Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Νικόλαος Σταματάκης, Ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος διολισθαίνει πρὸς τὴν αἵρεσιν


Ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος διολισθαίνει πρὸς τὴν αἵρεσιν

Τοῦ κ. Νίκου Σταματάκη

Ποτὲ δὲν περιμέναμε ὅτι ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος θὰ ἦταν ἕνας ἀποτελεσματικὸς πνευματικὸς ἡγέτης καὶ ἦταν κοινῶς γνωστὸν ὅτι δὲν ἦταν ποτὲ ἀξιοπρεπὴς θεολόγος. Ἀλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπέλεξε νὰ γράψει ἕνα δοκίμιο μὲ θέμα “Οὐκρανία καὶ Γεωπολιτικὴ” λίγους μόλις μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισή του παρεῖχε ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις ὅτι ἐπέλεξε νὰ προσ­ποιηθεῖ τὸν κυνικὸ πολιτικό: εἶχε τὸ θράσος, ἔχοντας ἐλάχιστη ἢ μηδενικὴ ἐμπειρία στὴ γεωπολιτική, νὰ παρέμβει σὲ ἕνα πολὺ «καυτὸ» θέμα, τὴν Οὐκρανία, γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὴν εὔνοια τῶν νέων «χειριστῶν» του στὸ Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθὼς προσπαθοῦσαν νὰ ἀπομακρύνουν τὴ Ρωσία ἀπὸ τὴ φυσικὴ «σφαῖρα ἐπιρροῆς» της καὶ τὴν ἱστορικὴ γενέτειρά της, τὴν Οὐκρανία.

Συνέχισε στὸν ἴδιο ὀλισθηρὸ δρόμο πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, ὅταν μίλησε στὴ Διάσκεψη Κορυφῆς περὶ Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, τὸ 2021, στὴν Οὐάσιγκτον μὲ θέμα «Ἡ ἄνοδος τοῦ θρησκευτικοῦ ἐθνικισμοῦ», μεταξὺ πρακτόρων τοῦ “βαθέος κράτους” ποὺ ζοῦν σὲ ἕνα σύννεφο πλάνης, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀνειρεύονται ὅτι θὰ “νικήσουν” στὴν Οὐκρανία (μὲ πρῶτο τὸν Sam Brownback). Παραβλέποντας τὶς πραγματικὲς συνθῆκες, συνεχίζουν νὰ ἐπιμένουν στοὺς στόχους τους στὴν Οὐκρανία σὰν νὰ μὴ ἔχουν δεχθεῖ πρόσφατα ἀρκετὰ πλήγματα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πραγματικότητα. Ἂς τὰ ἀπαριθμήσουμε: 1) Ὁ Πούτιν κέρδισε μία μεγάλη νίκη στὴ Συρία. 2) Ἡ Κριμαία ἔχει παύσει νὰ ἀποτελεῖ ζήτημα ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς συνόδου κορυφῆς τοῦ Πούτιν μὲ τὸν Πρόεδρο Τράμπ. 3) Ὁ ἀγωγὸς Nordstream-2 ἐγκρίθηκε πλέον ἀπὸ τὸν Μπάιντεν καὶ δὲν ἀποτελεῖ ζήτημα, ὅπως εἴδαμε καὶ στὴν πρόσφατη σύνοδο κορυφῆς Πούτιν-Μπάιντεν. 4) Ἡ Ρωσία βρίσκεται ἀρκετὰ χρόνια μπρο­στὰ στὴν τεχνολογία ραντὰρ καὶ πυραύλων, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ κάθε στρατιωτικὴ ἀντιπαράθεση μία χαμένη ὑπόθεση – γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρουμε τὸ πάντοτε “λησμονημένο” γεγονὸς ὅτι οἱ Ρῶσοι κατέχουν προηγμένα καὶ πλήρως ἐκσυγχρονισμένα πυρηνικὰ ὅπλα. Ἀκόμη καὶ πρὶν ἐκσυγχρονίσουν τὰ πυρηνικά τους ὅπλα, ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση στὴν Οὐκρανία θὰ ἦταν ἀνόητη, ἐκτὸς ἂν κάποιος μανιακὸς στὴν Οὐάσιγκτον ἢ τὴ Μόσχα ἤθελε νὰ καταστρέψει τὸν πλανήτη. Χρειάζεται νὰ πῶ περισσότερα;

Παρὰ αὐτὴν τὴ σκληρὴ πραγματικότητα, ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος ἀποφάσισε νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸ κοινὸ μὲ μία ὁμιλία ποὺ δὲν θὰ ἔπειθε οὔτε τοὺς μαθητὲς τῆς τρίτης Δημοτικοῦ. Χωρὶς περιστροφὲς προτείνει μία ξεκάθαρη αἵρεση: “… Ὅταν ἀνυψώνετε μία θρησκεία πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες, εἶναι σὰν νὰ ἀποφασίζετε ὅτι ὑπάρχει μόνο ἕνα μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ. Ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἁπλὰ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ μυριάδες μονοπάτια ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο προορισμό, γιατί περιβάλλεστε ἀπὸ ὀγκόλιθους προκατάληψης ποὺ θολώνουν τὴν ὀπτική σας… ”

Σὲ αὐτὸ ἀπάντησε ὁ κ. Γιῶργος Μιχαλόπουλος τῆς ἱστοσελίδα «Monomakhos.com»: «Φορᾶ τὸ καλυμμαύχι του ἴσια; (Στὴν πρα-γματικότητα, φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι ἴσιο.) Αὐτὴ εἶναι προφανὴς αἵρεση. «Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (Κατὰ Ἰωάννην 14,6). Ὄχι ὁ Μωάμεθ. Ὄχι ὁ Βούδας. Ὄχι ὁ Brahma, ὁ Vishnu ἢ ὁ Shiva. Οὔτε ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἢ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει τὰ δικά τους μονοπάτια ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια». Ὁ Μιχαλόπουλος ἐπισημαίνει τὸν «συγκρητισμὸ» ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδόφορος, προφανῶς στὰ πλαίσια τοῦ κινήματος τοῦ «Οἰκουμενισμοῦ»… Ὅπως ἔχω παρατηρήσει πολλὲς φορές, ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε πολλοὺς αἱρετικοὺς ὡς Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους στὴ μακρὰ ἱστορία της. Τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εὕρισκε πάντα ἕνα τρόπο νὰ ἀπομακρύνει αὐτὰ τὰ ἄρρωστα κύτταρα καὶ νὰ προχωρήσει στὴν ἑπόμενη περίοδο.

Ἀλλὰ τὸ κύριο μέρος τῆς ὁμιλίας του ἐπιτίθεται σὲ ἕνα παλιὸ ἐχθρό, τὸν «Καισαροπαπισμὸ» καὶ τὸν «Παποκαισαρισμό», ἢ μὲ ἄλλα λόγια τὴν ἀνάληψη διπλῶν πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ρόλων ἀπὸ τὸν ἴδιο πολιτικὸ ἢ θρησκευτικὸ ἡγέτη. Καὶ συνεχίζει ἐπιτιθέμενος στὴ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ τέτοια «ἐγκλήματα»… Τὸ μόνο πρόβλημα εἶναι ὅτι αὐτὸς – καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης – θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ δικαιοῦνται νὰ κατηγορήσουν ὁποιονδήποτε, πόσο μᾶλλον τοὺς Ρώσους, γιὰ “Καισαροπαπισμὸ” καὶ γιὰ χρήση τῆς θρησκείας γιὰ πολιτικοὺς σκοπούς. Οἱ ἱστορικοὶ ἔχουν τεκμηριώσει σαφῶς ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ἀποτελεῖ ἐπέκταση τοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Προέδρου Τρούμαν.

Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θεώρησε σκόπιμο νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ ἡγέτη σὲ ἕνα «λειτουργὸ» τῆς CIA, αὐτὸς καὶ οἱ ὑποτακτικοί του, ὅπως ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος, δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ προσ­άψουν σὲ ἄλλους τὶς δικές τους ἁμαρτίες. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, θὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὴν πνευματικὴ ἐντιμότητα καὶ εὐπρέπεια νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι, μετὰ ἀπὸ 70 σκληρὰ χρόνια κομμουνισμοῦ, ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἔκανε μία ἐξαιρετικὴ ἐπιλογὴ πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ του, τονίζοντας τὸν παραδοσιακὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης στὴ Ρωσία. Δὲν γνωρίζει ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος ὅτι ὁ ρωσικὸς λαὸς ἀπέρριψε ὅλα αὐτὰ τὰ “ξένα σώματα”, τοὺς εὐαγγελικοὺς ἱεροκήρυκες (συμπεριλαμβανομένου τοῦ Billy Graham) ποὺ στάλθηκαν στὴ Ρωσία ἀπὸ τὴ Δύση; Δὲν καταλαβαίνει ὅτι αὐτὰ τὰ “ξένα σώματα” ἐπιχείρησαν νὰ παίξουν ἕνα πολὺ βρώμικο παιχνίδι στὴ Ρωσία – ἕνα παιχνίδι ἀποτυχημένο ἐξ ὁρισμοῦ; Ἢ μήπως θέλει νὰ ξεχάσει τὰ χίλια χρόνια τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὅπου ὁ Πατριάρχης εἶχε πάντα συνεργασία μὲ τὸν αὐτοκράτορα, προστατευόμενος ἀλλὰ καὶ κατὰ πολλοὺς τρόπους χειραγωγούμενος; Ἦταν Βυζαντινοὶ οἱ Αὐτοκράτορες ποὺ τελειοποίησαν τὸν τρόπο χρησιμοποιήσεως τῆς θρησκείας γιὰ πολιτικὸ ὄφελος προσελκύοντας στὸν Χριστιανισμὸ τοὺς ἐχθρούς τους. Ὁ κατάλογος αὐτῶν τῶν λαῶν εἶναι πολὺ μακρὺς καὶ περιλαμβάνει τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς λαοὺς σλαβικῆς καταγωγῆς… Ποιὸν ἐμπαίζει ὁ Ἄρχ. Ἐλπιδοφόρος;

Ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε ἔστω καὶ ἐλάχιστη γνώση τῆς ρωσικῆς ἱστορίας καὶ λογοτεχνίας ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ Ρωσία χωρὶς Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει, νὰ κατανοηθεῖ, νὰ εἶναι λειτουργική. Ἡ Ρωσία χωρὶς τὴν Ὀρθοδοξία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ποὺ ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τὴν Ὀρθόδοξη πίστη θὰ ὅδευε σύντομα στὴν καταστροφή. Γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία ἐξακολουθεῖ νὰ δηλώνεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας! Ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος πρέπει νὰ ἔχει τὴν εὐγένεια νὰ ἀναγνωρίζει αὐτὰ τὰ ἁπλὰ γεγονότα καὶ νὰ διαμορφώνει τὶς πομπώδεις δηλώσεις του, ὥστε νὰ ἀντανακλοῦν αὐτά. Δὲν τὸ κάνει – καὶ ἔτσι ἐμφανίζεται ὡς ἀναλφάβητος χωριάτης.

Ὄχι μόνο ἐμφανίζεται ὡς ἀναλφάβητος χωριάτης, ἀλλὰ οἱ πραγματικοί του σκοποὶ γίνονται ἀκόμη πιὸ διαφανεῖς. Ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί του στόχοι; Νὰ δείξει ὑπακοὴ στοὺς «χειριστές» του ποὺ βρίσκονταν στὸ ἀκροατήριο καὶ νὰ τοὺς δείξει ὅτι θὰ ὑπηρετήσει τὶς ἐπιθυμίες τους ἀπὸ ὁποιαδήποτε θέση. Δυστυχῶς, ὅπως ἀνέφερα παραπάνω, αὐτὸ τὸ παιχνίδι ἔχει ἤδη χαθεῖ στὴν Οὐκρανία καὶ ἀλλοῦ καὶ τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἡ προσγείωσή τους στὴ σκληρὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία θὰ εἶναι σίγουρα ἐπώδυνη.

Πηγή: Ἱστοσελὶς «helleniscope.com», 18.07.2021. Ἐπιμέλεια «Ο.Τ.».


https://orthodoxostypos.gr/%E1%BD%81-%E1%BC%80%CF%81%CF%87-%E1%BC%90%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%80%CF%81%E1%BD%B8/