Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» (Λόγια Κυρίου)

 
Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ! [ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ]

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» (Λόγια Κυρίου)


Αγαπητοί, ο COVID-19 , αυτός ο αόρατος εχθρός που δήθεν απειλεί τη ζωή των ανθρώπων μικρών και μεγάλων σε ολόκληρη την οικουμένη κατόρθωσε να θέσει ένα νέο οικουμενικό θεμέλιο ή καλύτερα έναν νέο παγκόσμιο βωμό επάνω στον οποίο θυσιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Δυστυχώς, στον βωμό αυτό της δήθεν δημόσιας υγείας κλήθηκε και η απανταχού (διοικούσα) Εκκλησία του Χριστού να θυσιάσει ό,τι πιο πολύτιμο έχει: την εν Χριστώ ελευθερία (έκφρασης) των τέκνων της χάρη υπακοής και ταπείνωσης! Όμως, Δόξα τω Θεώ δεν είναι λίγοι αυτοί που υπερασπίζονται με λόγια και έργα την Εκκλησία του Ναζωραίου, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, τόσο εντός των ιερών ναών όσο και εκτός, στην γειτονιά, στο χώρο εργασίας, στις παρέες, στους δρόμους.

Ας πλησιάσουμε λοιπόν νοερώς δύο ή περισσότερους αδελφούς που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, όμως επιμένουν να συζητούν και να δίδουν απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου: «Πιστεύεις στον κορωνοϊό;», «Πιστεύεις ότι μολυνόμαστε μέσα στον ιερό ναό;», «Πιστεύεις ότι μεταδίδονται μικρόβια κατά την μετάληψη των Θείων Δώρων;», «Μπορεί να αλλάξει, χωρίς να αμφισβητείται η θρησκεία, ο τρόπος (ενν. της Θείας Μεταλήψεως) με τον οποίο ασκείται στην περίοδο της πανδημίας»; (Ηλίας Μόσιαλος), κ.λπ.

Λοιπόν τι ακούσαμε, ποιες οι απαντήσεις; «Η γνώμη μου είναι πως θα πρέπει να αποφευχθεί με τη σημερινή της μορφή, μέχρι να έχουμε ασφαλές εμβόλιο» (Ηλίας Μόσιαλος), «θα πρέπει να εξεταστεί εάν μπορεί να γίνει με διαφορετικό και ασφαλή τρόπο» » (Ηλίας Μόσιαλος) [1]… Αλλ’ όμως έως εδώ! Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται και κανένας προβληματισμός δεν ξεκινά δίχως «δεδομένα» και ίσως με ολίγη βοήθεια. Αν τώρα υποθέσουμε πως ο σκοπός του «αοράτου εχθρού – 2019» είναι να πλήξει αρχικά τον τύπο της Θείας Λειτουργίας και μελλοντικά να διακόψει άχρι εμβολίων την μετάδοση του τιμίου Σώματος και Αίματος του Σωτήρα μας, ποια τα ορθόδοξα δεδομένα μας (αγιογραφικά, αγιοπατερικά, ιεροκανονικά) και πού η βοήθεια;

Αγαπητοί, λόγω του ότι η ουσία του δικού μας προβληματισμού αφορά τον πιθανό αποπροσανατολισμό των ορθοδόξων Χριστιανών που εμπλέκονται σε διαλογικές συζητήσεις και απαντούν ό,τι απαντούν στις παραπάνω ερωτήσεις καταθέτουμε λίγα χρηστά δεδομένα διότι «κάθε παραποίησης, κάθε κακοποίηση μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας είναι ένα αυτόχρημα έγκλημα εναντίον της Ορθοδοξίας», «στο χώρο της Πίστεως όταν έχομε αλλαγές επί το χείρον, που να βγαίνομε, να ξεστρατίζουμε από το πνεύμα της Ορθοδοξίας, νομίζω ότι το πράμα είναι πολύ σοβαρό. Και δεν έγκειται αυτή η εμμονή στην Ορθοδοξία σαν κάτι το στείρο και άγονο πείσμα να κρατήσει κανείς την προγονικήν παράδοσιν, όπως θα θέλαμε να κρατήσουμε την παράδοση στον πολιτισμό ή στην αρχιτεκτονική ή στη μουσική. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου, είναι θέμα σωτηρίας.» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος) [2]

Αγαπητοί, αυτό που πρέπει να μείνει μετά την ανάγνωση των παρακάτω δεδομένων είναι ότι η ασθένεια, οι αρρώστιες και ο θάνατος (φυσικός και πνευματικός) είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες με την ορθή Πίστη αλλά και την λατρεία του αληθινού Θεού. Όποιος θελήσει να εξορίσει τις έννοιες αυτές από την (λατρευτική) ζωή της Εκκλησίας ας προσέξει σε ποια παγίδα του πονηρού έχει πέσει. Η αποδόμηση της λατρευτικής ζωής, δηλαδή η αυτοκαταστροφή της από τους ίδιους τους υπερασπιστές της είναι έργο του πονηρού κορωνοϊού! Το λογικό σφάλμα πολλών αδελφών μας είναι ότι στο κέντρο της αδελφικής συζήτησης ή των διαλόγων τους με άλλους θέτουν τον ιό και όχι τον Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και άγιο Πνεύμα. Η ναυτία των ειδήσεων και η φιλαυτία, δηλαδή το σωματάκι μας, ο εαυτός μας, κατόρθωσαν χάρη φοβίας και πνεύματος δειλίας να διαστρέψουν τον νου μας και μαζί την διδασκαλία της Μίας Εκκλησίας μας.

Δεδομένο Α΄. Η εξαπάτηση της Εκκλησίας (το να θελήσεις να απατήσεις το Πνεύμα το Άγιον) 

Φράση κλειδί: “στον τόπον της συγκεντρώσεως των πιστών”

«Ένας άνθρωπος, Ανανίας ονόματι, μαζί με την γυναίκα του την Σαπφείραν επώλησε το κτήμα του και εξεχώρισε και εκράτησε διά τον εαυτόν του ένα μέρος από τα εισπραχθέντα χρήματα, με γνώσιν και συγκατάθεσιν της γυναικός του, εν αγνοία των Αποστόλων. Και αφού έφερε το υπόλοιπον μέρος των χρημάτων, το έθεσε στους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε, ο Πέτρος· “Ανανία, διατί αφήκες τον Σατανάν να γεμίση με πονηρίαν την καρδίαν σου, ώστε να πης ψέματα και να θελήσης να απατήσης το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης δολίως διά τον εαυτόν σου ένα μέρος από το αντίτιμον του χωραφιού; Πριν πωληθή το χωράφι δεν έμενε ιδικόν σου και αφού επωλήθη, δεν ήτο το αντίτιμόν του εις την εξουσίαν σου να το κρατήσης ή να το δώσης; Διατί έβαλες εις την καρδίαν σου αυτήν την πονηράν πράξιν, να εξαπατήσης την Εκκλησίαν και να φανής, ότι από χριστιανικήν τάχα αγάπην προσφέρεις τα πάντα στους πιστούς; Δεν είπες ψέματα εις ανθρώπους, αλλά στο Άγιον Πνεύμα, στον Θεόν”. Ενώ δε, ήκουε τους λόγους αυτούς ο Ανανίας και σχεδόν πριν τελειώση ο Πέτρος, έπεσε καταγής και εξεψύχησε. Και έπεσε μεγάλος φόβος εις όλους εκείνους που ήκουαν αυτά. Οι νεώτεροι δε, εσηκώθησαν αμέσως, περιετύλιξαν το νεκρό σώμα του Ανανίου με νεκρικά σάβανα, το μετέφεραν έξω από την πόλιν και το έθαψαν. Ύστερον δε, από διάστημα τριών περίπου ωρών η σύζυγος του Ανανίου, η οποία δεν είχε ακόμη πληροφορηθή το γεγονός αυτό, ήλθεν στον τόπον της συγκεντρώσεως των πιστών. Την ηρώτησεν δε, ο Πετρος· πες μου, πράγματι αντί τόσου ποσού επωλήσατε το χωράφι;” Εκείνη δε, είπε· “ναι, αντί τόσου”. Ο δε, Πετρος της είπε τότε· “διατί εσυμφωνήσατε συ και ο σύζυγός σου να πειράξετε με την ψευδολογίαν και απάτην το Πνεύμα του Κυρίου; Ιδού, τα πόδια εκείνων, που έθαψαν τον άνδρα σου είναι τώρα εις την θύραν και θα μεταφέρουν και σε έξω από την πόλιν, διά να σε θάψουν”. Έπεσε δε, και αυτή αμέσως κοντά εις τα πόδια του Πέτρου και εξεψύχησε. Όταν δε, εισήλθαν οι νέοι, ευρήκαν και αυτήν νεκράν. Και αφού την έβγαλαν έξω από την πόλιν, την έθαψαν κοντά στον σύζυγόν της. Και έπεσε μεγάλος φόβος εις όλην την Εκκλησίαν και εις όλους όσοι επληροφορούντο τα φοβερά αυτά γεγονότα.» (Πραξ. 5, 1-11).    

Δεδομένο Β΄. Ο εσθίων και πίνων αναξίως!

«Δοκιμαζέτω δέ άνθρωπος έαυτόν, καί ούτως έκ του άρτου εσθιέτω καί έκ του ποτηριού πινέτω» (Α’ Κορ. 11, 28).

«Ό Άπ. Παύλος σημειώνει όλες τις συνέπειες αυτών πού κοινωνούν χωρίς πρώτα να έξετάσουν τον εαυτό τους. Πρώτη συνέπεια: «Ο εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει». Αυτό το «κρίμα» σημαίνει καταδίκη. «Κατάκριμα και κόλασιν εαυτώ επισπάται», όπως σημειώνει ο ερμηνευτής.

Δεύτερη συνέπεια: «Διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι». Πολλοί από αυτούς πού κοινωνούν ανάξια αρρωσταίνουν.

Τρίτη συνέπεια: «Διά τούτο και κοιμώνται ικανοί» (Α’ Κορινθ. 11, 28-30). Για τον ίδιο λόγο και πολλοί πεθαίνουν. Αυτό θα πη η λέξις «κοιμώνται».» [1].

Δεδομένο Γ΄. Ποιον πρέπει να φοβόμαστε!

Φράση κλειδί: ” Φοβηθήτε εκείνον, ο όποιος αφού σας αφαιρέση την παρούσαν ζωήν, έχει την εξουσίαν να σας ρίψη στο αιώνιον πυρ της κολάσεως!”

«Λέγω δε, εις σας τους φίλους μου· μη φοβηθήτε από εκείνους που θανατώνουν το σώμα και ύστερα δεν έχουν την δύναμιν τίποτε περισσότερον να κάμουν. Θα σας υποδείξω όμως ποίον να φοβηθήτε· να φοβηθήτε εκείνον, ο όποιος αφού σας αφαιρέση την παρούσαν ζωήν, έχει την εξουσίαν να σας ρίψη στο αιώνιον πυρ της κολάσεως. Ναι σας λέγω, αυτόν πρέπει να φοβηθήτε.» (Λουκ. 12, 4-5)» [2].

Δεδομένο Δ’. Το σώμα και η ψυχή μας δεν ασθενεί λόγω μικροβίων αλλά από των πολλών μας αμαρτιών.

«Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον.»
(ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ)

Δεδομένο Ε΄. «Το σύνθημα του σατανά είναι: ‘’Έξω από την εκκλησίαν οι χριστιανοί’’. Το σύνθημα το δικό μας ας είναι: ‘’ Όλοι εις τον ναόν’’.» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης) (3).

Δεδομένο ΣΤ΄. Ο λοιμός ως παιδαγωγικό μέσο που στέλνει ο ίδιος ο Θεός λόγω αποστασίας δεν φεύγει με ευχές- προσευχές αλλά με έμπρακτη μετάνοια. Όσοι αναθεματίζουν τις ασθένειες και κυρίως μια πανδημία απώλεσαν τον “νουν Χριστού” και άθελά τους από ευσεβείς κατάντησαν ασεβείς, βλασφημούν τον ίδιο τον Θεό. «Οι ασεβείς και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όπως θα ιδούμε πιο κάτω, (Αποκ. ΙΣΤ’ 9) θα εκδηλώσουν την βλασφημία τους εναντίον του Αγίου Θεού, εξ αιτίας των τιμωριών, από τις οποίες πλήττονται. Θα βλασφημήσουν τον Θεόν, διότι αναγνωρίζουν, ότι ο Κύριος έχει εξουσίαν «επί τας πληγάς αυτάς». Η φωνή, λοιπόν, που άκουσε ο Ευαγγελιστής είναι η φωνή του Παντοδυνάμου Θεού, του Κυριάρχου του Σύμπαντος, ο οποίος δίνει εντολή, για την έναρξη των μεγάλων καταστροφών», «Από το χύσιμο της [πρώτης] φιάλης στη γη εκδηλώθηκε αμέσως η τιμωρία. «Και εγένετο έλκος κακόν και πονηρόν». Εκδηλώθηκε πληγή κακή και πονηρή με πόνους. Φανερώθηκε δηλ. πληγή οδυνηρή. Αρρώστια λοιμώδης, βασανιστική. Αρρώστια με έλκη» ( π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος) [4].

Δεδομένο Ζ΄. Ο θάνατος δεν είναι θέλημα του κορωνοϊού, ούτε και η ζωή δώρο των Ιατρών! Κύριος της (αιωνίου) ζωής και του (αιωνίου) θανάτου είναι ένας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο κορωνοϊός (και κάθε άλλος ιός) είναι υποτακτικός του Θεού!

«Του θεού είναι, παραχώρηση, για να μετανοήσουμε. Έτσι λένε οι Άγιοι, δεν είναι δική μου γνώμη. Ο Θεός παραχωρεί αρρώστιες, θλίψεις, στενοχώριες για να μας αναγκάσει να μετανοήσουμε, να μην πάμε στην κόλαση. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς το θέλημα του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό: Μια τρίχα στο κεφάλι μας δεν πέφτει, ένα φύλλο από το δέντρο δεν πέφτει. Είναι δόγμα της Αγίας Γραφής. Ο Θεός. Τα μικρόβια είναι υποτακτικοί του Θεού, πηγαίνουν εκεί που τα στέλνει ο Θεός. Τα στοιχεία της φύσεως είναι υποτακτικοί του Θεού. Κάνουν υπακοή. Μόνο ο άνθρωπος δεν κάνει υπακοή. Όταν ο Ιωνάς έκανε παρακοή στο Θεό και δεν ήθελε να πάει στην Νινευή, ο Θεός διέταξε τον άνεμο και έγινε τείχος ο άνεμος, και σήκωσε θαλασσοταραχή μεγάλη και τον εμπόδισε, να μην πάει. Έτσι, αυτά τα πράγματα θα μας σώσουν. Αυτά είναι τα αλεξίσφαιρα τα πνευματικά, οι πνευματικές ασπίδες που είπαμε: εξομολόγηση, εκκλησιασμός, νηστεία, προσευχή…».» (Γέροντας Γαβριήλ Αγίου Όρους) [5]. (Σχόλιο: Λένε πως φως των μοναχών είναι οι άγιοι Άγγελοι και πάλι ότι φως των λαϊκών οι μοναχοί. Εδώ ο μοναχός Γαβριήλ βάζει 4η στην σειρά την προσευχή – και όχι πρώτη – γιατί ένας λοιμός, μία πανδημία, είναι υπόθεση μετανοίας, θέμα Σωτηρίας και όχι ψηφοθηρίας.)

Αδελφοί, στώμεν καλώς! κάθε συζήτηση που κινείται έξω από το πλαίσιο των παραπάνω δεδομένων είναι μία ακόμη πονηρή, ίσως αιρετική συζήτηση. Ο εχθρός μας Διάβολος σπέρνει αμφιβολίες στο χωράφι του νοός μας ώστε μόνοι μας να βγάλουμε από την καρδιά μας τον Χριστό, να σβήσουμε από τον νου μας το ότι Αυτός προνοεί για τα πάντα, ότι είναι Παντοδύναμος, ότι ” Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα”.

Ο εχθρός μας Διάβολος και οι υποτακτικοί του διαθέτουν δύναμη, αλλά “Η δύναμη που διαθέτουν είναι προτρεπτική και όχι αναγκαστική”*. Δυστυχώς το ανθρωποκτόνο έργο του Διαβόλου το ανέλαβαν σήμερα ασεβείς αρχιερείς και αμαρτωλοί (αμετανόητοι) πολιτικοί που εργάζονται την αποδόμηση του λαού μας, δηλαδή την αυτοκαταστροφή μας! Αλλ’ όμως τόσο οι (προτρεπτικοί) δαίμονες όσο και οι (αναγκαστικοί) δαιμονισμένοι των ημερών μας και ο νοών νοείτω, θα αποτύχουν αν ημείς σταθούμε αμετακίνητοι στον τόπο της Χριστού ελευθερίας.

Για κάθε λόγο ξένο προς την σωτηρία της ψυχής, για κάθε γνώμη αποξενωμένη από το Σταυρό του Κυρίου και την Ανάστασή Του – που αφορά την ανάσταση των σωμάτων μας – θα δώσουμε λόγο. Αμήν!

“Και δεν έγκειται αυτή η εμμονή στην Ορθοδοξία σαν κάτι το στείρο και άγονο πείσμα να κρατήσει κανείς την προγονικήν παράδοσιν… Είναι θέμα ζωής ή θανάτου, είναι θέμα σωτηρίας.» (π. Αθανάσιος Μυτιληναίος)

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ,
Ιεροψάλτης Μ. Φ.Πτολεμαΐδα 7 Μαρτίου 2021


  • [1] Ηλίας Μόσιαλος: https://www.naftemporiki.gr/!
  • [2] π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (16:04): http://www.arnion.gr
  • [3] «Αναφορά ευγνωμοσύνης», ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ: Ο.Χ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Β Έκδοση: Γρεβενά 2011, σελ. 214-219
  • [4] «Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ (ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)», ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΟΜΟΣ Δ΄, σελ. 196-201
  • [5] https://www.youtube.com/