Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «TA ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ- ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ»

 


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«TA ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ- ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Του Ι. Ρίζου)»

 

« πασις το μνημοσύνου είνε συνταρακτικόν γεγονός καί χρήζει προσοχς και περισκέψεως.»

( + Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

 

Αγαπητοί αδελφοί,

Είναι μεγάλη ανάγκη να γίνεται έλεγχος των θέσεων και στάσεων προσώπων που εκφράζουν δημόσιο λόγo θρησκευτικού περιεχομένου. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, χάριν θεραπείας μας.

Με τις παραπάνω σειρές ξεκαθαρίζουμε πως οι παρατηρήσεις μας γίνονται από αγάπη προς τον αληθινό Θεό και προς τον πλησίον μας και, με μία φράση, από αγάπη προς την Ορθόδοξη Εκκλησίας μας.

Ως θεμέλιο αυτής της ελεγκτικής παρέμβασης θα χαράξουμε λίγες διευκρινιστικές σειρές που αφορούν την Ιερά μας Παράδοση δηλαδή το σύνολο των αληθειών της Πίστης μας «που αρχικά παραδόθηκαν με τον ενιαίο τύπο της προφορικής διδαχής του Χριστού και των Αποστόλων» (Π. Τρεμπέλα «Δογματική», Τόμος Α΄, σελίς 121).

Για την Ιερά Παράδοση, ο Άγιος Νεκτάριος θα γράψει ότι αυτή «αποτελεί πηγή των αληθειών της χριστιανικής θρησκείας ισότιμη "τ Θείω γραπτ λόγ ( Αγίου Νεκταρίου, Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησις, 4η έκδ., εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 2001 (c1899), σελ. 177.).

Ας έλθουμε τώρα στην πρώτη παράγραφο του δημοσιευμένου άρθρου με τίτλο: «TA ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ- ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ», συντάκτης του οποίου είναι ο κ. Ιωάννης Ρίζος. Διαβάζουμε και σχολιάζουμε: «Θεόδοτος, και γι’ αυτό υπέρτατος Κανόνας της εν Χριστώ σωτηρίας, είναι η Αγία Γραφή. Γράφει ο ιερός Χρυσόστομος: “Θύρα ονόμασε ο Χριστός τις Γραφές, γιατί αυτές μας οδηγούν στο Θεό και μας παρέχουν θεογνωσία”, και συνεχίζει ο ιερός Πατήρ: “Από τη μελέτη των θείων Γραφών να βγάζεις το σωστό συμπέρασμα. Και αν εμφανιστεί κάποιος να λέει κάτι άλλο, να κλείσεις τα αυτιά σου και να φύγεις αμέσως!”.  Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μόνο την Αγία Γραφή για να εξετάσουμε το αν στην αίρεση υπάρχουν μυστήρια, ―δηλαδή σωτηριώδης Χάρις―  και να εξάγουμε το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα» [1].

ΣΧΟΛΙΟ Α΄.

Αν και ο αδελφός μας γράφει για το ιστολόγιο με την επωνυμία «Πατερική Παράδοση» (!), από την πρώτη μόλις σειρά χρησιμοποιεί ως υπέρτατο θεολογικό θεμέλιο την άποψη ότι ο «υπέρτατος Κανόνας της εν Χριστώ σωτηρίας» είναι η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ! Είπε: «Θεόδοτος και για αυτό υπέρτατος Κανόνας της εν Χριστώ σωτηρίας είναι η Αγία Γραφή». Αλήθεια, αυτός ο λόγος (ο φαινομενικά Προτεσταντικός) μπορεί να σταθεί; Όταν ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (+ 407) λέγει για τις «Γραφές»: «Θύρα ονόμασε ο Χριστός τις Γραφές, γιατί αυτές μας οδηγούν στο Θεό και μας παρέχουν θεογνωσία», εννοεί ως «Γραφές» αποκλειστικά «τ Θείω γραπτ λόγ» ή και τον προφορικό λόγο που πήρε μορφή Γραφής; Εννοεί μόνο την Παλαιά ή μαζί και την Καινή Διαθήκη;

Όταν ο ιερός Πατήρ λέγει πως «Θύρα ονόμασε ο Χριστός τις Γραφές», εννοεί αποκλειστικά ό,τι «έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται» (Ιω. α´ 44-52) για τον Μεσσία ή και ό,τι έγραψαν οι μετά Χριστόν θεοφόροι Νομοθέτες «εν τω νόμω» του Πηδαλίου, όπου και τα ιερά πρακτικά των Συνόδων; (Αποστολικών, Οικουμενικών, Τοπικών αλλά και κανόνων Αγίων)

Και πάλι, αν λάβουμε υπόψη ότι: «Επεν Κύριος· γ εμι θρα·» (Ιωάν. ι΄ 9), τότε ο λόγος του ιερού Χρυσοστόμου: «Θύρα ονόμασε ο Χριστός τις Γραφές», έχει ευθεία αναφορά και σχέση αποκλειστικά με την Αγία Γραφή ή και με την αεί φανέρωση του Υιού και Λόγου του Θεού στους Αγίους της Εκκλησίας μας (τους νέους Προφήτες), ώστε αυτοί, εν Αγίω Πνεύματι αλλά και εν Συνόδω, διά της Ορθής ερμηνείας του Ευαγγελίου - Πηδαλίου, να μας παρέχουν θεογνωσία, να μας οδηγούν στον Θεό, και φυσικά στο «σωστό συμπέρασμα»;

ΣΧΟΛΙΟ Β΄.

Ο αδελφός μάς είπε: «Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μόνο την Αγία Γραφή για να εξετάσουμε το αν στην αίρεση υπάρχουν μυστήρια ―δηλαδή σωτηριώδης Χάρις― και να εξάγουμε το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα».

Αλήθεια, ποιος προφήτης ποτέ, προκειμένου να στηρίξει τη «θεία» διδαχή του στηρίχθηκε αποκλειστικά στην Αγία Γραφή; Πώς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε «μόνο την Αγία Γραφή», «για να εξετάσουμε το αν στην αίρεση υπάρχουν μυστήρια», όταν το ΑΝ της υπόθεσης αυτής το διερευνά διεξοδικά –με θεραπευτικό πάντοτε σκοπό και τρόπο–, το άλλο Βιβλίο της Εκκλησίας, η άλλη «Αγία Γραφή» που διασώζει εντός της όλη την (Κανονική) Ιερά μας Παράδοση, δηλαδή το ΠΗΔΑΛΙΟΝ;

Ο άγιος Νικόδημος που εξετάζει επιμελώς αν στην αίρεση υπάρχουν Μυστήρια, αλλά και το ποια απ’ αυτά έγιναν «δεκτά» από αγίες Συνόδους! τονίζει πως «εκ της τάξεως η συνοχή του παντός διασώζεται»! Ιδού το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμά του εν σχέσει με τους Ιερούς Κανόνες: «εκ των ιερών τούτων Κανόνων, η κάτω εκκλησιαστική ιεραρχία γίνεται μίμημα και εκσφράγισμα της Ουρανίου ιεραρχίας. Και αι δύο ομού ιεραρχίαι αποκαθιστώνται μία, εν μέλος, ανακρουομένη εναρμόνιόν τε και πάγχορδον. Έκβαλε τους κανόνας των στοιχείων από την υλικήν κτίσιν, και παρευθύς λύεται η τάξις, και λυομένης της τάξεως, όλον το πάν αφανίζεται. Έκβαλε και τους ιερούς τούτους κανόνας από την Εκκλησίαν, και παρευθύς επεισέρχεται η αταξία, και εκ της αταξίας άπασα η ιερά αυτής διακόσμησις αφανίζεται» [2].

ΣΧΟΛΙΟ Γ΄.

Πριν ο ιερός  Χρυσόστομος καταλήξει στη φράση «να κλείσεις τα αυτιά σου και να φύγεις αμέσως» θέτει έναν όρο και ένα όριο: «από τη μελέτη –λέγει– των θείων Γραφών να βγάζεις το σωστό συμπέρασμα» και τότε, «αν εμφανιστεί κάποιος να λέει κάτι άλλο», τότε, «να κλείσεις τα αυτιά σου και να φύγεις αμέσως»!...

 Η μελέτη των ιεροκανονικών Θείων Γραφών των εντός του Πηδαλίου (και η ορθή ερμηνεία αυτών) είναι η ΜΟΝΗ ευθεία οδός την οποία πρέπει να διαβεί κανείς πριν διαβιβάσει οποιοδήποτε γνώμη περί Μυστηρίων, πριν εκπέμψει κάποιο (τροπικό) σήμα φυγής - αποχώρησης… 

Αν πάλι εμφανιστεί κάποιος να λέγει «κάτι άλλο», κάτι διαφορετικό, τότε πράγματι να κλείσεις τα αυτιά σου και να απομακρυνθείς αμέσως!...

Αλήθεια, Με τη φράση «να φύγεις αμέσως» όταν «εμφανιστεί κάποιος που λέει κάτι άλλο», ο ιερός  Χρυσόστομος δηλώνει και φανερώνει τον ΤΡΟΠΟ της φυγής ή αποκλειστικά την από ΤΟΠΟ φυγή του πιστού; Επίσης, εάν θελήσουμε να μελετήσουμε τον ιεροκανονικό ΤΡΟΠΟ της φυγής, σε ποιες πηγές θα προσφύγουμε;

Ποιο είναι «το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα»;

 

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ

Πτολεμαΐδα 20-01-2022

 

[1]https://paterikiparadosi.blogspot.com/2019/12/ta.html

 [2] «ΠΗΔΑΛΙΟΝ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΕΛ. 16.