Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ, ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

 24.1/5.2.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ, ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο να διαβάσετε την επιστολή

Ἀνακοίνωση δημόσια τοῦ Μοναχοῦ Δοσιθέου