Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ π.ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ


ΟΜΙΛΙΑ π.ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ