Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης, Γιὰ μία ἀκόμη φορά μᾶς δείχνει ὁλοφάνερα ὁ πάπας Φραγκίσκος ὅτι εἶναι ὁ Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

 

"... ἐκυκλοφορήθη τὸ νέον ντοκυμαντὲρ μὲ τὸν Πάπαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Φραγκίσκος». Εἰς αὐτὸ ὁ Πάπας μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς προστασίας διὰ νόμου τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ ἀκόμη προασπίστηκε καὶ τὴν υἱοθεσία τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀλλὰ τὸ τραγικώτερο εἶναι ἡ θέση ποὺ παίρνει, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι θέλημα Θεοῦ! Γιὰ μία ἀκόμη φορά μᾶς δείχνει ὁλοφάνερα ὁ πάπας Φραγκίσκος ὅτι εἶναι ὁ Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου."


«Κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια»

Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Τὰ δύο σκέλη, στὰ ὁποῖα θὰ στηριχθῆ ἡ προετοιμασία καὶ θὰ εἶναι προπομπὸς τῆς ἔλευσης τοῦ θηρίου τῆς ἀποκαλύψεως (Ἀντιχρίστου), εἶναι τὰ ἑξῆς: Πρῶτον σκέλος ὁ ἄθεος οἰκουμενισμός, ποὺ θὰ τεκνοποιήση τὴν δαιμονικὴ πανθρησκεία. Καὶ τὸ δεύτερον σκέλος, ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσικὸς πλέον τρόπος ζωῆς.

Τὰ ἀφεντικὰ τῆς Ν. Ἐποχῆς, χρόνια τώρα δούλευαν νύκτα μέρα ἀπὸ τὸ σκοτεινὸ παρασκήνιο, γιὰ νὰ στρέψουν πρὸς αὐτὲς τὶς δύο δαιμονικὲς κατευθύνσεις τὴν ἀνθρωπότητα. Ἑτοιμάζονται τώρα, μετὰ τὰ δεινὰ ποὺ θὰ ἐπιφέρη ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ νὰ κυβερνήσουν τὴν παγκόσμια ἀνθρωπότητα. Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ εἶχε «προφητεύσει» καὶ ὁ Πάπας Φραγκίσκος πρὶν λίγα χρόνια κάνοντας τὴν ἑξῆς δήλωση. «Οἱ σημερινὲς κυβερνήσεις δὲν ἀνταποκρίνονται στὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, γι’ αὐτὸ μᾶς χρειάζεται μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση». Καὶ ἐν μέσῳ τῆς μεγάλης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ τὰ ἀφεντικὰ τῆς παγκοσμιοποίησης τοῦ σφύριξαν τοῦ Πάπα Φραγκίσκου νὰ κάνη μιὰ πρόβα τζενεράλε. Καὶ αὐτὸς ὡς πιστὸς ὑπηρέτης κάλεσε ὅλους τοὺς θρησκευτικοὺς ἀρχηγοὺς γιὰ μία συμπροσευχὴ στὴν Ρώμη γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ Κόσμου! Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ γίνη διαφήμιση τοῦ ἑνὸς μόνον σκέλους τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν παραμονὴ τῆς συναντήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν, ἐκυκλοφορήθη τὸ νέον ντοκυμαντὲρ μὲ τὸν Πάπαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Φραγκίσκος». Εἰς αὐτὸ ὁ Πάπας μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς προστασίας διὰ νόμου τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων, καὶ ἀκόμη προασπίστηκε καὶ τὴν υἱοθεσία τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀλλὰ τὸ τραγικώτερο εἶναι ἡ θέση ποὺ παίρνει, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι θέλημα Θεοῦ! Γιὰ μία ἀκόμη φορά μᾶς δείχνει ὁλοφάνερα ὁ πάπας Φραγκίσκος ὅτι εἶναι ὁ Πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὴν ἄλλη ἡμέρα ἔλαβε χώρα ἡ «Διεθνὴς καὶ Διαθρησκειακὴ συνάντηση γιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν εἰρήνη»! Αὐτὲς τὶς συναντήσεις μὲ συμπροσευχὲς γιὰ τὴν εἰρήνη ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης τὶς ὀνόμαζε «κουρελοῦδες τοῦ διαβόλου». Ὅμως τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου τὴν παρέχει μόνο τὸ θυσιασθὲν ἀρνίον, ποὺ ἔπαθε ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Σὲ αὐτὸ τὸ θέατρο τῆς συμπροσευχῆς, ποὺ ἔλαβε χώρα, ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς κηρύττει ὅτι τὴν ὁμοφυλοφιλία πρέπει διὰ νόμου νὰ τὴν προασπίσουμε. Ὁ ἄλλος ἀρχηγός, ποὺ οἱ προπάτορές του ἐσταύρωσαν τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον ποὺ ἐλήλυθε διὰ τὴν σωτηρία τοῦ Κόσμου, ἀναμένει τώρα τὸν δικό του «Μεσσία». Ὁ ἄλλος ἀρχηγὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ οἱ προπάτορές του κατακρεούργησαν πλῆθος ἀθῴων χριστιανῶν, ποὺ τοὺς ἑορτάζει ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας ὡς Νεομάρτυρες, καὶ κατακρεουργεῖ μέχρι καὶ σήμερα. Καὶ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ πιστεύουν στὸν ἥλιο, εἰς τὰ ζῷα, καὶ στὰ εἴδωλα. Τέλος ὁ δικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναρωτιέμαι μέσα σὲ αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα τῶν θρησκειῶν σὲ ποιὸν ἄναψε τελικὰ τὸν Πανθρησκειακὸν Κηροστάτην;! Πάντως ὄχι στὸν Κύριόν μας, διότι ὁ Κύριός μας προτρέπει τοὺς ποιμένας του νὰ πορευθοῦν καὶ νὰ μαθητεύσουν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ὄχι νὰ λαμβάνουν μέρος σὲ φιέστες τῆς Ν. Ἐποχῆς.

Μετὰ τὴν διαθρησκειακὴ συνάντηση μοῦ λύθηκε μιὰ χρόνιος ἀπορία. Γιατί ὁ Χριστὸς δὲν κατεδίκασε μὲ ἕνα μόνον οὐαὶ τὴν ὑποκρισία τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων, ἀλλὰ τὴν καταδίκασε μὲ ὀκτὼ οὐαί; Καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ τραγικὰ καὶ παράδοξα καὶ ἀντίχριστα, ποὺ λαμβάνουν χώρα εἰς τὰ ἔσχατα χρόνια γύρω μας ὁ σύγχρονος Ἅγιός μας Παΐσιος εἶχε ὁμολογήσει μὲ παρρησία τὰ ἑξῆς: «Ζοῦμε στὰ χρόνια τοῦ ἀντιχρίστου καὶ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια». Σήμερα στὸν ἄθεο οἰκουμενισμὸ ὅλες οἱ ἐκκλησίες τῶν ἐθνῶν ἔχουν δυστυχῶς ὑποκύψει. Ἐνῷ στὸ ἄλλο δαιμονικὸ σκέλος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅλα τὰ κράτη ἔχουν ὑποκύψει ψηφίζοντας ἀνάλογους νόμους. Ἡ μόνη χώρα, ποὺ δὲν ἔχει ὑποκύψει εἶναι ἡ ὁμόδοξη Ρωσσία. Γιὰ αὐτὸ πρὶν λίγα χρόνια ἡ ἀντίχριστη Ἀμερικὴ τῆς ἔκανε μποϊκοτὰζ στοὺς χειμερινοὺς ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, ποὺ διεξήχθησαν στὴν Μόσχα, καὶ δὲν ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας, ὑποστηρίζοντας ὅτι καταπατεῖ ἡ Ρωσσία τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Καὶ ἐσχάτως θέλει νὰ τὴν ἀπομονώση τελείως. Καὶ γι’ αὐτὸ τὴν πολεμεῖ ἀπὸ τὸ παρασκήνιο μὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους, καὶ ὁ νοῶν νοήτω. Τὰ ὅσα παράνομα καὶ ἀντίχριστα ποὺ διὰ νόμου λαμβάνουν νομιμότητα στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς γενικῆς ἀποστασίας μας, χωρὶς μάλιστα καμία σοβαρὴ ἀντίδραση οὔτε ἀπὸ πολιτικοὺς ἀλλὰ -δυστυχῶς- οὔτε ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς ἁρμοδίους, προδιαγράφουν πολὺ ζοφερὸ τὸ μέλλον μας. Ταῦτα πάντα ἀρχὴ ὀδύνων.

Ἐὰν μᾶς εὕρη ὁ θάνατος χωρὶς μετάνοια, ἀλλὰ μὲ τῆς γενικῆς ἀποστασίας τὰ ἔργα, ὅπως γέγραπται ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀποκαλύψει «Ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν» (Ἀποκ. 3-23). Καὶ στὴν συνέχεια: «Εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός, οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερος ἐστὶν ἡ λίμνη τοῦ πυρὸς (Ἀποκ. 2015) «Κύριε διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με» τροπ. Τριωδίου.

Ορθόδοξος Τύπος