Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ἀποτείχισις, ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ

Ἀποτείχισις, ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ

 

Ἀποτείχισις, ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ

Εἴμαστε ἐμεῖς, Χριστέ μου, τὰ παιδιά σου

πού καταφύγαμε πάνω στὰ βουνά,

γιὰ τὴν Πίστη καὶ τὸ ὄνομά Σου

θὰ ὑπομείνουμε ὅλα τὰ δεινά.

 

 

Δὲν μᾶς τρομάζει ὁ Βαρθολομαῖος,

οὔτε ὁ ἑωσφόρος τῆς Ἀμερικῆς,

οὔτε ὁ Ζηζιούλας ὁ θεολόγος

ὁ μέγας λάτρης τῆς Νέας Ἐποχῆς

(=ἐβραιοκατοχὴς)

 

Ὅποιος θέλει νὰ ζήσει τὴν αἰωνίαν ζωὴν ,

Οἰκουμενισμὸν νὰ μισήσει καὶ ν’ ἀποτειχισθεῖ.

 

Ἄλλη ὁδὸς δὲν ὑπάρχει,

 νὰ ὁδηγεῖ στὸν Χριστό,

ἡ ἀποτείχισις μόνο,

γιὰ τὸν καθ’ ἕνα πιστό.

 

Γρήγορα, γρήγορα νὰ ἀποτειχισθοῦμε,

 γρήγορα, γρήγορα γιὰ νὰ μὴν κολασθοῦμε,

 γρήγορα, γρήγορα ὁ ἐχθρὸς πλησιάζει,

 γρήγορα, γρήγορα καὶ ὁ Χριστὸς φωνάζει:

γρήγορα, γρήγορα ἐλᾶτ’ ἐδῶ παιδιά μου,

 γρήγορα, γρήγορα μέσα στὴν ἀγκαλιά μου.

 

 Μ.Κ. 15-1-2023

Κυριακὴ τῶν δέκα λεπρῶν