Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ;ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ;
(Ένα μικρό αφιερώμα στον μεγάλο πατέρα και επίσκοπο της Εκκλησίας μας Αυγουστίνο Καντιώτη χάρη της εορτής του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος)
«Η εμή απολογία τοις εμέ ανακρινούσιν αύτη εστίν» ( Α’ Κορινθ. 9, 3)

Πέρασαν 50 χρόνια (25 Ιουνίου 1967- 25 Ιουνίου 2017) απ’ όταν  χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας (όπου έμεινε μέχρι το 2000) ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο Ακρίτας. Επίσης κλείσαμε ΈΝΑΝ χρόνο από την ψευδοσύνοδο της Κρήτης (17-26 Ιουνίου 2016).
Την Κυριακή στις 11/6/2017 και ώρα 6μμ, στο κινηματοθέατρο «Φίλιππος» της Κοζάνης, προβλήθηκε ταινία για τη ζωή και το έργο του μακαριστού π. Αυγουστίνου. Αν και η είσοδος ήταν ελεύθερη, οι ελεύθεροι Κοζανίτες, που την εποχή της κατοχής χόρτασαν από τους ‘’άρτους’’ της γνήσια χριστιανικής αγάπης του, επέλεξαν τον καναπέ τους! Εν σχέσει με την προσφορά του Καντιώτη στην πόλη της Κοζάνης και στα περίχωρά της η προσέλευση των λαϊκών ήταν μικρή, των δε κληρικών έως ανύπαρκτη! Δυστυχώς, μόνο ένας ιερέας παρέστη στην εκδήλωση απ’ όλη την μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως καταλαβαίνουμε τον λόγο της απουσίας των. Δυστυχώς! 
Δυστυχώς, με όλους τους αιρετικούς μπορούμε  να συμπροσευχόμαστε και να συμπορευόμαστε για το καλό της ανθρωπότητας! Μπορούμε να συνυπάρχουμε με τις εκατοντάδες προτεσταντικές διεστραμμένες ομολογίες μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) και να επιτρέπουμε να μας συνοδεύουν υψηλόβαθμα κλιμάκιά τους σε  «ιερές» ακολουθίες και λιτανείες μας! Μπορούμε να συνδιοργανώνουμε συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις επετειακές με εισηγητές γυναίκες παπάδες και ομοιοφυλόφιλους (αγγλικανούς) «επίσκοπους», των οποίων η πρόσκληση είναι διπλή (παντρεμένοι βλέπεις, οι άνθρωποι του θεού! Νόμιμοι!) και  αναγράφει ως δεύτερο το όνομα της Ανδρίδος του επισκόπου! Μπορούμε να έχουμε ως πρώτο και ‘’μόνιμο’’ θέμα στην ιστοσελίδα της Μητρόπολής μας φωτο του Πατριάρχη από την επίσκεψή του στην Κοζάνη (27-30 Ιουνίου 2012) κ.ο.κ. Αλλά  δεν μπορούμε με τους εν Χριστώ αδελφούς μας  να συνυπάρξουμε ούτε εν κινηματογράφω! Και φυσικά ότι ‘’κινηματικά’’ γράφω δεν το γράφω χάριν κινήματος αλλά από πόνο για την Εκκλησία μας και από αγάπη για τον πατέρα μας Αυγουστίνο που μας λείπει, και αυτό ακριβώς είναι που μας λυπεί, ότι δηλαδή οι κληρικοί μας και οι επίσκοποί μας δεν έχουν θάρρος ή αλλιώς παρρησία. Φοβούνται άραγε; Ποιόν; Μάλλον τη σκιά του επισκόπου φάντασμα, του απόντα «όλη την εβδομάδα» λόγω ιεραποστολής του έξω από τα όρια της Μητροπόλεώς του, της οποίας υπάρχει  ΣΚΟΠΟΣ...

Η ταινία αφορούσε τη ζωή και το έργο του επισκόπου Αυγουστίνου, μία άγια ζωή που κύριο χαρακτηριστικό της είχε την αγία εμμονή του πατρός εναντίον των κακών ιερέων και ειδικά των επισκόπων για τους οποίους ισχύει  ο λόγος: «ούτοι ούτε ανθρώπους εντρέπονται, ούτε τον Θεόν φοβούνται» (ιστορική φράση). «Επί  30 έτη ο πατήρ Αυγουστίνος αγωνίζεται και θηριομαχεί προς τους ισχυρούς της ημέρας, και μάλιστα προς τους επισκόπους, τους αναξίους εκείνους επισκόπους, οι οποίοι εισήλθον εις την Εκκλησίαν ως λύκοι βαρείς, δια να κατασπαράξουν τα λογικά πρόβατα…» (ΑΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ «ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ ΠΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», ΑΘΗΝΑΙ 1965, ΣΕΛ. 5). Για χάρη όμως του ενός ιερέως που παρίστατο ως αντιπρόσωπος όλου του κοζανίτικου κλήρου θυμίζουμε το βαθύ χρέος και την ευθύνη που έχει ο απλός, ίσως και αμόρφωτος, ιερέας ή και διάκονος «εν τω κόσμω»  έναντι της παναιρέσεως του οικουμενισμού και του Οικουμενικού μας που τον εκφράζει δημόσια και γυμνή τη κεφαλή. Και φυσικά, διά της «Συνόδου» της Κρήτη (Πεντηκοστή 2016).
ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «…Υπάρχουν δυστυχώς και εφημέριοι, οι οποίοι  δεν έχουν συνείδησιν της υψηλής αποστολής των εν τω κόσμω… Ο καλός ποιμήν φυλάττει το ποίμνιόν του, ομοίως προς τον καλόν ποιμένα, του οποίου την εικόνα μας δίδει ο Κύριος εν τω 10ω κεφαλαίω του κατά Ιωάννην Εαυγγελίου. Αλλ’  ο μη έχων την συνείδησιν ταύτην εφημέριος, άλλως φρονεί και πολιτεύεται. Νομίζει ότι η παρουσία του εν τη ενορία είνε αναγκαία μόνον κατά τας Κυριακάς, εορτάς και πανηγύρεις». Αν και η αναφορά του επισκόπου Αυγουστίνου αφορά τον ΕΦΗΜΕΡΙΟ ιερέα που απουσιάζει από την ενορία του «όλην την εβδομάδα και μόνον κατά τας πρωϊνάς ώρας της Κυριακής θεάται εν τη ενορία του…», η συνέχεια της πρότασης  έχει μεγάλη αξία καθώς δηλώνει και φανερώνει το τέλος του Οικουμενιστικού δρόμου, της κατηφόρας δηλαδή των ιερέων μας που πιστεύουν ‘’εις μίαν επισκοπικήν εκκλησίαν και εις πολλά άγια βαπτίσματα’’ και προσδοκούν ‘’μίαν οικουμενικήν εκκλησίαν’’ όπου οι πιστοί θα έχουν το ελεύθερο της αυτόματης μεταγραφής τους σε όποια «ετερόδοξη εκκλησία» επιθυμούν ή επιλέγουν ως δήθεν ‘’ελεύθεροι νόες’’! Σίγουρα οι μετεγγραφές αυτές προκαλούν το γέλιο, όχι φυσικά στον αληθινά πιστό, αλλά στον Σατανά και στα όργανά του, τους οικουμενιστές! Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια του λόγου του λέοντος επίσκοπου προς τους ιερείς όπου διακρίνεται και το κακό τέλος της υπόθεσή μας! «Απουσιάζει (ο εφημέριος) εκ της ενορίας του όλην την εβδομάδα, και μόνον κατά τας πρωϊνάς ώρας της Κυριακής θεάται εν τη ενορία του, προκαλών τον γέλωτα του Σατανά και των οργάνων αυτού, οι οποίοι εν τω προσώπω του τοιούτου ιερέως ευρίσκουν αφορμήν δια να είπουν, ότι η θρησκεία δεν είνε πλέον αναγκαία και απαραίτητος, αλλά κάτι το οποίον δύναται και να παραλειφθή χωρίς να διαταραχθεί η ζωή…» («ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1971-1973», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ: ‘’Ο ΣΤΑΥΡΟΣ’’, Σελ. 94 )
ΟΤΑΝ ΜΙΑ «ΟΜΑΔΑ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ‘’ΔΕΛΤΊΟ’’ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ), ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ, ΔΕΝ Σ’ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ!!! ΚΥΡΙΕ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΩΣΕ ΜΑΣ ΕΝΑΝ ΚΑΝΤΙΩΤΗ…  
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ

Ιεροψάλτης