Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Κυριακή του Ασώτου - Τύποι ἀσώτων (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

 
Τύποι ἀσώτων
Ὅποιος, ἀγαπητοί μου, ὅποιος μελετᾷ ἢ ἀκούει τὴν ὡραιότατη παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, τὴν παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ δέχεται εὐχαρίστως· νιώθει ὅ τι ἐκφράζει ἄριστα μία μεγάλη ἀλήθεια.