Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Εάν με πάθος αναλάβωμεν μίαν σταυροφορίαν...

 


"Μόνον εάν με πάθος αναλάβωμεν μίαν σταυροφορίαν κατά της βλασφημίας, υπάρχει ελπίς να ίδωμεν την Ελλάδα απηλλαγμένην από το στίγμα αυτό του πολιτισμού, από το σημείον αυτό του Αντιχρίστου" (π. Αυγουστίνος Καντιώτης)