Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

 


 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία - όχι μόνο της Μακεδονίας, χαίρετε!

Πολλοί εν Χριστώ αδελφοί ανησυχούν για την (σωματική) υγεία των τέκνων τους και αναζητούν λόγους και τρόπους ώστε να μην στείλουν αυτά στο σχολείο.  

Δυστυχώς, ενώ για τη σωματική υγεία των παιδιών μας, για το «σωματάκι» τους, όπως λέγει γέροντας της Δυτικής Μακεδονίας, σκεφτόμαστε πολλά και διάφορα προς προφύλαξή των (π.χ. από της νέας γενιάς εμβόλια), για την πνευματική υγεία που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την θρησκευτική - ψυχοσωματική υγεία των αλλά και την «ιστορική» ουδέν. 

Θέλετε λοιπόν να σας υποδείξω πέντε (5) λόγους για τον έναν και μοναδικό τρόπο αντίστασης που δεν είναι άλλος από το να μην στείλουμε τα παιδιά – όχι μόνο της Μακεδονίας - εις το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2021-2022; Ιδού:

1ος : Τα επίσημα βιβλία της ιστορίας διδάσκουν φανερά εις τα παιδιά ότι η Μακεδονία δεν είναι «μία και μοναδική», δηλαδή Ελληνική αλλά και «βόρεια». Τουτέστιν, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αφού μοιράσουν την ημέρα του ΑΓΙΑΣΜΟΥ τα σχολικά βιβλία θα διδάξουν έπειτα τις ιστορικές αυτές αναλήθειες και ψέματα, τις προδοτικές κατά τα άλλα αριστερόστροφες συμφωνίες.

2ος : Τα επίσημα βιβλία των θρησκευτικών (παλαιά αριστερόστροφα και νέα δεξιόστροφα) διδάσκουν την πανθρησκεία, δηλαδή την θρησκεία του μέλλοντος που όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με την Πίστη των Αγίων Πατέρων μας αλλά πρεσβεύει ακριβώς τα αντίθετα. Ότι δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι «μία και μοναδική» αλλά ότι υπάρχουν πολλές «Εκκλησίες», εννοείται Χριστιανικές! Δηλαδή οι «καλοί» μας θεολόγοι θα διδάξουν στα παιδιά μας, ορθόδοξα και μη, τον Οικουμενισμό, αυτήν την Παναίρεση, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμασε ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Επιπλέον τα παιδιά μας θα μάθουν ότι «όλες οι θρησκείες» είναι οδοί σωτηρίας, ή αλλιώς ότι όλες οδηγούν στην «κορυφή του βουνού»!

3ος : Από τα στόματα των φιλολόγων - και όχι μόνο - που διδάσκουν τα περί αντιρατσιστικού νόμου και στο κεφαλαιώδη κεφάλαιο του θρησκευτικού ρατσισμού τα παιδιά μας θα διδαχθούν ότι ρατσιστής είναι όποιος λέγει πως ‘’η θρησκεία η δική του είναι η μόνη αληθινή’’. Δηλαδή, ακριβώς αντίθετα απ’ ό,τι διδάσκει η Μία Αγία Εκκλησία μας. Εδώ να αναλογιστούμε ότι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές πριν διοριστούν ορκίστηκαν εις το Ευαγγέλιον του Χριστού.

4ον :   Θα έχετε ακούσει ή και διαβάσει επίσημη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί την Γιόγκα και του Διαλογισμού, ότι δηλαδή οι πρακτικές αυτές είναι ασυμβίβαστες με την χριστιανική ζωή. Λοιπόν, τα παιδιά της Μακεδονίας θα έχουν μία ακόμη μοναδική ευκαιρία: Να μυηθούν στις πρακτικές αυτές από εξειδικευμένες Ψυχολόγους. Φυσικά τα παιδιά και οι γονείς θα νομίζουν ότι πρόκειται περί «τεχνικών χαλάρωσης» προς αντιμετώπισης του άγχους και τους στρες που προκαλούν τα τεστ και οι εξετάσεις.  

5ος:  Αν και η επίσημη θέση της Εκκλησίας του Χριστού περί της ακολασίας - ομοφυλοφιλίας είναι γνωστή, οι ορκισμένοι στο Ευαγγέλιο δημόσιοι υπάλληλοι - δια της σιωπής των εν καιρώ «θεματικών εβδομάδων»  πρόκειται να διδάξουν το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, δηλαδή την θεωρία του κοινωνικού φύλου και μαζί του νόμιμου πλέον δικαιώματος των παιδιών στην «αλλαγή φύλου» από το 15ο έτος (Νόμος 4491/2017)!

 Αγαπητοί μου, όσοι θέλετε να αγωνιστείτε υπέρ πίστεως και πατρίδας, η κάθαρση θα πρέπει ν’ αρχίσει από τα (δημόσια) σχολεία. Ναι ή ΟΧΙ;

Χάριν ιστορίας, να κλείσουμε την παρούσα μ’ έναν ακόμη λόγο αποχής - άμεσης απομάκρυνσης  των παιδιών μας από τα σχολεία νέας γενιά. 

Ο π. Μάξιμος, ο εξ Οινουσών, όταν ακόμη ήταν νεαρός και κατ΄ επάγγελμα ναυτικός διάβασε άρθρο γαλλικής εφημερίδας, το 1955, που έλεγε ότι μετά από 100 χρόνια από τις εκατό (100) γυναίκες θα γεννά η μία (1). Τα περί στειρώσεως σενάρια της νέας γενιάς (δηλαδή των παιδιών όλης της οικουμένης) δια του νέου τύπου εμβολίων είναι ή όχι θέμα (πνευματικής) υγείας;

Για να εννοήσουμε τον κίνδυνο που διατρέχει η κοινωνία μας αλλά και όλη η ανθρωπότητα από την «στείρωση» της νέας γενιάς, για να καταλάβουμε ότι και τούτο το θέμα άπτεται της Πίστεώς μας καταθέτουμε μία «χαρακτηριστική περικοπή από τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, την ιεράν στήλην της Ορθοδοξίας και την σεπτήν οπλοθήκην των θείων δογμάτων της Εκκλησίας μας», μία περικοπή που αποκαλύπτει πλήρως τα αντίθεα σχέδια των «γνωστικών» του καιρού μας. Ιδού:

 «Εις την παράγραφον που ακολουθεί τονίζεται η χριστιανική θεώρησις του σωματικού θανάτου ως ευεργεσίας και φιλανθρωπίας του πανσόφου Θεού. Λέγει ο άγιος Πατήρ: Δια να εννοήσωμεν καλώς το άπειρον ύψος της θείας φιλανθρωπίας και το απύθμενον βάθος της θείας σοφίας∙ δια να μην αγνοώμεν το διατί ο άγιος Θεός ανέβαλε την κατάργησιν του θανάτου επί τόσα χρόνια, ας λάβωμεν υπ’ όψιν τούτο. Πρώτον μεν μας ετιμώρησεν κατά τρόπον ελεήμονα και ευσπλαχνικόν∙ δεν μας ετιμώρησε αυστηρώς κατά την δικαιοσύνην του, διά να μην απογοητευθώμεν τελείως. Μας έδωκεν ακόμη καιρόν μετανοίας. Εν τω μεταξύ, με την συνεχή γέννησιν νέων ανθρώπων παρηγορούσε την λύπην, την οποία μας προξενεί ο θάνατος προσφιλών προσώπων. Ηύξησε δε το γένος των διαδόχων μας τόσον, ώστε αυτοί να υπερβαίνουν τον αριθμό εκείνων, οι οποίοι αποθνήσκουν. Αντί του ενός ανθρώπου, του Αδάμ,, ο οποίος έγινεν ελεεινός και κατήντησε πτωχός, επειδή έφαγε τον απηγορευμένον καρπόν, ανέδειξε πολλούς άλλους, οι οποίοι επλούτησαν εις «θεογνωσίαν και αρετήν και γνώσιν και ευμένειαν θείαν». Τοιούτοι υπήρξαν οι Σήθ, Ενώς, Ενώχ, Νώε, Μελχισεδέκ, Αβραάμ, και όσοι εφάνησαν «προ αυτών και μετ’ αυτούς» ή συγχρόνως με αυτούς.» (Νικολάου Π. Βασιλειάδη, «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ», ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1980).

Ιδού λοιπόν το αντίχριστο πνεύμα του εμβολίου…

 

Ένας εν αγωνία εκπαιδευτικός

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 - Μία ημέρα πριν