Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Ἡ καταφυγή τῶν πιστῶν εἰς τήν ἔρημο π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

 


 ντίχριστος θά διώξη τούς Χριστιανούς. καταφυγή τν πιστν ες τήν ρημο π. θανασίου Μυτιληναίου


«(…) οι μάρτυρες της εποχής εκείνης-γι’ αυτό και μακάριοι- θα είναι πολύ υψηλότεροι από τους μάρτυρες των περασμένων αιώνων. Γιατί; Γιατί οι μάρτυρες των περασμένων αιώνων επολέμησαν με τα όργανα του Σατανά, με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, αυτοκράτορες, έπαρχοι, ό,τι ήσαν όλοι αυτοί που στις μέρες τους έγιναν τα μαρτύρια και οι διωγμοί. Τότε όμως (ενν. στον καιρό του Αντιχρίστου) έχει κανείς να παλέσει με αυτόν τον Διάβολο προσωπικώς. Διότι ο Διάβολος δια μέσω του Αντιχρίστου θα ασκεί όλην αυτήν την μανίαν. Κι αντιλαμβάνεσθε ότι τα μαρτύρια τότε θα είναι πολύ φοβερότερα. Πολύ φοβερότερα. Πώς θα είναι προσπαθώ να συλλάβω  αλλά δεν καταλαβαίνω. Αλλ’ ο λόγος του Θεού λέγει ότι θα είναι πολύ μακαριότεροι από κάθε άλλο (μάρτυρα), κάθε άλλης εποχής μάρτυρες. 

Κάθομαι και σκέφτομαι πολλές φορές αυτό το ΣΗΜΕΙΟ και λέγω∙ Σήμερα υπάρχουν φάρμακα διάφορα που μπορεί να σε παραλύσουν και να χάσεις το εγώ σου. Φοβερό πράμα αυτό. Τότε ο μάρτυς μόνο σωματικά εδέχετο  προσβολή. Σήμερα δέχεται προσβολή με τα φάρμακα και τα χημικά πράγματα εναντίον αυτής της προσωπικότητάς του, και διαλύει αυτή η προσωπικότητά του. Είναι φοβερόν.»

(59:55-1:00:52)


https://www.youtube.com/watch?v=8wtawmbxhHk&ab_channel=PatroparadotoSevas