλος, η άρνησις της βοηθείας του Θεού, η εξύψωσις της ιδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά.

3. Ας το ακούσωμε όλοι όσοι θέλομε να διαφύγωμε αυτόν τον βαθύ λάκκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες πού εκφράζομε στον Θεόν. Διότι δεν παρουσιάζεται τόσο αναιδής, ώστε από την αρχή να μας προτρέπη να αρνηθούμε τον Θεόν.
4. Είδα άνθρωπο να ευχαριστή τον Θεόν με το στόμα και να κομπάζη με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτυς εκείνος ο Φαρισαίος πού έλεγε στον Θεόν με απρεπή καύχησι: «Ο Θεός, ευχαριστώ σοι»! (Λουκ. ιη΄ 11).

«…ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς…» Ματ. 8, 17-34.


1η Νοεμβρίου: Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος & Μεταμοσχεύσεων


I. XRISTOS ist

«…ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς…» Ματ. 8, 17-34.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8, 17-34.
Κείμενο και μετάφραση.
Ματθ. 8,18        Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
Ματθ. 8,18               Οταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη να συγκεντρώνωνται ολόγυρά του, διέταξε τους μαθητάς να επιβιβασθούν μαζή του στο πλοίον, δια να αναχωρήσουν εις την απέναντι παραλίαν της Γεννησαρέτ.
Ματθ. 8,19        Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
Ματθ. 8,19               Τοτε προσήλθε εις αυτόν κάποιος νομοδιδάσκαλος και του είπε· “Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πηγαίνης”.

1η Νοεμβρίου: Πανελλήνια Ημέρα ΠΕΝΘΟΥΣ... ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΥΣ!

ΣΧΟΛΙΟ: Αγαπητοί, όσοι δωρήσαν όργανα ή άλλα μέρη σώματος δικών τους ανθρώπων ας μετανοήσουν γιατί ο θάνατος αυτών επήλθε με την αφαίρεση των οργάνων.. τουτέστιν είναι υπόλογοι ΦΟΝΟΥ!1η Νοεμβρίου: Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Ιστών & Οργάνων Σώματος & Μεταμοσχεύσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Εσύ αν χρειαστείς Μόσχευμα, θα δεχτείς να το πάρεις; 

Ενημέρωση… έκδοση κάρτας Δωρητή Οργάνων και … ο θάνατος μπορεί να γίνει Zωή. 

Το πρωί της Παρασκευής 1 Νοεμβρίου 2019, μέλη του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης θα μοιράσουν στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνης από 10:30 -14:00 το διεθνές οπτικό σύμβολο των μεταμοσχεύσεων (πράσινο κορδελάκι)  και θα ενημερώσουν για τη Δωρεά Ιστών και Οργάνων,( με το νέο νόμο θα μπορούμε να βγάζουμε και πάλι ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΗΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, όπως παλιά) ταυτόχρονα θα παίρνουν και δείγμα σάλιου για δωρεά Μυελού των Οστών. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεός, συν­εχίζει, πῆρε ἀπὸ πάνω τους τὴ Χάρι Του καὶ τοὺς ἄφησε νὰ παραδοθοῦν μὲ τὶς αἰσχρὲς ἐπιθυμίες τῶν καρδιῶν τους σὲ ἀκαθαρσία, ὥστε νὰ ἀτιμάζονται τὰ σώματά τους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους.

Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία: ὅτι ἀντάλλαξαν τὸ ἔνδοξο μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴ φθορά, μὲ τὴν εἰκόνα (τὰ ἀγάλματα τότε) τοῦ φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ λάτρευσαν τὴν ὑλικὴ κτίση, τὴν ὕλη, ἀντὶ γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ τὴ δημιούργησε.

Αποτέλεσμα εικόνας για περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΠΟΙΑ Η ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΩΝ;

Ποιά ἡ ρίζα τῶν ἐκφυλιστικῶν παθῶν;

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»ἀρ. τ. 2159, 15.07.17
ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛ».

.              Μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἔξαρση τῶν διαστροφικῶν παθῶν τοῦ ἀνθρώπου ζοῦμε στὶς ἡμέρες μας. Ἔξαρση παγκόσμια, διαδόμενη μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου στοὺς πληθυσμοὺς τῆς γῆς. Τὰ αἴσχιστα πάθη τῆς ἀτιμίας σὰν τσουνάμι, ὀχετὸς ἀκράτητος τείνουν νὰ πλημμυρίσουν ὅλο τὸν κόσμο, καλύπτοντας τὰ πάντα μὲ τὴν βορβορώδη ὕλη τους. Ὡς «βδέλυγμα ἐρημώσεως» ἁπλώνονται ἀκόμη καὶ σὲ χώρους ἱερούς. Σὰν μιὰ ἀκατάσχετη πυρκαγιὰ νὰ κατατρώγει ὅ,τι βρίσκει μπροστά της καὶ νὰ ἀφήνει πίσω της στάχτες καὶ ἀποκαΐδια καὶ βρωμεροὺς καπνούς.

Υποκίνηση μίσους ή διαμάχης λόγω εθνικότητας και θρησκείας;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το άρθρο 265 αναφέρει ότι όποιος προάγει το μίσος και τη διαμάχη λόγω φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ., τιμωρείται με φυλάκιση από 2 έως 10 έτη.

Αντιμέτωπη με φυλάκιση η μητέρα του Κατσίφα για υποκίνηση μίσους


Έρευνα έχει ξεκινήσει για τη μητέρα του Κωνσταντίνου Κατσίφα για τις αντι-αλβανικές κλήσεις που έκανε στον τάφο του γιου της στην πρώτη επέτειο του θανάτου του, γράφει αλβανικό δημοσίευμα το οποίο επικαλείται ρεπορτάζ του, επίσης αλβανικού, τηλεοπτικού σταθμού Report TV.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΟΜΕΣ, ΜΙΣΘΟΙ, κτλ. για να "επανδρωθούν" τα σχολεία!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕYΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕYΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕYΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Την τελευταία 10ετία, με τις πολιτικές των μνημονίων, η εκπαίδευση στην Ελλάδα:
·           Έχασε χρηματοδότηση, με μείωση δαπανών για την εκπαίδευση
·           Έχασε υποστηρικτικές δομές (ΚΕΕ, ΠΙ κ.α.), αντικαταστάθηκαν από το ΙΕΠ,
·           θεωρητικά πιο ευέλικτο, ολιγομελές αλλά δεν φάνηκε ουσιαστικά καμία αλλαγή
·           στα προγράμματα σπουδών. Oι ανακολουθίες και οι ατέλειες παραμένουν.
·           Έχασε σχολεία που έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν με άλλα.
·           Έχασε προσωπικό, αποχωρίσεις 35+ χιλ καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·           και προσλήφθηκαν περίπου 400 με δικαστικές αποφάσεις
·           Έχασε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποστηρικτικές δομές, όπως γραφεία
·           διευθύνσεων, επαγγελματικού προσανατολισμού, βιβλιοθήκες, ΠΛΗΝΕΤ, κ.α.
Όλα αυτά και πολλά άλλα που έγιναν οδήγησαν στην μείωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (υποβάθμιση), μείωσαν την αυτονομία των σχολείων, και το έργο της παιδαγωγικής καθοδήγησης είναι πλέον περισσότερο κεντρική υπόθεση.

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΕΙΠΕ: Στην πραγματικότητα είμαστε μια Εκκλησία που εξαρτάται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης

- Το Φανάρι ήθελε οπωσδήποτε να προσεταιριστεί την Ουκρανία και να προσθέσει 40 εκατομμύρια πιστούς στην Κωνσταντινούπολη...


-  Έλληνες ιεράρχες συμβούλεψαν μια ομάδα κληρικών της Ουκρανίας, να δεχθούν τον σχισματικό Φιλάρετο ως αρχηγό της ουκρανικής εκκλησίας, ο οποίος φέρεται μετανόησε για τον τόμο της Αυτοκεφαλίας...


filaretos

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ: ''ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑΜΕ''


Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Επιφανίου.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν ως μόνιμα μέλη, εκτός από τον Μητροπολίτη Επιφάνιο, ο επίτιμος «Πατριάρχης» Φιλάρετος, ο Μητροπολίτης Λβιβ Μακάριος και ο Μητροπολίτης Βίνιτσας Συμεών.
Να αναφερθεί ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο επίτιμος «Πατριάρχης» Φιλάρετος, αφήνει αιχμές κατά του Μητροπολίτη Επιφανίου και του πρώην Προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Στο στόχαστρο ο Πατριάρχης Ειρηναίος που έχει σταθερή στάση του κατά της αναγνώρισης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Δεμένα τα χέρια του Ιερώνυμου μπροστά στην «ανεξάρτητη Μακεδονική Εκκλησία»


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Δεμένα τα χέρια του Ιερώνυμου μπροστά στην «ανεξάρτητη Μακεδονική Εκκλησία»
Λάμπρος Ζαχαρής
Νέα ζητήματα δημιουργεί η επίσημη αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της σχισματικής εκκλησίας στην Ουκρανία, με την επίσημη επιστολή Ιερώνυμου προς τον επικεφαλής της, Επιφάνιο. Τι υπάρχει στο προσκήνιο.
Στον δρόμο της αναγνώρισης της «ανεξάρτητης Μακεδονικής Εκκλησίας» βρίσκεται το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και μιας νέας σχισματικής εκκλησίας στο Μαυροβούνιο, μετά την επίσημη αναγνώριση της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας από την Εκκλησία της Ελλάδος.
Αυτό υποστηρίζει στο Sputnik, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ελληνικής Εκκλησίας, ο οποίος αντιτάχθηκε στην αυτοκεφαλία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ίδιος, ανακινείται το ζήτημα της δημιουργίας Αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής Οχρίδας για να δώσει υπόσταση σε μια αυτοκέφαλη Μακεδονική Εκκλησία με έδρα τα Σκόπια, αλλά και το θέμα ύπαρξης αρκετών φωνών στο Μαυροβούνιο, που επιθυμούν αυτοκέφαλο και ετοιμάζονται για σχίσμα με τη Σερβική Εκκλησία.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ...

Αφιερώνεται στη μνήμη του αθωνίτη γέροντα Γρηγόριου, ηγούμενο της μονής Δοχειαρίου"ΖΩ ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΗΝ ΑΦΕΣΗ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ" (21:00)

«Μη προσπαθείς μόνος σου να φανείς στο κόσμο. Είναι φοβερή πτώση αυτή. Πιο φοβερή και από του Εωσφόρου» (22:19) 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ (Η ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΚΑΙ Ο ΟΥΔΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΦΡΙΞΟΣ...

ΣΧΟΛΙΟ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ!
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Με το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας στη Σεξουαλική Αγωγή 2019, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τη Σεξουαλική Υγεία θα τιμηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις». Όπως αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε η  κα Γερούκη Μαργαρίτα η τελική επιλογή ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία καθώς στην κατηγορία του βραβείου (ατομικές συμμετοχές και ΜΚΟ) υπήρχαν 19 συμμετοχές από διάφορες χώρες του κόσμου, από ανθρώπους με μεγάλη αναγνώριση στο χώρο της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η δουλειά της ελληνικής ομάδας υπήρξε εντυπωσιακή!

Το βραβείο θα παραλάβουν τον Οκτώβριο στο Μεξικό κατά την τελετή έναρξης του 24ου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Σεξουαλική Υγεία, οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος: Γερούκη Μαργαρίτα, Βιταλάκη Έλενα, Τριαματάκη Αθηνά, Μαυράκη Δέσποινα και η εικονογράφος: Πέγκυ Φούρκα.

Το σκεπτικό του προγράμματος

Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις

​Η σεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Αφορά το σώμα, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, την αναπαραγωγή, τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ Το τραγούδι των Σειρήνων

Εκτός από τον Οδυσσέα ποιος άλλος γλίτωσε από το τραγούδι των Σειρήνων;


Οι νέες κούκλες της Mattel έχουν ουδέτερο φύλο

Η κοινωνία των ανθρώπων χωρίς φύλο | tovima.gr

Εκτός από τον Οδυσσέα ποιος άλλος γλίτωσε από το τραγούδι των Σειρήνων;


Στην Οδύσσεια αναφέρεται πως όταν ο Οδυσσέας πέρασε κοντά από τον τόπο όπου έμεναν οι Σειρήνες, πληροφορημένος από την Κίρκη για τον κίνδυνο που διέτρεχε, βούλωσε τα αφτιά των συντρόφων του με κερί και διέταξε να δέσουν τον ίδιο σε ένα κατάρτι, για να απολαύσει το τραγούδι τους, χωρίς να κινδυνεύει να πέσει στη θάλασσα και να γίνει θύμα τους. Ποιος ήταν, όμως, ο δεύτερος άνθρωπος, που γλίτωσε από αυτές; Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..

Νήπια χωρίς... φύλο στη Σουηδία


 hen, λέξη που απουσιάζει από το λεξιλόγιο των περισσότερων Σουηδών αλλά χρησιμοποιείται ευρέως σε αρκετούς κύκλους ομοφυλοφίλων και φεμινιστών.

as scarce as hen's teethσπάνιος άνθρωπος


fox in the hen house
λύκος φυλάει τα πρόβατα


The fox is eating a hen.     Η αλεπού τρώει μία κότα

 Νήπια χωρίς... φύλο στη Σουηδία

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Υπάρχει ένα νηπιαγωγείο στην παλιά πόλη της Στοκχόλμης όπου οι νηπιαγωγοί αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις προσωπικές αντωνυμίες. Αντί «αυτός» ή «αυτή», οι εκπαιδευτικοί αποκαλούν στους 115 μικρούς μαθητές «παιδιά». Οποιεσδήποτε αρσενικές ή θηλυκές αναφορές αποτελούν ταμπού. Γι' αυτό προτιμάται η «ουδέτερη αντωνυμία» hen, λέξη που απουσιάζει από το λεξιλόγιο των περισσότερων Σουηδών αλλά χρησιμοποιείται ευρέως σε αρκετούς κύκλους ομοφυλοφίλων και φεμινιστών.

Στην Ελλάδα, 4 εκπαιδευτικοί από το Ρέθυμνο ετοίμασαν ένα πρόγραμμα σεξουαλική αγωγής για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού...


ΣΧΟΛΙΟ: ΤΟ ΑΝ υπάρχουν παιδιά στα σχολεία μας με γονείς του ιδίου φύλου ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ... ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις ανθρώπινες σχέσεις»

Το πρόγραμμα λέγεται «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις ανθρώπινες σχέσεις» και απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού.


Ένα ελληνικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής –βραβευμένο από τον ΠΟΣΥ- μαθαίνει στα παιδιά τα γεννητικά όργανα με το όνομά τους.


Για τους περισσότερους γονείς το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, είναι η στιγμή που αυτά αρχίζουν να εκφράζουν απορίες σε σχέση με το σώμα και τη σεξουαλικότητά τους.

Βιολογικό και κοινωνικό φύλο! Συνιστάται επαγρύπνηση από τους γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΕΞΑΦΝΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ! ΙΔΟΥ: "Εμείς μαθαίνουμε στα παιδιά ότι οικογένεια δεν είναι μόνο το δίπολο μαμά–μπαμπάς, αλλά το περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια και αγάπη..." 

frikson3

ΦΡΙΞΟΝ Ήλιε, στενάξατε Γονείς...! Απαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικής «διαπαιδαγώγησης» για... νήπια.

«ΦΡΙΞΟΣ»: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ..

Συνιστάται επαγρύπνηση από τους γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.
​Μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε  τελευταία στο ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις ανθρώπινες σχέσεις» .


Ο σκοπός του προγράμματος είναι να πληροφορήσει τα παιδιά του νηπιαγωγείου για θέματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας  κάνοντας αναφορές στο σώμα, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, την αναπαραγωγή, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η παρουσίαση, κατά τις συγγραφείς, θα γίνει με υπεύθυνο τρόπο, όχι όπως προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και παρακάμπτοντας κάποιους γονείς...

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΥΦΛΟΥΣ...

ΣΧΟΛΙΟ: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ... ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΥΦΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗΣ/ΑΘΕΪΑΣ/ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ... ΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ "ΕΥΡΩΠΗ"/ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ-ΑΓΑΠΗΤΙΚΗ! 

Καταδίκη Ελλάδας από ΕΔΑΔ για τα Θρησκευτικά: Το σύστημα απαλλαγής παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση


Την απόφαση ότι το ελληνικό σύστημα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έλαβε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ). 

ΤΥΦΛΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΥΦΛΟΥΣ...«Καιρός» για εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά


Απάντηση στον καθηγητή Δημήτρη Μόσχο
Ο Δημήτρης Μόσχος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ και πρώην Πρόεδρος του ΚΑΙΡΟΥ, με άρθρο του στα ΝΕΑ σχολιάζει τη νέα σελίδα στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας που εγκαινιάστηκε μετά τις εκλογές. Αναφέρεται και στο μάθημα των Θρησκευτικών, όσα όμως λέει αξίζουν ενός σχολιασμού γιατί είναι πλέον ανυπόφορο αυτοί που οδήγησαν το μάθημα σε οδούς αντισυνταγματικότητας να συνεχίζουν να αποφαίνονται γι’ αυτό ως ειδήμονες κάνοντας μάλιστα νομικίστικες ακροβασίες και προβαίνοντας σε χαρακτηρισμούς για όσους εργάστηκαν ώστε το μάθημα με τη σφραγίδα του ΣτΕ να διατηρήσει τον ορθόδοξο χριστιανικό του χαρακτήρα. Γράφει λοιπόν ο Δημήτρης Μόσχος:

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Σήμερα 31/10/2019 εορτάζουν: Άγιοι Στάχυς, Απελλής, Αμπλίας, Ουρβανός, Νάρκισσος και Αριστόβουλος οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα...
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

31 Οκτωβρίου 2019

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὴν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τὴν ἑξάχορδον, τὴν μελῳδήσασαν κόσμῳ τὰς ὑπὲρ νοῦν δωρεάς, ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν Ἀμπλίαν Ἀπελλῆν σὺν Ναρκίσσῳ Οὐρβανόν, καὶ Ἀριστόβουλον ἅμα· ὡς γὰρ Ἀπόστολοι θεῖοι, χάριν αἰτοῦνται ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.