Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας και ημών των Ορθοδόξων! (Αναδημοσίευση λόγω βλάσφημης ανάρτησης Μόσιαλου)

 
ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 2019

«Θείοι και ανθρώπινοι νόμοι τιμωρούν τον Βλάσφημον»
 (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)

        Αγαπητοί,
        Όταν η Ελλάς αγωνίζονταν τον σκληρότατο και αιματηρότατο αγώνα στα υψίπεδα της Μακεδονίας (1947-1950) ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στήριζε τον υπέρ Πατρίδος αγώνα με λόγια και έργα κατά της βλασφημίας, εναντίον αυτής της αμαρτίας που είναι ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας και ημών των Ορθοδόξων.  Ο π. Αυγουστίνος στις πρώτες γραμμές του βιβλίου με τίτλο «Αντιβλασφημικός  Αγών» γράφει: «Η βλασφημία! Ελαφρά είνε πάσα άλλη αμαρτία συγκρινομένη προς την βλασφημία, λέγει ο άγιος Ιερώνυμος. Διότι «ο αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτήν αθετεί την Θεότητα», καθώς κηρύττει ο φωστήρ της Καισαρείας, ο Μέγας Βασίλειος». Και συνεχίζει: «Ο δε ιερός Χρυσόστομος, πλήρης ιεράς αγανακτήσεως, φθάνει μέχρι του σημείου να κηρύττη δημόσια, ότι πας ο ραπίζων βλάσφημον αγιάζει την χείρα. Και ο Αιτωλός εις τας διδαχάς του δεν παύει να καυτηριάζει την βλασφημίαν ως εσχάτην διαφθοράν της ανθρωπίνης ψυχής» (σελ. 8)[1].
        Αυτά και πολλά άλλα ωραία πράματα διαβάζουμε στο βιβλίο του π. Αυγουστίνου αλλ’ όμως μία φράση αποτυπωμένη σε μία από τις πολλές αντιβλασφημικές πινακίδες της εποχής  μάς φράζει το δρόμο της ανάπτυξης του θέματός μας. Η φράση αυτή είναι: «Θείοι και ανθρώπινοι νόμοι τιμωρούν τον Βλάσφημον» (σελ. 185) [1]!

Αλήθεια,  σήμερα οι Θείοι νόμοι τιμωρούν τον Βλάσφημον;
Αλήθεια,  σήμερα οι ανθρώπινοι νόμοι τιμωρούν τον Βλάσφημον;
Αλήθεια,  σήμερα οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Υιό του Θεού του Ζώντος πως τιμωρούν τον Βλάσφημον;

Δημήτριος. Β. Εμμανουήλ
Πτολεμαΐδα 4-7-2019


 [1] «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» (ΕΚΔΟΣΙΣ Β΄), ΑΘΗΝΑΙ 1989