Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

"Η Ελλάς δεν κινδυνεύει! αλλά υπό έναν όρο..." (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)

                                                               ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ 

https://www.youtube.com/watch?v=HWd4MOkyanY&t=17s