Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Το φλέγον θέμα της αποτείχισης, με βάσει τους ιερούς κανόνες και τη στάση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας (Αυτά αρκούν!)

  


 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ H «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Επειδή η απάντηση της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης κ Καμπανίας προς το πρόσωπό μας περιέχει αβάσιμους ισχυρισμούς όσον αφορά την αποτείχισή μας, θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους προς αποκατάσταση της αλήθειας. Και παρόλο που το θέμα μας ήταν το κλείσιμο των ιερών ναών, η Ι. Μητρόπολη, μας προκαλεί και μας εξαναγκάζει να ανασύρουμε στην επιφάνεια πάλι το φλέγον θέμα της αποτείχισης, με βάσει τους ιερούς κανόνες και τη στάση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας.

   Ο μακαριστός π. Αθανάσιος Mυτιληναίος σε μια ομιλία του το 1991, αναφερόμενος στην Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, επεκτάθηκε και έκανε λόγο και για τη σχεδιαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο για την οποία είπε και τα εξής βαρυσήμαντα, προφητικά και συγκλονιστικά: «Σκοτεινές δυνάμεις προωθούν την Σύνοδο. Μια τέτοια Σύνοδο δεν την κινεί το Πνεύμα το Άγιο, αλλά την κινούν σκοτεινές δυνάμεις, με επικεφαλής την Μασονία. Προσέξτε. Οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν ήδη χαλκεύσει και έχουν ήδη πείσει αυτούς τους ανθρώπους (υψηλόβαθμους ρασοφόρους), και έτσι κατέχονται από οικουμενιστικές θέσεις. Βεβαίως! Βεβαίως! Πλην εξαιρέσεων -  το υπογραμμίζω αυτό – είναι Οικουμενιστές! Δυστυχώς.  Γι’αυτό , εάν γίνει αυτή η Σύνοδος, θα χαρακτηριστεί ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ. Δεν θα γίνει αποδεκτή». Ο δε άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, τον σεβότανε και έλεγε πως ο γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος, έχει το χάρισμα της ερμηνείας των γραφών. Αυτός λοιπόν ο Θεολογικός νους μας βοήθησε τα μέγιστα να κάνουμε το ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟ βήμα της ευλογημένης αποτείχισης.

   Αυτή λοιπόν η ψευδοσύνοδος της Κρήτης που μας πρόδωσε, εισάγοντας στο σώμα της Εκκλησίας νέα αιρετική εκκλησιολογία, ξενοφανή και καινοφανή εκκλησιολογία, αλλοιώνοντας το εκκλησιολογικό δόγμα το στηριζόμενο δηλαδή επί αιώνες στις επτά Οικουμενικές Συνόδους και φυσικά στο Σύμβολο της Πίστεως μας, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ότι αυτή η Εκκλησία έχει μια Πίστη και ένα Βάπτισμα, κατά το Παύλειο <<ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ,ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ>>, αυτό λοιπόν το δόγμα η Σύνοδος της Κρήτης το ανέτρεψε, το αλλοίωσε ανακηρύσσοντας τις μακραίωνες αιρέσεις αισχρώς και συλλήβδην ως <<Εκκλησίες>> .

   Αυτή η ανήκουστος προδοσία του Κολυμπαρίου της Κρήτης, μας οδήγησε στην αποτείχιση, δηλαδή στην εφαρμογή των Ιερών Κανόνων, του 31ου Αποστολικού – έχοντος κύρος οικουμενικό – και του 15ου της Πρωτοδευτέρας, επί Μ. Φωτίου, Συνόδου του 861. Προσέξτε πολύ καλά τι διασαλπίζει αυτός ο περίφημος 15ος ιερός κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και να είστε πιο προσεκτικοί στα εσφαλμένα και επιπόλαια συμπεράσματά σας, για το ποιος είναι σχισματικός, πλανεμένος, ζηλωτής, εξωεκκλησιαστικός κ.τ.λ., χαρακτηρισμοί που δεν σας τιμούν και δεν συνάδουν προς την ιερατική σας ιδιότητα και τη θεολογική σας μόρφωση.

   15ος Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861) : «Οι γαρ δι αίρεσιν τινά, παρά των αγίων συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην, της προς τον πρόεδρον κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δηλονότι την αίρεσιν δημοσία κηρύττοντος και γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας διδάσκοντος, οι τοιούτοι ου μόνον τη κανονική υποτιμήσει ουχ υπόκεινται, προ συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της προς τον καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτειχίζοντες  αλλά και της πρεπούσης τιμής τοις Ορθοδόξοις αξιωθήσονται. Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν και ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι».

   Ο 15ος Κανόνας (τον οποίο δεν σέβεστε και δεν υπολογίζετε), είναι σαφής και λέει τα τελείως αντίθετα απ’ αυτά που ισχυρίζεστε εσείς, για το ποιός προκαλεί σχίσμα και ποιός είναι εκτός Εκκλησίας. Μόνον αδιάβαστοι δυσκολεύονται να τον κατανοήσουν ή τον παρερμηνεύουν για να μην υποστούν όσα υπαγορεύει. Τι προκύπτει λοιπόν απ΄ τον Κανόνα ολοφάνερα; Ότι αποτειχίζεται κανείς δι΄ αίρεσιν (από την αίρεση) και όχι φυσικά από την Εκκλησία. Είναι δυνατόν η ίδια η Εκκλησία με κανόνα περιφανούς Συνόδου στην οποία προήδρευσε ο Μ. Φώτιος, να συνιστά την τέλεση σχίσματος εναντίον του εαυτού της και να λέει  «διακόψτε το μνημόσυνο του επισκόπου και βγείτε εκτός Εκκλησίας»;

   Αλήθεια, ο ίδιος ο Κύριος μας δεν είναι Αυτός που μας προτρέπει να αποτειχιστούμε, όταν κάποιοι ποιμένες διδάσκουν άλλες διδασκαλίες (ξένες φωνές) δηλαδή «έτερον Ευαγγέλιο»; «Αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ΄ αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν». (Ιωαν. Ι΄,5). Μήπως υπονοεί εδώ ο Κύριος να βγούμε εκτός Εκκλησίας;

    Τι άλλο προκύπτει από τον κανόνα; Τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που ισχυρίζεστε εσείς. «Ου σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμοναλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι». Δηλαδή, όχι μόνο σχίσμα δεν προκαλούν - όσοι αποτειχίζονται - αλλά τουναντίον προφυλάσσουν την Εκκλησία από σχίσματα και διαιρέσεις! Συνεπώς μην παραπληροφορείτε τον κόσμο σπιλώνοντας τα πρόσωπα μας με τη γνωστή καραμέλα των <<σχισματικών>> ή των <<ζηλωτών>>.

   Και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή με τέτοιους χαρακτηρισμούς - σαν τους δικούς σας- τον κατηγορούσαν, ότι δήθεν με την αποτείχιση του, προκαλούσε σχίσμα. Όμως ο Άγιος τους απαντούσε ως εξής: «Αν αυτός που λέγει όσα διδάσκουν η Αγία Γραφή και οι Πατέρες σχίζει την Εκκλησία, τι θα αποδειχθεί ότι διαπράττει εις βάρους της Εκκλησίας αυτός που αναιρεί τα δόγματα των Αγίων, άνευ των οποίων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η ίδια η Εκκλησία;». Και φυσικά μετά από χρόνια δικαιώθηκε πανηγυρικά κατά την ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Είναι παγιωμένο εκκλησιολογικό αξίωμα ότι η Εκκλησία βρίσκεται εκεί που υπάρχει η Αλήθεια και όχι εκεί που υπάρχουν οι αιρέσεις και τα σχίσματα, όπως το Ουκρανικό, το όντως σχίσμα.

   Η παναίρεση του Οικουμενισμού που κατοχυρώθηκε στην Ψευδοσύνοδο της Κρήτης είναι εκτός Εκκλησίας, διότι διαστρέβλωσε την αλήθεια του Ευαγγελίου, μας έφερε καινούργιο Ευαγγέλιο. Συνεπώς είναι αδύνατον το Άγιο Πνεύμα να ενοικεί σε τέτοιες συνόδους και συνάξεις που διαστρεβλώνουν, παραχαράσσουν τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων μετατρεπόμενοι σε όργανα του ψεύδους και της πονηρίας.

  Όταν το 1344 ο πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας αναθεμάτισε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, επειδή διέκοψε ο Άγιος την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του και αποτειχίστηκε, τότε ο Άγιος Γρηγόριος του έγραψε ότι είναι εκτός Εκκλησίας – αφού αποδέχεται διεστραμμένα δόγματα -, διότι «οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί». Η Εκκλησία βρίσκεται εκεί που είναι η αλήθεια, όσοι δεν είναι με την αλήθεια είναι εκτός Εκκλησίας.

   Μήπως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ήταν σχισματικός, μήπως και αυτός εντάχθηκε σε ζηλωτική πλάνη ως σούπερ ορθόδοξος, μήπως και αυτός έθεσε τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας και υπεράνω Αυτής από εωσφορικό εγωισμό; Αμφέβαλλε καθόλου για το που βρίσκεται η Εκκλησία, για το ποιός φεύγει από την Εκκλησία και ποιός προκαλεί σχίσμα και διαιρέσεις; Δεν πίστευε ότι οι αιρετικοί φεύγουν από την Εκκλησία, την οποία μπορεί να εκφράσει, να εκπροσωπήσει ακόμη και ένας μοναχός, ακόμα και ένας παπάς, όταν εκφράζουν και εκπροσωπούν την Αλήθεια;

  Συνεπώς μη μας χλευάζετε και μη μας ειρωνεύεστε μ΄ αυτό το αλαζονικό και απαξιωτικό ύφος, ότι πράξαμε του κεφαλιού μας, αυτοβούλως και θέσαμε τον εαυτό μας εκτός Εκκλησίας. Εμείς δεν ακολουθούμε κανέναν επίσκοπο και κανέναν πατριάρχη, όταν αυτός δεν είναι της Αληθείας! Και οι αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης - τις οποίες εσείς δυστυχώς αποδεχτήκατε - βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα παραδεδομένα δόγματα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας.

   Εμείς ακολουθούμε το παράδειγμα των Αγίων κατά το «επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσι», όπως και την διαταγή των Αγίων Αποστόλων, «Αποσχίσθητε εκ μέσου των ανδρών τούτων (κακοδόξων), ίνα μη συναπόλησθε αυτοίς»!

   Μελετήστε διεξοδικά την εκκλησιαστική ιστορία και τους αγώνες των Αγίων μας κατά των αιρέσεων και πάψτε να πολεμάτε τον ιερό κανόνα της αποτείχισης, για να μη φανεί στο τέλος ότι πολεμάτε αυτούς τους ίδιους τους Αγίους.

Αυτά αρκούν!

Γκαζγκάζης Βασίλειος

Διαμαντοπούλου Μαρία

Καραβασιλειάδης Ιάκωβος

Σαμλίδης Αντώνιος

Σαμλίδου Μαρία

Φυσσουνάς Δημήτριος


https://apotixisi.blogspot.com/2021/02/blog-post_55.html#more