Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Τὰ περὶ παραβιάσεως τῆς “θρησκευτικῆς ἐλευθερίας” εἰς τὴν Οὐκρανίαν.

 

Τὰ περὶ παραβιάσεως τῆς “θρησκευτικῆς ἐλευθερίας” εἰς τὴν Οὐκρανίαν.

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

  Σὲ κείμενο ποὺ δημοσιεύτηκε στὴ Romfea.gr (15/1/2022), τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ τὴν ὀρθόδοξη ταυτότητα”», ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: “Ὅπως σημείωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ἡ Ρωσία ἐμπλέκεται σὲ συγκεκαλυμένες καὶ ἀπροκάλυπτα κακόβουλες προσπάθειες ἐργαλειοποίησης τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας γιὰ τὴν προώθηση τῶν δικῶν της γεωπολιτικῶν συμφερόντων, ὑποστηρίζοντας ὁρισμένες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἡγέτες τους καὶ ὑπονομεύοντας συγχρόνως ἄλλες”.

  Δὲν εἶναι ἀπορίας ἄξιο ποὺ ἐκπρόσωπος μίας ὑπερδύναμης ὁμιλεῖ διαμαρτυρόμενος γιὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα ἄλλης χώρας; Αὐτὸ ὅμως δὲν δημιουργεῖ μόνο ἐρωτηματικά, ἀλλὰ δίνει καὶ τὴν ἀπάντηση ὅτι, ἡ αἰτία διαμαρτυρίας μίας τέτοιας ὑπερδύναμης, εἰς τοῦτο ἀκριβῶς ἐρείδεται.  Νὰ θεωρήσουμε ὅτι οἱ ΗΠΑ τὰ δικαιώματα τῶν ἀδυνάτων εἶναι ποὺ θέτουν στὴν κορωνίδα τῶν πολιτικῶν τους ἐνεργειῶν καὶ ὄχι τὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντά τους;  Σκοπὸς ὅμως δὲν εἶναι νὰ ἐμπλακοῦμε σὲ ἀναλύσεις περὶ γεωστρατηγικῶν συμφερόντων.

  Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀτυχέστατο “ὑποστηρίζοντας ὁρισμένες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ τοὺς ἡγέτες τους”, θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δὲν ἔχει συναινέσει στὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο. Αὐτὸ δυσ­τυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ Ὀρθόδοξοι ποὺ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται καὶ ἴσως εἶναι μάταιο νὰ ἀναμένουμε ἀπὸ ἕναν πολιτειακὸ ἀξιωματοῦχο  νὰ τὸ λάβει ὑπόψη του.

  Ἀκολούθως στὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο σημειώνονται τὰ ἑξῆς: “Συνεχίζοντας, ὁ Ἀμερικανὸς ἀξιωματοῦχος τόνισε τὴ σημασία ποὺ ἀποδίδουν οἱ ΗΠΑ στὴν προώθηση καὶ στὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν.  «Ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἢ τῶν πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἐλευθερίας τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ»”.

  Ποιὸς ὅμως στέρησε τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία στὴν Οὐκρανία;  Ὅταν τὰ δύο σχισματικὰ μορφώματα αὐθαίρετα ἐπέλεξαν τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος, ποιὸς τοὺς ἐμπόδισε;  Αὐθαίρετα ἐπέλεξαν τὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, “λειτουργώντας” χωρὶς Ἱερωσύνη καὶ προσποιούμενοι τέλεση “Θείων Μυστηρίων”.  Ποιὸς ὅμως τοὺς ἐμπόδισε στὶς ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειές τους;  Ποιὸς τοὺς ἐπιτέθηκε στοὺς Ναοὺς ποὺ ἐπιτελοῦσαν τὸ ἀντιεκκλησιαστικὴ αὐτὴ θεομπαιξία;

  Οἱ ἀθεολόγητες “προσθῆκες” στὴ θεομπαιξία αὐτή, ἀπὸ ὅσους ἤθελαν  τὴν Ἀποστολικὴ διαδοχὴ στὸ θέμα τῆς Ἱερωσύνης νὰ ὑφίσταται καὶ μετὰ τὶς καθαιρέσεις, εἶναι ἀντίθετες μὲ αὐτὰ ποὺ πιστεύει ἡ Ἐκκλησίας μας στὸ ζήτημα τοῦτο καὶ ἀποτελεῖ κακόδοξη θέση.  Ὅλη ἡ Ἐκκλησία πρὶν τὴν κληθεῖσα “Ἑνωτικὴ Σύνοδο”, καταδίκαζε τὶς ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειές τους, ἀναγνωρίζοντας Πανορθοδόξως τὶς καθαιρέσεις τους.  Τότε ἡ Ἐκκλησία δὲν “στεροῦσε τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία” καὶ τώρα τὴν στερεῖ;

  Δὲν εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προτίμησαν τὸ ἔγκλημα τοῦ σχίσματος, ποὺ ἔχει διαπραχθεῖ πλῆθος ἀπάνθρωπων καὶ ἀντιεκκλησιαστικῶν βιαιοτήτων, ποὺ συνεχίζονται ἕως τὶς μέρες μας καὶ οἱ ὁποῖες ἔχουν καταγγελθεῖ στὸν Ο.Η.Ε;

  Γιὰ παράδειγμα στὶς 11 Αὐγούστου 2019 ἱερόσυλοι μαζὶ μὲ τρεῖς ἱερεῖς τους, σπάζοντας τὶς κλειδαριὲς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας στὸ χωριὸ Μπομπλὺ τῆς περιφέρειας Volyn,  εἰσῆλθαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ  καὶ ἀκολούθως κακοποίησαν βάναυσα ἀρκετοὺς ἐνορίτες. Παρόμοια βία καὶ βανδαλισμοὶ Ἱερῶν Ναῶν ἔγιναν καὶ στὸ Zhytomyr, στὴν περιοχὴ Lviv καὶ στὸ χωριὸ Luka-Meleshkovskaya τῆς περιοχῆς τῆς Vinnitsa. Μὲ βία ἐπίσης κατέλαβαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Pohreby.  Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Πτίτσα τῆς περιοχῆς Ρίβνε, κτύπησαν βίαια τοὺς πιστοὺς ποὺ προσεύχονταν στὴν ἐκκλησία. Αὐτὰ ἀποτελοῦν στέρηση θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

  Στὴν περιοχὴ ἐπίσης Τσερνοπόλ, στον  Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης διέκοψαν τὴ Θεία Λειτουργία στὴν προσπάθειά τους νὰ καταλάβουν τὸν Ἱερὸ Ναό. Στὸ χωριὸ Ζινιτσὶν στῆς περιοχῆς Volyn, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου προέβηκαν σὲ βανδαλισμοὺς καὶ βιαιότητες.  Τὶς προσπάθειες γιὰ κατασχέσεις Ἱερῶν Ναῶν τῆς Αὐτόνομης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀκολούθησε ἡ προσπάθεια νὰ καταλάβουν τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ.  Αὐτὰ ἀποτελοῦν στέρηση θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

  Οἱ ΗΠΑ δὲν πρόσεξαν τὴν παντελῆ στέρηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας γιὰ παράδειγμα στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἀνακάλυψαν αὐτὴν στὴν Οὐκρανία; Τὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα δὲν εἶναι ἐκεῖνα ποὺ καθόρισαν τὴ διαμαρτυρία τους;

http://aktines.blogspot.com/2022/02/blog-post_1.html#more